Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Výstavy - Doma

AJG zve na zahájení projektu "Alšovka hostuje v Mariánské"

 

16.01.2018


Pavel Trnka - „Figura Krajina“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
19. 1. - 3. 2. 2018

Východiskem velkoformátové kresby Pavla Trnky je figura jako významový celek, jenž je také vyjádřením autorova alter ega, jeho emocí a postojů. Expresivní pojetí figury kresbu deformuje, stylizuje a abstrahuje. Námět výstavy zase posouvá figuru směrem ke krajině, kde středem zájmu je výraz lineárního rytmu a energie plochy, inspirovaný čínskou a japonskou krajinomalbou. Monochromní kresby doplňují akvarely, jako barevné akcenty instalace.

 

16.01.2018


Jan Kotík - Tvary se stávají figurami

 

   
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1
17. 1. –11. 2. 2018

Výběr obrazů, objektů a kreseb uvedený názvem „Tvary se stávají figurami“ je zaměřen na Kotíkovu reflexi fenoménu figurace...

16.01.2018


Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969–1989

 

 
Galerie výtvarného umění v Chebu, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16
11. 1.  — 1. 4. 2018

Výstava představuje třicet sedm diplomových prací z let 1969 až 1989 na pražské Akademii těch osobností, které od začátku sedmdesátých let až do současnosti udávaly podobu českého umění...

16.01.2018


Jiří Altmann - Kresba, malba, grafika a plastika

 

 
Galerie Lurago a Špejchar Chomutov, Palackého 4995/85
9. 1. - 9. 2. 2018

Akademický malíř Jiří Altmann se zabývá grafikou, ilustrací, kresbou, restaurováním.
Vedle dřeva, zejména techniky dřevořezu, jej zajímají i jiné přírodní materiály, například kámen...www.altmannjiri.cz

 

 

16.01.2018


Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi, Guardi

 

 
NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
5. 1. - 25. 3. 2018

Výstava představuje díla nejvýznamnějších představitelů benátské veduty, k nimž patřili Michele Marieschi, Francesco Guardi a především Antonia Canal zv. Canaletto...

 

05.01.2018


Výstavy v Muzeu moderního umění v Olomouci

 

 

Muzeum moderního umění Olomouc / Café 87
do 7. 1. 2018

Nalezenci
Výstava Ateliéru Grafika I, AVU Praha....

Muzeum moderního umění Olomouc | GALERIE
16. 11. 2017 – 18. 2. 2018

Monogramista T. D | FragmenT.D
Výstava Dezidera Tótha k 70. narozeninám...

 

05.01.2018


VIVA LUBOŠ PLNÝ!

 

   
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
14. 12. 2017 - 12. 3. 2018

Výstava v Centru současného umění DOX, která představuje průřez tvorbou Luboše Plného (*1961), je koncipována s jistou nadsázkou jako hommage životu a dílu tohoto umělce-autodidakta a jeho úspěchu na mezinárodní výtvarné scéně...

03.01.2018


Hana Puchová - Kresby / Obrazy

 

 
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský dům, Palackého nám.377
5. 1.-28. 2. 2018

Hana Puchová (1966)  se věnuje malbě, kresbě a ilustraci. Nejčastějšími tématy jsou portréty, zátiší a prostředí, v nichž žijí lidé...

02.01.2018


JUBILANTI HOLLARU 2018

 

   
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
3. ledna - 28. ledna 2018

První výstava roku 2018.
Vystavující autoři: Šimon Brejcha | Marie Filippovová | Petr Hampl | Xénia Hoffmeisterová | Pavel Hora | Jarmila Janůjová | Zdena Kabátová–Táborská | Dušan Kállay | Bedřich Kocman | Jindřich Kovařík | Eduard Ovčáček | Květa Pacovská | Dana Puchnarová | Martin Raudenský | Pavel Sivko | Vladimír Suchánek | Martin Velíšek | Eva Vlasáková | Blanka Votavová | Bohunka Waageová

Doprovodný program:
ST 10. 1. 2018 v 17 h - komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Alenou Laufrovou...

02.01.2018


Vladimír Kysela - „Očima Hanse Christiana Andersena“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
21. 12. 2017 - 14. 1. 2018

Zveme na výstavu obrazových fotografií Vladimíra Kysely nazvané „Očima Hanse Christiana Andersena“ . Monotematický soubor byl vytvořen převážně v dánských lokalitách a získal následující ocenění: 2.místo v MIFA – Moscow International Photo Awards 2017 v kategorich Book (Series Only)-Fine Art, Fine Art-Abstract, Fine Art-Special Effects a 3.místo v IPA - Los Angeles, International Photography Awards 2017, v kategoriích Book (Self-published - Fine Art).
Komentovaná prohlídka výstavy a beseda s autorem - ve středu 10. ledna 2018 v 16:30.

03.01.2018


Jan Šerých Y/N

 

   
Městská galerie Týn nad Vltavou, náměstí Míru 37
16. 12. 2017 - 28. 1. 2018

Pro tvorbu Jana Šerých je charakteristická minimalistická forma a práce se znakovými systémy-většinou písmeny, kódy a geometrií. Projekt pro Městskou galerii v Týně nad Vltavou Zkratka Y/N (yes or no, tedy ano nebo ne), vypůjčená z „urbánní“ terminologie, označuje binární způsob rozhodování, jehož důsledky mohou být někdy zcela banální, jindy naopak znamenají zásadní změnu momentálního stavu...

19.12.2017


Komentovaná prohlídka výstavy HOLLAR DNES

 

   
Obecní dům, Praha 1
29. 12. 2017 od 16 hodin

Galerie Hollar zve k účasti na komentované prohlídce a setkání s autory v rámci výstavy HOLLAR DNES. Akce je pojata nejen jako komentovaná prohlídka, ale především jako možnost potkat se s kolegy grafiky a také promluvit před návštěvníky o své tvorbě a vystaveném díle.
Prosíme o případné předchozí informování o účasti (
www.hollar.cz).

19.12.2017


Henri Matisse (1869-1954): Dopisy

 

 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Vavrečkova 7040
13. 12. 2017 — 25. 2. 2018

Výstava představí dosud neznámou část korespondence významného francouzského malíře, sochaře a grafika Henriho Matisse, který náleží k vrcholným představitelům fauvismu. Kromě jednotlivých dopisů expozice uvede i umělcovu kresbu a grafiku, s níž se v českých galeriích můžeme setkávat pouze výjimečně. Výstava vzácných dokumentů a děl je jedinečným příspěvkem k ucelenější představě o životě a tvorbě Matisse, jenž se řadí mezi nejvlivnější umělce 20. století.

12.12.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - závěrečný UPDATE kolekce!

 

12.12.2017


Monika Immrová

 

 
Andělská Hora u Chrastavy, Galerie 50°47´55,9´´N, 14°57´22.6´´E
do března 2018

Zveme na výstavu Moniky Immrové  v kostele v Andělské Hoře u Chrastavy.

12.12.2017


Nizozemská barokní malba

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
14. 12. 2017 – 4. 2. 2018

Výstava představí výběr z nizozemské barokní malby uchovávané ve sbírkách Národního památkového ústavu na moravských památkových objektech. Kolekce bezmála čtyř desítek obrazů zobrazuje nizozemské malířství v celé jeho námětové šíři od portrétů přes slavnou nizozemskou krajinomalbu až po bravurně ztvárněná zátiší a náboženskou malbu. Zastoupeny budou jak obrazy umístěné v rámci prohlídkových tras v interiérech moravských zámků, tak také obrazy, jež dosud odpočívaly v zámeckých depozitářích. Základ výstavy tvoří kolekce obrazů z obrazárny Státního zámku v Rájci nad Svitavou, která byla budována od poloviny 18. století Antonínem Karlem ze Salm-Reifferscheidtu. Jeho největšímu zájmu se těšila právě nizozemská malba z okruhu Petra Pavla Rubense, jíž získával za svého pobytu v Bruselu. Salmovské obrazy jsou doplněny o zápůjčku z liechtensteinských zámků v Lednici a Valticích a z jihomoravských Lysic. K vidění budou žánrové obrazy B. van den Bossche, mytologické výjevy Simona de Vos, portréty Gerarda van Honthorsta, krajiny Aerta van Neera nebo zátiší Jana Pietra Brueghela. Vystaven bude rovněž obraz Velká vápenka od Pietra van Laeraze Státního zámku Valtice, který se stal v 90. letech minulého století předmětem sedmiletého soudního sporu mezi Českou republikou a Liechtensteinským knížectvím.

12.12.2017


SOMNAMBUL - MARTIN SALAJKA

 

 
Nová galerie, Balbínova 26, Praha 2
7. 12. 2017 - 18. 1. 2018

Martin Salajka, malíř a grafik střední generace, který postupně prošel ateliérem Petra Veselého na brněnské FaVU, aby svá studia zakončil u Michaela Rittsteina na pražské akademii, se prostřednictvím několika sérií svých nejnovějších obrazů balancujících na pomezí malby a reprodukčních technik ponořil do sféry ne/vědomí, která zpřítomňuje shluky dějů rozprostřených mezi městskou a přírodní krajinou. Jeho symbolikou prodchnuté vrstevnaté výjevy kombinující spontánnost s konceptuálním přístupem, které se nevyhýbají ani autentické dětské kresbě, jsou významově otevřené. Jejich fantastická přízračnost postavená na realistickém vidění přitom umožňuje jak doslovné čtení, tak asociativní automatismus...více:

12.12.2017


NOVÁ DÍLA VE SBÍRKÁCH GHMP

 

 
GHMP, Městská knihovna, Mariánské nám. 1, Praha 1
8. 12. 2017 – 29. 4. 2018 

Výstava představí výběr z minulých čtyř let a otevře vhled do struktury sbírek, jež těmito kroky postupně získávají na ucelenosti, a směřují tak k budoucí stálé expozici...

05.12.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - 3. Update kolekce

 

05.12.2017


Vladimír Renčín

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
7. prosinec 2017 – 10. únor 2018

S širokým výběrem originálních kreseb a dalších kousků z ateliéru Vladimíra Renčína se můžete potěšit v Galerii Smečky v Praze...

05.12.2017


Výstava litografické dílny Petra Korbeláře

 

 
Knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5, Praha 1
od 30. listopadu 2017

Komorní výstava v pražském knihkupectví K-A-V-K-A poodhalí svět kamenotisku.Ve čtvrtek 30. listopadu v 17 hodin se zde představil výběr umělců a grafiků, kteří tvoří v litografické dílně Petra Korbeláře. V dílně, a tak i na výstavě, se potkávají autoři velice rozdílných, pestrých názorů a projevů. Mezi vystavenými litografiemi najdete díla nejen od grafiků, kreslířů, malířů, sochařů, ale třeba i režiséra či ředitele divadla, herce a spisovatele v jedné osobě, Jiřího Suchého. Kromě něj bude na výstavě možné vidět tisky Oldřicha Kulhánka, Jana Švankmajera, Evy Švankmajerové, Čestmíra Sušky, Petra Nikla, Miloslava Chlupáče a dalších přibližně čtrnácti umělců.

05.12.2017


Nové výstavy v Národní galerii...

 

 
NG, Palác Kinských, Praha 1
1.12.2017 - 18.3.2018

Norbert Grund (1717–1767). Půvab všedního dne...
NG, Palác Kinských, Praha 1
5.12.2017 - 25.2.2018

Loučení s Asií...
NG, Veletržní palác, Praha 7
5.12.2017 - 11.3.2018

Kosmická architektura Jana Konůpka...

 

05.12.2017


Tomáš Predka „Rozrušený svět“

 

 
Galerie kritiků , Palác Adria 1 p., Jungmannova 31,  Praha 1
28. 11. - 17. 12. 2017

Tomáš Predka (1986) je laureátem 10. Ceny kritiky za mladou malbu 2017. Instalace jeho  samostatné výstavy v Galerii kritiků záměrně využívá specifičnosti Paláce Adria. Prostor galerie je součástí fiktivního děje pádu parašutisty neznámého původu. Na místě zůstaly jen zhmotněné fragmenty jeho vědomí. Trosky drapérií.

Tomáš Predka (1986) is a laureate of the 10th Prize for Young Painting 2017. Installation of his solo exhibition in Galerie kritiků deliberately exploits the specifics of the Palace Adria. The space of the gallery is part of a fictious plot of parachutist of unknown origin. Only the materialised fragments of his consciousness remained in place. Debris draperies.
www.galeriekritiku.cz

 

28.11.2017


PANELAND. NEJVĚTŠÍ ČESKOSLOVENSKÝ EXPERIMENT

 

 
MG, Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14 (Camera)
24. 11. 2017–18. 3. 2018

S odstupem padesáti let od masové výstavby panelových sídlišť nabízí Moravská galerie v Brně neobvyklý pohled na relikt komunistického režimu. Kromě typického panelového bytu představí výstava také fotografie, design, módu z doby normalizace, i projekty současných umělců. Ukáže tak i proměnu vnímání sídlišť v průběhu posledního půlstoletí. Výstavu doprovodí expozice, která se vrací k významnému úspěchu československého pavilonu na Světové výstavě v Montrealu v roce 1967. Název Automat na výstavu evokuje jeden z nejvýraznějších atrakcí pavilonu – Kinoautomat, první interaktivní zařízení na světě, jehož průvodcem byl herec Miroslav Horníček. Výstava se do Brna přesouvá z Chebu, kde ji nedávno představilo Retromuseum...více - Tisková zpráva:


28.11.2017


Jiří Hölzel – „UGBADQ“

 

 
GHMP, Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 2, Praha 1
30. 11. 2017 — 21. 1. 2018

Jiří Hölzel vychází ve své tvorbě z pozorování účinků internetu, nových médií a obecně virtuální reality na společnost, zejména na zástupce nejmladších generací, pro které je realita sociálních sítí dominantním komunikačním a sociálním nástrojem. Zabývá se manipulací v umění, coby obrazem společenských procesů, přičemž se jeho nástrojem stává fenomén „glitche“ – chyb a nepřesností ve virtuálním obraze, které zanáší zpět do reality fyzické.

Jiří Hölzel letos absolvoval studium na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, v Ateliéru interaktivních médií Pavla Kopřivy.

www.ghmp.cz


28.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - (2) UPDATE kolekce

 

28.11.2017


Ladislav Čepelák - Dveře k tvorbě neznámé

 

 
Galerie EUROPEANartS, Senovážné náměstí 992/8, Praha 1
4. 12. 2017 - 31. 1. 2018

Výběr vystavených děl je zaměřen na grafické cykly z 90. let minulého století - z posledního a vrcholného období tvorby Ladislava Čepeláka...
 

