1994 - 2007.........2008,2009,2010            

Grafika roku 2011, XVIII. ročník  
Cena Vl. Boudníka, XVII. ročník
    

17. Cena Vladimíra Boudníka 2011  - laureát Jiří Lindovský

Pořadatel:  
občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Hlavní spolupořadatel:  hlavní město Praha


Cena Vladimíra Boudníka je prestižní cena v oblasti umělecké grafiky, určená žijícímu českému umělci za významný tvůrčí umělecký přínos. Nelze ji získat dvakrát. Byla založena v roce 1995 Občanským sdružením Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s hlavním městem Praha. Jejím záměrem je společensky ocenit grafické umělce za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

Statut soutěže:
Cenu Vl. Boudníka uděluje hlavní město Praha a dotuje ji částkou 30.000 Kč.
Cenu může získat pouze český žijící umělec, nelze ji dělit ani získat dvakrát.
Cena má vlastní statut a komisi, kterou tvoří sedm až devět členů. V závěru dvouletého funkčního období komise jmenuje nové členy. Z důvodů kontinuity se předseda stává členem nové komise. Tajemníkem komise je zástupce vyhlašovatelské instituce s hlasovacím právem.
Laureát Ceny Vl. Boudníka je povinen vystavit kolekci svých prací v rámci výstavy Grafika roku. V opačném případě komise určí dalšího kandidáta. Laureát se stává členem komise dalšího ročníku.
Cenu předává zástupce hl. města Prahy na zahájení výstavy Grafika roku.

Porota:
MA Richard Drury (předseda), výtvarný kritik, Ústav umění a designu Západočeské univerzity Plzeň
Prof. František Hodonský, laureát Ceny Vl. Boudníka 2010, Fakulta výtvarných umení Akadémie umení Banská Bystrica
doc. PhDr. Zbyněk Janáček, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity v Ostravě
Prof. Róbert Jančovič, vedoucí Katedry grafiky a iných umení, VŠVU Bratislava 
Vojtěch Kovářík, ak.mal., laureát Ceny VB 2007
PhDr. Alena Potůčková, ředitelka Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem
Mgr. Jan Samec, ředitel Galerie umění Karlovy Vary
PhDr. Simeona Hošková, tajemnice komise

Porota Ceny Vl. Boudníka 2011 zasedala 22. 12. 2011 v Malém radničním klubu, Staroměstské radnice, Praha.

LAUREÁTI 1995 – 2011

1995: Ladislav Čepelák, 1996: Dalibor Chatrný, 1997: Alena Kučerová, 1998: Eduard Ovčáček, 1999: Jan Kubíček, 2000: Jan Měřička, 2001: Květa Pacovská, 2002: Michal Cihlář, 2003: Marie Blabolilová, 2004: Jiří Anderle, 2005: Jaroslava Severová, 2006: Lubomír Přibyl, 2007: Vojtěch Kovářík, 2008: Zdeněk Sýkora, 2009: Mikoláš Axmann, 2010: František Hodonský, 2011: Jiří Lindovský.