1994 - 2007.....2008,2009,2010,2011  


 


PhDr. Simeona Hošková zahajuje výstavu
 
Mluví primátor HMP Bohuslav Svoboda


Partneři Grafiky roku
 

PhDr. T. Rybička, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové, předseda poroty Ceny Vl. Boudníka


 
 

PhDr. Hana Larvová, hlavní předsedkyně porot Grafiky roku 
 

Mgr.A. Jana Hubatková, laureátka Ceny hlavního sponzora Pražská plynárenská, a. s. v kat. A 
 
Ak. mal. Šárka Trčková přebírá čestné uznání v kat. A
 


Doc, ak. mal. Lenka Vilhelmová přebírá čestné uznání od předsedkyně komise kat. A PhDr. Evy Neumannové 
 

Kateřina Černá přebírá čestné uznání ve studentské kat. C od doc. ak. mal. Ivana Špirka 


Květa Vávrová přebírá čestné uznání ve studentské kat. C od doc. ak. mal. Ivana Špirka 
 

Ak. mal. Šimon Brejcha přebírá čestné uznání za hlubotisk 

Předseda komise grafických technik doc. ak. mal. Ivan Špirk předává čestné uznání za počítačovou grafiku Mgr. PhD. Marku Sibinskému 
 
MgA. Jana Vavrečková přebírá čestné uznání za počítačovou grafiku 


Ak. mal. Martin Velíšek, Ph.D. (Cena za tisk z hloubky) 
 

Hana Mičková (Statutární cena v kat. D - autorské knihy)