HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

Grafika roku
1. ročník
1994 

Maiarské kulturní středisko / 10. - 17. února 1995

Hlavní pořadatel:
Nadace Inter-Kontakt-Grafik

Spolupořadatelé:
Středoevropská galerie a nakladatelství,
Asociace volné grafiky

Sponzoři:
Komerční banka, a. s.
Česká spořitelna, a. s.
IfB Bohemia Praha
Maiarské kulturní středisko

Celkem přihlášeno
82 prací, vystaveno 38.
P O R O T A
PhDr. Jan Kříž (před.),
Jana A. Brabcová,
PhDr. Helena Bajerová,
PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro,
PhDr. Rumjana Dačeva,
Bohuslav Holý,
PhDr. Simeona Hošková,
PhDr. Magda Junková,
Jan Kavan,
PhDr. Hana Larvová,
doc. Jiří Lindovský,
Jaroslava Severová,
Eva Krumpholcová,
Jaroslava Lažanová,
Jaroslav Hájek
Cena Středoevropské galerie a nakladatelství
Před bitvou, Ivana Lomová, litografie
Cena České spořitelny, a.s.
z cyklu Pokušení VI., kamenotisk, Mikoláš Axmann
Cena Komerční banky, a.s.
Plot, perforace, Alena Kučerová

Cena IfB Bohemia, Praha
Nezvratitelnost, litografie, Miroslav Pošvic
Cena Asociace volné grafiky ex aequo
Jeskyně, postel, hrob, kombinovaná technika, Lenka Vilhelmová
Záře ticha, kombinovaná technika Naděžda Synecká

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 22 November 2004