Transfers/Transfery2007

64 umělců z 22 zemí světa

Argentina, Austrálie, Belgie, Bulharsko, Finsko, Česko, Chorvatsko,

Japonsko, Litva, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rusko,

Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko,

Uganda, Ukrajina, Velká Británie


Program 

Soutěžní část:

Staroměstská radnice (10. října – 11. listopadu)

Křížová chodba, Rytířský sál, 

výstavní sál Galerie hlavního města Prahy 


Čestná výstava laureátů 4. mezinárodního trienále grafiky Praha 2004:

České muzeum výtvarných umění (10. října – 25. listopadu)

Grand Prix – Bodo Korsig, Německo

1. cena – Vojtěch Kovářík, Česká republika

2. cena – Zuli Olcese, Argentina

3. cena – Irène Wydler, Švýcarsko

Čestná cena poroty – Jiří Samek, Česká republika


Doprovodné výstavy:

Zastoupení Valonsko–Brusel (9. října – 9. listopadu)

Kikie Crèvecoeur

Instituto Cervantes Praga (9. října – 15. listopadu)

Vítězové španělské národní soutěže volné grafiky 2006

Premio Nacional de Arte Gráfico 2006

José Hernández, Felicidad Moreno, Ignasi Aballí 

Mánes – Malá galerie (4. – 28. října)

Bodo Korsig

Galerie U Bílého jednorožce, Klatovy (4. listopadu – 30. prosince)

Polská serigrafie, František Hodonský – grafika

   64 printmakers from 22 countries

Argentina, Australia, Belgium, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic,

Finland, Germany, Great Britain, Hungary, Japan, Lithuania, Norway,

Poland, Russia, Slovakia, Spain, Sweden, Switzerland, Uganda,

the Ukraine, the United States of America 


Programme

Competition part:

Old Town Hall Prague (10 October – 11 November)

Cloister and Knights’ Hall 

Exhibition Hall City Gallery Prague 


Exhibition of prize winners of the 4th International Triennial

of Graphic Arts Prague 2004

Czech Museum of Fine Arts, Prague (10 October – 25 November)

Grand Prix – Bodo Korsig, Germany

1st prize – Vojtěch Kovářík, Czech Republic

2nd prize – Zuli Olcese, Argentina

3rd prize – Irène Wydler, Switzerland


Accompanying exhibitions:

Delegation Wallonia-Brussels (9 October – 9 November)

Kikie Crèvecoeur

Instituto Cervantes Praga (9 October – 15 November)

Winners of the Spanish National Competition of the free

print 2006 – Premio Nacional de Arte Gráfico 2006

José Hernández, Felicidad Moreno, Ignasi Aballí 

Mánes – Small Gallery (4 – 28 October)

Bodo Korsig

White Unicorn Gallery, Klatovy (November 4 – December 30)

Polish Serigraphy, František Hodonský – graphics**************************************************


Zahraniční vyzvaní umělci / Artists invited from abroad

Ignasi Aballí (Španělsko / Spain)

Marek Basiul (Polsko / Poland)

Baptist Gerry (Velká Británie / Great Britain)

Marcian Bialas (Polsko / Poland)

Marko Blažo (Slovensko / Slovakia)

Alicia Candiani (Argentina)

Wayne Crothers (Austrálie / Australia)

Donald Furst (USA)

Ryoji Ikeda (Japonsko / Japan)

Míla Judge-Fürstová (Velká Británie / Great Britain)

Mikael Kihlman (Švédsko / Sweden)

Kohsei (Japonsko / Japan)

Egle Kuckaite (Litva / Lithuania)

Karen Kunc (USA)

Mirta Kupferminc (Argentina)

Ingrid Ledent (Belgie / Belgium)

Marta Lech (Polsko / Poland)

Pavel Makov (Ukrajina / Ukraine)

Wayne Akira Miyamoto (USA)

Muriel Moreau (Belgie / Belgium)

György Gábor Nagy (Maďarsko / Hungary)

Malgorzata Malwina Niespodziewana (Polsko / Poland)

Geert Opsomer (Belgie / Belgium)

Todor Genkov Ovčarov (Bulharsko / Bulgaria)

Lina Rica (Chorvatsko / Croatia)

Alicia Diaz Rinaldi (Argentina)

Ivan Rusachek (Velká Britanie / Great Britain)

Giske Sigmundstad (Norsko / Norway)

Paul Ssendagire (Uganda)

Eeva Tiisala (Finsko / Finland)

Toshio Yoshizumi (Japonsko / Japan)

Vladimír Zujev (Rusko / Russia)


Česká republika / Czech Republic

Laureáti Ceny Vl. Boudníka, umělci ocenění v zahraničí a v soutěži

Grafika roku / Artists chosen by the jury of the Print of the Year and the

Vl. Boudník Award and artists receiving awards abroad

Jiří Anderle, Mikoláš Axmann, Jiří Brázda, Šimon Brejcha, Sára Čermáková,

Josef Hlaváček, František Hodonský, Helena Horálková, Jitka Chrištofová,

Zbyněk Janáček, Jan Jemelka, Viktor Karlík, Vojtěch Kovářík, Ivo Křen, Aleš Lamr,

