1994 - 2007.........2008,2009,2010            

Grafika roku 2011, XVIII. ročník  
Cena Vl. Boudníka, XVII. ročník
    

 

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
28. února – 1. dubna 2012

18. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2011
17. ROČNÍK CENY VL. BOUDNÍKA
pod záštitou primátora Hlavního města Prahy

Pořadatel: občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
hlavní spolupořadatel: hlavní město Praha
spolupořadatel: Městská část Praha 1
finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
                           Nadace českého výtvarného umění 
                                    

Hlavní partneři: Pražská plynárenská, a. s.
                        Metrostav a. s. 
                                              

Partneři: Institut mikroelektronických aplikací, s. r. o.
              Chemia System Geo, s. r. o.
              Fakulta umění a designu UJEP Ústí n. Labem
              Grapheion.cz
                                           
Příprava a organizace soutěže Grafika roku:
Vedoucí projektu: PhDr. Simeona Hošková
Tajemník soutěže: Mgr. Hana Aulická
Grafika: doc. Karel Míšek
Instalace: firma GramArt – Jiří Leneček


O soutěži Grafika roku 
 
Grafika roku je každoroční a celostátní výstavní soutěž v oblasti umělecké grafiky. Vznikla z iniciativy Občanského družení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s Asociací volné grafiky a Středoevropské galerie a nakladatelství v roce 1994. Po úspěšném prvním ročníku uspořádaném v Maďarském kulturním středisku v Praze v únoru 1995 se od druhého ročníku trvale zapojilo i Hlavní město Praha jako hlavní spolupořadatel a od roku 1997 i Městská část Praha 1 jako další spolupořadatel. Významná, a pro tuto soutěž i jedinečná, je spolupráce s partnerskými společnostmi Pražská plynárenská, a.s., Metrostav a.s., EUROVIA CS, a.s., Chemia System Geo, s.r.o., Gema Art Group, a.s., které svým jménem ceny předávají. Podstatná je grantová podpora Ministerstva kultury ČR a Nadace českého výtvarného umění. V letech 1996 až 2003 výstava probíhala na Staroměstské radnici v Praze, od roku 2004 se koná v Clam-Gallasově paláci.


Hlavní zásady:
•  Soutěž si klade za cíl podpořit uměleckou a společenskou prestiž uměleckého oboru s bohatou minulostí a tradicemi, schopného rezonovat současný svět a aktuální umělecké problémy. Nabízí možnost pravidelného porovnávání tvůrčích výsledků renomovaných umělců, neznámých a začínajících autorů, studentů a seznamuje s nimi širokou veřejnost. Udílení cen sponzorských a společenských institucí sleduje jejich dlouhodobé aktivní zapojení do procesu vzájemně prospěšného profesionálního poznávání.
•  Soutěž je formulována jako výstava se záměrem představit všechny přihlášené práce. Z prostorových důvodů je ve všech kategoriích přihlédnuto k doporučení komise.
• Soutěž je určena občanům České republiky. Ve studentské kategorii se mohou zúčastnit i zahraniční studenti během svého studia v ČR.
•  Porotu tvoří teoretici a kritici umění, výtvarní umělci a pedagogové. Jako pozorovatelé jsou zváni zástupci sponzorů a spolupořadatelů.
•  Každý umělec se může představit podle vlastního výběru jedním grafickým listem, který vznikl v daném kalendářním roce, nejvýše ale ve dvou kategoriích současně.
•  Hodnocen je konkrétní grafický list, nikoliv celkový přínos autora a cenu mohou získat autoři ocenění v minulých ročnících.
•  Grafika musí být signována, datována a číslována.
•  Hodnocení grafiky probíhá v několika kategoriích, které odrážejí žánrovou a typologickou členitost grafiky. Kategorie mohou být na základě praxe a zkušeností v průběhu jednotlivých ročníků korigovány.
•  V každé kategorii je udělena statutární cena s možností udělení dalších nestatutárních, ev. věcných a nákupních cen. Speciální ceny jsou konkrétně formulovány (např. za grafické techniky apod.). Příležitostně je udělována Čestná cena poroty, která není honorována. Vyhlašovány jsou Ceny diváka.
•  Ceny jsou vyhlášeny a osobně předávány zástupci partnerských institucí během slavnostní vernisáže Grafiky roku.
•  Každá z cen je pojmenována podle svého sponzora či instituce a je honorována částkou 10.000 Kč, malé formáty v kategorii B částkou 5.000 Kč.
•  Vítězný grafický list se stává majetkem sponzora ceny.
• Vítězná autorská kniha je darována do sbírek Památníku národního písemnictví.