RUBRIKY VYŠLO ICG HOME FEATURES BACK ISSUES ICG
OBJEDNÁVKY KNIHY ODKAZY   ORDERS BOOKS LINKS

Mezinárodní klub GrapheionuInternational Grapheion Club
Tyto grafiky byly nabízeny jako prémie k předplatnému časopisu Grapheion v letech 1998-2000 za symbolický příplatek. Jednalo se o omezený náklad grafických listů vytvořených známými umělci exkluzivně pro pravidelné odběratele časopisu. Nyní již nejsou k dispozici. These prints had been offered to the Grapheion subscribers for a symbolic amount during 1998-2000. These graphics of limited editions had been produced by well-known printmakers exclusivelly for regular subscribers to Grapheion. They are not already available for purchase.

I/00 Maria Bonomi, Brazílie, Hřeben, čas..., dřevoryt, papír 208 x 297, obraz 93 x 225

I/00 Maria Bonomi, Brazil, The Comb, The Time..., woodcut, paper 208 x 297, image 93 x 255

Maria Bonomi: The Comb, The Time...
II/00 Boris Bělský, Rusko, Admiralita, sítotisk, papír Fabriano 203 x 294, obraz 170 x 270

II/00 Boris Belsky, Russia, The Admiralty, screenprint, Fabriano paper 203 x 294, image 170 x 270

Boris Belsky: The Admirality
III/00 Vladimír Gažovič, Slovensko, Konec milénia I., lept, papír 292 x 200, obraz 177 x 127

III/00 Vladimír Gažovič, Slovakia, The End of Millenium I., etching, paper 292 x 200, image 177 x 127

Vladimír Gažovič: The End of Millenium I.
IV/00 Adolf Born, Česká republika, Kritici, litografie, papír 297 x 190, obraz 230 x 170

IV/00 Adolf Born, Czech Republic, The Art Critics, lithograph, paper 297 x 190, image 230 x 170

Adolf Born: The Art Critics

I/99 Karel Demel, Česká republika, Odevzdání, suchá jehla, akvatinta, rytina, obraz 130 x 210

I/99 Karel Demel, Czech Republik, Commintement, dry-point, acquatint, engraving, image 130 x 210

Karel Demel: Commintement
II/99 Claude Sinte, Belgie, Ex voto No. 5, rytina v cementu, papír 290 x 210, obraz 125 x 90

II/99 Claude Sinte, Belgium, Ex voto No. 5, plaster engraving, paper 290 x 210, image 125 x 95

Claude Sinte: Ex voto No. 5
III/99 Jiří Anderle, Česká republika, Kolo, měkký kryt, lept

III/99 Jiří Anderle, Czech Republic, Bicycle, etching

Jiří Anderle: Bicycle
IV/99 Nikolaj Batakov, Rusko, Zápas, lept, papír Petrohradské papírny, obraz 100 x 100

IV/99 Nikolai Batakov, Russia, Contest, etching, Peterburg paper-mill paper, image 100 x 100

Nikolaj Batakov: Contest

I/98 Jaroslav Králík, Česká republika, Poslední tanec, suchá jehla, papír Fabriano 293 x 280, obraz 190 x 125

I/98 Jaroslav Králík, Czech Republic, Last Dance, dry-point, Fabriano paper 293 x 280, image 190 x 125

Jaroslav Králík: Last Dance
II/98 Oleg Denisenko, Ukraine, Music, engraving, etching, dry-point, mezzotint, roullette, Hahnemuhle paper 265 x 198, image 160 x 120

II/98 Oleg Denisenko, Ukrajina, Hudba, rytina, lept, suchá jehla, mezzotinta, ruleta, papír Hahnemuhle 265 x 198, obraz 160 x 120

Oleg Denisenko: Music
III/98 Dušan Kállay, Slovensko, Mechanický kohout, lept, papír Holland 296 x 201, obraz 178 x 160

III/98 Dušan Kállay, Slovakia, Mechanized Cock, etching, Holland paper 296 x 201, image 178 x 160

Dušan Kállay: Mechanized Cock
IV/98 Lenka Vilhelmová, Česká republika, Bez názvu, kombinovaná technika (rytina, perforace, ofset), papír Fabriano 200 x 290, obraz 140 x 200

IV/98 Lenka Vilhelmová, Czech Republic, Untitled, mixed media (engraving, perforation, offset), Fabriano paper 200 x 290, image 140 x 200

Lenka Vilhelmová: Untitled

[začátek] [home] [dosud vyšlo] [rubriky] [ICG] [objednávky] [knihy] [odkazy]
[top] [home] [back issues] [features] [ICG] [orders] [knihy] [links]
Aktualizováno / up-dated 06/05/11, Olga Frídlová