HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY
this page in English

2. mezinárodní trienále grafiky Praha 1998

14. září - 15. října 1998
Staroměstská radnice a Strahovský klášter, Praha

(384stránkový katalog stále v prodeji za 150 Kč + poštovné 25 Kč.
Sdružení IKG, galerie@mbox.vol.cz, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1.
Doporučujeme Vaší pozornosti též časopis Grapheion č. 7-8/1998 za 100 Kč + poštovné.)
Grand Prix: Luiz Monforte, Brazílie, Kateřinino kolo aneb Dum jako labyrint, kombinovaná technika

L. Monforte: Kateoinino kolo
Luiz Monforte, umělec a profesor umění, používá jako základní materiál disketu, a pak ji zaplňuje rytmem střídavých konstrukcí a dekonstrukcí, inspiruje se fragmenty její zbyté paměti a využívá tento volný a přelétavý kybernetický nástroj - privileguje svou digitální kompozici tím, že ji fixuje na vysoce kvalitní, všeobecně schvalovaný podkladový materiál (papír BFK). Je schopen vytisknout paletu úžasně chvějivých a vypracovaných barev, o které se jen zřídka někdo pokouší touto technikou. Skutečným hlavním vzorem je naprosto nezávislá "myšlenka", někde ve vysoko postaveném terminálu v hlavě umělce a naskenovaná přímo na jeho digitální paletu. Kvalita zpětné vazby, kterou má obrazová databanka, je rozhodující součástí tohoto tvurčího procesu. Máme před sebou nové výtvarné médium, které jen málokteří ovládli tak cenným zpusobem.
(Maria Bonomi, kurátorka brazilské kolekce)
První cena: Eeva-Liisa Isomaa, Finsko, Stránka z historické knihy, měkký kryt, rytina do fotopolymeru
Je to záhada. A hra. A najednou pochopíte, že je to život sám. Přivádí vás na nová místa a do nových situací - není návratu - a kolikrát si vyberete špatnou cestu? Podíváte-li se do labyrintu času, pochopíte, že jste se mnohokrát málem dotkli současnosti, ale to bylo dávno, moc dávno, a vy jste nebyli vy - náhle před vámi stály jen otevřené dveře do nemožného -, nebyli jste mimo zrcadlo, ale byli jste odrazem, a osoba, která stála před vámi, jste nebyli vy - byl to naprosto neznámý člověk -, ale mužete si pamatovat jeho sny.
(Eeva-Liisa Isomaa o své tvorbě ve vztahu k labyrintu)
E.-L. Isomaa: Stránka z knihy
S. Serrano: Nazývat se H Druhá cena: Santiago Serrano, Španělsko, Nazývat se H, ink jet

Ze stejných kořenu, i když s vlastními osobitými durazy, vychází Santiago Serrano, jehož básnické zázemí je stejně nesporné jako jeho výjimečné ovládání materiálu a schopnost zapusobit, aby náhoda pracovala v jeho díle s hodinářskou přesností. Jeho strohý formální a chromatický repertoár (čtverec, trojúhelník, minimum křivek, šedé odstíny, okry a hnědě) se rozevírá do rozdílných signifikantu sktrytých ve slově a mýtu a dokáže, aby promluvilo to, co bylo němé, a aby záhadné prozradilo šifru ke svému tajemství.
(Mariano Navarro, kurátor španělské kolekce)
Třetí cena: Andrzej Bednarczyk, Polsko, Legenda o rubáších, v nichž Jeho tělo bylo zavinuto, skleněné objekty, vrstvený tisk

Andrzej Bednarczyk ze svých grafik - kousku materálu - tvoří prostorovou konstrukci - rigorozně jednoduchou a současně nás nutící k bloudění, hledání cesty, "přečtení" jejích částí a rekonstrukcí smyslu celku - třeba i neexistujícího.
(Magdalena Hniedziewicz, kurátorka polské kolekce)
A. Bednarczyk: Legenda o rubáších
Čestná cena za tematicky soustředěnou kolekci: Bulharsko, kurátorka Plamena Dimitrova Račeva
C. Krustev: Sémantický experiment

