HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY
Oblast mezi písmem a obrazem není pro grafiku jen tématem, je jejím domovem. Z ní se rodí její grafický jazyk, ze zápasu s hmotou sublimující do duchovní dimenze s definitivní platností tištěného poselství.Příklad 124 vystavených umělců z 39 zemí světa na tomto trienále reprezentuje malý zlomek těch, kteří se vztahem písma a obrazu v současné době zabývají.
POSELSTVÍ ZNAKU               this page in English
MEZI PÍSMEM A OBRAZEM
INTER-KONTAKT-GRAFIK '95
PRAHA-KRAKOV
1. mezinárodní trienále grafiky Praha
(zahraniční část pořádána v rámci MTG Krakov)

Staroměstská radnice v Praze
27. května - 25. července 1995

ZÁŠTITA
Hlavní město Praha
Ministr kultury České republiky Pavel Tigrid

HLAVNÍ POŘADATELÉ
Nadace INTER-KONTAKT-GRAFIK
Mezinárodní trienále grafiky Krakov
Asociace volné grafiky
Středoevropská galerie a nakladatelství

HLAVNÍ SPOLUPOŘADATELÉ
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Hlavní město Praha

DALŠÍ SPOLUPOŘADATELÉ
Nadace Českého fondu výtvarných umělců, Syndikát výtvarných umělců, Asociace užité grafiky, České muzeum výtvarných umění, Praha, Francouzský institut v Praze, Francouzské společenství Belgie v Praze, Goethe-Institut v Praze, Italský kulturní institut v Praze, Maiarské středisko v Praze, Nadace Pro Helvetia, Praha, Polský institut v Praze, Rakouský kulturní institut v Praze, Slovenský institu v Praze, Finské velvyslanectví v Praze, SČUG Hollar, SVU Mánes

HLAVNÍ SPONZOŘI
Komerční banka, a. s.
Česká pojišťovna, a. s.

DALŠÍ SPONZOŘI
Chemapol, a. s.
DTP Studio, s. r. o.
FIAT
IfB - Institut für Bildungreisen, Konstanz
VARIA STEEL, s. r. o., Kladno
Levia Velké Losiny
Communication Humana

PŘEDSEDA, MÍSTOPŘEDSEDA
Předseda trienále - Dr. Simeona Hošková, teoretik umění, ředitelka Středoevropské galerie a nakladatelství, Praha
Místopředseda - Jan Kavan, grafik, předseda Asociace volné grafiky, Praha

MEZINÁRODNÍ KOMISE PRO UDILENÍ CEN
Andras Bán, kurátor Galerie Miskolc
Prof. Gabriel Belgeonne, Akademie výtvarných umění v Bruselu
Dr. Jana Brabcová, teoretik umění, Národní galerie v Praze
Dr. Vlasta Čiháková-Noshiro, teoretik umění, Unie výtvarných umělců, Praha
Dr. Rumjana Dačeva, teoretik umění, Památník národního písemnictví, Praha
Federica Di Castro, teoretik umění, Institute nazionale per la grafica, Řím
Dr. Irena Goldscheider, teoretik umění, Londýn
Fritz Hobi, ředitel Uměleckoprůmyslového muzea, Winterthur
Dr. Bohumil Holý, teoretik umění, Praha
Dr. Simeona Hošková, teoretik umění, Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
Jean Luc Chalumeau, editor Opus international, Paříž
Dr. Magda Junková, historik umění, Ministerstvo zahraničnÍch věcí České republiky
Jan Kavan, grafik, předseda Asociace volné grafiky, Praha
Dr. Jan Kříž, teoretik umění, České muzeum výtvarných umění, Praha
Dr. Hana Larvová, teoretik umění, Galerie hl. města Prahy
Tuula Lehtinen, grafička, Helsinki
Doc. Jiří Lindovský, grafik, docent Akademie výtvarných umění, Praha
Dr. Konrad Oberhuber, ředitel grafické sbírky Albertina ve Vídni
Květa Pacovská, grafička, Praha
Christel Schuppenhauer, galeristka, Galerie Schuppenhauer, Kolín nad Rýnem
Prof. Witold Skulicz, prezident sdružení Mezinárodního trienále grafiky, Krakov
Barbara Straka, teoretik umění, Kunstakademie, Berlín
Dr. Eva Trojanová, teoretik umění, Slovenská národná galéria, Bratislava

PROGRAM DOPROVODNÝCH VÝSTAV
Galerie Hollar, Praha: Finská grafika - ze sbírek společnosti Repola
Galerie Fronta, Praha: Toshihiro Hamano - Grafika, kresby
Francouzské společenství Belgie v Praze - Gabriel Belgeonne
Libeňská synagoga, Praha "Serpens" performance dne
České muzeum výtvarných umění - románské síně, Praha: Květa Pacovská - Prostorové kreslení
Polský institut v Praze: Tadeusz Michal Siara - Dopisy a jiné grafiky
Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha: Čestní hoste Mezinárodního trienále grafiky '94 Krakov
Středoevropská galerie a nakladatelstvf, Praha: Evropský papírový šperk
Slovenský institut v Praze: Slovenská grafika - Robert Jančovič, Vojtech Kolenčík
Italský institut v Praze: Italská grafika - Piero Dorazio, Giulia Napoleone, Anna Romanelli
Maiarské kulturní středisko v Praze: Maiarská grafika
Francouzský institut v Praze: Gérard Fromanger

KATALOG
168 stran, 124 barevných reprodukcí
česko/anglicky
autoři esejí: Dietrich Mahlow, Simeona Hošková, Vlasta Čiháková-Noshiro, Jarmila Doubravová
vydala Středoevropská galerie a nakladatelství
ISBN 80-901559-4-4
cena: 150 Kč + poštovné
objednávky přijímá sdružení IKG
GRAND PRIX (CENA HL. M. PRAHY)
Eduard Ovčáček, Česká republika
Edo II, 1994, sítotisk, 595 x 840
1. CENA (CENA KOMERČNÍ BANKY)
Igor Benca, Slovenská republika
Sdělení III, monotyp, 1000 x 690
2. CENA (CENA ČESKÉ POJIŠOVNY)
Lauri Rankka, Finsko
Proměny I, akvatinta, 1260 x 490
3. CENA (CENA S PŘISPINÍM MINISTERSTVA KULTURY ČR)
Jaroslav Králík, Česká republika
Projekt tíže I, 1995, suchá jehla, akvatinta, 650 x 500
CENA ASOCIACE VOLNÉ GRAFIKY
Masahiko Tsubota, Japonsko
Proniknutí - 21, sítotisk, 760 x 1060
CENA SGVU HOLLAR
Agnieszka Dobosz, Polsko
Postava 1, hlubotisk, 710 x 1000
CENA SYNDIKÁTU VÝTVARNÝCH UMILCů
Thavorn Ko-Udomvit, Thajsko
Symboly v rituálu 22, dřevořez, sítotisk, 620 x 780
CENA IfB - INSTITUT FÜR BILDUNGREISEN
Gabi Neumann, Izrael
Jdi 3, sítotisk, 765 x 1125

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 23 April 2005