1994 - 2007.....2008,2009,2010,2011  


19. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2012
18. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA  BOUDNÍKA

19. února - 17. března 2013
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1


SLOVO HLAVNÍ PŘEDSEDKYNĚ POROT
 

Již po devatenácté se sešli porotci z řad odborníků - teoretiků, pedagogů a výtvarníků, aby posoudili grafické práce, které přihlásili do soutěže Grafika roku jak renomovaní umělci profesionálové, tak i začínající grafici z řad studentů.  Příští ročník, dvacátý, bude bilanční. A tak se budeme těšit na podrobnější  zhodnocení  celého dvacetiletého projektu, který se výrazně zapsal do kontextu naší výtvarné scény.
Soutěž Grafika roku je pro porotu vždy jedinečnou příležitostí seznámit se v rámci jednodenního jednání s nejnovějšími grafickými pracemi, které vznikly během posledního roku a posoudit invenci, neotřelost tématu a především dokonalé zvládnutí příslušné grafické techniky. Tato kritéria určila také letošní vítězku hlavní ceny Janu Hubatkovou,  za kamenotisk Krajina s jezerem, který kvalitou přece jen přesáhl tentokráte velmi vyrovnanou kategorii velkých formátů A.
V pražském výtvarném kontextu se se soubornými výstavami grafiky veřejnost prakticky nesetkává, tím spíše je následná výstavní prezentace vybraných prací, která je již tradičně pořádaná v Clam-Gallasově paláci, zajímavou přehlídkou širokého spektra možností grafického média. Zároveň se tu na výstavní ploše setkávají generačně i výtvarným názorem vzdálení umělci, jejichž práce se tak dostávají do neobvyklého tvůrčího dialogu.
Často přežívá v obecném povědomí představa, že tato soutěž a její následná prezentace jsou v poslední době záležitostí převážně grafických experimentů. Pravdou je spíš opak; tradiční techniky, pracující především s tiskem z výšky a hloubky, si stále udržují převahu nad netradičními postupy, které vycházejí  především z digitálních technologií, ať již jde o rastrové grafiky nebo vektorové grafiky aj. A to nejen počtem prací, přihlášených do soutěže, ale především kvalitou. Tento fakt dokládá právě letošní ročník, kdy v kategorii hodnocených technik byla udělena cena jak za tisk z výšky, tak za tisk z hloubky oproti souboru digitální grafiky, která svým chabým tvůrčím potenciálem tentokráte porotu nepřesvědčila.
Důležíté je opět i letos zmínit kategorii autorské knihy, která je zařazená do soutěže Grafika roku již 15 let (od roku 1998).  V této kategorii se specifickými hodnotícími kritérii jsou zastoupeny práce profesionálních výtvarníků i studentů. O to víc je potěšující, že ocenění směřují většinou právě k nejmladším grafikům. Tento trend bychom samozřejmě rádi do budoucna zaznamenali i v ostatních kategoriích.
PhDr. Hana Larvová
vedoucí oddělení sbírek
Galerie hlavního města Prahy
31. 1. 2013


KATEGORIE A - ZÁKLADNÍ
Porota:
PhDr. Eva Neumannová
(předsedkyně), kurátorka Galerie umění Karlovy Vary
PhDr. Simeona Hošková, ředitelka o.s. Inter-Kontakt-Grafik
prof. ak. mal. Jiří Lindovský  (omluven), vedoucí ateliéru Grafika I, AVU v Praze
doc. PhDr. Zbyněk Janáček, děkan Fakulty umění OU v Ostravě
PhDr. Hana Larvová, kurátorka Galerie hl. m. Prahy
doc. ak. mal. Josef Mištera, ředitel Ústavu umění a designu ZČU v Plzni


 

 

 


KATEGORIE B - MALÉ FORMÁTY DO ROZMĚRU A4
Porota:
ak. mal. Šimon Brejcha
(předseda)
ak. mal. Helena Horálková


 KATEGORIE C - STUDENTSKÉ PRÁCE 
Porota:
doc. Ondřej Michálek
(předseda), Katedra výtvarné výchovy PedF UP v Olomouci
ak. mal. Karel Haloun, vedoucí Katedry grafiky VŠUP v Praze 
prof. Mgr. Miloš Michálek, Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem
doc. ak. mal. Jaroslava Severová, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PedF Univerzity Hradec Králové
doc. ak. mal. Dalibor Smutný, odborný asistent ateliéru Grafika I, AVU v Praze
doc. ak. mal. Ivan Špirk, vedoucí Katedry výtvarné výchovy PedF UK v Praze


 

 

 

 

 

 KATEGORIE D - AUTORSKÉ KNIHY S POUŽITÍM GRAFICKÝCH PRVKŮ A TECHNOLOGIÍ 
Porota:
Mgr. Gina Renotière, Ph.D.
(předsedkyně), kurátorka Sbírky autorské knihy, Muzeum moderního umění Olomouc
doc. PhDr. Eliška Čabalová, vedoucí ateliéru Obalový a knižní design, Fakulta umění OU v Ostravě
PhDr. Vilma Hubáčková, vedoucí Uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, Praha
MgA. Julie Kačerovská, asistentka Kabinetu papíru a knihy FaVU, Vysoké učení technické Brno


 

 SPECIÁLNÍ GRAFICKÉ TECHNIKY:
Porota:

doc. ak. mal. Ivan Špirk (předseda)
ak. mal. Karel Haloun
ak. mal. Helena Horálková
doc. PhDr. Zbyněk Janáček
prof. Jiří Lindovský
(omluven)
doc. ak. mal. Josef Mištera