Jan Měřička, Ondřej Michálek, Berenika Ovčáčková, Květa Pacovská, Pavel Piekar,

Lubomír Přibyl, Emanuel Ranný, Jindřich Růžička, Jiří Samek, Jaroslava Severová,

Dalibor Smutný, Andrea Tachezy, Lenka Vilhelmová, Magdalena Vovsová


**************************************************


Mezinárodní porota / International Jury

Prof. Lynne Allen

USA, Boston University, School of Visual Arts

Dr. Catherine Braekeleer

Belgie, ředitelka Centra grafiky a tištěného obrazu, La Louviere

Belgium, Director of the International Centre of the Print and the Printed Image,

La Louviere

PhDr. Simeona Hošková

Česká republika, ředitelka trienále

Czech Republic, Director of the Triennial

PhDr. Hana Larvová

Česká republika, kurátorka, Galerie Hl. města Prahy

Czech Republic, Curator of the City Gallery Prague

Prof. Andrzej Bednarczyk

Polsko, Akademie výtvarných umění, Krakov

Poland, Academy of Fine Arts, Cracow

Doc. Igor Benca

Slovensko, Vysoká škola výtvarných umění, Banská Bystrica

Slovakia, College of Fine Arts, Banská Bystrica

Richard Drury MA

Česká republika, kurátor Českého muzea výtvarných umění, Praha

Czech Republic, Curator of the Czech Museum of Fine Arts, Prague

Bodo Korsig

Německo, Laureát Grand Prix 2004

Germany, Laureate Grand Prix 2004

Richard Noyce

Velká Británie, spisovatel, výtvarný kritik a teoretik

Great Britain, writer, art critic and theoretician


Porota pro českou část soutěže / Jury for the Czech part of the competition 

Prof. Jiří Lindovský

předseda komise, Akademie výtvarných umění, Praha

Chair of the commission, Academy of Fine Arts, Prague 

PhDr. Hana Larvová

kurátorka české části soutěže GHMP

Curator of the Czech part of the competition, City Gallery Prague 

Doc. PhDr. Marie Klimešová

výtvarná kritička a teoretička

art critic and theoretician

PhDr. Jiří Machalický

výtvarný kritik a teoretik

art critic and theoretician

Prof. Miloš Michálek

Univerzita JEP Ústí nad Labem

J. E. Purkyně University, Ústí nad Labem


Přípravný výbor / Preparation committee

PhDr. Simeona Hošková, PhDr. Hana Larvová,

PhDr. Eva Neumannová, Richard Drury MA, PhDr. Marcel Fišer,

Doc. Miloslav Polcar, Doc. Vratislav Ševčík


----------------------------------------------------------------- 

Spolupořadatelé / Co-organizers

České muzeum výtvarných umění / Czech Museum of Fine Arts

Galerie hl. města Prahy / City Gallery Prague

Městská část Praha 1 / District of Prague 1 

Délégation Wallonie-Bruxelles / Delegation Wallonia-Brussels

Instituto Cervantes Praga

Maďarský institut v Praze / Hungarian Cultural Center, Prague

Polský institut v Praze / Polish Institute in Prague

Slovenský institut v Praze / Slovak Institute Prague

Centre de la gravure et de l´image imprimée La Louvière

 

Finanční podpora / Financial support

Ministerstvo kultury ČR / Ministry of Culture of the Czech Republic

Ministerstvo zahraničí ČR – Odbor krajanských a kulturních vztahů

a zahraniční prezentace / Ministry of Foreign Affairs of the Czech

Republic-Department for Czechs Living Abroad, Cultural Relations

and Promotion of the CR Abroad 

Česko-německý fond budoucnosti / Czech-German Fund for the Future 

Nadace český fond umění / Czech Arts Foundation  

 

Partneři / Partners

Pražská plynárenská, a. s.

Metrostav a.s.

Stavby silnic a železnic, a. s.

Gema Art Group a.s.

Decibel tiskárna

 

Mediální partneři / Medial partners

ČRo 2 Praha 

ČRo 3 Vltava

Radio 1

Prague Daily Monitor

Grapheion

Ateliér

Art&Antiques

Xantypa

-----------------------------------------------------------------  

Katalog / Catalogue

česky a anglicky, texty o umělcích a umělců o sobě, 

reprodukce vystavených děl / in Czech and English, texts about

artists, and texts by themselves, reproductions of exhibited works

Objednávky / Orders

galerie@vol.cz / +420 224212139

-----------------------------------------------------------------

www.ikg.cz

C IKG 2007/last modification: October 15, 2007 /smartweb: ADA Design Studio s.r.o.