Cvetan Krustev, Sémantický experiment pro spirálu
Historicky nás dosažení středu labyrintu, počínaje od nejzazšího bodu jakéhosi počátku, přivádí k nevyhnutelné skrýši, kterou stavitelé labyrintu nechávají vždy nerozluštěnou, tzn. toto je onen střed (tedy místo), které si každý muže zaplnit podle své vlastní intuice nebo svého osobního vkusu. Jestliže logika labyrintu představuje kroužení kolem těžko dosažitelného středu, který muže být individuálně objeven nebo přemístěn, pak budeme svědky vzplanutí duchovně konstruovaných skutečností spojených s interpretací: smyslnosti a instinktu - Ljuben Kostov; ovládání emocí - Monika Romenská; formulování řeči a asociací - Dimitrina Sevova; studia smyslu - Pravdoljub Ivanov; výzkumu optického vnímání - Cvetan Krustev; didaktiky osobního života - Stefan Božkov.
Cena starosty městské části Praha 1: Gunter Damisch, Rakousko, Červené polní cesty, lept, monotyp

Gunter Damisch, jedna z nejvýraznějších pedagogických osobností vídeňské Akademie, si přes své relativní mládí vydobyl uznání už i na mezinárodním poli. Dovede velmi dobře hovořit o tom, co patří k motivaci jeho tvorby: "Ideálem je pro mne umělec, který podobně jako vědec vstoupí na neznámou pudu, zbuduje si tam své přístřeší a tuto zem probudí k životu teprve svou prací a tím, že ji začne obdělávat."
(Walter Koschatzky, kurátor rakouské kolekce)
G. Damisch: Eervené polní cesty
A. Balasubramaniam: Okno 90 Cena revue Grapheion: A. Balasubramaniam, Indie, Okno 90, kombinovaná technika

A. Balasubramaniam pracuje se sítotiskem přetiskovaným na hologramy. Samotný hologram je jednou z nejdokonalejších "poviných cest" pro lidské oko. Tím, jak neobvykle ho umělec využívá, s jemným popraškem, nám předkládá obrazy, které nelze ignorovat, stejně jako nelze ignorovat Minotaura.
(Benoit Junod, kurátor indické kolekce)
Cena Ministerstva zahraničních věcí ČR: Oldřich Kulhánek, Česká republika, Ecce Homo No. 7, litografie

"Bludiště" manýristických perspektiv vypuklých zrcadel mají svého "přímého" následovníka v blasfemických metamorfozách konkrétních lidských obličeju Oldřicha Kulhánka.
(Simeona Hošková, členka komise pro českou kolekci)
Wanda Mihuleac: Labyrint
Cena nadace Inter-Kontakt-Grafik: Patsy Payne, Austrálie, Arytmie II., dřevořez, linoryt

Patsy Payne: Arytmie
V tvorbě Patsy Payne jsou spojení, podobná těm v labyrintu, mezi myslí a tělem, mezi emocemi a logikou, objektivitou a subjektivitou. Mezi oběma je příliv a odliv v roznováze, ale spíše jako navzájem propletené prvky než jako binární portiklady. Jako studentku přírodních věd ji fascinuje lidský genový plán, ve kterém jsou zmapovány geny v chromozomech lidské DNA. Spojení mezi zakódovaným materiálem pro strukturu člověka, DNA a naší duší, naší osobou, naší individualitou je jako bludiště. Když ty údaje budeme znát, ptá se, poznáme pak, co jsme zač?
(Mirabel Anne Fitzgerald, kurátorka australské kolekce)
Cena firmy Morpa, a. s.: Wanda Mihuleac, Francie, Labyrint, lept, akvatinta

Všem, kteří sní o labyrintu, nabízí Wanda Mihuleac nové konkretizace této fundamentální struktury imaginárna: monumentální labyrinty v trvalé konstrukci a destrukci zdí uliček, návratu, východu. Labyrint lidského těla, tato citlivá citadela našeho života, kde uvnitř a venku se zaměňuje - převrací a je naší kuží. Labyrinty žaltářové i taneční, nebo Wanda také tančí ve svých předstveních. Je i připomenutím, že na svém počátku, který se ztrácí v přítmí času, byl labyrint nejdříve tancem. Celé dílo Wandy Mihuleac je jediná oslava labyrintu.
(Jean-Clarence Lambert, kurátor francouzské kolekce)
Wanda Mihuleac: Labyrint
Cena firmy Grafobal, s. r. o.: Pavel Makov, Ukrajina, Dětské autíčko v botanické zahradě, lept, hlubotisk
Pavel Makov: Autíeko Někdy to, co jsme považovali za labyrint, je přímou cestou, a někdy to, co očekáváme, že bude rovné, stane se bludištěm. Člověk nikdy neví.
(Pavel Makov o své tvorbě ve vztahu k labyrintu)
Cena Galerie Gemma: Robert Brun, Slovensko, Cesta č. 2, suchá jehla, reliéf, sítotisk

