HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

Grafika roku
6. ročník
1999 

Staromistská radnice / 16. ledna - 28. února 2000

Cena Vladimíra Boudníka:
Jan Kubíček
Porota:
PhDr. Jan Kříž, předseda
PhDr. Zdeoka Čepeláková
PhDr. Simeona Hošková
PhDr. Mahulena Nešlehová
Adriena Šimotová
Prof. Ladislav Čepelák
Jaroslav Šerých
Jan Kubíček
* 30. 12. 1927 Kolín
životopis
o díle

J. K., Akce s kruhem, 1988/1994
 

Hlavní pořadatel:
Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik

Hlavní spolupořadatel:
Hlavní misto Praha

Spolupořadatelé:
Ministerstvo zahraničních vicí ČR
Mistská část Praha 1
Nadace Český fond uminí
Středoevropská galerie a nakladatelství

Sponzoři:
Komerční pojišťovna, a. s.
ČSA, a. s.
Raiffeisen, stavební spořitelna, a. s.
Forbo, s.r.o.

Celkem přihlášeno
289 prací 248 autoru.

P O R O T Y
Kategorie A:
grafické listy do formátu papíru B1 (700 x 1000 mm)
přihlášeno 109 prací
PhDr. Hana Larvová (před.),
Milan Erazim,
doc. Jiří Lindovský,
doc. Jaroslava Severová,
Eva Vlasáková

Kategorie B:
grafické listy do formátu papíru A4 (297 x 210 mm)
přihlášeno 45 prací
Lenka Vilhelmová (před.),
Jan Miřička,
Dalibor Smutný

Kategorie C:
studentské práce
přihlášeno 61 prací
Prof. Jiří Šalamoun (před.),
prof. Ladislav Čepelák,
doc. Zbynik Janáček,
prof. Miloš Michálek,
doc. Ondřej Michálek,
doc. Miloslav Polcar

Kategorie D:
atypické formáty, materiály, techniky
přihlášeno 46 prací
prof. František Hodonský (před.),
Jan Kavan,
prof. Zdenik Kučera,
Kvita Pacovská

Kategorie E:
grafické listy inspirované literaturou, bibliofilie, volné literární parafráze
přihlášeno 21 prací
PhDr. Rumjana Dačeva (před.),
Mgr. Radek Wohlmut

Kategorie F:
autorské knihy s použitím grafických prvku
přihlášeno 5 prací + 7 studentských
doc. Jiří Kocman (před.),
PhDr. Iva Janáková
Cena ČSA, a.s.:
Cyber I, serigrafie, Zbynik Janáček, kat. A
Cena časopisu Grapheion:
Vlčí máky, akvatinta, Šárka Trčková,
kat. A
Cena Ministerstva zahraničních vicí:
Modré z nebe (Ve stínu katedrál), tisk ze dřeva, Miloš Michálek, kat. A
Cena starosty mistské části Praha 1:
Bez názvu, počítačová grafika, Jan Bouchal
(ČVUT, at. doc. Severové), kat. C
Cena Raiffeisen, stavební spořitelny, a. s.:
Otisky civilizace, lept, Jan Miřička, kat. D
Cena Komerční pojišťovny, a.s.:
Havraní krajina podle E. A. Poa,
suchá jehla, Emanuel Ranný,
kat. D
Cena firmy Forbo, s.r.o., ex aequo, za nejlepší techniku lino:
Colette, linoryt, Kateřina Černá,
kat. A
Cena firmy Forbo, s.r.o., ex aequo, za nejlepší techniku lino:
Spravedlivé dilení, linoryt, Ondřej Michálek, kat. A
Čestná uznání: Dveře, linoryt na asfaltu, Chrudoš Valoušek, kat. D
Dvojice II, cyklus gumotisku, Vladimír Gebauer, kat. B

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 21 November 2004