 

28.11.2017


Kouzelný svět počítačových her

 

 
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
23. listopadu 2017 - 14. ledna 2018

Muzeum města Brna zahájilo na hradě Špilberku výstavu Kouzelný svět počítačových her v níž představuje vizuální stránku her oceňovaných českých studií Amanita Design, Paperash a Hangonit. Počítačovým hrám jako ryze současnému výtvarnému fenoménu se Muzeum města Brna věnuje jako vůbec první velká galerijní instituce u nás...více - Tisková zpráva:

28.11.2017


XXIII. FESTIVAL KOMORNÍ GRAFIKY

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
29. 11. - 23. 12. 2017

Srdečně Vás zveme na poslední výstavu v Galerii Hollar tohoto roku.
Kurátorka výstavy: Xénia Hoffmeisterová
Vystavující autoři:
Alena Antonová| Mikoláš Axmann| Daniela Benešová| Karel Beneš| Tomáš Bím| Jan Blaha| Šimon Brejcha| Robert Brun| Hana Čápová| Lenka Falušiová| Petr Fiala| Eva Hašková| Eduard Halberštát| Petr Hampl| Jan Holoubek| Pavel Hora| František Hodonský| Helena Horálková| Tomáš Hřivnáč| Said Ismail| Zbyněk Janáček| Jarmila Janůjová| Robin Kaloč| Markéta Králová| Ivo Křen| Vlasta Matoušová| Martin Manojlín| Jiří Mikeska| Eduard Milka| Martin Mulač| Lubomír Netušil| Pavel Piekar| Emanuel Ranný| Martin Raudenský| Zuzana Růžičková| Jaroslava Severová| Jiří Slíva| Klára Stodolová| Vladimír Suchánek| Jan Šafránek| Karel Šafář| Marie M. Šechtlová| Milena Šoltészová| Lenka Štěpaníková| Petr Štěpán| Hana Šuranská| Eva Vápenková| Martin Velíšek| Lenka Vilhelmová| Eva Vlasáková| Lenka Vojtová| Olga Vychodilová
Doprovodný program:
ST 6. 12. 2017 v 17 h - Tradiční adventní večer Klubu přátel Hollaru. Host: spisovatel Petr Hora Hořejš, který mluví na téma T. G. Masaryk a jeho rodina.
ST 13. 12. 2017, 15-18 h - III. GRAFICKÝ TRH v Galerii Hollar /// grafické listy z archivu autorů / z ruky do ruky / ceny smluvní...

28.11.2017


Zveme na akce: Grafický kalendář 2018: Mé hrady spatřené...

 

 
Malá vila PNP, Pelléova 20, Praha 6 - Bubeneč
23. listopadu 2017 - 12. ledna 2018

Zveme na zahájení výstavy linorytů, uvedení grafického kalendáře pro rok 2018 a koncert ve čtvrtek 23. listopadu v 19.00 hod. v Malé vile PNP....

05.12.2017


Daisy Mrázková: Co by se stalo, kdyby...

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
21. 11. 2017 - 28. 1. 2018

Galerie Villa Péllé připravila výstavu Daisy Mrázkové – malířce, ilustrátorce a autorce dětských knih, které ovlivnily celé generace rodičů i dětí. Výstava, která nese název podle jednoho z nejznámějších titulů této přední české výtvarnice nabídne nejen ilustrace, ale i méně známou volnou tvorbu.Galerie tak představí komplexní pohled na další výraznou osobnost z řad předních českých výtvarníků...více - Tisková zpráva:

21.11.2017


Hadí muž a tanečnice / Bosé nohy a jiné zajímavosti

 

 
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo náměstí 89/I, Třeboň
11. 11. 2017 – 4. 2. 2018

Podoby manéžové, varietní a potulné zábavy ze sbírek AJG

Výběr ze sbírkového fondu Alšovy jihočeské galerie představí návštěvníkovi kolekci obrazů, kreseb, grafiky, plastiky a také keramiky. Soubor, který čítá více jak padesát uměleckých předmětů od 18. století přes postmodernu až po konec 20. století, nabídne poutavý pohled do způsobu života lidí stěhujících se soustavně z jednoho místa na jiné za účelem produkce zábavných atrakcí a obživy. Mimo výše zmíněné výtvarníky budou na výstavě zastoupena umělecká díla od Adolfa Borna, Bedřicha Stefana, Bohumila Dobiáše, Jana Kodeta, Josefa Čapka a mnoha dalších...VÍCE: 

21.11.2017


Milan Paštéka - Jazyk grafiky

 

 
Galerie D9, Dukelská 9, České Budějovice
21. 11. - 11. 12. 2017

Výstava je věnovaná legendárnímu československému a slovenskému malíři dvacátého století. V příštím roce uběhne dvacet let od tragické nehody, která náhle ukončila životní cestu...

5. 12. v 16, 30 hod - komentovaná prohlídka s Dominikou Sládkovou Paštékovou

21.11.2017


Galerie Havelka: Všechno musí pryč - Everything must go!

 

14.11.2017


VÁCLAV JOHANUS / KRAJINY SNŮ

 

 
Galerie Hrozen, Hroznová 312/22, České Budějovice
14. 11. –  2. 12. 2017

Českobudějovická Galerie Hrozen připravila výstavu Krajiny snů grafika, ilustrátora a karikaturisty Václava Johanuse.  Výstava připravená k letošním 70. narozeninám autora je stručným průřezem prací z posledních let: jsou zde nové grafiky, ilustrace i originály...více - tisková zpráva:

14.11.2017


Michal Drozen – Panelák

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
6. 11. - 7. 12. 2017

Trilogii Paneláky Michala Drozena si v měsíci listopadu můžete prohlédnout v Poličce Archivu výtvarného umění...

07.11.2017


„Hollaristé minulosti a přítomnosti“

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
do 4. 2. 2018

Letošní stálá expozice GVU je věnovaná 100. výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR

Nová stálá expozice je výběrem děl ze stejnojmenné výstavy „Hollaristé minulosti a přítomnosti“, jež v letošním roce zahajovala výstavní program Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě...

07.11.2017


Nejkrásnější české knihy roku 2016

 

 
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác (knihovna | library)
9. 11. 2017 - 30. 3. 2018

Výstava 52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy 2016, která proběhla na jaře tohoto roku v letohrádku Hvězda Památníku národního písemnictví v Praze, představí v knihovně Moravské galerie knihy oceněné v soutěži pořádané Ministerstvem kultury ČR a Památníkem národního písemnictví. Z celkem 250 přihlášených titulů vybírala porota, tentokrát poprvé v mezinárodním obsazení, knihy z tradičních sedmi kategorií, jimž udělila ocenění za nejlepší grafické, polygrafické a ilustrační zpracování.
Jako vítězné tituly byly oceněny například TABOOK BEDEKR nakladatelství Baobab za odbornou literaturu, z knih pro děti Hafanova dobrodružství, publikace z kategorie knih o výtvarném umění StArt - sport  jako symbol ve výtvarném umění nebo katalog RGB3D vydaný Galerií Zdeněk Sklenář a řada dalších zajímavých knih a katalogů.
Výstavu doplňuje katalog autorů letošního vizuálního stylu Štěpána Marka a Jaromíra Skácela.

07.11.2017


Zveme na výstavy v GASKu....

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje,  Kutná Hora , Barborská 51-53
1. 10. 2017- 21. 1. 2018

Fenomén Ateliéru Papír a kniha : autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana...
(obr.)
Jakub Švéda - Technovirus...

07.11.2017


Wenceslaus Hollar Bohemus – Řeč jehly a rydla

 

 
Unikátní virtuální výstava PNP

Památník národního písemnictví připravil ve spolupráci se Slovenskou národní galerií v Bratislavě unikátní virtuální projekt, v němž představí soubor volných grafických listů jednoho z nejvýznamnějších barokních rytců 17. století Václava Hollara....

07.11.2017


Kamil Lhoták: Na křídlech grafiky

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
8. - 26. listopadu 2017

Výstava grafických listů Kamila Lhotáka.
Kamil Lhoták (1912-1990) kladl vlastní grafickou činnost svým významem na úroveň malby a opakovaně prohlašoval, že práce na poli grafiky je výrazem nejvyšší profesionality umělce....

Doprovodný program:

SO 11. 11. 2017 v 15 hodin – Komentovaná prohlídka za účasti kurátora výstavy Ing. Libora Šteffka
PO 13. 11. 2017 v 17 hNeznámý známý Kamil Lhoták / pořádá Spolek českých bibliofilů, KPH, SČUG Hollar

07.11.2017


Pavel Piekar: Barevné čarování

 

 
Hotel VILLA, Okrajní 1, Praha 10
2. listopadu - 30. prosince 2017

Výstava barevných linorytů Pavla Piekara.

31.10.2017


Projít sítem - výstava sítotisků studentů AVU a FAMU

 

31.10.2017


Martin Velíšek „Nahoře bez, dole taky“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
31. října - 26. 11. 2017

Koncept maleb Martina Velíška (1968) představuje pohled na svět kolem nás s vědomím jeho nedokonalosti, či spíše krásy, kterou tato nedokonalost generuje. Ideál nebo erotika totiž neleží ve středu autorova zájmu. Modelkami nejsou „modelky“, ale reálné postavy – s modřinami na těle, špinavými dlaněmi, pihami, brýlemi či plavkami. Výstava zahrnuje 10 hyperrealistických aktů v životní velikosti, doplněných o drobné objekty, kresby a fotografie.


 

31.10.2017


Galerie Hollar zve na doprovodné programy...

 

 
Galerie Hollar zve na následující doprovodný program výstavy HOLLAR DNES v Obecním domě:

•    3.11.2017 v 10:15 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Lenkou Vilhelmovou

•    5.11.2017 v 11:30 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s Miloslavem Polcarem a Pavlem Sivkem

•    29.12.2017 v 16:00 – Komentovaná prohlídka výstavy Hollar s kurátory, setkání s autory

31.10.2017


CXX LS Ladislav Sutnar (obálky) - pozvánka na výstavu

 

31.10.2017


Muž s hořící hřívou! Emil Filla a surrealismus, 1931–1939

 

 
Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
28. 10. – 11. 2. 2018

Museum Kampa uvádí výstavu významného malíře, grafika a sochře Emila Filly, který výrazně přispěl k prosazení vůdčích směrů moderního umění v českém prostředí. Návštěvníci výstavy budou moci zhlédnout přehlídku prací autora a dalších představitelů českého surrealismu např. Jindřicha Štyrského, Toyen, Františka Janouška, Vincenta Makovského, Františka Muziky nebo Aloise Wachsmana zapůjčených ze státních a soukromých sbírek do 11. února 2018. K výstavě vychází v nakladatelství ARGO stejnojmenný katalog...více - Tisková zpráva:

31.10.2017


Jan Dyntera – LOST CONNECTIONS

 

 
Villa Pellé, Malá galerie, Pelléova 10, Praha 6
25. 10.  –  11. 11. 2017

Netradiční výstavní projekt připravil pro prostory Malé galerie grafik a fotograf Jan Dyntera, který se dlouhodobě zabývá prolínáním analogového a digitálního světa a hledá, jak rozšířit výrazové možnosti fotografie. Výstava s názvem Lost connections zkoumá vizuální pohyb v hlubinách digitálního prostoru a v jeho omezeních, ve světě mediálních chyb tak, jak jej vytváří sofistikované grafické, či vyhledávací systémy. Koncept je evokován zobrazovacími chybami při výpadcích datového připojení. Obraz se z původní podoby rozpixeluje a rozpadne na monochromatické plochy. Dochází tak k jisté „dekonstrukci“ obrazu na minimální částečky, kdy původní zobrazovaný jev zcela zmizí z vizuálního zřetele. Autor pak z těchto minimalistických barevných „chyb“ konstruuje novou realitu, která může, ale zdaleka nemusí, mít vazbu na „původní“ předlohu...více: Tisková zpráva

24.10.2017


Jiří Kornatovský / Style Declarative

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139-140
13. října 2017 – 28. ledna 2018

Výstava představí návštěvníkům obří kresby uhlem od Jiřího Kornatovského (*1952), v nichž samotný akt kresby, řízený pohyb ruky a celého těla, je vlastním smyslem díla. Neustálé opakování a cykličnost tohoto uhlem zaznamenané­ho, DEKLAROVANÉHO, pohybu spojuje vzniklé kresby s duchovními cvičeními a meditací...

24.10.2017


Spolek Pohodlí a KHM (v duchu rozmarné psychiatrie)

 

 
DOX - Centrum současného umění,  Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
26.10. - 31. 12. 2017

Archiv výtvarného umění zve na výstavu spolků Pohodlí a Karla Hynka Máchy, jejichž činnost je téměř neznámá a nedoceněná...

24.10.2017


Tereza Říčanová – Vidění

 

 
DOX Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
4. 9. - 5. 11. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf. Tentokrát se můžete setkat s několika drobnými knihami Terezy Říčanové, které autorka nakreslila, napsala, vlastním nákladem vytiskla a svázala...

24.10.2017


Alena Kučerová: Strojopisy a drobné práce ze 60. let

 

 
Knihkupectví K-A-V-K-A, Krocínova 5, Praha 1
od 11. 10. 2017

Ve středu 11. října proběhla v knihkupectví K-A-V-K-A na Starém městě v Praze vernisáž výstavy Aleny Kučerové, významné české grafičky a umělkyně. K vidění jsou díla z nepříliš známého a krátkého období lettrismu, drobné práce a grafika 60. let. Knihkupectví K-A-V-K-A se spojilo s galerií Pecka, která umění Aleny Kučerové dlouhodobě propaguje. Po několika retrospektivách této výtvarnice se v knihkupectví vystaví méně známá díla. Ty doprovodí několik návrhů na knižní obálky, zpracovaných autorkou, a další drobné práce ze 60. let...více:

17.10.2017


Ondřej Michálek - Z hloubky / Intaglio

 

 
Galerie Caesar, Horní náměstí 583, Olomouc
3. 10.–27. 10. 2017

"Tvorba Ondřeje Michálka je mnohotvárná, mnohoznačná a často iritující. V průběhu času prošla řadou uvážených proměn; od zájmu o vyčlenění se z životních stereotypů k návratům do snových rovin. Posléze u autora převážila role pozorovatele lidského hemžení, které se odehrává ve fantaskním světě podivných budov a složitě konstruovaných objektů, aby se následně pozastavila v odcizených a syrových domech a umělých zahradách."...(z textu O. Baladíkové)...

17.10.2017


Autumn Opening ve Veletržním paláci již 18. října!

 

 
Národní galerie, Veletržní palác, Praha 7
18. října v 19 hodin

Národní galerie zve na zahájení podzimní výstavní sezóny Veletržního paláce...

17.10.2017


ŽIVÝ SVĚT ANNY VOJTĚCHOVÉ

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
20. 10. – 26. 11. 2017

V rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě představí Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě tvorbu výtvarnice a ilustrátorky ANNY VOJTĚCHOVÉ nejen ve svých výstavních prostorách, ale i přímo na veletrhu.
Anna Vojtěchová ve svých ilustracích spojuje lásku k malování a přírodě s touhou vyprávět příběhy. Přibližuje tak dětem jejich historické dědictví i tradice jiných národů. Za svou ilustrační tvorbu získala řadu ocenění včetně zlaté medaile NPPA za dětskou vědeckou knihu...

