HOME GRAFIKA ROKU TRIENÁLE GRAPHEION
INTERNATIONAL TRIENNIAL OF GRAPHIC ART, TRANSFERY/TRANSFERS 2007, PRAGUE, CZECH REPUBLIC
| PROGRAMS | PRESS RELEASE | INVITATION | OCENENÍ / AWARDS | REPORTÁŽ / PHOTOGRAPHS |
Úvod do katalogu Introduction
64 umělců z 22 zemí světa 64 printmakers from 22 countries
Doprovodné výstavy Accompanying exhibitions
Zahraniční vyzvaní umělci / Artists invited from abroad
Vystavující umělci z České republiky / List of Artist - Czech Republic
(císt protokol)Poroty / Juries(view protocol)
Spolupořadatelé / Co-organizers
Finanční podpora / Financial support
Partneři / Partners

Mediální partneri / Medial partners
CRo 2 Praha
CRo 3 Vltava
Radio 1
Prague Daily Monitor
Grapheion
Ateliér
Art&Antiques
Xantypa

Mediální ohlasy / Media rewiev

© IKG 2007/last modification: March 4, 2008 /smartweb: ADA Design Studio s.r.o.