HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

13. ročník celostátní soutěže Grafika roku 2006
a 12. ročník Ceny Vladimíra Boudníka

pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Pavla Béma

v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1
od 27. 2. do 1. 4. 2007, úterý-neděle 10-18 hodin
reportáž ze slavnostního zahájení
Pořádá občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
ve spolupráci s Hlavním městem Praha

hlavní partneři: Pražská plynárenská, a. s.; Metrostav, a. s.
partneři: Stavby silnic a železnic, a. s.; CZ – Diatech, a. s.; Excudit Plzeň, s. r. o.; Grapheion
finanční podpora: Městská část Praha 1 a Nadace Český fond umění


12. Cena Vladimíra Boudníka

ak. mal. Lubomír Přibyl
(* 27. 6. 1937 Praha)
Dnes mužeme vidět fascinující dílo, originálně obohacující sféru soudobého konkrétního umění. Vystřídaly se konstrukce velice lapidární s konstrukcemi velice složitými, ale L. Přibyl je stále schopen nalézat nová témata, která interpretuje svojí originální materiálovou artikulací.

více o díle L. Přibyla
životopis L. Přibyla
další grafiky L. Přibyla


ť Lubomír Přibyl, Zkosený jehlan, 1996, materiálový tisk (provaz), 80 x 60 cm (obr. s větším rozlišením)
L. Poibyl Jury:
Prof. Miloš Michálek (předseda), Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem
PhDr. Eva Bužgová, historička umění, Praha
PhDr. Miroslava Hlaváčková, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Prof. František Hodonský, katedra ma3by, FVU, Akadémia umění Banská Bystrica
PhDr. Helena Musilová, teoretik umění, Národní galerie v Praze
PhDr. Eva Petrová, historička umění, Praha
Doc. Miloslav Polcar, Pedagogická fakulta UK Praha
PhDr. Tomáš Rybička, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové
Doc. Jaroslava Severová, laureátka Ceny Vl. Boudníka 2005
PhDr. Jiří Valoch, kritik umění, Brno
PhDr. Simeona Hošková, tajemnice komise (ředitelka občanského sdružení IKG, Praha)


13. celostátní soutěž Grafika roku 2006

Hlavní předsedkyně poroty, odborná kurátorka soutěže: PhDr. Eva Neumannová, úvodní slovo předsedkyně
Do soutěže se přihlásilo 409 prací, vystaveno je celkem 215 grafických děl, seznam vystavených prací
Kategorie A – grafické listy větší než A4
přihlášeno 141 prací, vystaveno 98

Porota: PhDr. Eva Neumannová (předsedkyně)
PhDr. Simeona Hošková
PhDr. Hana Larvová
Mgr. Renata Roubíčková
Prof. František Hodonský
PhDr. Jan Kříž

Cena hlavního sponzora Pražské plynárenské, a. s.:
Z adresáře, kamenotisk, 140 x 160 cm, autor Mikoláš Axmann (životopis, obr. s větším rozlišením)
Porota ocenila vrcholně profesionální výkon v oblasti velkoformátové grafiky, výrazně neobyčejně sugestivní spojení gestické exprese s fantazijně subjektivní prostorovou scenérií.Čestná uznání:
Den po dni I., kombinovaná technika - hlubotisk, autorka Lenka Vilhelmová
Rajská zahrada, digitální lept, autor Jan Měřička
Two Christians, digitální tisk, autorka Josef Hlaváček
Černé práce, serigrafie, autor Viktor Karlík

Kategorie B – grafické listy menší než A4
přihlášeno 63 prací, vystaveno 55

Porota: Andrea Tachezyová (předsedkyně)
PhDr. Rumjana Dačeva
ak. mal. Jan Kavan
ak. mal. Dalibor Smutný

Statutární cena společnosti Excudit Plzeň, s. r. o.:
Trojice, barevný kombinovaný dřevořez, 21 x 15 cm, autor Jan Jemelka (životopis, obr. s větším rozlišením)
Cena byla udělena za monumentální pojetí malého formátu v technice barevného dřevořezu.Čestné uznání:
Strom ve zřícenině, čárový lept, autorka Pavla Hochmanová
Za expresivní kresebné pojetí a precizní zpracování techniky čárového leptu.

Kategorie C – studentské práce
přihlášeno 171 prací, vystaveno 40

Porota: Prof. Miloš Michálek (předseda)
Doc. Lenka Vilhelmová
Doc. Ondřej Michálek
Prof. Eduard Ovčáček
Doc. Vratislav Ševčík
Prof. Jiří Šalamoun

Statutární Cena starosty městské části Praha 1:
Pradávná krajina, škrábaná akvatinta, 45,5 x 55 cm, autorka Lucie Novotná, V. roč. AVU Praha, ved. práce doc. Jiří Lindovský, (životopis, obr. s větším rozlišením)
Porota práci ocenila za dobře zvládnutou techniku, dobře vybudovanou hloubku obrazu a čistotu provedení a názoru. Hodnocena byl také námět, postoj k němu a celkový duch obrazu vyzařující "tichou hlasitost".

