STŘEDOEVROPSKÁ GALERIE A NAKLADATELSTVÍ, s.r.o.
CENTRAL EUROPE GALLERY AND PUBLISHING HOUSE Ltd     
ředitelka / director: PhDr. Simeona Hošková; asistentka / assistant: Bc.A.Kateřina Mikulcová
kancelář / office: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1; mezi 3. a 4. patrem / between the 4th and the 5th floor; map
pošta / mailing address: P. O. Box 30, CZ-110 01 Praha 1, Czech Republic
tel. / phone, fax: +420 224 212 139; e-mail: galerie@mbox.vol.cz


Co děláme?
What are we engaged in?

n Spolupracujeme se sdružením Inter-Kontakt-Grafik při pořádání soutěžní výstavy Grafika roku a Mezinárodního trienále grafiky.
We support the Inter-Kontakt-Grafik Association by organizing The Print of the Year competition and the International   Triennial of Graphic Art.

n Vydáváme knihy o umění a katalogy
We publish art books and catalogues
n Vydáváme časopis Grapheion, mezinárodní revue o současné grafice, umění knihy, tisku a papíru (v české a anglické verzi).
We publish the magazine Grapheion, an international review of contemporary prints, books and paper art (in Czech and English versions).


  česky   Vyšel Grapheion č. 20 s informacemi o 5. mezinárodním trienále grafiky Praha 2007!
Starší čísla zlevněna
  English  Grapheion No 20 recently released! Read more on the 5th Int. Triennial of Graphic Arts Prague 2007
Some back issues discounted

© obsah: SGN, aktualizováno / updated: 07/03/24