GRAFIKA ROKU 2002CENA VL. BOUDNÍKA

CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Jury:
M.A. Richard Drury, předseda
Mgr. Marie Bergmanová
PhDr. Jan Kříž
PhDr. Květa Podešvová
Doc. Jaroslava Severová
PhDr. Marta Sylvestrová
Mgr. Božena Vachudová
Mgr. Radek Wohlmuth
PhDr. Simeona Hošková

Cihlář
Hřbitov, 14barevný linoryt
Laureát Ceny Vl. Boudníka 2002
Michal Cihlář (* 16. 9. 1960 Praha)
Dialog mezi mimouměleckou předlohou a "zpracovanou" uměleckou optikou tvoří otevřený prostor, v němž se pohybuje bohatá škála jeho reflexí. Cihlářovi v jeho grafické tvorbě nikdy nejde jenom o samoúčelnou technickou bravurnost. Zdlouhavá a precizní práce je však podstatnou a přiznanou součástí vzniku díla.
životopis M. Cihlářevíce reprodukcí M. Cihlářevíce o díle M. Cihláře

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, based on design by Kateřina Bulínová, up-dated 14 November 2004