Robert Brun používa kontrastné výtvarné prostriedky. Má analytické videnie, ktoré kombinuje s geometrickými pravkami. Rozpad povodnej figurálnej formy na fragmenty a utržky prezentuje nové podoby deštrukcie.
(Eva Trojanová, kurátorka slovenské kolekce)
Robert Brun: Cesta
Jioí Anderle: Etyoi v labyrintu Čestné uznání: Jiří Anderle, Česká republika, Čtyři postavy v  labyrintu, suchá jehla

Umělecky pregnantně formulované vize Jiřího Anderleho na přelomu 60. a 70. let inspirovala celý proud střední generace, pro niž se ústředním tématem stal "labyrint času".
(Simeona Hošková, členka komise pro českou kolekci)
Čestné uznání: Alena Kučerová, Česká republika, Páskový motiv III, perforovaný plech

Šerosvitné perforované krajiny Aleny Kučerové, protnuté "Ariadninými nitěmi" zářících světel, patří v českém umění k nejsugestivnějším a nejosobitějším labyrintickým vizím, v nichž obraz přírody odráží řád světa a stává se součástí tajemného kosmu života.
(Simeona Hošková, členka komise pro českou kolekci)
Alena Kueerová: Páskový motiv
Dušan Kállay: Skrumáž Čestné uznání: Dušan Kállay, Slovensko, Skrumáž, lept

Práca Dušana Kállaya tvoria vnútornú kontinuitu s fantastickým umením. Je typom umelca, ktorý splieta bravúrnu lineárnu kresbu do novotvarov evokujúcich neskutočné bytosti v neskutočných priestoroch. Jeho tvorba zodpovedá klasickej predstave súčasného labyrintu.
(Eva Trojanová, kurátorka slovenské kolekce)
KURÁTOŘI

Argentina: Jorge Glusberg
Austrálie: Mirabel Anne Fitzgerald
Belgie: Catherine de Braekeleer
Bělorusko: individuálně
Brazílie: Maria Bonomi
Bulharsko: Plamena Dimitrova-Račeva
Česká republika: komise
Estonsko: Anu Liivak
Finsko: individuálně
Francie: Jean-Clarence Lambert
Chorvatsko: Benoit Junod
Indie: Benoit Junod
Itálie: Marco Fragonara, Achille Perilli, individuálně
Japonsko: Toshihiro Hamano
Jugoslávie: Benoit Junod
Kanada: Walter Jule
Korea: Yongwoo Lee
Litva: Saule Mažeikaité
Lotyšsko: Elita Ansone
Maiarsko: Júlia N. Mészáros
Německo: Christoph Tannert
Nizozemsko: individuálně
Polsko: Magdalena Hniedziewicz
Rakousko: Walter Koschatzky
Rusko: Anna Čuděcká
Slovensko: Eva Trojanová
Slovinsko: individuálně
Španělsko: Mariano Navarro
Švýcarsko: Benoit Junod
Ukrajina: Andrej Taranenko
USA: Ann Friedman
POROTA

Elita Ansone, Lotyšsko
Maria Bonomi, Brazílie
Catherine de Braekeleer, Belgie
Anna Čuděcká, Rusko
Plamena Dimitrova-Račeva, Bulharsko
Richard Drury, Česká republika
Marco Fragonara, Itálie
Magdalena Hniedziewicz, Polsko
Simeona Hošková, Česká republika
Walter Jule, Kanada
Benoit Junod, Švýcarsko
Monika Knofler, Rakousko
Jean-Clarence Lambert, Francie
Anu Liivak, Estonsko
Slavica Markovič, Slovinsko
Júlia N. Mészáros, Maiarsko
Mariano Navarro, Španělsko
Achille Perilli, Itálie
Christoph Tannert, Německo
Andrej Taranenko, Ukrajina
Eva Trojanová, Slovensko

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, up-dated: 14 November 2004