HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

Grafika roku
8. ročník
2001 

Staroměstská radnice / 21. ledna - 2. března 2002

 
Cena Vladimíra Boudníka:
Květa Pacovská
Porota:
PhDr. Jan Kříž, předseda
Doc. Jiří Lindovský
Jan Měřička
Doc. Ondřej Michálek
PhDr. Simeona Hošková
Mgr. Jana Orlíková
PhDr. Jana Ševčíková
Lenka Vilhelmová
Květa Pacovská
* 28. 7. 1928 Praha
životopis
o díle

K. P., Prostorová kniha, 1990
 

pozvánka

Hlavní pořadatel:
Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik

Hlavní spolupořadatel:
Hlavní město Praha

Spolupořadatel:
Městská část Praha 1

Hlavní sponzor:
Pražská plynárenská, a. s.

Sponzoři:
CZ - Diatech, a. s.
Karlovarské minerální vody, a. s.
Excudit Plzeo, s.r.o.
České aerolinie, a. s.
Forbo, s.r.o.
Metrostav, a. s.
Grapheion

Celkem přihlášeno
385 prací 266 autoru.

P O R O T Y
Kategorie A:
grafické listy do formátu papíru B1 (700 x 1000 mm)
přihlášeno 127 prací
PhDr. Jiří Machalický (před.)
Richard Drury,
PhDr. Hana Larvová,
Květa Pacovská,
Lenka Vilhelmová

Kategorie B:
grafické listy do formátu papíru A4 (297 x 210 mm)
přihlášeno 63 prací
Alena Laufrová (před.)
PhDr. Rumjana Dačeva,
Karel Demel,
Václav Kabát

Kategorie C:
studentské práce
přihlášeno 144 prací
doc. Jaroslava Severová (před.)
doc. Zbyněk Janáček,
prof. Miloš Michálek,
doc. Ondřej Michálek,
prof. Jiří Šalamoun

Kategorie D:
atypické formáty, materiály, techniky
přihlášeno 41 prací
doc. Jana Ševčíková (před.)
PhDr. Jan Kříž,
Jan Kavan,
Magdalena Vovsová,
Dalibor Smutný

Kategorie E:
autorské knihy s použitím grafických prvku
přihlášeno 15 prací
PhDr. Iva Janáková (před.)
PhDr. Vilma Hubáčková
Cena firmy CZ - Diatech, a. s.
Vrstvy - černé světlo, počít. grafika, kat. A, autorka Jaroslava Severová
Cena společnosti Mattoni Watercolours, Karlovarské minerální vody, a. s.
Amulety, kat. A, autorka Jana Hubatková

Čestná uznání

Cyber XI., serigrafie, kat. A, autor Zbyněk Janáček
z cyklu Kódy, serigrafie, kat. A, autor Marek Sibinský
Záblesk skrytého světla, lept, kat. A, autorka Naděžda Synecká


Cena firmy Excudit Plzeo, s.r.o.
Rapsodie v modrém, dřevořez, kat. B, autor Martin Manojlín

Čestné uznání
Zátiší - jablko, suchá jehla, kat. B, autor Jiří Pálek


Cena starosty městské části Praha 1
Portrét J. K., měkký kryt, kat. C, autorka Petra Cífková

Čestná uznání
Komiks, linoryt, kat. C, autorka Nina Dvořáková
Odpoledne, linoryt, suchá jehla, kat. C, autorka Magda Hrnčířová


Cena Pražské plynárenské, a. s.
Iluminace, počítačová grafika, kat. D, autor Martin Macurek

Čestná uznání
Na palouku, akvatinta, kat. D, autorka Šárka Trčková
Příběh, akvatinta, mezzotinta, kat. D, autorka Helena Štolfová
Projekt sochy A, B, C, sítotisk, kat. D, autorka Květa Pacovská

Cena časopisu Grapheion
Otázky prostoru, autorská kniha, kat. E, autorka Květa Pacovská

Čestné uznání
Abstinenční tisky, autorská kniha, kat. E, autor Mikuláš Axmann

Cena za nejlepší techniku lino, udílí Forbo, s.r.o.
Flexibilní žížala, linoryt, kat. A, autorka Jana Šindelová

Cena za nejlepší techniku tisku z hloubky, udílí Metrostav, a. s.
Magnolie, mezzotinta, kat. A, autor Dalibor Smutný

Věcná cena Českých aerolinií, a. s.
Útočiště 5, dřevořez, kat. A, zvláštní cena, autor Ondřej Michálek

Nákupní cena Ministerstva zahraničních věcí ČR
Louky, ofset, kat. C, autorka Martina Valihrachová
"J", počítačová grafika, kat. C, autorka Jana Krákorová


Cena diváka Grafika roku 2000
Kráva a houpačka, Barbora Fardová, kat. C;
Na kraji, Tomáš Hřivnáč, kat. A;
Odcizení, Adrian Kukal, kat. C

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 20 November 2004