HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE VÝSTAVY

3rd International Triennial of Graphic Arts Prague 2001

The Fluttering Ways I The Ways of Flutter


III. mezinárodní trienále grafiky Praha 2001

Cesty neklidu I Neklid cesty

 
 
 
 
Programme:Program:
I / Winners of the 2nd International Triennial
of Graphic Arts Prague 2001
I / Laureáti II. mezinárodního trienále grafiky
Praha 1998
5 September - 30 October 2001
Cross Corridor and Knight's Hall, Old Town Hall, Prague
Monday-Saturday 9a.m.-7p.m., Sundays 9a.m.-6p.m.
5. září - 30. října 2001
Křížová chodba a Rytířský sál, Staroměstská radnice, Praha
pondělí-sobota 9-19, neděle 9-18
 
II / Mini-installations CompetitionII / Soutěžní přehlídka miniinstalací
Australia, Austria, Belgium, Brazil, Canada, Czech Republic, Finland, Germany, Hungary, Lithuania, Nicaragua, Poland, Russia, Slovakia, Spain, Ukraine, USA, Yugoslavia
12 October - 29 November 2001

Adria Palace, Jungmannova 31, 2nd floor, open daily 10a.m.-6p.m.
Grand Opening on 11 October at 5p.m.
Austrálie, Belgie, Brazílie, Eeská republika, Finsko, Jugoslávie, Kanada, Litva, Maďarsko, německo, Nikaragua, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, Španělsko, Ukrajina, USA
12. října - 29. listopadu 2001

Palác Adria, jungmannova 31, 1. patro, otevřeno denně 10-18
vernisáž 11. října v 17 hodin
 
III / Conference: Printed Image's Search
for an Identity within its Boundaries
III / Konference Hledání identity tištěného
obrazu v jeho hranicích
12 October 2001
Hungarian Cultural center, Rytířská 25-27
begins at 9a.m.
12. října 2001
Maďarské kulturní středisko, Rytířská 25-27
začátek v 9 hodin
 
The Exhibition Catalogue and Collection of Papers
in Czech and English will be available.
Součástí výstavy bude katalog a sborník konference
v českém a anglickém jazyce.
 
 
 
 
 
organizer:
Inter-Kontakt-Grafik Association, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1,
Czech Republic, phone/fax: +420(2)24 21 21 39, phone: +420(2)24 21 47 07,
www.mujweb.cz/Kultura/Grapheion/prague-triennial.htm
galerie@mbox.vol.cz
pořadatel:
Sdružení Inter-Kontakt-Grafik, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1,
Eeská republika, tel/fax: +420(2)24 21 21 39, tel: +420(2)24 21 47 07,
www.mujweb.cz/Kultura/Grapheion/prague-triennial.htm
galerie@mbox.vol.cz
 
 
sponzoři / sponsors

EXCUDIT PLZEO    DOROTHEUM PRAHA    CZ - DIATECH    HAPPYCOMP
mediální partneři / media partners
EESKÝ ROZHLAS    PRÁVO    ESA REVIEW

© contents: IKG, web design: Olga Frídlová, based on design by Marek Cimbálník, up-dated: 14 November 2004