HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
ve spolupráci s Hlavním městem Praha pořádá
12. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2005
a 11. ročník Ceny Vladimíra Boudníka
pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Pavla Béma
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
od 20. 1. do 9. 3. 2006, úterý-neděle 10-18 hodin
pozvánka zasedání komise

obrazová reportáž

spolupořadatelství Městské části Praha 1

Nadace Český fond umění Mediální partneři:
Polygrafie revue
Grapheion
Partneři:
CZ - Diatech, a. s.
Excudit Plzeň, s. r. o.
Hlavní partneři:
Pražská plynárenská, a. s.
Metrostav, a. s.

11. Cena Vladimíra Boudníka
Laureátka Ceny Vl. Boudníka 2005
doc. ak. mal. Jaroslava Severová
(* 1. 4. 1942 Praha)
J. Severová je výraznou a činorodou osobností současné české výtvarné scény. Komise se jednomyslně rozhodla předat jí prestižní ocenění za osobitý a nepřehlédnutelný podíl na rozvoji soudobé české grafiky. Přispívá k němu nejen vlastní kultivovanou tvorbou, ale i podnětnými pedagogickými aktivitami.

více o díle J. Severové

životopis J. Severové

více grafik J. Severové
J. Severová: Jury:
PhDr. Eva Bužgová, předsedkyně
ak. mal. Jiří Anderle (laureát Ceny Vl. Boudníka 2004)
M.A. Richard Drury (České muzeum výtvarných umění v Praze)
PhDr. Eva Neumannová (Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)
PhDr. Jana Potužáková (ředitelka Západočeské galerie výtvarného umění v Plzni)
ak. mal. Lubomír Přibyl
Mgr. Vlastimil Tetiva (Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou)
PhDr. Simeona Hošková, tajemnice komise (ředitelka občanského sdružení IKG, Praha)< Jaroslava Severová, Přiblížení 2 a 3, 2005, digitální tisk, 107 x 62 cm každý, (obr. s větším rozlišením)
 

12. celostátní soutěž Grafika roku 2005
Hlavní předseda poroty, odborný kurátor soutěže: Prof. Jiří Šalamoun, úvodní slovo kurátora
Do soutěže se přihlásilo 420 prací, vystaveno je celkem 264 grafických děl, seznam vystavených prací
Kategorie A - grafické listy větší než A4, přihlášeno 142 prací.
Porota: Hana Larvová (předsedkyně), Mgr. Marcel Fišer, PhDr. Simeona Hošková, PhDr. Jiří Kříž, Doc. Jiří Lindovský, PhDr. Eva Neumannová, Doc. Miroslav Polcar, Mgr. Renata Roubíčková
Cena hlavního sponzora Pražské plynárenské, a. s.:

Jídelna Starý Kolín (výřez), linoryt, 150 x 347 cm, autor Vojtěch Kovářík (životopis, obr. s větším rozlišením)
Autor osobitým způsobem využil standardní reprodukční prvky - rastr, čtyři základní tiskové barvy, kterými dosahuje mimořádné prostorové a světelné imprese v intencích současného vnímání. Mimořádný grafický výkon, který přesahuje dimenze klasické grafiky.

Čestná uznání:
Horská cesta č. 241, linoryt, autor Jindřich Růžička
My Space II, serigrafie, autor Zbyněk Janáček
IV./I., akvatinta, autorka Magdaléna Vovsová
Sněží, mezzotinta, autor Dalibor Smutný
Proměny, linoryt, autorka Sára Čermáková
Diafony, hlubotisk z papíru a lina, autor Šimon Brejcha
Čestná cena poroty:

Valcíř, litografie, 100 x 70 cm, autorka Jitka Válová (životopis, obr. s větším rozlišením)
Završení grafického díla, mimořádný grafický výkon, který přesahuje dimenze klasické grafiky, vyjádřený úsporným expresivním gestem zcela odevzdaným malířskému výrazu.

Kategorie B - malé formáty do rozměru papíru A4 (tj. 297 x 210 mm), přihlášeno 72 prací.
Porota: Prof. František Hodonský (předseda), ak. mal. Magdalena Vovsová
Cena společnosti Excudit Plzeň, s. r. o., rozdělena mezi:

Bláznivý Petříček, akvatinta, 42 x 30 cm, autor Aleš Lamr (životopis, obr. s větším rozlišením)
Cenu porota udělila za osobitý koloristický přístup a kompoziční skladbu. Práce přesvědčila komisi grafickou vyzrálostí.

Bez názvu, barevná suchá jehla, autorka Jitka Válová (životopis, obr. s větším rozlišením)
Cenu porota udělila za osobitý koloristický přístup a kompoziční skladbu. Práce přesvědčila komisi grafickou vyzrálostí.

Čestná uznání:
Zpovědnice, kamenopis, autor Mikoláš Axmann
Schody č. 240, linoryt, autor Jindřich Růžička
Noční zahrada, mezzotinta, autor Dalibor Smutný

Kategorie C - studentské práce, přihlášeno 168 prací.
Porota: Prof. Eduard Ovčáček (předseda), Prof. Miloš Michálek, Doc. Ondřej Michálek, Prof. Jiří Šalamoun, Doc. Vratislav Ševčík, Doc. Lenka Vilhelmová
Cena starosty městské části Praha 1 rozdělena mezi:

Analog vs. Digital II., počítačová grafika, 70 x 90 cm, autor Michal Kutálek, VI. ročník FA a FsV ČVUT (V. Ševčík) (životopis, obr. s větším rozlišením)
Autor byl hodnocen za barevně dobře zvládnuté světelné řešení. Konstrukce vytváří působivou atmosféru tisku a má výrazné prostorové cítění v digitální grafice v programu 3D. Porotu zaujalo prolínání dvou prostorových struktur.

