HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

Grafika roku
4. ročník
1997 

Staroměstská radnice / 5. ledna - 1. února 1998

Cena Vladimíra Boudníka:
Alena Kučerová
Porota:
PhDr. Jan Rous (předseda),
prof. Dalibor Chatrný,
James Janíček,
doc. Zdeněk Kučera,
PhDr. Mahulena Nešlehová,
Pavel Rudolf,
Pavel Sivko,
Jaroslav Šerých,
Adriana Šimotová,
PhDr. Simeona Hošková
Alena Kučerová
* 28. 4. 1935 Praha
životopis
o díle

A. K., List se šipkou, 1966
 

Hlavní pořadatel:
Nadace Inter-Kontakt-Grafik

Hlavní spolupořadatel:
Hlavní město Praha

Spolupořadatelé:
Středoevropská galerie a nakladatelství,
Asociace volné grafiky,
SČUG Hollar,
Nadace Český fond umění

Sponzoři:
Komerční banka, a. s.
Komerční pojišťovna, a. s.
Agentura DaDa

Celkem přihlášeno
272 prací 255 autoru.

P O R O T Y
Kategorie A:
grafické listy do formátu papíru B1 (700 x 1000 mm)
přihlášeno 108 prací
Jiří Anderle
PhDr. Helena Bajerová
PhDr. Simeona Hošková
Vladimír Suchánek
Jan Vičar
Eva Vlasáková
Radek Wohlmut
Mgr. Petr Müller
Ing. Jaroslava Rudolfová
Jaroslava Lažanová

Kategorie B:
grafické listy do formátu papíru A4 (297 x 210 mm)
přihlášeno 19 prací
Jan Hísek
Alena Laufrová
Lenka Vilhelmová

Kategorie C:
studentské práce
přihlášeno 80 prací
doc. Jiří Lindovský
prof. František Dvořák
doc. Miloš Michálek
doc. Ondřej Michálek
doc. Rostislav Novák
doc. Miloslav Polcar

Kategorie D:
atypické formáty
přihlášeno 32 prací
Květa Pacovská
PhDr. Hana Larvová
Jaroslav Králík
Jaroslava Severová
Pavel Sivko
Šárka Trčková
Libor Beránek

Kategorie E:
grafické listy inspirované literaturou, bibliofilie, volné literární parafráze
přihlášeno 33 prací
PhDr. Bohuslav Holý
PhDr. Jan Kříž
PhDr. Jan Rous
PhDr. Iva Janáková
Jiří Slíva
Čestná cena poroty
Život ve spirále, litografie, Oldřich Kulhánek, kat. A
Cena Komerční pojišťovny a. s.
Příběh, lept a suchá jehla, Magdalena Vovsová, kat. A
Hlavní čestná cena
Prostor II., barevná akvatinta, Pavel Sukdolák, kat. A
Cena Komerční banky
Glossolálie, kombinovaná technika, Miloslav Polcar, kat. A
Nákupní cena Ministerstva zahraničních věcí ČR
Laskavé sebezkoumání, kombinovaná technika, Lenka Vilhelmová, kat. A

Čestná uznání
Ponoření, kombinovaný barevný lept, Naděžda Synecká, kat. A
Kámen pro Hanýska II., suchá jehla, Jaroslav Králík, kat. A
Cena SČUG HOLLAR
Začátek snu, linoryt, Hana Urbanová, kat. B

Čestná cena
Ráj a vyhnání, lept a rytina, Václav Kabát, kat. B
Cena Asociace volné grafiky
Bez názvu, linoryt, Jana Šindelová (AVU Praha, at. doc. Lindovského), kat. C

Čestná uznání
Bez názvu, počítačová grafika, Veronika Sávová (FA ČVUT, doc. Severová), kat. C
Veslice, sítotisk, Marek Sodomka (FA ČVUT Praha, at. doc. Nováka), kat. C
Cena agentury DaDa
Kousek Buddhovy sítě, prostorová grafika, litografie, plexisklo, Dana Puchnarová, kat. D
Cena časopisu Grapehion
Das Frühstück für Termit , autorská kniha, Eva Holá, kat. E

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 21 November 2004