17.10.2017


Patrik Hábl: INTROSPEKCE - pozvánka na výstavu

 

17.10.2017


Michal Maršálek ČERVENÝ OTAZNÍK a Jindra Viková 13 KRESEB

 

   
Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
úterý 17. 10 . 2017 v 18 hod.

Galerie Havelka zve na křest knihy básní a vernisáž doprovodných kreseb.

www.galeriehavelka.cz, www.facebook.com/GalerieHavelka

17.10.2017


Svatopluk Klimeš / Oheň do papíru nezabalíš

 

 
GALERIE SMEČKY, Ve Smečkách 24, Praha 1
18. 10. – 25. 11. 2017

Výstava v galerii Smečky obsáhne autorova velká plátna z devadesátých let, originální soubor lightboxů s fotografiemi interpretovanými ohněm z přelomu tisíciletí, záznamy performancí a mnohá další díla. Potvrzuje experimentální a hravou podstatu Klimešovy práce a mnohotvárnost jeho imaginace...

17.10.2017


Jozef Jankovič: Plynutí času

 

 
Muzeum moderního umění,Trojlodí, Olomouc
12. 10. 2017 — 11. 3. 2018

Jozef Jankovič (1937-2017) byl výraznou osobností poválečného slovenského umění. Na začátku šedesátých let dvacátého století patřil do okruhu bratislavských konfrontací a svou tvorbou si brzy získal uznání v mezinárodním kontextu. Olomoucká výstava představí nejvýznamnější díla Jankovičovy tvorby z konce šedesátých a začátku sedmdesátých let....

10.10.2017


Pavel Baňka: Blízkost

 


P. Baňka, Studenti VŠUP, listopad 1989

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
10. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Výstava Pavla Baňky Blízkost je rozsáhlou sondou do dosud neprezentovaných fotografických cyklů, které vznikaly zejména od konce 70. let do současnosti a mapují jeho fotografickou tvorbu v oblasti portrétní fotografie se sociálním podtextem. Pavel Baňka je solitérem v rámci české fotografie posledních čtyř dekád. Netají se svými silnými vazbami na amatérismus a s tím související šíří svých „fotografických hledání“, jak často rád označuje mnohost a různorodost ve vlastní tvorbě, která je mimo jiné i silně spjata s pedagogickou a redakční praxí...více: Tisková zpráva

10.10.2017


Český kreslený humor od 60. let po současnost

 

 
Galerie Hrozen, Hroznová 312/22, České Budějovice
10. – 31. říjen 2017
prodlouženo do 10. listopadu 2017

Miroslav Barták, Stanislav Holý, Jan Hrubý, Vladimír Jiránek, Václav Johanus, Dušan Pálka, Vladimír Renčín, Jiří Slíva

Výstava je stručným výběrem z rozsáhlé umělecké tvorby osmi výtvarníků, osobností, které se potkávaly na stránkách příloh českých novin a časopisů více než 45 let. Od přelomu 60. a 70. let byl na české scéně kreslený humor významnou měrou otiskován v novinách, jejich pravidelných přílohách a časopisech -  v roli vnímavého pozorovatele, glosátora či kritika společnosti.
Na výstavě jsou zařazeny například kresby publikované v tehdejších časopisech a novinách m.j. v Mladém světě, Literárních novinách, Reportéru, Studentu a dalších, tak z běžného denního tisku  a jeho příloh jako Mladá fronta, Svobodné slovo, Práce a další.
„Autoři zastoupení na této výstavě tak měli řadu let na stránkách časopisů a novin výjimečnou příležitost konfrontovat jak osobitý pohled na svět, tak originální výtvarné rukopisy. Několik autorů i z této výstavy přestoupilo práh čistého kresleného humoru a významně se prosazují i na poli ilustrace, grafiky a malby, které jsou na výstavě rovněž zařazeny.

10.10.2017


Jaroslava Severová : Temné a světlé

 

 
Galerie Na Hradě, budova lékařské knihovny LFUK,  Hradec Králové
11. října - 13. 11. 2017

Lékařská fakulta UK připravila výstavu Jaroslavy Severové, grafičky a pedagožky, vedoucí ateliéru oboru „Grafická tvorba – multimédia“ na Univerzitě Hradec Králové, která za svou  grafickou tvorbu získala prestižní Cenu Vladimíra Boudníka.

10.10.2017


Martin Manojlín : Grafika - pozvánka na výstavu

 

10.10.2017


Jitka Kopejtková a Pavel Holeka

 


J. Kopejtková, Bez názvu
 
Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
12. 10. – 5. 11. 2017

Papír, nůžky, kov. Výstava koláží

Jitka Kopejtková (*1973) se věnuje výrobě klasické koláže, kterou tvoří zejména z papíru – nůžkami, skalpelem a trháním, bez použití počítače.Dlouhodobě se zabývá také fotografií, svou tvůrčí činnost zaměřuje na autentická zachycení strhaných plakátů na oficiálních i neoficiálních plakátovacích plochách v ulicích měst.
Pavel Holeka (*1945) je výtvarník a básník. První papírové koláže vytvořil ve druhé polovině šedesátých let po setkání s kolážemi Jiřího Koláře. Výtvarné a později i literární tvorbě se soustavně věnuje od devadesátých let. Koláže lyrické povahy tvoří obvykle ve větších cyklech (např. Básně, Vnitřní prostory, Abstraktní básně, Imaginární portréty, Dívčí sny, Dětské hry aj.)...
www.glf.cz

10.10.2017


TENKRÁT V EVROPĚ - Čeští umělci v totalitních režimech 1938–1953

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
22. září 2017 – 21. ledna 2018

V letech 1938–1953 došlo k největším nedobrovolným přesunům Evropanů v dějinách. Jejich původcem i vykonavatelem byla zrůdná nacistická ideologie a po válce nástup dalšího totalitního režimu, tentokrát komunistického. Dodnes historici odhalují lokální a individuální dramata, o nichž se nevědělo nebo na která se v rámci celkových hodnocení událostí zapomnělo. S vědomím, že každé z nich fatálním způsobem zasáhlo do života konkrétních lidí, bylo v možnostech výstavy pouze symbolicky připomenout několik proudů těch, kteří se jim snažili uniknout.
Na výstavě je zahrnuto téměř šest desítek uměleckých děl od více než třiceti umělců (Jan Kotík, Jiří Kolář, Alén Diviš, František Hudeček, Bohumír Matal, Karel Čapek, Josef Istler, Mikuláš Medek, Stanislav Podhrázský, Kamil Lhoták, Zbyněk Sekal, Bohdan Lacina a další), včetně zastoupení fotografů, jako jsou Vilém Reichmann, Jan Lukas, Josef Sudek či Jiří Toman.
Umělecká díla z 30.–50. let minulého století (obrazy, kresby, koláže a konfrontáže, fotografie, plastika) jsou ve výstavě zcela jedinečně instalována v konfrontaci s více než 150 dokumentárními fotografiemi ze stejného období, vytištěnými na opálovém plexiskle...více: Tisková zpráva

10.10.2017


LUBOMÍR PŘIBYL : ČTVRTÝ ROZMĚR

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6,  Praha 1
11. října - 5. listopadu 2017

Grafické listy Lubomíra Přibyla vystavené v Hollaru zahrnují profil autorovy tvorby od šedesátých let, největší prostor je věnován jeho pracím z posledních dvou desetiletí. Jejich konstruktivní řád a algoritmus kompozic nás uvádějí do imaginativní vizuální hry čtyřdimenzionální geometrie...

Doprovodný program:
Čtvrtek 19. 10. 2017 v 17 h / Komentovaná prohlídka výstavy s autorem a kurátorem výstavy  PhDr. Petrem Přibylem

10.10.2017


Miloš Michálek - Záznamy

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5
22. září - 19. listopadu 2017

Výstava ústeckého grafika Miloše Michálka Záznamy z cyklu Severní okruh představuje část jeho nejnovějšího cyklu denních grafických záznamů, které vytváří po celý rok 2017...

Doprpvodný program:
16. 11. 2017 od 16.00 do 19.00 - Experimentální grafická dílna s Milošem Michálkem


 

03.10.2017


Česká grafická moderna

 

 
Galerie ART, Chrudim
23. září - 30. října 2017

Devadesát tři grafických listů umělců, kteří i svými grafickými listy
 vytvářeli české moderní umění.
Čapek, Hoffmeister, Hofman, Hudeček, Kobliha, Konůpek, Kremlička, Kupka, Muzika, Preissig, Rykr, Svolinský, Šíma, Špála, Štáfl, Štursa, Štyrský, Švabinský, Teige, Tichý, Toyen, Zrzavý

03.10.2017


Boris Jirků - Ilustrace

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
11. 10. - 4. 11. 2017

Plzeňské publikum se může těšit na nejnovější ilustrace Borise Jirků ze dvou knih, které vyšly v nedávné době...

03.10.2017


Energetika prostoru / Space Energetics

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
3. - 29. 10. 2017

Výstava česko-německé výstavy malířky, sochařky a performérky Dagmar Dost-Nolden a výtvarníka skláře Patricka Rotha.
Práce české malířky a sochařky žijící v Německu jsou převážně instalacemi „in situ“, podložené jak prostorovým konceptem, tak expresívním zpracováním materiálu. Autorku zajímá dynamická energie vyjádřená mnohostí proměnlivých forem materiálů různého typu v obrazech i prostorové instalaci, konstruování prostorového tvaru a práce se světlem. Význam děl Patrika Rotha, německého skláře, vyplývá ze souhry vlastností materiálu a jeho tvarových prvků, s důrazem na haptický prožitek díla.
Komentovaná prohlídka: ve čtvrtek 26. října v 16 hodin, doprovázená živou performancí

 

 

24.10.2017


Computer Graphic Re-visited

 

 
Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2
3. – 6. 10. 2017

Virtuální rekonstrukce výstavy počítačem generovaných grafik, kterou v roce 1968 uspořádal v Domě umění města Brna kurátor a umělec Jiří Valoch...

03.10.2017


Zbyněk Janáček - In the corner

 

 
Rainbow gallery, Školní, Prostějov
2. - 31. 10. 2017

Prof. Zbyněk Jánaček je významná osobnost na poli české grafiky. Mezi jeho největší ocenění v tomto oboru patří Cena Vladimíra Boudníka v roce 2013, která je udělována žijícím českým grafikům za celoživotní přínos. Spolu s prof. Eduardem Ovčáčkem akad. mal. stál u zrodu Fakulty umění Ostravské univerzity a společně tam budovali atelier Grafiky, ve kterém vytvořili mimo jiné profesionální serigrafické pracoviště. Na fakultě působil v letech 2008 - 2015 jako děkan a po celou dobu pedagogicky vede studenty navazujícího magisterského studia atelieru Grafiky. Zbyněk Janáček se v posledních letech věnuje hlavně serigrafii, digitálnímu tisku a experimentální grafice. Svou tvorbu přetváří i do prostorových instalací, které pracují s interierovými specifiky galerií.

03.10.2017


HOLLAR DNES / HOLLAR TODAY

 

 
Obecní dům, Náměstí Republiky 1090/5, 111 21 Praha 1
13. 10. 2017 - 20. 1. 2018

Výstava HOLLAR DNES je nejvýznamnějším výstavním projektem SČUG Hollar v roce 2017. Představuje všechny současné členy Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Snahou výstavy je představení současné tváře SČUG Hollar, aktuální podoby volné grafické tvorby u nás a zároveň uměleckých vývojových tendencí, které se v grafice v současnosti objevují...

10.10.2017


„Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“

 

 
PNP, letohrádek Hvězda, Praha 6 - Liboc
7. září - 29. října 2017

Od 8. září do 29. října 2017 se bude v letohrádku Hvězda konat výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda“, jejímž pořadatelem je Památník národního písemnictví ve
spolupráci s Ústavem dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. Výstavou v letohrádku Hvězda
pořadatelé reagují nejen na dvě kulatá výročí, která si v souvislosti s arcivévodou v tomto
roce připomínáme, ale symbolicky se napojí rovněž na tematicky příbuzné výstavy v Rakousku (Zámek Ambras) a v Čechách (Valdštejnská jízdárna Národní galerie v Praze).
Především však jde na našem území o jedinou výstavu, která se koná na místě úzce spjatém s osobností Ferdinanda II. Tyrolského...více - Tisková zpráva:

07.09.2017


Tomáš Hlavina, Jiří Kornatovský - pozvánka na výstavu

 

07.09.2017


PRAHA - RUDOLFINSKÉ REFLEXE

 

 
Castello di Gesualdo – Gesualdo (Avellino), Itálie
 30. 9. – 5. 11. 2017

Výstava  pořádána k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky
29. září 2017 bude na hradě v Gesualdu v jižní Itálii zahájena společná výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar, které právě letos slaví sto let od svého založení.  Název výstavy Praha – rudolfinské reflexe je poctou  jednomu z nejkrásnějších měst Evropy a také jednomu z nejšťastnějších období jeho tisícileté historie za vlády císaře Rudolfa II...
Kurátoři výstavy: Pavel Piekar, Andrea L. Ballardini

07.09.2017


100 LET HOLLARU

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
14. 9. – 8. 10. 2017

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...

Doprovodný program:
ST 20. 9. 2017 v 17 h – komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou PhDr. Blankou Stehlíkovou
 

 

07.09.2017


JIŘÍ SLÍVA NOSNENS? NESMYSL!

 

 
Galerie Františka Drtikola Příbram, Tyršova 106
8. 9. - 15. 10. 2017

Přestože Jiří Slíva vystavoval své práce v desítkách galerií v zahraničí i v Č, je příbramská výstava dosud nerozsáhlejší prezentací jeho prací. Vystaveno je téměř 200 grafik a kreseb...

29.08.2017


Monika Immrová / Členění

 

 
Dům umění, galerie současného umění a architektury, Nám. Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice
7. 9.  – 7. 10. 2017
  

Výstavu MONIKY IMMROVÉ (nar. 1970 v Lounech), sochařky a grafičky, absolventky pražské Akadmii výtvarných umění (1995–2001) uvede Jakub Lipavský...


 

 

29.08.2017


Akademické platformy výpočetního navrhování

 

 
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
6. 9. - 7. 10. 2017

Výstava sleduje vývoj a současné tendence výzkumu v oboru. V rámci výstavy se zároveň ve středu 6. 9. koná speciální sympozium MeetUp Praha. Sympozium je určeno pro širokou veřejnost...

