1994 - 2007.........2008,2009,2010            

Grafika roku 2011, XVIII. ročník  
Cena Vl. Boudníka, XVII. ročník
    

 

SLOVO HLAVNÍ PŘEDSEDKYNĚ POROT

Grafika roku je dialogem profesionálních umělců a začínajících tvůrců z řad studentů středních a vysokých uměleckých škol. Snad i proto má tato soutěž v sobě náboj experimentu. Dá se říci, že možnosti volné grafiky jsou otevřené. Vedle čistě zvládnutých klasických postupů se s hravou invencí nových přístupů k obrazu objevují kombinované, více méně již zažité techniky. Vedle tradičního tisku z výšky, z hloubky a z plochy se však stále více používají digitální technologie tisku vektorové grafiky nebo rastrové grafiky, vycházející z fotografie. Avšak vlastní metoda ručního tisku, práce s matricí a s barvou stále skrývá ono tajemno alchymistické kuchyně, kterou žádná „sebeefektivnější“ technologie nemůže nahradit. Je naprosto samozřejmé, že éra digitálních dat prostupuje i do klasických grafických technik, ať již svým základem v podobě předlohy pro tiskovou matrici, nebo jen jako pouhá inspirace. Snad nejvíce jsou tyto stopy patrné v sítotisku. Možná stojí za úvahu zamyslet se nad tím, co je a co není digitální grafika a porotcům, kteří jsou před podobné otázky stavěni, není co závidět.
Každoroční výstava Grafika roku je neopakovatelná výběrem prací, různorodostí témat, jež v sobě odrážejí naší přítomnou realitu, ale i setkáváním jednotlivých tvůrčích osobností, které by za jiných okolností podobnou šanci těžko dostali. Je přehlídkou toho nejzajímavějšího, co grafici za poslední kalendářní rok vytvořili. 18. ročník byl obeslán 351 pracemi, z nichž k vystavení bylo vybráno 187. Velmi dobré zprávy jsou spojeny se studentskou kategorií. Je to jednak  dosud nejvyšší účast v historii soutěže a dále udělení dvou cen – vedle té statutární ceny, letos ještě  prestižní „Ceny EXIT – Grafika“ Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Vzestupný vývoj co do počtu a kvality prací byl letos snad nejpatrnější v kategorii D autorských knih a bylo opravdu těžkým úkolem vyhodnotit ty nejlepší. Tato kategorie je ve srovnání s ostatními jiná a zvláštní, do soutěže byla zařazena jako úplně poslední v roce 1998, má vlastní tvůrčí, obsahová a technologická specifika a odlišná kriteria hodnocení. Navíc jako jediná konfrontuje díla studentská s profesionálními výtvarníky a ne vždy v této konkurenci vyhrávají ti dříve narození. Ráda bych se ještě zmínila o kategorii B malých formátů, která bohužel rok od roku má sestupnou úroveň. Je jisté, že Grafika roku poskytuje umělcům vzácnou příležitost prezentovat se velkými formáty, pro které obecně neexistuje nadbytek výstavních možností a grafici ji, bohužel na úkor malé grafiky, skutečně využívají. Negativní roli určitě sehrávají i předsudky vůči malé grafice jako sběratelskému a „komerčnímu“ umění a starší generace sběratelů bibliofilií a drobných grafických listů postupně vymírá. Možná si umělci sami nejsou zcela vědomi faktu, že Grafika roku dává tomuto grafickému žánru možnost zviditelnění se v aktuálním tvůrčím kontextu a tím upozorňuje na její nezastupitelnost a uměleckou specifičnost. Naštěstí tuto “Popelku“ mezi kategoriemi má stále Grafika roku ve svém arzenálu a věřím, že sami grafici ji nejen neopustí, ale dají jí šanci, která jí po právu náleží.
 

Doc. PhDr. Eliška Čabalová
vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity.
28.1.2012 Ostrava


Kategorie A - základní

Jury: 
PhDr. Eva Neumannová (předsedkyně),  kurátorka, Galerie umění Karlovy Vary; PhDr. Eva Bendová, kurátorka Sbírky grafiky a kresby, NG v Praze; PhDr. Milada Frolcová,  kurátorka Slováckého muzea, Uherské Hradiště; PhDr. Simeona Hošková, ředitelka o.s. Inter-Kontakt-Grafik; Prof. ak. mal. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I., AVU v Praze; Mgr. Hana Nováková, ředitelka Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod; ak. mal. Jindřich Růžička; PhDr. Karel Srp, PhD., šéfkurátor  Úseku sbírek a odborné přípravy výstav GHMP
 
Kategorie B - do formátu papíru A4

Jury:
ak. mal. Alena Laufrová (předsedkyně); PhDr. Rumjana Dačevová,  historička výtvarného umění; PhDr. Magdalena Juříková, kurátorka Galerie Zlatá husa


Kategorie C - studentské práce

Jury:

ak. mal. Dalibor Smutný (předseda), odborný asistent ateliéru Grafika I, AVU v Praze; Prof. Mgr. Miloš Michálek, Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem; Doc. Ondřej Michálek, Katedra výtvarné výchovy PedF UP v Olomouci; Doc. ak. mal. Jaroslava Severová, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PedF Univerzity Hradec Králové; Doc. ak. mal. Ivan Špirk, Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze

 

Kategorie D - autorské knihy

Jury:
PhDr. Vilma Hubáčková (předsedkyně), vedoucí Uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, Praha; Doc. PhDr. Eliška Čabalová, vedoucí ateliéru Obalový a knižní design, Fakulta umění Ostravské univerzity; Doc. Blanka Růžičková, Katedra výtvarné výchovy PedF Masarykovy univerzity v Brně

 

SPECIÁLNÍ GRAFICKÉ TECHNIKY:

Jury:
Prof. Jiří Lindovský (předseda); PhDr. Magdalena Juříková; ak. mal. Alena Laufrová; PhDr. Eva Neumannová; ak. mal. Jindřich Růžička; doc. ak. mal. Ivan Špirk