1994 - 2007.....2008,2009,2010,2011  


18. Cena Vladimíra Boudníka 2012  - laureát Oldřich Kulhánek

Pořadatel:  občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Hlavní spolupořadatel:  hlavní město Praha 
    
Cíl soutěže
Cena Vladimíra Boudníka je prestižní cena v oblasti umělecké grafiky, určená žijícímu českému umělci za významný tvůrčí umělecký přínos. Nelze ji získat dvakrát. Byla založena v roce 1995 Středoevropskou galérií a nakladatelstvím, od roku 1999 je jejím vyhlašovatelem Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s hlavním městem Praha. Jejím záměrem je společensky ocenit grafické umělce za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

Statut soutěže:
Cenu Vl. Boudníka uděluje hlavní město Praha a dotuje ji částkou 30.000 Kč.
Vyhlašovatelem ceny je občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik.
Cenu může získat pouze český žijící umělec, nelze ji dělit ani získat dvakrát.
Cena má vlastní statut a porotu. V závěru dvouletého funkčního období porota jmenuje nové členy. Z důvodů kontinuity se předseda stává členem nové poroty. Tajemníkem komise je zástupce vyhlašovatelské instituce s hlasovacím právem.
Laureát Ceny Vl. Boudníka je povinen vystavit kolekci svých prací v rámci výstavy Grafika roku. V opačném případě porota určí dalšího kandidáta. Laureát se stává členem komise dalšího ročníku.
Cenu předává zástupce hl. města Prahy na zahájení výstavy Grafika roku.

Porota:
PhDr. Tomáš Rybička
(předseda), ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové
MA Richard Drury, výtvarný teoretik a kritik, Praha
doc. Michal Koleček, Ph.D., děkan Fakulty umění a designu, Univerzita J. E. Purkyně, Ústí nad Labem
doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc., rektor Akademie výtvarných umění Praha
prof. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I, AVU v Praze, laureát Ceny Vl. Boudníka 2011
Mgr. Vlastimil Tetiva, kurátor uměleckých sbírek, AJG Hluboká n/Vlt.
PhDr. Simeona Hošková, ředitelka IKG a tajemnice komise.


Porota Ceny Vl. Boudníka 2012 zasedala  14. 12. 2012 v Malém radničním klubu Staroměstské radnice, Praha.
  

LAUREÁTI 1995-2012
1995: Ladislav Čepelák, 1996: Dalibor Chatrný, 1997: Alena Kučerová, 1998: Eduard Ovčáček, 1999: Jan Kubíček, 2000: Jan Měřička, 2001: Květa Pacovská, 2002: Michal Cihlář, 2003: Marie Blabolilová, 2004: Jiří Anderle, 2005: Jaroslava Severová, 2006: Lubomír Přibyl, 2007: Vojtěch Kovářík, 2008: Zdeněk Sýkora, 2009: Mikoláš Axmann, 2010: František Hodonský, 2011: Jiří Lindovský, 2012: Oldřich Kulhánek.