29.08.2017


Lea Fekete v čase, ploše, prostoru a souvislostech

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
6. září – 7. říjen 2017

Textilní obraz, šperk, oděvní design

Těžištěm výstavy „Lea Fekete v času, ploše, prostoru a souvislostech“ je autorčin nový soubor abstraktních obrazů, doplněný ukázkami autorského šperku a oděvního designu. Společným mottem exponátů je „tranquility“ – „klid a pohoda“, jakožto manifest a osobní odpověď na současný neklidný, povýšený svět...


 

29.08.2017


Výstavy Národní galerie...

 

 
NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
12. 9. - 31. 12. 2017

Ve službách anglické šlechty: Z grafického díla Václava Hollara...

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
5. 9. - 3. 12. 2017

Mytologické mesaliance Maxe Pirnera...

29.10.2017


Radek Kratina – Konstanty a proměnné

 

 
Muzeum města Brna, Špilberk
31. 8. - 15. 10. 2017

Moderní umění 60. až 90. v podání brněnského rodáka Radka Kratiny (1928–1999) představí Muzeum města Brna na hradě Špilberku na výstavě nazvané Konstanty a proměnné. Tento sochař, grafik a výtvarník byl odvážným průkopníkem variabilního přístupu k tvorbě. Výstavu doplní několik intervencí Kratinových kolegů z Klubu konkrétistů – Jiřího Hilmara a Dalibora a Ivana Chatrných. Expozice tak nastíní nosné výtvarné principy, jimiž se zmínění umělci zabývali a které úzce souvisí s dobovým vývojem moderních tendencí, např. konstruktivismu, op-artu, kinetismu a minimalismu. Více:

29.08.2017


Michael O’Brien: Jak se stát nikým
 
 
Divus / Perla - Areál bývalé papírny, Nádražní 101, Vrané nad Vltavou
26. 8. -  26. listopadu 2017

„Jak se stát nikým“ je samostatná výstava nových prací irského umělce Michaela O’Briena. Jde o dílo multidisciplinární - a celé vzniklo po jeho příjezdu do Perly. Nově vzniklá práce bude vystavena jako instalace kreseb, fotografií a zvukového umění. O’Brien přijel na měsíc do Galerie Perla, aby zde žil, tvořil a prožil svůj čas v tomto prostoru bez předchozího předjímání...

 

22.08.2017


Pavel Charousek: Nejenom kresba (pozvánka na výstavu)

 

22.08.2017


X a X let pod sluncem

 

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce, nám. Míru 37
3. 9. - 29. 10. 2017

Léto v Městské galerii Týn nad Vltavou není rozhodně u konce. Jeho trvání symbolicky prodlouží projekt X a X let pod sluncem, který vyvrcholí v sobotu 2. září 2017 od 15 hodin slavnostní vernisáží a křtem katalogu. Půjde o jedinečné setkání uměleckých osobností, zástupců města a dalších, ale hlavně s bývalou kurátorkou městské galerie paní Marií Hanušovou. Celý projekt se koná pod záštitou ministra kultury ČR pana Daniela Hermana...

22.08.2017


Posvátná hora Fuji

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
22. 8. - 10. 9. 2017

 Výstava japonské tušové malby a vizuální poezie se koná v rámci roku Japonské kultury v České republice a u příležitosti 60letého výročí obnovení diplomatických styků mezi oběma zeměmi...


 

 

22.08.2017


ZNÁMÝ/NEZNÁMÝ OLDŘICH JELÍNEK

 

 
Galerie umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
25. 8. – 15. 10. 2017

Výstava výběru tvorby českého výtvarníka Oldřicha Jelínka (nar. 26. 2. 1930 v Košicích), nadaného talentem výtvarné zkratky, karikaturním viděním a nevyčerpatelným humorem...

 

22.08.2017


Galina Miklínová: Lichožrouti

 

 
Muzeum hrnčířství, Kostelec nad Černými lesy
15. 7. - 10. 9. 2017

Archiv výtvarného umění, z.s. pořádá výstavu významné ilustrátorky, režisérky, grafičky a výtvarnice animovaných filmů Galiny Miklínové (1970)....

22.08.2017


Adolf Hoffmeister – kresby, koláže

 

 
Galerie Millenium, Tržiště 5/370, Praha 1
15. 8. - 10. 9. 2017

Výstava v malostranské galerii Millennium představuje průřez tvorbou významného českého výtvarníka, spisovatele, pedagoga a diplomata Adolfa Hoffmeistera (1902–1973). Expozice zahrnuje jak množství z jeho ústřední tvorby – karikatur významných osobností českého i světového kulturního a politického světa, tak i koláže, které tvořily hlavní náplň jeho výtvarné práce v pozdějších fázích života. Specifikem výstavy je rozsáhlá kolekce návrhů ilustrací, kterými opatřil množství knih, časopisů a dalších publikací. Jestliže rané práce z doby meziválečné odkazují na živou provázanost části pražské kulturní scény se zbytkem Evropy a její entusiastický elán, díla z autorova posledního období jsou odrazem jeho skepse ve světě pevně rozděleném Železnou oponou, ve kterém zhasla naděje šedesátých let.

www.gallerymillenium.cz

22.08.2017


Jaroslav Zaorálek - z knihovny překladatele

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
7. 8. - 4. 9. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

 

15.08.2017


STO LET HOLLARU : SOUČASNÁ TVORBA

 

 
Kostel sv. Václava, Opava
1. 9. 2017 – 22. 10. 2017

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky je pořádána v rámci festivalu 60. Bezručova Opava - Síla tradice....

22.08.2017


Vrátka k nebi/ Jiný pohled

 

 
Státní okresní archiv Semily
18. srpna - 22. září 2017

Představitel ART BRUT Emil Zub a reakce profesionála Evy Vlasákové

Výstava připravená v semilském okresním archivu Jaroslavem Bartákem a Evou Vlasákovou, která se ujala pozoruhodné a zatím málo známé výtvarné pozůstalosti Emila Zuba a zkusila na ni umělecky reagovat.

15.08.2017


Patrik Hábl: Introspekce (pozvánka na výstavu)

 

08.08.2017


Skrytá místa

 

 
Klenová - Sýpka
13. 8.  — 22. 10. 2017

Výstava představí výsledky  týdenního sympozia komiksu, kterého se zúčastní celkem devět umělců  z Česka a Německa a bude probíhat na Klenové v termínu 7. - 11. srpna 2017...

08.08.2017


Margita Titlová Ylovsky

 

 
CHAOS BOX PROSTOR (Galerie Kabinet Chaos), Střítež 68, Polička,
10. 8. — 15. 9. 2017

V rámci šestého umělecko-eko-sociologického symposia Chaos Start 2017 - Pět Elementů, představí v novém alternativním prostoru Chaos Box Margita Titlová Ylovsky své práce z posledního tvůrčího období, velkoformátové intuitivní kresby hlínou, a prostorovou instalaci ze svatebních šatů...

08.08.2017


Berenika Ovčáčková: MINILEGENDY

 

 
Galerie Synagoga, Janáčkova 728, Hranice
17. srpna - 1. října 2017

Berenika Ovčáčková (1964) známá grafička studovala na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru grafiky prof. Ladislava Čepeláka, a později pod pedagogickým vedením doc. Dalibora Chatrného. AVU jí poskytla komplexní seznámení se s prací v klasických grafických technikách (suchá jehla, lept, akvatinta, mezzotinta, litografie, linoryt)...

08.08.2017


G point | Atelier grafiky Fakulty umění Ostravské univerzity

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
17. 8. – 10. 9. 2017

Výstava z cyklu Mladá grafika.
Výstava představí práce Katedry grafiky a kresby Fakulty umění Ostravské univerzity. Tento ateliér vychoval již řadu profesionálních umělců, kteří se úspěšně zapojili do výtvarného života. Katedra výtvarné tvorby, později Institut umění a nyní Fakulta umění, vznikla pod vedením Prof. Eduarda Ovčáčka v roce 1991 a v oblasti grafiky se zaměřila na výuku klasických (lept, linoryt, litografie) i soudobých grafických technik (serigrafie, digitální grafika). Zanedlouho si získala mezi umělci i odborníky značné renomé podpořené organizováním tzv. "workshopů" - tvůrčích setkání s domácí i se zahraniční účastí, orientovaných především na techniku sítotisku neboli serigrafie. To bylo přínosné i pro samotné studenty, kteří se měli možnost seznámit s tvůrci současné grafiky. Připravovaná prezentace v galerii Hollar má za cíl zhodnotit dosažené úsilí Katedry grafiky a kresby na Ostravské univerzitě. Výstava v prestižní pražské galerii Hollar
je samozřejmě velkou výzvou jak pro studenty tak pro pedagogy školy. Sdružení grafiků-umělců Hollar touto výstavou pokračuje v započatém programu zaměřeném na představování tvorby mladých talentů, a tím naplňuje jedno ze svých mnoha poslání v oblasti grafického umění.

Doprovodný program:
NE 10. 9. 2017 v 10 h – komentovaná prohlídka, prezentace projektu ISO (International Serigraphy Symposium Ostrava).....

08.08.2017


Dana Sahánková - Stopy v popelu

 

 
Galerie Vyšehrad, V pevnosti 159/5b, Praha 2
28. 7. — 3. 9. 2017

Dana Sahánková patří mezi nejvýraznější mladé autorky současné české scény, které pracují v médiu kresby. Na výstavě Stopy v popelu představuje práce posledních dvou let v nichž pracuje se zbytkovým materiálem - popelem...

25.07.2017


Nové výstavy v Letohrádku Ostrov

 

 
Letohrádek Ostrov
27. 7. - 1. 10. 2017

Ve stínu šapitó - Motiv cirkusu ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary...
(obr. - F. Tichý)

Lukáš Tůma / Zá-ti-ším...

Petra Buzková PJOTRA – Návraty k sobě...

 

25.07.2017


JAN KAVAN : NEPRAVDĚPODOBNÝ REALIZMUS II. : KRESBA A GRAFIKA

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
20. 7. - 13. 8. 2017

Jan Kavan (nar. 1947), absolvent VŠ UMPRUM 1966–1972 (prof. Jiří Trnka, Zdeněk Sklenář) se věnuje volné grafice a exlibris, kresbě, ilustraci, animovanému filmu a známkové tvorbě. Výstava kresby a grafiky je uspořádána k umělcovu životnímu jubileu...

Doprovodný program:
ČT 27. 7. 2017 v 17 h - setkání s autorem na výstavě

Obr.:Nalezenec No. 5,soutisk nalezených a tvarovaných matric, 2017
 
 

18.07.2017


Polish Urban Art

 

 
Trafo Gallery / Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
14. 7. – 13. 8. 2017

Z polského urban artu se v posledních letech stal rychle rostoucí fenomén. Street art a graffiti umělci z našeho blízkého sousedství patří mezi světově známá jména a jejich výrazový potenciál je velmi snadno rozpoznatelný, čistý a osobitý. Na jedné straně jejich styl navazuje na aktuální polskou uměleckou scénu, naproti tomu stále nezaměnitelně vychází z nejradikálnější formy umělecké tvorby a tou je graffiti v ulicích.
Výstava zahrnuje práce vybraných zástupců polské streetartové scény, jmenovitě:Bezt (Etam Cru), Cekas, Daniel Chazme, Czarnobyl, Finer, Kamil Kuzko, Lump, M-City, Monstfur, Nawer, Paweł Ryżko, Proembrion, Robert Proch, Sainer (Etam Cru), Seikon, Sepe, Zbiok Czajkowski.
Více: Tisková zpráva

18.07.2017


Solitéři - Jiří Eliška, Jiří Lindovský, Radek Petříček

 

 
Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti
20. 7. - 10. 9. 2017

Na výstavě prezentují 3 autoři - Jiří Eliška, Jiří Lindovský a Radek Petříček - své kresby jako plnohodnotné, finální dílo. Každý z nich má svůj originální „rukopis“...

 

18.07.2017


Allan Kaprow: WARM-UPS

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
3. 7. - 7. 8. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

11.07.2017


Tomáš Švéda - kresby

 

 
GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
7. 5. - 17. 9. 2017

Tomáš Švéda (nar. 1947), jeden ze zakladatelů legendárního uměleckého seskupení 12,15 „Pozdě, ale přece“, je bytostný malíř. Vedle jeho monumentálních maleb získala GASK do svých sbírek významný soubor kreseb, které vznikly po roce 1990. Přírodní motivy vystřídaly barevné kompozice a dynamické prostorové linie vytvářejí energetická pole, jakýsi kosmický prostor. Kresby pocházejí z období, kdy se barevnost energií mění v záření, světlo se stává stavebním prvkem obrazu a celkově se prohlubuje jejich duchovní význam.
www.gask.cz

11.07.2017


Jitka Svobodová: 4 a půl cyklu (2010-2017) - pozvánka na výstavu

 

11.07.2017


GHMP zahajuje výstavy v Colloredo-Mansdeldském paláci...

 

 
GHMP, Colloredo-Mansdeldský palác, Karlova 2, Praha 1

MÉDIUM: FIGURA - 14. 7.–8. 10. 2017
Výstava volně navazuje na úspěšný projekt Neklidná figura. Exprese v českém sochařství 1880–1914, který získal ocenění „skupinová výstava roku 2016“. Médium: figura je kurátorským výběrem z prací českých a slovenských umělců, kteří se zabývají tématem figury v současnosti.
Výstava se již neomezuje pouze na klasické sochařské pojetí, ale na figuru jako médium, ke kterému je možné se vztahovat pomocí různých historických i osobních odkazů - od řeckého kanonického zobrazení jako východiska přes práci s videem, filmovým pásem, fotografií až po instalaci a vyprázdnění tělesnosti.

Start-up VIII
CELESTE CAPINE HILL: Killed by the Light - 14. 7.–10. 9. 2017

Americká umělkyně je od roku 2015 studentkou magisterského programu pražské UMPRUM.
 Její první samostatná výstava formou objektové instalace tematizuje uprchlickou problematiku, která podobnou měrou hýbe evropskou i americkou veřejností. I když se jedná o odlišné zeměpisné a etnické reálie, obětí je tam i zde člověk, stejně vykořeněný, složitý a rozpolcený.

www.ghmp.cz

11.07.2017


AJG zahajuje 3 nové výstavy...

 

 
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, České Budějovice
14. 7. – 3. 9. 2017

Svatopluk Klimeš / Oživlé tapety...
(obr.)

Raketa letí do Budějc...

Aleš Krejča / Váhy mého času...


11.07.2017


Martin Velíšek: Mlčení

 

 
Galerie Václava Špály, Národní 30, Praha 1
3. 6. - 3. 9. 2017

„Velíškova mlčení” v Galerii Václava Špály mají různé podoby. Jsou koncipována do tří celků. Každý představuje jiný způsob a jiný druh mlčení. Mlčení existenciální - Mlčení melancholické - Mlčení absolutní. Všechna tato mlčení lze na výstavě Martina Velíška v Galerii Václava Špály zažít...(Z textu kurátorky Mileny Slavické)...

