1994 - 2007.........2008            

Grafika roku 2009, XVI ročník  
Cena Vl. Boudníka, XV. ročník
    

OCENĚNÍ

16. ROČNÍK SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2009
15. ROČNÍK CENY VL. BOUDNÍKA

pod záštitou primátora hlavního města Prahy Pavla Béma
Pořadatel    občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
hlavní spolupořadatel Hlavní město Praha
spolupořadatel   Městská část Praha 1
finanční podpora   Ministerstvo kultury ČR
Nadace Českého výtvarného umění 

Hlavní partneři:
Pražská plynárenská a. s.
Metrostav a. s.
Eurovia CS, a. s.

Partneři:
Gema Art Group, a. s.
Excudit Plzeň, s. r. o.
Grapheion.cz

Grafika roku 2009 - výsledky

Do soutěží Grafika roku 2009 a doprovodné soutěže Portrét v grafických technikách bylo přihlášeno celkem 374 prací, k vystavení bylo vybráno 197 děl.
Do soutěže Grafika roku 2009 přihlášeno 298 děl, vystaveny 174 práce.
Do soutěže Portrét v grafických technikách bylo přihlášeno 76 děl, k vystavení vybráno 23 prací.

Hlavní předsedkyně porot: doc. Jaroslava Severová

Statutární ceny:

KATEGORIE A základní grafické listy větší než A 4
Přihlášeno 113, vystaveno 80 prací.

Porota: 
PhDr. Eva Neumannová (předsedkyně), historik umění, Galerie umění Karlovy Vary; PhDr. Eva Bendová, historik umění, Sbírka grafiky a kresby, Národní galerie v Praze; Mgr. Marcel Fišer, historik umění, Galerie Klatovy / Klenová; PhDr. Simeona Hošková, ředitelka soutěže Grafika roku, Praha; PhDr. Hana Larvová, historik umění, Praha; prof. ak. mal. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I, Akademie výtvarných umění v Praze; Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě; Mgr. Renata Roubíčková, historik umění, Gallery, Praha.


 

Čestná cena poroty: 
Vír IV.,
barevný lept, 53 x 47 cm, autor Pavel Sukdolák

Pavel Sukdolák se věnuje malbě, volné i užité grafice a knižní ilustraci. Vlastnoručně tiskne z několika desek technicky velmi náročný barevný lept s akvatintou kombinovaný s tiskem z výšky. Porota uděluje toto ocenění s přihlédnutím k umělcovu celoživotnímu dílu, které se pro vývojovou ucelenost a mimořádné tvůrčí kvality významně vepsalo do historie české poválečné grafiky.

 

CENA HLAVNÍHO SPONZORA PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ, a. s.:
Opuštěná, měkký kryt s akvatintou, 49 x 40 cm, autor Petr Štěpán.


Úspornými prostředky stylizovaný portrét na pomezí strohého znaku si zachovává bohatý niterný obsah. Výsledný dojem listu umocňuje vhodně zvolená, dokonale zvládnutá grafická technika a její tisková realizace.
 

Čestná uznání:
La dolce vita, sítotisk, 41 x 39 cm, autor Pavel Charousek - Charó
Předměty VII, rytina skoblinou, 50 x 40 cm, autorka Monika Immrová
Vlčí máky, barevný linoryt, 65 x 95 cm, autor Ivo Křen
Přemostění, sítotisk, 208 x 151 cm, autor Rostislav Novák


KATEGORIE B - malé formáty do rozměru A 4
Přihlášeno 48 děl, vystaveno 45 prací.

Porota: 
PhDr. Rumjana Dačeva (předsedkyně), vedoucí umělecké sbírky Památníku národního písemnictví, Praha; Mgr. Hana Aulická, redaktorka časopisu Grapheion, Praha; Marie Blabolilová, akademická malířka, Praha.


  Statutární cena společnosti Excudit:
Motýl, barevný dřevořez, 12 x 13 cm, autorka Jarmila Janůjová

Cena byla udělena za originálně abstrahovaný přírodní útvar a dokonalé zvládnutí techniky barevného dřevořezu na japanu.

Čestná uznání:
Suchá tráva,
hlubotisk, 18,5 x 14 cm, autor Dušan Černý
Léto, suchá jehla, 10 x 15 cm, autorka Hana Tesařová


KATEGORIE C - studentské práce
Přihlášeno 116 děl, k vystavení vybráno 37 prací.

Porota: 
doc. ak. mal. Ivan Špirk (předseda), katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; ak. mal. Milan Erazim, vedoucí ateliéru knižní grafiky Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova, Praha; prof. Mgr. Miloš Michálek, katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem; doc. Ondřej Michálek, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci; doc. Jan Mištera, ředitel Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni; doc. Jaroslava Severová, katedra výtvarné kultury Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové; ak. mal. Dalibor Smutný, odborný asistent ateliéru Grafika I, Akademie výtvarných umění v Praze; doc. ak. mal. Vratislav Ševčík, katedra architektury Stavební fakulty Českého vysokého učení technického v Praze.


