1994 - 2007.........2008,2009,2010            

Grafika roku 2011, XVIII. ročník  
Cena Vl. Boudníka, XVII. ročník
    

 Hlavní předsedkyně porot - doc. Eliška Čabalová
 

Dr. Eva Neumannová předává Čestnou cenu poroty Marii Filippovové
 


Finanční ředitel Pražské plynárenské Ing. Jiří  Hamšík předává cenu Jiřímu Samkovi (kat. A)
 

Ak. mal. Alena Laufrová předává cenu Petru Štěpánovi (kat. B)
 


Starosta MČ Praha 1 Ing. Oldřich Lomecký předává cenu Vojtěchu Pálkovi (kat. C)
 
 

Kateřina  Lehká přebírá Cenu EXIT - Grafika FUD UJEP v Ústí n. Labem - předává prof. Miloš Michálek
 


PhDr. Simeona Hošková předává Statutární cenu časopisu Grapheion Martinu Raudenskému (kat. autorských knih)
 
 

Ředitel Kanceláře prezidenta spol. Metrostav Ing. Jaromír Pavlíček předává cenu Ivo Křenovi (tisk z výšky)


Prof. Lindovský, předseda komise grafických technik, předává cenu Nadace českého výtvarného umění Marii Blabolilové ( tisk z hloubky)
 
 

Obchodní ředitel IMA Ing. Jiří Bárta předává cenu doc. Jaroslavě Severové (počítačová grafika)