GRAFIKA ROKU 2003 CENA VL. BOUDNÍKA

IX. ROČNÍK CENY VLADIMÍRA BOUDNÍKA
Jury:
M.A. Richard Drury, předseda
Mgr. Marie Bergmanová
Prof. Stanislav Kolíbal
PhDr. Jan Kříž
Doc. Jaroslava Severová
PhDr. Marta Sylvestrová
Mgr. Božena Vachudová
Mgr. Radek Wohlmuth
PhDr. Simeona Hošková, tajemnice

Blabolilova, Podchod Laureátka Ceny Vl. Boudníka 2003
Marie Blabolilová (* 4. 3. 1948 Praha)
V tématice interiérů a zátiší se neokázalé fragmentární výjevy stávají svědectvím lidského pohybu prostorem a časem, jakýmsi otiskem věčně se vytrácející paměti. Střídmá lyrika M. B. je po celou dobu doprovázena hledáním řádu, spojujícího lidské vědomí s všeobjímajícím přírodním děním.
životopis M. Blabolilovévíce reprodukcí M. Blabolilovévíce o díle M. Blabolilové

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, based on design by Kateřina Bulínová, up-dated 14 November 2004