Terasa za domem, malba lakem, tisk z hloubky (strukturální tisk), 143 x 99 cm, autorka Adéla Janíková, V. ročník AVU, ateliér grafiky (J. Lindovský) (životopis, obr. s větším rozlišením)
Hodnocena za přínos v experimentální technice. Přesvědčivě zvládla zvolenou techniku na velkém formátu. Vyváženě ztvárnila civilistní téma. Zaujala světelnou a vzdušnou atmosférou zjevujících se a mizejících předmětů.

Čestná uznání:
Odpočinek, akvatinta, autorka Brigita Glasnáková, KVT OU, at. volné a užité grafiky (E. Ovčáček)
Svítí, svítí slunce nad hlavou., serigrafie, autorka Petra Krupíková, IPUS OU (E. Ovčáček), 4. roč.
Sny českého muže, linoryt, autorka Hana Šuranská, IPUS OU (E. Ovčáček), 4. roč.; AVU Praha (J. Lindovský), 1. roč.
Lesní zátiší, čárový lept, autorka Petra Macáková, UP Olomouc, at. grafiky (O. Michálek), 4. roč.

Kategorie D - autorské knihy s použitím grafických technologií, přihlášeno 38 prací.
Porota: Ladislav Daněk (předseda komise), PhDr. Vilma Hubáčková, Doc. Jiří H. Kocman, ak. mal. Dalibor Smutný
Cena časopisu Grapheion:

Abecedárium, autorská kniha, 20,5 x 20 x 4 cm, autorka Petra Juřenčáková (životopis, obr. s větším rozlišením)
Za vysokou typografickou a výtvarnou úroveň knihy včetně výtečného knihařského zpracování

Čestná uznání:
Nitro, autorská kniha, autorka Jana Gutteková, IPUS OU, at. volné grafiky (E. Čabalová), 3. roč.
Doteky, autorská kniha, autorka Tereza Vlčková, VŠUP, at. kov a šperk (K. V. Novák), 5. roč.
Vzkazy, autorská kniha, autorka Veronika Patková, FAMU, kat. fotografie, ved. práce Š. Grygar
Čestná cena poroty:

Un livre pour Toi, autorská kniha, autorka Květa Pacovská (životopis, obr. s větším rozlišením)
Za trvale vynikající úroveň autorčiny knižní tvorby

Speciální cena společnosti Metrostav, a. s., za nejlepší lino

Horská cesta č. 241, linoryt, 50,2 x 52,1 cm, autor Jindřich Růžička (životopis, obr. s větším rozlišením)
Oceněno bylo spojení kultivované prostorové lineárnosti s metafyzickým podtextem a silným meditativním nábojem. Poutavá je i klasická technika linorytu s monochromní barevností.


Čestná uznání:
Odpočinek IX., linoryt, autor Ondřej Michálek
Sny českého muže, linoryt, autorka Hana Šuranská, IPUS OU (E. Ovčáček), 4. roč.; AVU Praha (J. Lindovský), 1. roč.
Proměny, linoryt, autorka Sára Čermáková

Speciální cena společnosti CZ - Diatech, a. s., za nejlepší tisk z hloubky

Sněží, mezzotinta, 120 x 180 cm, autor Dalibor Smutný (životopis, obr. s větším rozlišením)
Porota ocenila působivé poetické vyznění grafiky ale především mistrně zvládnutou mimořádně náročnou techniku ruční práce skoblinou na velikostně neobvykle rozměrném formátu pro mezzotintu. V takové velikosti se dělaly jen císařské portréty v 18. století.


Čestná uznání:
IV./I., akvatinta, autorka Magdalena Vovsová
Žiju z Tebe, suchá jehla, mezzotinta, autorka Lenka Vilhelmová
Symbiomorf, akvatinta, autorka Jitka Chrištofová

Speciální cena Nadace Český fond umění za nejlepší počítačovou grafiku, rozdělena mezi:

Čtenářka, digitální tisk, 100 x 70 cm, autorka Berenika Ovčáčková (životopis, obr. s větším rozlišením)
Za mistrně zvládnutou techniku tisku využívající spojení sítotisku s počítačovou grafikou. V práci nalezneme grotesku, ale i návaznost na dílo Gustava Klimta, Henry Matisse či fauvisty.

Breakdance, počítačová grafika, 120 x 91 cm, autor Vratislav Ševčík (životopis, obr. s větším rozlišením)
Porotu zaujala abstraktní exprese americko-německého typu, odkaz na 70 a 80 let. V práci se prolíná počítačová grafika s kresebnými a malířskými hodnotami, jakási "ala prima" na počítači, kde východiskem je autentická kresba a malířské cítění.

Čestné uznání:
Oči místo bleskůůů, počítačová grafika - digitální tisk, autor Jan Švec

Cena diváka Grafika roku 2004
Nejlepší grafické listy roku 2004 podle hlasování návštěvníků minulé výstavy.
Obézní symetrie, kat. A, litografie, Oldřich Kulhánek
Vlna, kat. A, serigrafie, Tamara Hořejší
Dvanáct spravedlivých, kat. A, linoryt, Květa Krhánková

Tiráž výstavyAdresa pořadatele
Hlavní kurátor: PhDr. Simeona Hošková
Tajemnice soutěže: Mgr. Kamila Stehlíková
Grafická úprava: Jaroslav Sládeček, Olga Frídlová
Instalace: Gram Art - Jiří Leneček
Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel/fax: 224 212 139
e-mail galerie@mbox.vol.cz

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 20. ledna 2006