1994 - 2007.........2008,2009,2010            

Grafika roku 2011, XVIII. ročník  
Cena Vl. Boudníka, XVII. ročník
    

 


 

Marie Filippovová, Čestná cena poroty
za kolorovanou suchou jehlu Manhattan
Cena udělena "pro harmonické vyvážení geometrických a senzuálních složek obrazu v technice kolorované suché jehly abstrahujícího konkrétní architektonický motiv."-  více:

Obr.: PhDr. Eva Neumannová, předsedkyně základní kategorie A, předává Čestnou cenu poroty Marii Filippovové na vernisáži Grafiky roku 2011; © Grapheion


 

Jiří Samek, Statutární cena hlavního partnera Pražská plynárenská, a. s. v základní kategorii A
za hlubotisk z lina Parkoviště
Cena udělena "za originální přístup k ojedinělé technice linorytu z hloubky, sumarizujícímu civilní realitu do mimořádně poetické výpovědi." - více:

Obr.: Finanční ředitel Pražské plynárenské Ing. Jiří  Hamšík předává cenu Jiřímu Samkovi na vernisáži výstavy Grafika roku 2011; © Grapheion


 

Petr Štěpán, Statutární cena partnera Chemia System Geo, s.r.o.  v kat. B - malé formáty
za měkký kryt Malá kantáta
Porota hodnotila "dosažení duchovní hloubky tématu úspornými grafickými výrazovými prostředky."
-více:

Obr.: Ak. mal. Alena Laufrová, předsedkyně poroty kat. B, předává cenu Petru Štěpánovi na vernisáži Grafiky roku 2011; © Grapheion


 

Vojtěch Pálka, Statutární Cena starosty městské části Praha 1 ve studentské kategori
za digitální tisk  Zrcadlo
Komise ocenila  "výrazný, osobitý grafický projev, korespondující s pochopením a využitím digitálního média. V citaci prožitku intimního příběhu i způsobu zpracování obrazového prostoru základními grafickými prostředky vrstvením šrafur, vytváří kompaktní a přesvědčivé dílo, přitažlivé svojí originální vizuální hodnotou."
   - více:

Obr.: Starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký předává cenu Vojtěchu Pálkovi na vernisáži výstavy; © Grapheion

 
 

Kateřina Lehká, Cena EXIT – Grafika Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem  ve studentské kategorii C
za digitální tisk Stopy města
Hodnocení komise:"Autorka nepopisuje svět prostřednictvím iluze reality, ale redukuje formu do elementárních grafických stop, vytvářejících podmanivou strukturu detailů, gradujících účinkem barvy. Komisi zaujal způsob, jakým studentka analyzuje obrazový prostor do nové skladebnosti, jenž není pouhou technologickou metodou, ale osobitým způsobem grafického myšlení." - více:

Obr.: Kateřina  Lehká přebírá Cenu EXIT - Grafika FUD UJEP v Ústí n. Labem na vernisáži výstavy - za FUD UJEP ji předává diplom prof. Miloš Michálek; © Grapheion


 

Martin Raudenský, Statutární Cena časopisu Grapheion v kat. D - autorské knihy
za autorskou knihu Darmo mluvit
"Za  komplexní podobu knihy, za výrazné energické zpracování tématu." - více:


Obr.: PhDr. Simeona Hošková předává Statutární cenu časopisu Grapheion Martinu Raudenskému na vernisáži Grafiky roku 2011; © Grapheion


 

Ivo Křen, Speciální cena hlavního partnera společnosti Metrostav a. s. za techniku tisku z výšk
za barevný linoryt Na konci zahrady
"Za suverénně zvládnutou technikou mnohabarevného linorytu."  - více:

Obr.: Ředitel Kanceláře prezidenta spol. Metrostav Ing. Jaromír Pavlíček předává cenu Ivo Křenovi na vernisáži Grafiky roku 2011; © Grapheion


 

Marie Blabolilová, Speciální cena Nadace českého výtvarného umění za techniku tisku z hloubky
za čárový lept Na poličce
"Pro bravurní grafické zpracování klasického zátiší v technice čárového leptu."
více:

Obr.: Prof. Lindovský, předseda komise grafických technik, předává cenu Nadace českého výtvarného umění Marii Blabolilové na vernisáži Grafiky roku 2011; © Grapheion


 

Jaroslava Severová, Speciální cena partnera Institut mikroelektronických aplikací s. r. o. za počítačovou grafiku
za digitální tisk Lines 10 Dsč
"Porota ocenila vysoce individualizované a tvořivé využití standardních komerčních programů (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator) pro poutavé vizuální předvedení důsledků gradace chaosových iterací."

více:

Obr.: Obchodní ředitel IMA Ing. Jiří Bárta předává cenu doc. Jaroslavě Severové na vernisáži Grafiky roku 2011; © Grapheion