03.07.2017


Výstup / Outcome

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
3. 7. - 23. 7. 2017

Zveme na zahájení výstavy Výstup / Outcome  závěrečných prací 9 absolventů mimořádného kurzu Akademie současné fotografie (2015-2017), pořádaného Studiem Matela.
Připomínáme:
Dne 20. července v 18 hodin
je plánována beseda s vystavujícími autory a komentovaná prohlídka.
 

18.07.2017


Kateřina Kyselica - Všemožné

 

 
Café Jericho, Opatovická 26, Praha 1
8. 7. - 11. 8. 2017

Kresby, grafiky, koláže / Drawings, Prints, Collages

Kateřina Kyselica žije v New Yorku, kde se věnuje výtvarné práci a současně je ředitelkou firmy KADS New York a projektu Celebrating Print, který se zabývá uměleckou grafikou střední a východní Evropy a představuje volnou grafiku jako fenomén myšlení, od jejího moderního zrodu ve 20. století až po současnou tvorbu s přesahy do jiných médií.
Na výstavě, kterou uvede Alena Laufrová, autorka mimo jiné představí výběr z jejich společného "projektu" KORESPONDÁŽ A+K.

03.07.2017


VLTAVOTÝNSKÉ SYMPOSIUM DROBNÉ GRAFIKY - II. ročník

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce
1. 7. - 20. 8. 2017

Zveme na výstavu z Vltavotýnského symposia drobné grafiky. Letošní doporučené téma symposia bylo "Matěj Kopecký". Výstava je doplněna i o starší práce autorů a také o několik loutek vybraných z depozitáře Městského muzea. 
Vystavující:
Milan Bauer (Plzeň),  Víťazoslav Chrenko (Hlohovec, SK),  Martin Manojlín (Děčín), Miroslav Petřík (Týn nad Vltavou), Tereza Smetanová (Ostrava), Vlastimil Sobota (Praha),  Marie Michaela Šechtlová (Tábor), Hana Šuranská (Hodonín),
host výstavy: Václav Johanus (České Budějovice).

03.07.2017


Michal Čepelka - Recyklus

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Kabinet kresby, grafiky a fotografie
29. 6. - 10. 9. 2017

Výstava z cyklu "Umělci do čtyřiceti let".

03.07.2017


Svítání Zdeňka Sklenáře / Grafické dílo 1934 - 1985

 

 
Galerie moderního umění v Hradci Králové
23. června 2017 – 24. září 2017

Výstava představuje v charakteristických ukázkách výběr ze všech období umělcovy tvorby a poskytuje velmi dobrý přehled o jeho grafické tvorbě...

27.06.2017


Jindřich Zeithamml / Cestou

 

 
Výklady - AXA hotel, Na Poříčí 40, Praha 1
do 12. 7. 2017

Artalk.cz, 15. 6. 2017:

27.06.2017


Marie Blabolilová - Vegetace v grafice

 

 
PONAVA, Lužánecká 3, Brno
19. 6. — 17. 7. 2017

Výběr vegetativních motivů v grafické práci ze sbírky Vojtěcha Petratura. Pražská malířka, grafička a restaurátorka, žačka Jiřího Johna, proslula především svými čárovými lepty, typicky bez přítomnosti figury, o to mocněji působivými listy často zobrazujícími civilní a urbánní motivy, pískoviště, paneláky, sady, ploty.

27.06.2017


Róna 1997 - 2017

 

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům U kamenného zvonu, Praha 1
23. 6. - 29. 10. 2017
prodlouženo do 31. 12. 2017

Do povědomí širší kulturní veřejnosti vstoupil Jaroslav Róna jako spoluzakladatel
nejvýznamnějšího uměleckého sdružení generace osmdesátých let, skupiny Tvrdohlavých.
Již v jejím rámci se profiloval jako výrazná originální osobnost vymykající se dobově aktuálním trendům.
Výstava, jež se koná v roce Rónových šedesátých narozenin, se zaměřuje především na prezentaci prací vzniklých v uvedeném období, avšak zároveň se snaží představit umělcovu tvorbu v určité vizuální a vnitřně polarizované celistvosti...více - Tisková zpráva:

30.10.2017


„Smích skrz slzy“- Česká karikatura 20. století nejen ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
30. 6. – 20.8. 2017

Cílem výstavy je představit veřejnosti početnou skupinu výtvarných děl,která bývají často v rámci velkých přehlídek výtvarného umění opomíjena. Jedná se převážně o kresby (v menším případě o grafiky), jež vznikly především za účelem jejich reprodukce v nejrůznějším tisku, staly se vypovídajícím prvkem doby, její hlásnou troubou. Karikatura byla a je vždy úzce spjata s ostatními aktuálními uměleckými žánry, v níž i bytostní malíři reagují kresebnou zkratkou na aktuální problémy doby.
Velká část karikatur se do sbírky dostala díky pravidelnému konání festivalu Humoru a satiry „Haškova Lipnice“, v rámci jehož výtvarných soutěží sem přibylo v druhé polovině 60. let nemálo zajímavých děl, jež se vlastně stala prvními sbírkovými předměty ve skupině „Kresba“. Řadu děl se podařilo získat převody zpětně v letech následujících. Díky tomu zde máme zastoupenu celou řadu vynikajících karikaturistů, kteří působili v českém prostředí s různými přestávkami v letech 1920 – 1990, i když samozřejmě ne zdaleka všechny. Z těchto let bychom pak představili dílčí výběr těch nejzajímavějších či nejhodnotnějších karikatur členěných do pěti chronologických celků, v nichž se představí díla např. Adolfa Hoffmeistera, Antonína Pelce, Adolfa Borna, Bohumila Štěpána, Miloslava Liďáka, Vladimíra Renčína, Oldřicha Jelínka, Ivana Steigera či Jiřího Slívy.
Kurátorka: Mgr. Daniela Růžičková
Komentovaná prohlídka výstavy:

čtvrtek 20. července v 17. 00 hodin

Dernisáž výstavy:
nedělie20. 8. 2017 od 15 hodin. Součástí dernisáže bude komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Danielou Růžičkovou

15.08.2017


Otakar Slavík / Těla

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,Očkova 5,
29. června - 3. září 2017

Výstava z Cyklu Osobnosti představí výjimečný soubor prací na papíře, jež vznikaly během autorova nuceného exilu ve Vídni od osmdesátých let až do roku 2008...

27.06.2017


Nepolapitelná struktura

 

 
Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6
29. 6.  — 3. 9. 2017


Mezinárodní výstava konstruktivistických a strukturálních tendencí v umění od 60. let 20. století do současnosti představí díla významných českých i zahraničních autorů pocházející ze sbírky Miroslava Velfla (Hugo Demartini, Rita Ernst, Torben Giehler, Camille Graeser, Ivan Chatrný, Vladimír Kokolia, Radek Kratina, Elsi Spitmann Kyncl, František Kyncl, Karel Malich, Kenneth Martin, Manfred Mohr, Francois Morellet, Zdeněk Sýkora - obr.).


 

27.06.2017


KNIHA prostor pro grafiku / GRAFIKA inspirace pro knihu

 

 
Galerie F. Drtikola, Příbram 
29. 6. – 6. 8. 2017

Rozšířená verze nedávno realizované výstavy v Galerii HOLLAR ukazuje vzájemný vztah mezi knihou a volným grafickým uměním...

27.06.2017


Vladimír Boudník
 
 
Muzeum hl.m. Prahy, Na Poříčí 52/1554, Praha 8
28. 6. 2017 – 29. 10. 2017

Na výstavě věnované Vladimíru Boudníkovi neleznete kromě průřezu grafických prací i Boudníkovy umělecké manifesty a strojopisné samizdaty...

 

27.06.2017


STROJE A TECHNIKA V GRAFICE

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
29. 6. - 16. 7. 2017

Vystavující autoři:
Jiří Altmann, Milan Bauer, Libor Beránek, František Flašar, Eduard Halberštát, Xénia Hoffmeisterová, Jan Holoubek. Vojtěch Hrubant, Václav Kabát, Zdena Kabátová-Táborská, Bedřich Kocman, Ivo Křen, Ondřej Michálek, Pavel Piekar, Petr Ptáček, Dana Puchnarová, Lucie Raškovová, Jiří Slíva, Jan Šafránek, Marie M. Šechtlová, Jana Šindelová, Hana Šuranská

Změna: Komentovaná prohlídka a setkání s autory se bude konat ve středu 12. 7. 2017 v 17 hod...

27.06.2017


Umělci a zvířata - kresby a grafiky členů SČUG Hollar

 

 
Galerie u lávky, Povltavská 42/21, Praha 7 - Troja
30. 6. - 3. 9. 2017

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...
AXMANN Mikoláš / BAUER Milan / BENEŠ Karel / BERÁNEK Libor / BUDÍKOVÁ Jana / BUJÁRKOVÁ Irena / HAŠKOVÁ Eva / HOFFMEISTEROVÁ Xénia / HORÁLKOVÁ Helena / CHUDOMEL Jaroslav / MULAČ Martin / PIEKAR Pavel / RAŠKOVOVÁ Lucie / SIVKO Pavel / SLÁMA Miloš / SLÍVA Jiří / ŠAFRÁNEK Jan / ŠECHTLOVÁ Marie M. / VELÍŠEK Martin / VLASÁKOVÁ Eva / VOJTOVÁ Lenka a další.

27.06.2017


Galerie H

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
22. 6. - 27. 8. 2017

Výstava se koná v Malé věži Archivu výtvarného umění...

14.06.2017


Pavel Büchler - How To Make It Go Away

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
5. 6. - 3. 7. 2017

V červnové Poličce, která je vystavena v Archivu výtvarného umění, je představena autorská kniha How To Make It Go Away umělce a pedagoga Pavla Büchlera...

14.06.2017


Výstavy grafických kabinetů Národní galerie

 

 
NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
6. 6. - 3. 9. 2017

Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy...
(obr.)

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
13. 6. - 10. 9. 2017

Ignác František Platzer (1717–1787). Kresby...

13.06.2017


CRASHTEST 7: Rekonstrukce AVU 93/94

 

 
Topičův salon, Národní 9, Praha 1
13. 6. - 4. 7. 2017

Cílem retrospektivní rekonstrukce souboru diplomových prací studentů, kteří ukončili svá studia na pražské Akademii výtvarných umění v akademickém roce 1993–1994, je přispět k přehodnocení stávajícího rámce umění 90. let...

 

13.06.2017


Gabriela Nováková & Vratislav Varmuža a Kryštof Novák jako host

 

 
Galerie Patro, Opletalova 1, Olomouc
2. 5. – 23. 6. 2017


Vratislav Varmuža vystavuje rozměrné expresivní koláže, digitálně upravené a komponované na počítači, vytištěné velkoplošnou tiskárnou. Gabriela Nováková vybrala soubor map, které jsou vytvořeny převážně kresebnými a grafickými technikami. Jsou to výtvarně pojaté plány měst, jejich částí, mapy reálných i fiktivních území. Výstavu doprovodil několika fotografiemi zchátralých míst a architektonických detailů Kryštof Novák.

13.06.2017


Zkušenost exilu

 

 
PNP, Letohrádek Hvězda, Praha 6
16. června - 29. října 2017

V pražském letohrádku Hvězda bude zahájen největší výstavní projekt Památníku národního písemnictví v tomto roce Zkušenost exilu. Osudy exulantů z bývalého Ruského impéria v meziválečném Československu, který vznikl ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR, Národní galerií v Praze a Národním filmovým archivem.
Výstava nabídne pohled do historie první republiky, která se po revolučních událostech v Rusku − od nichž letos uplyne 100 let − stala jedním z vyhledávaných cílů lidí prchajících před hrůzami občanské války a pronásledováním ze strany bolševické moci. Především Praha se stala významným centrem kulturního a vědeckého života ruské, ukrajinské a běloruské emigrace. Na výstavě bude představeno velké množství dokumentárního materiálu, výtvarná díla, fotografie, předměty každodenního života, originály rukopisů a korespondence, ukázky dobové knižní, časopisecké, ale také filmové produkce.

13.06.2017


Birgitt Fischer: Mezi lesy / Zwischen den Wäldern

 

 
Oblastní galerie Liberec - Lázně
8. 6.  – 3. 9. 2017

Liberecká galerie se připojuje k projektu Česko-německé kulturní jaro 2017 řadou letních výstav. Bylo příhodné pro výstavu vybrat jedinou profesionální malířku, která pochází z Německa a dlouhodobě žije v České republice, a to Birgitt Fischer. Autorka se ve svém malířském díle věnuje tématu rozdílnosti i podobnosti Čechů a Němců, české a německé kultury, jazyka a stereotypů, jak na ně nazíráme. Charakteristické rysy obou národů představuje s osobitým humorem a nadsázkou. Jako hrdinku svých obrazů si vybrala sebe samu. Ne však v podobě tradičního autoportrétu, ale schematické geometrizující figury. Pro její plošnou malbu je charakteristický rast a řád. Prostřednictvím svých prací sice hledá svoji vlastní identitu, ale její vlastní zážitky z asimilace v Česku lze zobecnit...více:


 

 

13.06.2017


Jiří Slíva - PostPoezie

 

 
Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
16. 6. - 1. 10. 2017

V rámci tradičního připomínání významných výročí životních jubileí autorů poštovních cenin připravilo Poštovní muzeum v Praze výstavu věnovanou populárnímu grafikovi, ilustrátorovi a humoristovi Jiřímu Slívovi, který v červenci letošního roku oslaví 70. narozeniny...

13.06.2017


Pavel Holeka - Básně psané papírem

 

 
Památník K. V. Raise - Lázně Bělohrad
16. 6. - 9. 7. 2017

Pavel Holeka (1945) se věnuje umělecké tvorbě od r. 1992. Jeho koláže, tvořené minimalistickými prostředky, mají spirituální rozměr. 

06.06.2017


Albín Brunovský - Grafika

 

 
Galerie ART Chrudim
2. června - 31. srpna 2017

Pětačtyřicet grafických listů Albína Brunovského, zřejmě nejvýznamnějšího slovenského grafika 20. století, ceněného svými kolegy, uctívaného žáky a milovaného sběratelskou veřejností představuje výstava v chrudimské Galerii ART.
 

06.06.2017


Jaroslav Benda 1882–1970

 

 
Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
6. 6. - 15. 7. 2017

Aktuální výstava v Galerii UM více než naznačuje, že je věnována typografovi a grafikovi Jaroslavu Bendovi. Výstava Jaroslav Benda 1882–1970 se soustředí především na autorovo knižní dílo, a to zejména v oblasti typografie...