Čestná uznání:
Mystery Train, sítotisk, autor Josef Jelínek, IV. roč. VŠUP v Praze, at. Ilustrace a grafika (MgA. Juraj Horváth)
Architektura v krajině, akvatinta, autor Robin Kaloč, IV. roč. AVU Praha, at. grafiky (Doc. Jiří Lindovský)
Prvky kolem nás..., digitální a kombinovaná technika, autor Milan Valeš, III. roč. FA ČVUT
Zahrada, vícebarevný linoryt, autorka Milada Janatková, IV. roč. UHK KVK, at. grafiky (Mgr. Eva Francová)
Ninja, čárový lept, autorka Johana Černá, PdF UHK

Kategorie D – autorské knihy
přihlášeno 35 prací, vystaveno 22

Porota: Mgr.A. Juraj Horváth (předseda)
PhDr. Eliška Čabalová
PhDr. Vilma Hubáčková
Květa Pacovská
ak. mal. Magdalena VovsováStatutární Cena časopisu Grapheion byla rozdělena mezi autorské knihy:
Bouillabaise, 21,6 x 16,4 cm, Darja Čančíková, V. roč., VŠUP Praha, at. ilustrace a grafiky (Mgr. A. Juraj Horváth), (životopis, obr. s větším rozlišením)
Kniha přesvědčuje svou výtvarnou kvalitou a autorským přístupem. Zaujal tisk z originálních matric (linoryt) v kombinaci s autorským ofsetem.


Sen o..., digitální tisk, 16,6 x 21,2 cm, autorka Kateřina Kozlíková, IV. roč., IPUS OU, at. grafiky (PhDr. Eliška Čabalová), (životopis, obr. s větším rozlišením)
I tato kniha přesvědčuje svou výtvarnou kvalitou a přístupem. Autorka druhé knihy vytiskla svoje fotografie, text a autorské písmo digitální technologií.Čestné uznání:
Napíjme se octa, pánové - Charms, autorské leporelo, autorka Eva Marková, II. roč., IPUS OU, at. volné a užité grafiky (prof. Eduard Ovčáček, PhDr. Eliška Čabalová)

Čestná cena poroty:
Ť  My, autorská kniha, 59 x 43 x 12 cm, autorka Petra Krupíková, V. roč., IPUS OU, (ateliér prof. E. Ovčáčka, vedoucí práce PhDr. Eliška Čabalová), (životopis, obr. s větším rozlišením)
Kniha pozoruhodná svým pocitovým grafickým ztvárněním i zvoleným materiálem.
Speciální cena partnera Stavby silnic a železnic, a. s.:
ť  Byla panna, měla pána, soubor linorytu, 59 x 43 x 1,2 cm, autorka Helena Horálková, (životopis, obr. s větším rozlišením)
Komisi přesvědčila výrazná kvalita ilustrací, provedená technikou barevného soutisku linorytu.

Speciální cena hlavního partnera společnosti Metrostav, a. s., za nejlepší lino:
Fikus a palma, hlubotisk z lina, 70 x 97,5 cm, autor Jiří Samek, (životopis, obr. s větším rozlišením)
Za přesvědčivé spojení reálného motivu a esteticky zajímavým a vysoce inovativním designem.Čestná uznání:
Žlutá řeka, sedmnáctibarevný linoryt, autor Ivo Křen
Věnce, linoryt, autorka Jaromíra Němcová

Speciální cena firmy CZ - Diatech, a. s., za nejlepší počítačovou grafiku:
Vítěz II., počítačová grafika, 100 x 70 cm, autor Marek Sibinský, (životopis, obr. s větším rozlišením)
Za netradiční přístup k novým technologiím.Čestná uznání:
Two Christians, digitální tisk, autor Josef Hlaváček
Elysium I., digitální tisk, autor Zbyněk Janáček

Speciální cena Nadace Český fond umění za nejlepší tisk z hloubky:
Dvanáctkrát pomalu a tiše, akvatinta, suchá jehla, 96,5 x 65,5 cm, autor Jiří Mikeska, (životopis, obr. s větším rozlišením)
Za spojení hluboké obsahovosti s neobyčejně nuancovaným grafickým projevem.Čestné uznání:
Den po dni I., kombinovaná technika - hlubotisk, autorka Lenka Vilhelmová


Cena diváka Grafika roku 2005
Nejlepší grafické listy roku 2005 podle hlasování návštěvníku minulé výstavy.
Constellation, lept, kat. A, Míla Judge-Fürstová
Napětí, suchá jehla, mezzotinta, kat. A, Tomáš Hřivnáč
Kočky – vločky, hlubotisk, kat. A, Martin Velíšek


Tiráž výstavyAdresa pořadatele
Hlavní kurátor: PhDr. Simeona Hošková
Tajemnice soutěže: Mgr. Kamila Stehlíková
Grafická úprava: Štěpán Malovec (pozvánka, plakát), Olga Frídlová
Instalace: Gram Art – Jiří Leneček
Občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik
Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
tel/fax: 224 212 139
e-mail galerie@mbox.vol.cz

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 25. února 2006