1994 - 2007.........2008,2009,2010            

Grafika roku 2011, XVIII. ročník  
Cena Vl. Boudníka, XVII. ročník
    

 

  Doc. Ondřej Michálek, Katedra výtvarné výchovy PedF UP v Olomouci, obor Grafika
 
  Doc.  ak. mal. Miloslav  Polcar, vystavující 
   ak. mal. Alena Laufrová, předsedkyně poroty kat. B
  Vojtěch Pálka, student V. ročníku, Ateliér 1, AVU Praha
 

Martin Raudenský, Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Katedra výtvarné výchovy PedF UK v Praze

    Doc. Jaroslava Severová, ak. mal., Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PedF Univerzity Hradec Králové
  Doc. PhDr. Zbyněk Janáček, děkan Fakulty umění Ostravské univerzity
  Doc. Eliška Čabalová, vedoucí Ateliéru obalového a knižního designu Fakulty umění Ostravské univerzity
  Ak. mal. Berenika Ovčáčková, vystavující