1994-2007..... 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013


21. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2014
20. ročník CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA


 

21. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2014
20. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní cena v oblasti umělecké grafiky, určená žijícímu českému umělci za významný tvůrčí umělecký přínos. Nelze ji získat dvakrát. Byla založena v roce 1995 Středoevropskou galerií a nakladatelstvím, od roku 1999 je jejím vyhlašovatelem Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s hlavním městem Praha. Jejím záměrem je společensky ocenit grafické umělce za tvůrčí přínos české grafice, za přesvědčivý a výrazný soubor grafických děl objevného výrazu či formy bez časového a generačního omezení. Vedle významných a vývojem umění ověřených jmen chce poukázat na jedinečné a v tom smyslu i perspektivní tvůrčí výkony umělců mladší generace.

Statut soutěže:
• Cenu Vl. Boudníka uděluje hlavní město Praha a dotuje ji částkou 30.000 Kč.
• Vyhlašovatelem ceny je občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik.
• Cenu může získat pouze český žijící umělec, nelze ji dělit ani získat dvakrát.
• Cena má vlastní statut a porotu. V závěru dvouletého funkčního období porota jmenuje nové členy. Z důvodů kontinuity se předseda stává členem nové poroty. Tajemníkem komise je zástupce vyhlašovatelské instituce s hlasovacím právem.
• Laureát Ceny Vl. Boudníka je povinen vystavit kolekci svých prací v rámci výstavy Grafika roku. V opačném případě porota určí dalšího kandidáta. Laureát se stává členem komise dalšího ročníku.
• Cenu předává zástupce hl. města Prahy na zahájení výstavy Grafika roku.


Porota Ceny Vl. Boudníka 2014, dne 12. 12. 2014, Malý radniční klub, Staroměstská radnice, Praha

Mgr. Zdeněk FREISLEBEN (předseda), ředitel Památníku národního písemnictví, Praha; ak. mal. Marie BLABOLILOVÁ, laureátka Ceny Vl. Boudníka 2003; PhDr. Simeona HOŠKOVÁ, tajemnice a ředitelka občanského sdružení IKG, Praha; doc. PhDr. Zbyněk JANÁČEK, děkan Fakulty umění OU, Ostrava a laureát Ceny Vl. Boudníka 2013; PhDr. Magdaléna JUŘÍKOVÁ, ředitelka Galerie hl. m. Prahy; doc. ak. mal. Josef MIŠTERA, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Plzeň; PhDr. Tomáš RYBIČKA, ředitel Galerie moderního umění, Hradec Králové.         


LAUREÁTI 1995-2013
1995: Ladislav Čepelák, 1996: Dalibor Chatrný, 1997: Alena Kučerová, 1998: Eduard Ovčáček, 1999: Jan Kubíček, 2000: Jan Měřička, 2001: Květa Pacovská, 2002: Michal Cihlář, 2003: Marie Blabolilová, 2004: Jiří Anderle, 2005: Jaroslava Severová, 2006: Lubomír Přibyl, 2007: Vojtěch Kovářík, 2008: Zdeněk Sýkora, 2009: Mikoláš Axmann, 2010: František Hodonský, 2011: Jiří Lindovský, 2012: Oldřich Kulhánek, 2013: Zbyněk Janáček, 2014: Jindřich Růžička.