HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

Grafika roku
5. ročník
1998 

Staromistská radnice / 18. ledna - 21. února 1999

Cena Vladimíra Boudníka:
Eduard Ovčáček
Porota:
PhDr. Jan Rous (předseda)
prof. Dalibor Chatrný
James Janíček
prof. Zdenik Kučera
Jaroslav Šerých
PhDr. Zdeoka Čepeláková
prof. Ladislav Čepelák
PhDr. Bohuslav Holý
Alena Kučerová
Pavel Sivko
PhDr. Simeona Hošková
Eduard Ovčáček
* 5. 3. 1933 Třinec
životopis
o díle

E. O., Zájmena-interference III, 1983
 

Hlavní pořadatel:
Nadace Inter-Kontakt-Grafik

Hlavní spolupořadatel:
Hlavní misto Praha

Spolupořadatelé:
Ministerstvo zahraničních vicí ČR
Mistská část Praha 1
Nadace Český fond uminí
Středoevropská galerie a nakladatelství

Sponzoři:
Komerční banka, a. s.
Komerční pojišovna, a. s.
Forbo, s.r.o.
Morpa, a. s.
Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a. s.

Celkem přihlášeno
272 prací 209 autoru.

P O R O T Y
Kategorie A:
grafické listy do formátu papíru B1 (700 x 1000 mm)
přihlášeno 92 prací
Adolf Born,
Richard Drury,
Milan Erazim,
doc. Jiří Lindovský,
Kvita Pacovská,
Lubomír Přibyl,
prof. Jiří Šalamoun,
Lenka Vilhelmová

Kategorie B:
grafické listy do formátu papíru A4 (297 x 210 mm)
přihlášeno 29 prací
prof. Ladislav Čepelák,
Jan Kavan,
Pavel Sivko

Kategorie C:
studentské práce
přihlášeno 73 prací
prof. Zdenik Kučera,
doc. Miloš Michálek,
doc. Ondřej Michálek,
doc. Miloslav Polcar

Kategorie D:
experimentální grafika
přihlášeno 38 prací
Oldřich Kulhánek,
prof. Eduard Ovčáček,
Joska Skalník,
doc. Vratislav Ševčík,
Mgr. Radek Wohlmut

Kategorie E:
grafické listy inspirované literaturou, bibliofilie, volné literární parafráze
Kategorie F:
autorské knihy s použitím grafických prvku
sloučeny
přihlášeno 38 prací
PhDr. Helena Bajerová,
PhDr. František Dvořák,
doc. Jiří Kocman,
PhDr. Jan Rous,
Dalibor Smutný,
Jan Vičar
Cena Komerční banky a. s.
Mrak, kombinovaná akvatinta,
Ladislav Čepelák, kat. A
Cena Komerční pojišovny a. s.
Kolébka, kamenotisk, Mikoláš Axmann,
kat. A
Nákupní cena Ministerstva zahraničních vicí ČR
Keř, mezzotinta, Dalibor Smutný, kat. A
Cena časopisu Grapheion
Čtyři postavy v labyrintu, suchá jehla, Jiří Anderle, kat. A
Cena starosty mistské části Praha 1
Bez názvu, dřevořez,: Markéta Šafáriková, (AVU Praha, at. doc. Lindovského), kat. C
Cena Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky a. s.
Kroky, hlubotisk z lina, Jan Vičar, kat. D
Cena firmy Morpa a. s.
bibliofilie Zjevení Janovo,
Jan Hísek, nakladatelství Aulos Praha,
kat. E+F
Cena firmy Forbo Krommenie za techniku lino
Oči, oči, oči, barevný linoryt, linořez, Chrudoš Valoušek
Čestná uznání
Ružová propast, barevný linoryt, Dana Jandová, kat. B
Na louce, barevná akvatinta, Šárka Trčková, kat. D
Brána I, lept, Jan Miřička, kat. D
Cena diváka Grafiky roku 1997
Prostor II, akvatinta, Pavel Sukdolák
Zrcadlení, barevný lept, Ladislav Kuklík
Život ve spirále, litografie, Oldřich Kulhánek

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 21 November 2004