HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

JUBILEJNÍ X. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU 2003
IX. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA

Clam-Gallasův palác / Husova 20 / Praha 1                               pozvánka
7. dubna - 23. května 2004 / úterý - neděle 10 - 18 hodin

POŘÁDÁ
ve spolupráci s
za finanční podpory
Sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Hlavním městem Praha
Městské části Praha 1
a Nadace Český fond umění
HLAVNÍ SPONZOŘI

Sponzoři
Mediální partner
Pražská plynárenská, a. s.
Metrostav, a. s.
CZ - Diatech, a. s.
Excudit Plzeo, s. r. o.
Forbo Linoleum, B. V.
Mattoni Watercolours, Karlovarské minerální vody, a. s.
Grapheion

X. GRAFIKA ROKU 2003 IX. CENA VLADIMÍRA BOUDNÍKA
Odborný kurátor soutěže: PhDr. Jan Kříž Odborný kurátor Ceny Vl. Boudníka: Richard Drury

Tiráž výstavyAdresa pořadatele
Hlavní kurátor: PhDr. Simeona Hošková
Tajemnice soutěže: Bc. Kamila Stehlíková
Grafická úprava: Kateřina Vogel-Bulínová, Olga Frídlová, Pavel Březina
Instalace: Gram Art - Jiří Leneček
Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel/fax: 224 214 707
tel: 224 212 139
e-mail galerie@mbox.vol.cz

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, based on design by Kateřina Bulínová, up-dated: 14 November 2004