 

Statutární cena starosty městské části Praha 1:
V pokoji, počítačová grafika, 91 x 140,5 cm, autor Vojtěch Pálka (3. ročník Akademie výtvarných umění v Praze, ateliér Grafika I, prof. J. Lindovský)

Velkoformátový triptych charakterizuje soustředěná a čistá lineární kresba. Studii je věnovaná zcela nevšední péče – máme před sebou lept, litografii nebo rytinu? Teprve hladký povrch papíru ukazuje na digitální médium. Uvědomíme si přitom, kolik povrchností se často za mnohými digitálními tisky skrývá, kolik divokosti založené na náhodě předstírá tvořivou odvahu. Smysl pro úspornou formu se v tomto případě zakládá na brilantní kresebné kompetenci. Práce pana Pálky je autorsky vyrovnaným konceptem, který digitální tisk používá s rozmyslem, logikou na místě, kde by jiná řešení byla na hranici technologických možností grafiky.

Čestná uznání:
Lidé,
dřevoryt, 69,5 x 49 cm, autor Martin Mulač (3. roč. AVU v Praze, ateliér Grafika I, prof. J. Lindovský)
Biomorfní tvary, digitální tisk, 88 x 60 cm, autorka Lucie Krejcarová (3. roč. PdF UHK, Grafická tvorba - multimédia, doc. J. Severová)
Pneu, sítotisk, B1, autorka Adéla Marie Jirků (5. roč. AVU v Praze, ateliér Grafika I, prof. J. Lindovský)


KATEGORIE D - autorské knihy s použitím grafických prvků a technologií

Přihlášeno 21 autorských knih, vystaveno 12.

Porota: 
doc. PhDr. Eliška Čabalová (předsedkyně), vedoucí ateliéru papír – kniha katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě; PhDr. Vilma Hubáčková, kurátorka umělecké sbírky Památníku národního písemnictví, Praha; Mgr. Jan Měřička, odborný asistent katedry fotografie Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze; Květa Pacovská, akademická malířka a grafička, Praha; doc. Blanka Růžičková, katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 

  Statutární Cena časopisu Grapheion:
autorská kniha Nemám tě mít rád, mám tě prodat, autorský ofset, tisk z výšky – linoryt, 31 x 31,5 cm, autorka Sylvie Currin Kořánková, za invenční a kultivovaný grafický projev a napínavý vizuálně-čtivý příběh.
Více o knize - blog Sylvie Currin Kořánkové

Čestné uznání:
autorská kniha Krumlovský běženec, litografie, 50,5 x 35,5 cm, autor
Michal Singer


SPECIÁLNÍ CENY:

 

Cena hlavního partnera společnosti Metrostav a. s. za techniku tisku z výšky:
Domovina (Pampeliškové pole)
, linoryt, 52 x 83 cm, kategorie C, autorka Pavla Richterová (4. roč. Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě, Ateliér volné grafiky, prof. E. Ovčáček).

Citlivá barevnost a minimalistické kompozice působí nevtíravou poetičností. Přestože je technika využita úsporným způsobem, výsledek působí silným a přesvědčivým výrazem.

Čestná uznání:
Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají, barevný linoryt, 83 x 177 cm, kategorie A, autorka Helena Horálková
Mladý Orfeus na výstavě, barevný linoryt, 58 x 88 cm, kategorie A, autor Pavel Piekar
U řeky v zimě (z cyklu Křoviny), pětibarevný linoryt, 78 x 47 cm, kategorie A, autor Miloš Sláma  Cena partnera Eurovia CS, a. s. za techniku tisku z hloubky:
Krajina I,
suchá jehla, 50 x 70 cm, kategorie A, autor Robin Kaloč

Komise ocenila mistrné zvládnutí techniky, která byla využita k vytvoření krajinné scenérie, připomínající japonské tušové kresby. Autor klasickým způsobem řazení plánů, připomínajícím divadelní kulisu, vystavěl iluzivní perspektivu podhorské krajiny. Dokonale k tomu využil technických možností hlubotisku.

Čestná uznání:
Václav, pracovník v těžkém průmyslu, vzpomíná na jednu událost, suchá jehla, 50 x 60 cm, kategorie A, autorka Ivana Hejduková
Trvání, hlubotisk, B1, kategorie A, autor Jan Kocman
Skrytý záblesk, kombinovaná technika, 100 x 70 cm, kategorie A, autorka Naďa Synecká  Cena Nadace Českého výtvarného umění za počítačovou grafiku:
Bez názvu
, digitální tisk, 100 x 70 cm, kategorie C, autorka Hana Sekyrová (3. roč.
Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, Grafická tvorba – multimédia, doc. J. Severová)

Civilistní téma je převedeno do přesvědčivého osobitého tvarosloví, odkazujícího ke klasickému zpodobení tématu. Expresívní vyznění jinak velmi strohé, v barvě i v hmotách redukované plochy fasády, oživené nepravidelnými reflexy okenních tabulek, umocňuje radikální diagonála střechy a rizalitu, jakoby se vpíjejících do diagonálního rastru celé kompozice a ve svém výsledku zprostředkovávajících tajemnou intimitu zobrazeného objektu.

Čestná uznání:
Benátčané, digitální tisk, 105 x 70 cm, kategorie A, autorka Petra Krupíková
Peřiny, digitální tisk, 100 x 70 cm, kategorie A, autorka
Iva ŠtěrbováPříprava a organizace soutěže Grafika roku:
Vedoucí projektu: PhDr. Simeona Hošková
Tajemnice soutěže: Mgr. Květoslava Otcovská
Produkce: Mgr. Hana Aulická, Mgr. Květoslava Otcovská
Grafický design: doc. ak. mal. Karel Míšek
Instalace: Gram Art – Jiří Leneček