Soutěžní část / Competitive part of the exhibition
 
Doprovodné výstavy / Accompanying exhibitions