 

 

06.06.2017


Vojtěch Kovářík - Body / pozvánka na výstavu /

 

06.06.2017


Marek Číhal – „Somewhere we only know“

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
7. 6. - 1. 7. 2017

Výstava se zakládá na malbách a projekci souboru skic, jež vznikly pro celovečerní film Somewhere Only We Know čínské režisérky Xu–Jing Lei. Film již zhlédlo přes 300 milionů diváků a v Číně budí velký zájem navštívit naši zemi. Po prezentaci v prestižním německém Ludwig muzeu představí Marek Číhal svou novou tvorbu v Praze v předvečer svého odjezdu na studijní pobyt do Pekingu.
Více: www.galeriekritiku.cz


06.06.2017


Unie umění a designu/zakladatelé

 

   
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
8. 6. - 8. 7. 2017

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni a Galerie Ladislava Sutnara srdečně zvou na výstavu Unie umění a designu / zakladatelé.
Vernisáž se koná ve středu 7. června 2017 v 18 hodin.

06.06.2017


Orit Ishay: ZEMĚ JELENA

 

 
Galerie hl. m. Prahy, Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1
6. 6. – 10. 9. 2017

Samostatnou výstavou se poprvé v Čechách představuje izraelská umělkyně Orit Ishay (* 1961).
Orit Ishay zkoumá realitu prostřednictvím obrazů ze svého okolí, ať už jde o klasické či jinou formou zpracované fotografie. Pracuje buď samostatně nebo ve spolupráci s komunitami. Svým zkoumáním a využíváním dosavadních forem zobrazování a interpretace se snaží upozorňovat na společenské a politické otázky rezonující v izraelské společnosti. Dotýká se těch nejcitlivějších témat ovlivňujících civilní život v její zemi, a v jejím přístupu se odráží hluboký vhled a rozsáhlé znalosti...více: www.ghmp.cz    Tisková zpráva:

06.06.2017


Výstava obrazů, kreseb a grafik Davida Cajthamla - pozvánka na výstavu

 

30.05.2017


HUDEBNÍ INSPIRACE V GRAFICKÉ TVORBĚ

 

 
Bystřice pod Hostýnem
5. 6. - 9. 7. 2017

Kolektivní výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...

30.05.2017


Zelený ostrov - Zdenka Hušková, Linda Klimentová, Markéta Zlesáková (pozvánka na výstavu)

 

30.05.2017


Tomáš Hřivnáč - Svět ženy a její poetika (pozvánka na výstavu)

 

30.05.2017


Surrealismus a koláž

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, 110 00 Praha 1
31. 5. – 8. 7. 2017

Pražská plynárenská zve na výstavu Surrealismus a koláž. V prostorách Galerie Smečky se nabízí příležitost sledovat začátky tohoto vztahu jak v českém, tak i francouzském prostředí. Díky významným zápůjčkám ze soukromých a veřejných sbírek lze předvést surrealistickou koláž v úzkém reprezentativním výběru, ale zároveň v její nejpůvodnější a částečně i méně známé podobě...

30.05.2017


100 LET HOLLARU

 

   
Zámecká galerie Holešov
 2. 6. – 1. 10. 2017

U příležitosti stého výročí české grafiky připravila Zámecká galerie Holešov výstavu, která odprezentuje díla stovky nejvýznamnějších autorů jako byl Emil Filla, Max Švabinský, František Tichý, Kamil Lhoták, Oldřich Kulhánek a další...

 

23.05.2017


Eduard Steinberg: From Moscow to Paris

 

 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
do 28. 5. 2017

Galerie hlavního města Prahy představuje ve spolupráci s Museem ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii. Steinbergovo dílo je z velké části umístěno v německých sbírkách. Své první souborné výstavy v Moskvě se dočkal teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký úspěch a ohlas se přestěhoval na začátku devadesátých let do Paříže, kde v zimních měsících tvořil, aby v letním období nadále pobýval na ruském venkově, kde čerpal tolik potřebnou inspiraci.
www.ghmp.cz

23.05.2017


OBRAZ A SLOVO v českém výtvarném umění šedesátých let

 

 
Západočeská galerie v Plzni,  Masné krámy,  Pražská 18
23. května - 27. srpna 2017

Výstava představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Navazují na experimentální postupy v umění, na druhé straně reagují i na tehdy pociťovanou vyprázdněnost jazyka...

 

 

23.05.2017


Josef Váchal - SATANU

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 1004/8, Praha 1
24. 5.– 18. 6. 2017

Výstava představí Váchalovy ilustrace pro knihu Satanu a další autorovy grafické listy z jeho grafických cyklů...


 

23.05.2017


JIŘÍ SLÍVA : STOP TIME

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
24. května - 18. června 2017

Jiří Slíva se zabývá litografií a knižní ilustrací.
Výstavu zahájí Pavel Piekar, úvodní slovo pronese Jiří Slíva, o hudební překvapení se postará autor.

DOPROVODNÝ PROGRAM
7. 6. 2017 v 17:00 - Komentovaná prohlídka výstavy s Jiřím Slívou, prezentace autorovy nové knihy
10. 6. 2017, 19:00 - 01:00 - Pražská muzejní noc, noční návštěva výstavy za přítomnosti autora, křest autorovy nové knihy...

 

23.05.2017


MEZI UMĚNÍM A ŘEMESLEM

 

 
Národní technické muzeum v Praze,  Kostelní 42, Praha 7
31. května 2017 - 4. února 2018

GRAFICKÉ TECHNIKY VE STOLETÉ HISTORII SČUG HOLLAR

Výstava k 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky pořádána ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Kurátor: Jan Kavan (SČUG Hollar), Pavel Pohlreich (NTM)
Autoři jednotlivých sekcí grafických technik: Jiří Altmann, Jan Kavan, Berenika Ovčáčková, Pavel Piekar, Lenka Vilhelmová, Jaroslava Severová

K výstavě bude vydán KATALOG pojednávající o jednotlivých grafických technikách Mezi uměním a řemeslem, který bude od počátku výstavy k dispozici v Galerii Hollar.

www.hollar.cz

30.05.2017


Eva Vápenková - Hranice

 

 
Onkocentrum Zelený pruh, Roškotova 1717/2, Praha 4 
od 25.05.2017

Výstava Evy Vápenkové z Ateliéru grafiky I /škola Dalibora Smutného.

23.05.2017


Eduard Ovčáček – Intermediální přesahy

 

 
GASK, Kutná Hora
7. 5.  – 17. 9. 2017

Autorova výstava v GASK představuje rozměrnější grafiky, obrazy a prostorové formy vytvořené technikou serigrafie a kombinovanou technikou otisků a malby akrylem na plátně a papíru. Bude vystaven soubor větších formátů grafik, obrazů na téma „Šifry & citace“, prostorové formy a videa z akcí...

16.05.2017


Radek Kratina: Konstanty a proměnné

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
13. 5. – 30. 7. 2017
 

Radek Kratina, jeden ze zakladatelů Klubu Konkrétistů (1928–1999), se prosadil zejména jako průkopník variabilního přístupu k tvorbě. Výstava z Muzea Kampa, která bude na podzim reprízovaná v Muzeu města Brna, připomene blížící se nedožité 90. výročí narození umělcova (oslaví v roce 2018)...

16.05.2017


Joachym Beruschka: obrazy, grafika, plastika

 

 
Muzeum T.G.M. Rakovník, nám. Obětovaných 1
13. 5. - 11. 6. 2017

Výstava je širokým výběrem z tvorby autora, který se téměř výhradně zaobírá vlastní interpretací přírody a krajiny.  Nepopírá přitom svou zálibu v psychedelické barevnosti, secesní zdobnosti, východní tradici či umění primitivů. Velká  plátna s převážně lesními motivy zde budou doplňovat nové menší obrazy na téma houby, jeden černobílý a dva barevné linorytové cykly a kolekce plastik z kombinovaných materiálů. Poprvé zde budou vystaveny také dotvořené samorosty, artefakty a sošky z autorovy sbírky.
Joachym Beruschka 
(nar.73) pochází z Prahy kde studoval na grafické škole, poté pak čtyři roky na vysoké umělecké škole v Londýně. Kromě domácího prostředí maloval několik let tropické krajiny ze svých cest do východní Asie. Je členem Klubu literárních géniů, hudební skupiny Munka sostali a hlavně rád jezdí na dlouhé výpravy  do přírody.

09.05.2017


Legenda Šárka Trčková v Galerii Havelka

 

09.05.2017


HATAI

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
11. 5. - 4. 6. 2017

Zveme na zahájení výstavy současné japonské kaligrafie „HATAI“ v Galerii kritiků, za účasti autorů a mistra Chikuho Matsumoto, ve čtvrtek 11. května 2017 v 18 hodin.  Název vyjadřuje kaligrafický styl, charakterizovaný dekonstrukcí tvaru znaku, jehož význam se utváří složením několika grafických prvků. Dochází tak k volné významové interpretaci nově vzniklého tvaru.
 
Výstava je doprovázena praktickou ukázkou a přednáškou mistra Matsumoto v sobotu 13. května v 11 hodin v Galerii kritiků v pražské Adrii. Vstup je volný.

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy a tisková zpráva GK o japonské kaligrafii...
 

 

16.05.2017


KMENY 90

 

 
Grand Opening / Street Party
Brno, 13. 5. 2017

Zveme vás na slavnostní otevření výstavy  KMENY 90, která v Moravské galerii vzniká pod kurátorským vedením  Vladimira 518. Grand Opening doprovodí Street Party navozující atmosféru devadesátých let...

15.05.2017


Tomáš Rasl: Mezi dnem a snem / Between Day and Dream

 

 
Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala 14, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
6. 5.  - 29. 6. 2017

Výstava představí výběr z prací fotografa Tomáše Rasla (*1975) za poslední dvě desetiletí. První samostatnou výstavu měl Tomas Rasl již v roce 2000, tedy ještě za studií na pražské FAMU. V té době fotografoval na velké formáty a studoval staré a často málo používané technologické postupy. Tento zájem je v jeho případě kontinuální a výstava představí různé metody a techniky. Vedle těchto aspektů však Rasl věnuje pozornost i obsahové stránce svých děl. Tomáš Rasl často pracuje v cyklech, které se postupně vyvíjejí a proměňují. Jeho fotografické vidění je poetické, což umocňují i básnické názvy děl a cyklů.
kurátor Otto M. Urban

Doprovodný program:

- Ukázka tisku bromolejové techniky s autorem ve čtvrtek 25. května mezi 17–20 hod.
- Komentovaná prohlídka s Tomášem Raslem a Otto M. Urbanem ve čtvrtek 1. června 2017 od 17 hod.

09.05.2017


Válečné plakáty 1914-1918 / Zbraň z barev a papíru

 

 
Zámecká jízdárna Alšovy jihočeské galerie, Hluboká nad Vltavou
14. května - 1. října 2017

Výstava ukáže jakou roli sehrálo umění v jednom z největších válečných konfliktů minulého století...

09.05.2017


HUDEBNÍ MOTIVY V GRAFICE

 

 
Zelený domeček, Police n. Metují
12. 5. – 11. 6. 2017

Výstava k 45. výročí jeho založení a 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky.
Kurátor výstavy: Alena Laufrová


 

09.05.2017


Tomas Rajlich: Zcela abstraktní retrospektiva

 


Tomas Rajlich, Bez názvu, 1969, akryl na bavlně
 
Muzeum Kampa, Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
6. 5. - 30. 7. 2017

Tomas Rajlich patří k podstatným osobnostem evropského konceptuálního umění konce 60. a 70. let, pokud tento pojem vnímáme také v kontextu minimalistických, geometrických či výsostně abstraktních dobových tendencí. Pochází z Čech, ale koncem 60. let přesídlil do Holandska.
Retrospektivní výstava - 
dosud nejrozsáhlejší umělcova výstavě v České republice - zdokumetuje malířův vývoj živé monochromatizující malby, včetně jejího vyústění v recentních pracích s monochromatickou aluminiovou folií, objeví se i dosud neviděné práce a také konvolut prací na papíře...více:

09.05.2017


Pozvánka na JAM SESSION...

 

 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Zámek 1
sobota 20. května 2017 v 15 hodin

Zveme na JAM SESSION, které v rámci výstavy  G R A F I Č A N K A  pořádají její členové, významní umělci - grafici, pro širokou veřejnost. Na nádvoří zámku se uskuteční v 15 hod dodatečná vernisáž, která bude pokračovat hudbou, zpěvem a příjemnými vzpomínkami.
www.muzeum-roztoky.cz

16.05.2017


Věra Vejsová: Otevřená struktura

 

 
Galerie D9, České Budějovice, Dukelská 9
25. 4. – 19. 5. 2017

Výstava s názvem Otevřená struktura představuje soubor slepotisků a jejich skleněných matric...

09.05.2017


ALOIS MIKULKA – LÉTAT JE TAK SNADNÉ

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
5. 5. - 25. 6. 2017

V havlíčkobrodské galerii představuje Alois Mikulka hlavně výběr ze své tvorby malířské a ilustrátorské...

02.05.2017


Legenda Kateřina Šedá v Galerii Havelka

 

02.05.2017


Jaroslava Pešicová - Grafika a jeden obraz

 

 
Galerie u lávky, Povltavská 42/21, Praha-Trója
4. 5. - 25. 6. 2017

Kromě grafik bude k vidění i olejomalba a návrh známky s motivy děl Jaroslavy Pešicové, kterou Česká pošta vydá letos v listopadu. Vystavená díla patří k pozůstalosti autorky.
Více: www.pesicova.cz

02.05.2017


Jiří Šalamoun - Maxipsem v animaci

 

 
Dům Štěpánka Netolického, Masarykovo náměstí 89, Třeboň
2. 5. - 9. 7. 2017

Výstavu připravila Alšova jihočeská galerie a Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm...

02.05.2017


PETR MENŠ – NAPŘÍČ ČASEM

 

 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
5. 5. – 11. 6. 2017

Retrospektivní výstavou s názvem Napříč časem představí litoměřická galerie tvorbu malíře, grafika a pedagoga Petra Menše (* 1943)...

02.05.2017


Adolf Born - Jedinečný svět

 

 
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
29. 4. - 30. 7. 2017

Museum Kampa představuje výstavu významného grafika, karikaturisty a ilustrátora Adolfa Borna. Návštěvníci budou moci zhlédnout první velkou přehlídku prací autora po jeho smrti v loňském roce. Born se věnoval ilustraci pro děti i volné tvorbě, která je s jeho ilustrací provázaná. Kurátor výstavy Petr Volf chystá přehlídku Bornových děl, jako pozvánku do specifického Bornova světa, kde se proplétají mytologické příběhy, vystupují zde postavy z období Rakousko-Uherské monarchie, slavní umělci i naprosto smyšlené postavičky...

02.05.2017


Nové výstavy Slováckého muzea...

 

 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Otakarova 103
4. května - 9. července 2017

Broučci Jana Karafiáta - Ilustrace a knížky...
(obr.)

František Karel Foltýn (1937-2000) - Návrat na Moravu...


