HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

11. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2004
a jubilejní 10. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

Clam-Gallasuv palác / Husova 20 / Praha 1
10. února - 13. března 2005 / úterý - neděle 10 - 18 hodin

Obrazová reportáž ze zahájení 9. února 2005                               pozvánka

POŘÁDÁ
ve spolupráci s
za finanční podpory
Sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Hlavním městem Praha
Městské části Praha 1
a Nadace Eeský fond umění
hlavní partneři

partneři
Pražská plynárenská, a. s.
Metrostav, a. s.
CZ - Diatech, a. s.
Excudit Plzeo, s. r. o.
Forbo Flooring CR

11. Grafika roku 2004 10. Cena Vladimíra Boudníka
Odborný kurátor soutěže: M.A. Richard Drury
text hlavního kurátora
Odborný kurátor Ceny Vl. Boudníka:
PhDr. Eva Bužgová

Tiráž výstavyAdresa pořadatele
Hlavní kurátor: PhDr. Simeona Hošková
Tajemnice soutěže: Bc. Kamila Stehlíková
Grafická úprava: Kateřina Dolejšová, Olga Frídlová
Instalace: Gram Art - Jiří Leneček
Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel/fax: 224 214 707
tel: 224 212 139
e-mail galerie@mbox.vol.cz

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 25. února 2005