1994-2007..... 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013


21. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2014
20. ročník CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA


 

21. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2014
20. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

pod záštitou primátorky hlavního města Prahy Adriany Krnáčové

Pořadatel: občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Hlavní spolupořadatel: hlavní město Praha
Spolupořadatel: Městská část Praha 1
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

Hlavní partner: Pražská plynárenská, a. s.
Partneři:
Institut mikroelektronických aplikací, s. r. o.
Nadační fond Galerie Smečky
ISE -  Informační služby – energetika, a. s.
Fakulta umění a designu UJEP Ústí n. Labem
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň
Fakulta umění OU Ostrava
Městský dům kultury Sokolov
 

Zásady soutěže:
•  Soutěž si klade za cíl podpořit uměleckou a společenskou prestiž uměleckého oboru s bohatou minulostí a tradicemi, schopného rezonovat současný svět a aktuální umělecké problémy. Nabízí možnost pravidelného porovnávání tvůrčích výsledků renomovaných umělců, neznámých a začínajících autorů, studentů a seznamuje s nimi širokou veřejnost. Udílení cen sponzorských a společenských institucí sleduje jejich dlouhodobé aktivní zapojení do procesu vzájemně prospěšného profesionálního poznávání.
•  Soutěž je formulována jako výstava se záměrem představit všechny přihlášené práce. Z prostorových důvodů je ve všech kategoriích přihlédnuto k doporučení komise.
•  Soutěž je určena občanům České republiky. Ve studentské kategorii se mohou zúčastnit i zahraniční studenti během svého studia v ČR.
•  Porotu tvoří teoretici a kritici umění, výtvarní umělci a pedagogové. Jako pozorovatelé jsou zváni zástupci sponzorů a spolupořadatelů.
•  Každý umělec se může představit podle vlastního výběru jedním grafickým listem, který vznikl v daném kalendářním roce, nejvýše ale ve dvou kategoriích současně.
•  Hodnocen je konkrétní grafický list, nikoliv celkový přínos autora a cenu mohou získat autoři ocenění v minulých ročnících.
•  Grafika musí být signována, datována a číslována.
•  Hodnocení grafiky probíhá v několika kategoriích, které odrážejí žánrovou a typologickou členitost grafiky. Kategorie mohou být na základě praxe a zkušeností v průběhu jednotlivých ročníků korigovány.
•  V každé kategorii je udělena statutární cena s možností udělení dalších nestatutárních, ev. věcných a nákupních cen. Speciální ceny jsou konkrétně formulovány (např. za grafické techniky apod.). Příležitostně je udělována Čestná cena poroty, která není honorována. Vyhlašovány jsou Ceny diváka.
•  Ceny jsou vyhlášeny a osobně předávány zástupci partnerských institucí během slavnostní vernisáže Grafiky roku.
•  Každá z cen je pojmenována podle partnera soutěže a je honorována částkou 10.000 Kč, malé formáty v kategorii B částkou 5.000 Kč.
•  Vítězný grafický list se stává majetkem partnera ceny.
•  Vítězná autorská kniha je darována do sbírek Památníku národního písemnictví.

Úvodní slovo hlavního předsedy porot soutěže
Tak jako se pravidelně mění na konci roku číslo v letopočtu, tak se na začátku roku nového také pravidelně mění čísla ročníků celostátní soutěže Grafika roku. Již pro život malého dítěte jsou důležité opakující se situace, které později samo začne vyžadovat. Přehlídka české grafiky vstoupila do dospělosti a k jejímu zdravému vývoji rituál také nepochybně napomáhá. 21. ročník: OKO BERE.
S očekáváním, zvědavostí a s lehkým rozechvěním kolik bude grafických listů, tentokrát ve třech kategoriích, shromážděno, začíná náročný několikahodinový, několikakolový výběr. Vždy záleží na složení jury, jak bude expozice vypadat, kteří autoři získají ocenění a jak budou výsledky přijaty nejenom výtvarníky a studenty uměleckých škol, ale i přáteli grafiky a veřejností. Chtěl bych ještě napsat, jak bude kritikou reflektována v médiích. PO NESKUTEČNÝCH DVACETI ROČNÍCÍCH. Co se v posledních letech nemění je výstavní prostor a tím je limitován počet vystavených grafik. Mnohdy tak s instalačních důvodů nejsou přijaty i kvalitní grafiky.
Pro porotce je náročné i zodpovědné vybrat tisky na ceny. Členové jury hlasují nebo nastane konsenzus a rozhodnutí se písemně zdůvodní. Nastává moment uspokojení. Pro mne je to osvobozující okamžik, že jsme mohli (ne museli) vybrat správně a pracovali jsme tak, abychom se co nejvíce přiblížili nikdy nedosažitelné objektivitě. Ano, Oko bere.
Viditelným posunem se pro tento ročník stala velikost oceněných grafických listů. Formátem malé, sdělením, zpracováním a vytříbeností na sebe strhly velkou a zaslouženou pozornost. NĚKDY NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ.
21. ročník celostátní soutěže Grafika roku vkročil do nového desetiletí. Přehlídce aktuální české grafiky bych přál návštěvníky (nejenom o vernisáži), aby naplnila veškerá očekávání a byla nadále respektovaná.
NA GRAFIKU! Ať vůně ředidel a tiskařských barev nikdy nevyprchá!
Miloš Michálek