02.05.2017


Jan Jemelka - Barva

 

 
Galerie Synagoga, Hranice
27. dubna - 18. června 201
7

Akademický malíř Jan Jemelka (1953) studoval malbu na střední umělecko-průmyslové škole v Brně a poté na Akademii výtvarných umění v Praze. Pochází z Olomouce, kde také působí. Po studiích se vrátil do svého rodiště, kde se zapojil do spolku olomouckých výtvarníků. Zabývá se malbou, grafikou, navrhováním vitráží a knižní ilustrací...více:
Kurátor výstavy: Zbyněk Janáček

 

02.05.2017


L’Empreinte de Lyon - Rytina

 

 
Francouzský institut - Galerie 35, Štěpánská ul., Praha 1
27. dubna - 25. května

Grafiky ze sběratelských knih „Rozlet“ a „Hranice“
L’Empreinte de Lyon vystavuje své dvě poslední sběratelské knihy Rozlet  a Hranice.
Obě sestávají z 25 původních grafik a jednoho autorského textu – v Rozletu  od básníka Nimroda, v Hranici  pak od spisovatele Michela Butora.
Tato výjimečná řada bude doplněna o tři grafiky hosta Françoise Oberfalcera. Tento francouzsko-český umělec je členem sdružení pražských grafiků „Hollar“, jenž letos oslaví 100 své existence.

25.04.2017


LEGENDA TOMÁŠ VANĚK v Galerii Havelka

 

25.04.2017


Alén Diviš: Máloznámý a neznámý

 

 
Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice
23. dubna - 9. července 2017

Výstava obsahuje málo známou a neznámou část Divišovy tvorby, kterou tvoří kreslené poznámky a studie i definitivní kresby z jeho dvou nejvýznamnějších tvůrčích údobí – ze čtyřicátých a padesátých let minulého století,  kdy Diviš za války žil v New Yorku a po válce v Praze. Umožňují tak divákům nahlédnout do nejniternějších sfér umělcova života a díla, o němž se po jeho smrti dlouho nevědělo...

25.04.2017


Aktuální výstavy Moravské galerie v Brně

 

 

25.04.2017


Kniha prostor pro grafiku - grafika inspirace pro knihu

 


Petr Nikl, Proměna
 
 
Galerie HOLLAR, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
26. 4. - 21. 5. 2017

Výstava je pořádána v rámci Roku grafiky ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví. Kurátorkou výstavy je PhDr. Vilma Hubáčková...

Vystavující: Mikoláš Axmann, Šimon Brejcha, František Hodonský, Petr Nikl, Květa Pacovská, Miloslav Polcar, Lenka Vilhelmová

02.05.2017


LEGENDA VERONIKA HOLCOVÁ

 

 
Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
15.4. – 20.4.2017

Závěrečná část série, při níž v osmi týdnech od poloviny března do poloviny května představí Galerie Havelka osm osobností. O každé z nich se v prostředí Kokoliova ateliéru Grafika 2 na AVU vyprávějí legendy...

18.04.2017


Vernisážový den v Domě umění a Domě pánů z Kunštátu

 

18.04.2017


M. Šašek let č. 59/74

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
24. 4. - 7. 7. 2017

Galerie Villa Pellé pokračuje v představování významných ilustrátorů, mezi které se řadí i světově proslulý malíř a grafik Miroslav Šašek...

25.04.2017


Nejkrásnější české knihy roku 2016 - zahájení a vyhlášení výsledků

 

 
PNP, Letohrádek Hvězda, Obora Hvězda, Praha
20. 4.  – 28. 5. 2017

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku oceňuje vynikající grafické a polygrafické zpracování knih vydaných a vytištěných v České republice vždy v uplynulém kalendářním roce.V soutěži je hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih vydaných v českých nakladatelstvích. Ceny NKČR se udělují v sedmi kategoriích. V každé kategorii jsou vyhlašována první tři místa, přičemž 1. místo je honorováno částkou 50 000 Kč.
Oceněné knihy jsou vystaveny v PNP v Letohrádku Hvězda, na veletrhu Svět knihy, Designbloku, v Moravské galerii v Brně a Národním technickém muzeu.
MK ČR, které soutěž spolupořádá, zajišťuje účast v soutěži nejkrásnějších knih světa, na mezinárodních veletrzích a výstavách.

Na slavnostním ceremoniálu dne 19. 4. v letohrádku Hvězda se bude konat slavnostní předávání cen. Výstava představí publikace roku 2016, které byly oceněny odbornou porotou nebo se staly součástí užšího výběru. Návštěvníci zde zároveň uvidí výběr Nejkrásnějších knih světa 2015.
Výsledky soutěže....

 

25.04.2017


ZLATÁ STUHA

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
24. 4. - 10. 5. 2017

Výstava ilustrací nominovaných na výroční ocenění Zlatá stuha 2017...

18.04.2017


Kalendář (Pohled do Archivu 9)

 

   
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
6. 4. - 11. 6. 2017

Díváme se na ně celý rok, ale často je ani nevidíme. Baví, zdobí i vzdělávají. S končícím rokem putují do sběru a jen málokdy se dostanou do galerijních sbírek a výstavních síní. V Archivu jich máme uložených několik set. Kalendáře. Zajímají nás reprodukce uměleckých děl, fotografie a fotografové, typografie a tiskařské zpracování, náměty i současná podoba. Ty nejzajímavější kalendáře ze sbírek Archivu výtvarného umění a ze soukromé sbírky Petra Kalače představuje další z cyklu výstav Pohled do archivu.

18.04.2017


Adolf Hölzel | Kresby

 

 
Muzeum moderního umění, Denisova 824/47, Olomouc
6. 4. – 3. 9. 2017

Výstava reprezentativní kolekce kreseb jedné ze zakladatelských osobností moderní evropské malby a průkopníka abstrakce, olomouckého rodáka Adolfa Hölzela (1853 Olomouc - 1934 Stuttgart) je součástí festivalu Česko-německé kulturní jaro 2017 a  koná se s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti...

18.04.2017


Luciferův Exelfer

 

 
Městská knihovna Opatov, Praha 11
3. 4. - 29. 4. 2017

V dubnu se ve foyer opatovské knihovny představí grafici Matouš Fiala (narozen 1995) a Oskar Hořánek (narozen 1996). Autoři zkoumají dvě pocitové polohy světa a společnosti. Vidění skrze sebe sama, skrze vlastní existenci. Druhá poloha reflektuje společnost, která jedince obklopuje. Jedná se o dva různé pohledy od dvou odlišných lidí, kteří se vzájemně doplňují a tvoří celek.

18.04.2017


Pavel Růt / Příšerné historky. Malba, ilustrace, koláže

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24,  Praha 1
5. 4. – 20. 5. 2017

Výstava v Galerii Smečky propojí autorovu volnou tvorbu s tvorbou užitou. Představí Pavla Růta jako výjimečného knižního grafika, který zásadním způsobem ovlivnil její vývoj po roce 1989, ilustrátora pohybujícího se bravurně v řadě výtvarných technik a samozřejmě jako kreslíře a malíře. Svojí koncepcí je jedinečná, podobnou bilanční výstavu dosud Pavel Růt neměl...

 

11.04.2017


GRAFIČANKA

 

 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
14. 4. – 27. 8. 2017

Výstava Hudební sdružení českých umělců grafiků GRAFIČANKA pořádaná k 45. výročí založení Grafičanky a 100. výročí založení SČUG Hollar v rámci Roku grafiky...

Doprodovný program:
20. 4. 2017 v 16:30 h – komentovaná prohlídka výstavy
20. 5. 2017 odpoledne – vernisáž spojená s vystoupením Grafičanky a jejích hudebních přátel

ve čtvrtek 10. srpna v 16.30 hod -komentovaná prohlídka výstavy Grafičanka
 

08.08.2017


Transcendence

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
14. 4. - 7. 5. 2017

Galerie kritiků zve na zahájení výstavy současné americké malby pod názvem Transcendence, ve čtvrtek 13. dubna 2017 v 18 hodin v Galerii kritiků, setkání s tiskem a kurátory v 17 hodin. Výstava představí  špičkovou malířskou tvorbu 9 umělců, s filosofickým podtextem a intermediálním zaměřením. Kurátory výstavy jsou Jenufa H. Kent a Michael Fischerkeller.

www.galeriekritiku.cz

11.04.2017


Gauguinovy dřevořezy a zakladatelé Hollaru

 

 
Muzeum klasického knihařství, stálá expozice knižní vazby, Husova 24, Rožďalovice
2. března - 31. května 2017

Vystavené listy jsou Koblihovy otisky dřevořezů, které vytvořil Paul Gauguin na Tahiti. V pozoruhodných osudech původních dřevěných štočků a jejich otisků hrají významnou roli Rajmanovi přátelé ze sdružení českých umělců grafiků Hollar, které založili právě před 100 lety...

11.04.2017


Darja Čančíková – Pokaždé jinak

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě - kabinet kresby, grafiky a fotografie
5. 4 - 18. 6. 2017

Výstava z cyklu Umělci do 40 let je věnována výtvarnici a knižní ilustrátorce Darje Čančíkové (* 1982)...více:

11.04.2017


Tomáš Hřivnáč - Grafika

 

 
ArcusGallery, Husova 103, Kutná Hora
7. dubna - 1. června  2017

Na výstavě v ArcusGallery představí Tomáš Hřivnáč kolekci rozměrnějších grafických listů a také okouzlujících akvarelů z posledních dvou let. Ty doplní souborem drobné grafiky, ve kterém nebudou chybět ex-libris, které se k jeho velkému potěšení v poslední době znovu "dostávají do módy"...více: Tisková zpráva

Komentovaná prohlídka v úterý 16. května 2017 v 18 hod.
Autor seznámí návštěvníky s historií vzniku některých vystavených artefaktů a představí  grafickou techniku, kterou nejčastěji tvoří, tedy suchou jehlu. Přiveze desky, ze kterých grafické listy tvoří, zkušební tisky a nátisky, na kterých bude dokumentovat, jak konečný grafický list vzniká.

 

15.05.2017


Legenda Ján Mančuška v Galerii Havelka

 

04.04.2017


Jiří Kolář - Klamavé příběhy

 

 
Galerie Art Chrudim
1. dubna - 31. května 2017

Koláže, roláže, chiasmáže - jednatřicet unikátních děl světově proslulého umělce připravila galerie ART ve spolupráci s dědici Jiřího Koláře.
 

04.04.2017


Jiří Načeradský - Invaze

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Praha 1
6. dubna - 12. května 2017

Výstava Jiřího Načeradského Invaze představuje výběr obrazů a kreseb z let 1962 až 1992. Vystavený soubor umožňuje sledovat vývoj Načeradského tvorby od studentských let až po období, kdy působil jako profesor na pražské Akademii.

 

04.04.2017


Nové výstavy SČUG Hollar k Roku grafiky....

 

11.04.2017


Jindřich Růžička - Ten stůl však už tam nestojí…

 

 
Topičův salon, Národní 9, Praha 1
4. 4. -17. 5. 2017

Jindřich Růžička se představuje ve výstavním prostoru Topičova salonu výběrem prací zahrnujících širší spektrum výtvarných forem...

04.04.2017


Miloslav Troup 100 let - Ilustrace

 

 
Národní knihovna - Klementinum , Praha 1
6. 4. - 27. 5. 2017

U příležitosti 100. výročí narození významného českého malíře a ilustrátora představuje Národní knihovna ČR ve spolupráci se Společností TROUP 2017 průřez jeho bohatou ilustrátorskou činností, která vznikala v rozmezí 30. až 80. let 20. století. Troup ilustroval přes 140 knih představujících četná historická témata, báje, mýty, exotické texty, hojně též literaturu pro děti. Důmyslně a záměrně užíval různé výtvarné techniky a materiály.

04.04.2017


Vojtěch Aubrecht - Cesty

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň
6. duben - 6. květen 2017

Autor představuje průřez svojí tvorbou z uplynulých let.
Příznačný je nenucený experiment, který zahrnuje různé fotografické postupy. Digitální fotografie se prolíná s analogovým velkoformátovým záznamem. Robustní digitální tisky střídají ručně kolorovaná díla...

 

04.04.2017


Trvalý odkaz budoucnosti - Alois Sprušil a sbírky v letech 1926 – 1946
 
 
GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava
5. 4. – 4. 6. 2017

Výstava je věnována památce Aloise Sprušila, prvnímu řediteli ostravského Domu umění, který se zasloužil o rozšíření galerijních sbírek i jejich záchranu během druhé světové války... 

04.04.2017


Pražské veduty 18. století: Čepelákův lis v Muzeu hlavního města Prahy

 

 
Muzeum hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha 8
15. 3. 2017 – 4. 6. 2017

Výstavu Pražské veduty 18. století připravovali autoři z Muzea hlavního města Prahy a Archivu hlavního města Prahy několik let. Jedná se o prezentaci grafických pohledů na Prahu z 18. století, uložených v českých institucích. Jedinečná kolekce originálů z kmenových sbírek Muzea hlavního města Prahy představuje proměnu města a zasazuje fenomén vedut do dobového kontextu. V rámci výstavy Pražské veduty 18. století je představen jedinečný soubor měděných tiskařských desek výučních listů pražských cechů z druhé poloviny 18. a počátku 19. století, spolu s lisem Ladislava Čepeláka...

04.04.2017


Malíř Ladislav Zákoucký / 1916-2005/ - pozvánka na výstavu

 

04.04.2017


Eduard Steinberg / From Moscow to Paris

 

 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Praha 1
24. 2. – 28. 5. 201
7

Galerie hlavního města Prahy představuje ve spolupráci s Museem ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii...více- tisková zpráva

28.03.2017


Julius Mařák a jeho žáci jako grafici - pozvánka na výstavu

 

28.03.2017


Legendy GR 2 počtvrté - Jakub Honetschläger

 

 

28.03.2017


Zveme na reprízu výstavy Jubilanti Hollaru 2017...

 

28.03.2017


Kamil Lhoták: Odysseus (1952)

 

   
Galerie Zlatá trojka, Městská knihovna Most, Moskevská 12
4. 4. – 6. 5. 2017

Tento Lhotákův Odysseus není ilustraci celé sedmisetstránkové Joycovy knihy, ale jen parafrází nedlouhého fragmentu. Joyceův text byl pro Kamila Lhotáka jako stvořený – Lhoták převádí Joyceův psychoanalytický způsob vyjadřování, nekonečný tok asociací a podprahových vjemů, do obdobně dynamického sledu obrázků, jež na sebe přímo nenavazují, ale přesto jsou spojeny prožitkem nevysloveného chtíče i něhy, vtělené do každého předmětu hmotné skutečnosti.

28.03.2017


Darja Čančíková – Předmětový katalog

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
6. 4. – 30. 4. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

28.03.2017


Antonín Kanta - Světlo nitra

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
24. 3. - 30. 4. 2017

Výstava dává možnost nahlédnout do několika poloh tvůrčí činnosti fotografa Antonína Kanta, v níž se podobně jako ve fotografii intenzivně zabývá kompozicí a hrou se světlem...

