1994-2007..... 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013


21. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2014
20. ročník CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA


Cena Vl. Boudníka 2014
Malý radniční klub, Staroměstská radnice, Praha, 12. 12. 2014

Porota: Mgr. Zdeněk FREISLEBEN (předseda), ředitel Památníku národního písemnictví,  Praha; ak. mal. Marie BLABOLILOVÁ, laureátka Ceny Vl. Boudníka 2003; PhDr. Simeona HOŠKOVÁ, tajemnice a ředitelka občanského sdružení IKG, Praha; doc. PhDr. Zbyněk JANÁČEK, děkan Fakulty umění OU, Ostrava a laureát Ceny Vl. Boudníka 2013; PhDr. Magdaléna JUŘÍKOVÁ, ředitelka Galerie hl. m. Prahy; doc. ak. mal. Josef MIŠTERA, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU, Plzeň; PhDr. Tomáš RYBIČKA, ředitel Galerie moderního umění, Hradec Králové.         

 


Zasedání poroty
 
Zleva: PhDr. M. Juříková, Mgr. Z. Freisleben, PhDr. T. Rybička


ak. mal. M. Blabolilová, doc. Z. Janáček, PhDr. S. Hošková
 

Mgr. Z. Freisleben a PhDr. T. Rybička


doc. ak. mal. J. Mištera
 

ak. mal. Marie Blabolilová


GRAFIKA ROKU 2014
Poroty se konaly 15. ledna 2015 ve Velkém radničním klubu Staroměstské radnice v Praze.
Hlavní předseda porot: prof. Mgr. Miloš Michálek

Do soutěže přihlášeno 304, vybráno 154 děl.
Podle statutu soutěže probíhalo hodnocení ve třech statutárních kategoriích:

 

Kategorie A základní - grafické listy větší než A4
Zasláno 111, vystaveno  82 prací.

Porota: M.A. Richard Drury (předseda), vedoucí kurátor GASK Kutná Hora; PhDr. Eva Bendová, kurátorka grafické sbírky NG Praha; PhDr. Simeona Hošková, ředitelka sdružení IKG Praha; PhDr. Hana Larvová, hlavní kurátorka GHMP Prahy; prof. ak. mal. Jiří Lindovský, vedoucí ateliéru Grafika I., AVU Praha; PhDr. Eva Neumannová, kurátorka, Galerie umění Karlovy Vary


Kategorie B - malé formáty do rozměru A4
Přihlášeno 56, vystaveno 37 děl.

Porota: PhDr. Vilma Hubáčková (předsedkyně), vedoucí Uměleckých sbírek Památníku národního písemnictví, Praha; MgA. Vojtěch Kovářík, pedagog, Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola V. Hollara v Praze; Jan Šafránek, ak. mal.

Kategorie C - studentské práce
Přihlášeno 137, vystaveno 35 děl.

Porota: doc. ak. mal. Ivan Špirk (předseda), vedoucí Katedry výtvarné výchovy PedF UK v Praze; doc. ak. mal. Zbyněk Janáček, děkan Fakulty umění OU v Ostravě; Prof. Mgr. Miloš Michálek, Fakulta umění a designu UJEP Ústí nad Labem; doc. ak. mal. Ondřej Michálek, Katedra výtvarné výchovy PdF UP v Olomouci; doc. ak. mal. Jaroslava Severová, Katedra výtvarné kultury a textilní tvorby PdF Univerzity Hradec Králové; doc. ak. mal. Dalibor Smutný, odb. asistent ateliéru Grafika I, AVU v Praze