21.03.2017


JIŘÍ ALTMANN – TVÁŘE

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
29. 3. – 23. 4. 2017

Připravovaná výstava v Hollaru se soustřeďuje na Altmannovo umění portrétu. Naznačuje, jak jeho portréty vznikají od kresby k malbě či ke grafickému listu, jak umělec zachycuje svou tvář i tváře svých modelů v proměnách času...

Reportážní fotografie z vernisáže...

04.04.2017


Denisa Lehocká

 

 
Galerie města Blanska
25. 3. - 21. 4. 2017

Galerii města Blanska vystavuje jedna z nejvýznamnějších slovenských umělkyň současnosti. Její křehké prostorové instalace zaplňují prostory předních galerií na Slovensku i v zahraničí. Umění jí dává netušenou svobodu k vyjádření i těch nejjemnějších záchvěvů nitra.
Pro blanenskou galerii Denisa Lehocká připravila jedinečnou intimní prezentaci. Téměř stem kresebných a malířských prací drobného formátu zaplnila prostor galerie. Poprvé takto veřejně prezentovaným soubor nabízí návštěvníkům ojedinělou možnost přiblížit se stavu a rozpoložení autorky, pro kterou jsou záznamy výchozím materiálem k tvorbě prostorových instalací. Médium kresby umělkyně vnímá jako posvátnou věc, která „dovoluje uvidět nejvíc“. Kresby jako první záznamy ohledávání prostoru uvnitř sebe sama jsou základem následujících tvůrčích postupů.

21.03.2017


ADRIENA ŠIMOTOVÁ – A je takové ticho…(II)

 

 
Galerie současného umění a architektury, Dům umění, nám. Přemysla Otakara II. 38, Čské Budějovice
24. 3. - 22. 4. 2017

Pod názvem A je takové ticho … představila v r. 2012 Adriena Šimotová ve White Gallery v Osíku u Litomyšle stejnojmenný soubor kreseb dokončený téhož roku. Výstava v českobudějovickém Domě umění na tuto výstavu volně navazuje...

 

21.03.2017


Výstavy kresby a grafiky v GASKu

 


 
 
GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora
19. 2. - 23. 4. 2017
Josef Hampl - Šité kresby...
prostor: Blackbox

 

Zbyněk Janáček - Stavby mysli ...
prostory: Přesahy grafiky

21.03.2017


Dernisáž výstavy Grafika roku 2016 / Vyhlášení Ceny kritiky

 

 
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
čtvrtek 23. března 2017 v 17 hodin

Srdečně zveme na dernisáž výstavy, vyhlášení Ceny kritiky a prodejní akci vystavených prací...

21.03.2017


Beseda s laureáty Grafiky roku 2016

 

 
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
ST 22. 3. v 17.00

Nadace Hollar zve na přátelské setkání při víně s laureáty celostátní soutěže Grafika roku 2016 během posledního výstavního týdne!...

21.03.2017


Světlo v mezzotintě - komentovaná prohlídka výstavy

 

 
Galerie HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
středa 22. 3. 2017 v 17 h

SVĚTLO V MEZZOTINTĚ - Jan Hísek • Jan Jedlička • Petr Nikl • Dalibor Smutný • Jindřich Walla

Komentovaná prohlídka s Markétou Kroupovou, kurátorkou výstavy, a Daliborem Smutným
Vstupné dobrovolné.

21.03.2017


Stoleté putování Šumavou

 

 
Galerie Klatovy / Klenová, zámek klenová
2. 4. - 11. 6. 2017, vernisáž 1. 4. 2017 od 16 hodin

Výstava k 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar...

Upozornění:
SČUG Hollar nabízí možnost rezervovat si místo v autobusu na vernisáž výstavy. Cesta tam i zpět stojí cca 100-200 Kč. Výchozí bod i bod návratu - Praha. Informace: www.hollar.cz, tel.:  +420 776 572 095

28.03.2017


ANALFABET

 

 
Trafo Gallery, Pražská tržnice, Hala 14, Praha 7
16. března - 30. dubna 2017

Výstava ANALFABET prezentuje aktuální práce jednoho z našich nejvýraznějších autorů spojeného s graffiti scénou – Michala Škapy aka TRONa...

14.03.2017


NG zve na GRAND OPENING dne 16. 3. 2017...

 

14.03.2017


Alšova jihočeská galerie otevírá novou výstavu a expozici...

 

 

AJG, zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou

Impresionismus! / nálady a imprese ve francouzském a českém umění...
19. 3. – 18. 6. 2017

Meziprůzkumy / sbírka ajg 1300–2017...
od 19. 3. 2017
 

14.03.2017


Šťastný Řím – Francouzští rytci ve Věčném městě

 

 
Národní galerie, Schwarzenberský palác, Praha 1
14. 3.- 11. 6. 2017

Grafický kabinet Schwarzenberského paláce představuje tvorbu francouzských grafiků působících v 17. století ve Věčném městě...

14.03.2017


Richard Konvička – Elektrický chodec

 

 
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
17. 3. – 23. 4. 2017

OBRAZY A KRESBY 2001-2016...

14.03.2017


100 let Hollaru - Přehlídka tvorby autorek

 

 
Galerie Millennium, Tržiště 5/370, Praha 1
15. 3. - 9. 4. 2017

Marie Blabolilová • Marie Filippovová • Xénia Hoffmeisterová • Ivana Lomová • Berenika Ovčáčková • Naděžda Plíšková • Jaroslava Severová • Hana Šuranská • Lenka Vilhelmová

Výstava ke stoletému výročí SČUG Hollar pořádána v rámci Roku grafiky Galerií Millennium a Galerií Hollar.

14.03.2017


Milan Grygar/Světlo, zvuk, pohyb

 

 
Fait Gallery, Ve Vaňkovce 2, Brno
8. 3.- 3. 6. 2017

Milan Grygar (*1926) platí svým dlouhodobým a soustředěným zaujetím a originálním pojetím vztahu obrazu, zvuku a prostoru za výjimečného autora nejen v rámci českého a slovenského umění. Ojedinělý koncept souvztažnosti vizuálního a akustického, jenž je hlavním tématem výstavního projektu atypicky chystaného pro celý prostor Fait Gallery, rozvíjí ve velmi rozmanitých a často i protichůdných analogiích již přes pět desítek let.
https://www.faitgallery.com/

07.03.2017


Josef Hampl - Ohlédnutí

 

 
Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
4. 3. – 23. 4. 2017

Tvorbu Josefa Hampla (1932) určilo setkání s Vladimírem Boudníkem, ale také Bohumilem Hrabalem nebo Jiřím Kolářem. Důraz na proces a hledání ho vedl celoživotní tvorbou, jež se odvíjela od grafického média, s nímž začínal a které učil v dílnách na pražské akademii. Řada technik tisku je jeho vynálezem, ale věnoval se i kolážím, šitým kolážím a zavěšeným šitým kresbám, jež se pro něj staly od osmdesátých let charakteristickými. V roce 2010 začal pracovat s matérií vosích hnízd.
Museum Kampa představí průřez tím nejdůležitějším v objektu konírny. Součástí výstavy bude též dokumentace akcí v přírodě ze sedmdesátých let, které jedinečně zachytila svým fotoaparátem fotografka a partnerka autora Hana Hamplová. Kurátorkou výstavy je Martina Vítková.

 

07.03.2017


Informace a fotografie k výstavě HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI

 

  Přinášíme fotografie a článek k výstavě HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI, která se koná do 19. března v GVU v Havlíčkově Brodě...

07.03.2017


Pavel Kopřiva, Jiří Černický / WAR ZONE

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici, Očkova 5
23. 2. — 16. 4. 2017

V roce 2017 zahajuje Galerie moderního umění pod názvem Téma nový výstavní cyklus. Bude se v něm zabývat problematikou, která „hýbe světem“ i zdánlivě neaktuálními, avšak neotřelými tématy. Sousloví válečná zóna na první pohled signalizuje, ke kterému z pólů náleží. Po desetiletích nenásilného soužití v druhé polovině 20. století, kdy se války našemu kontinentu vyhýbaly a mocenské střety se řešily „studenými“ formami, vstoupil v devadesátých letech na půdu Evropy otevřený, krvavý konflikt v bývalé Jugoslávii a čerstvě též na Ukrajině. Zároveň jsme svědky rozvratu v zemích na Blízkém východě, v Asii i na severu Afriky, na němž se Evropa významně podílela. Na pořad dne přicházejí otázky viny, svědomí a strachu. Jak na tuto závažnou skutečnost reaguje umění?...Více: 

07.03.2017


Obraz a kaligrafie. Význam písma v asijských kulturách a vztah k výtvarnému umění

 

 
Národní galerie, Palác Kinských, Staroměstské nám., Praha 1
7. 3.- 4. 6. 2017

Jarní obměna expozice Umění Asie se zaměřuje na propojení obrazu a písma ve výtvarném umění, které je v Asii významným a nosným fenoménem...

07.03.2017


Krása a tajemství středověkých rukopisů

 

 
Knihovna Galerie výtvarného umění v Ostravě, Poděbradova 1291/12
1.- 31. března 2017

Od středy 1. března můžete v Knihovně GVUO, jediné veřejné galerijní knihovně v Moravskoslezském kraji, navštívit netradiční expozici vzácných faksimile středověkých tisků. III. Výstava navazuje na předchozí stejnojmenné projekty, které připravila GVUO v letech 2010 a 2012. Historik Marek Zágora projektem letos poprvé propojil Knihovnu GVUO s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě...


 

07.03.2017


Grafika is not dead!

 

 
Galerie Na Prádle, Besední 3, Praha 1 - Malá Strana
8. 3. - 30. 4. 2017

Výstava grafického ateliéru Kaštan MgA. Martina Mulače. 

07.03.2017


Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy II.

 

 
Národní galerie, Veletržní palác, praha 7
7. 3. - 4. 6. 2017

Druhá část výstavy věnované ilustracím Jana Zrzavého se koná v Grafickém kabinetu Veletržního paláce...

07.03.2017


Lucie Raškovová: Školení v Poněšicích

 

 
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
6. 2. - 6. 3. 2017

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...
 

28.02.2017


SVĚTLA, ŠERO A TEMNOTY - Umění českého 19. století

 

 
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, Pražská 13
24. 2. -  21. května 2017

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 37. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma „Světlo, stíny a tma v české kultuře 19. století“.
Na výstavě jsou zastoupena mj. díla Josefa Mánesa, Augusta Piepenhagena, Josefa Navrátila, Bedřicha Havránka, Adolfa Kosárka, Julia Mařáka, Beneše Knüpfera, Antonína Chittussiho, Felixe Jeneweina, Emanuela Krescence Lišky, Maxmiliána Pirnera, Jakuba Schikanedera, Františka Kavána, Antonína Slavíčka, Jana Preislera, Jaroslava Panušky a dalších umělců...více:
www.zpc-galerie.cz

28.02.2017


Margita Titlová Ylovsky - O ČEM VÍME

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1 
2. 3. –2. 4. 2017

Komentovaná prohlídka 28. března v 17 hod.

Výstava Margity Titlové Ylovsky je založená na mapování projevů lidského těla a jeho energie. Zaměřuje na dotyk lidské ruky. Zcela unikátní jsou dosud nevystavené fotografické projekty z 80. let, k nimž patří i kresby vytvořené technikou kirliánovy fotografie. Cílem výstavy je vytvořit dialog s divákem o vztahu k sobě samému a vztahu k prostoru.

27.03.2017


Eduard Steinberg / From Moscow to Paris

 


Kompozice / Composition, 1974; foto © Galerie hlavního města Prahy
 
GHMP, Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
24. 2. – 28. 5. 2017

Galerie hlavního města Prahy představuje ve spolupráci s Museem ve Wiesbadenu malířskou a kreslířskou tvorbu původem ruského malíře Eduarda Steinberga (1937–2012), kreativního pokračovatele tradice ruského suprematismu v druhé polovině 20. století – umělce, který zůstal pro svůj původ v intelektuální disidentské rodině a abstraktní umělecký projev ve střední a východní Evropě prakticky neznámým. V šedesátých letech na něj u nás poprvé upozornil Jindřich Chalupecký výstavou v legendární Špálově galerii. Steinbergovo dílo je z velké části umístěno v německých sbírkách. Své první souborné výstavy v Moskvě se dočkal teprve po pádu berlínské zdi. Přes její velký úspěch a ohlas se přestěhoval na začátku devadesátých let do Paříže, kde v zimních měsících tvořil, aby v letním období nadále pobýval na ruském venkově, kde čerpal tolik potřebnou inspiraci...Více - Tisková zpráva:

 

28.02.2017


ČTYRY ROHY / Grafiky / Lukáš Tůma

 

 
Novoměstská radnice, Karlovo nám., Praha 2
3. 3. - 16. 4. 2017

Lukáš Tůma je grafik a sochař, absolvent Akademie výtvarných  umění v Praze /Grafický atelier prof. Lindovského, Sochařský atelier prof. Zeithamla/. 
Kurátor výstavy: David Bartoň

Více o autorovi:

28.02.2017


SVĚTLO V MEZZOTINTĚ: Jan Hísek, Jan Jedlička, Petr Nikl, Dalibor Smutný, Jindřich Walla

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 996/5,  Praha 1
1. 3. – 26. 3. 2017

Mezzotinta je technika, která má zvláštní roli. Jakoby do dnešní doby ani nepatřila. K jejímu zvládnutí je potřeba nezměrná trpělivost a um. Práce na ní se nedá uspěchat, ošidit...(z textu kurátorky Markéty Kroupové)...

Doprovodný program: 22. 3. 2017 v 17 h - Komentovaná prohlídka s kurátorkou Markétou Kroupovou, Daliborem Smutným a Janem Hískem

Reportážní fotografie z vernisáže...

 

07.03.2017


Komentované prohlídky k výstavě Grafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka

 

 

Vážení přátelé Ceny Vladimíra Boudníka!
Nadace Hollar zve na komentované prohlídky k výstavě Grafika roku 2016 a Cena Vladimíra Boudníka:

ÚT 21. 2. v 17.00Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy laureáta 22. Ceny Vladimíra Boudníka Zdeňkem Sklenářem, výstava Karel Malich 92 - energie světlo kosmické.
Kde: Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, Praha 1 - více:

ST 22. 2. v 17.30Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy laureáta 22. Ceny Vladimíra Boudníka Zdeňkem Sklenářem. Prohlídka zdarma k platné vstupence.
Kde: Clam-Gallasův palác - více:


Doprovodné programy GR 2016...

21.02.2017


Rozhovor s umělcem Pavlem Roučkou

 

 
Museum Montanelli, Nerudova 13, Praha 1
Ve středu 22. února od 17:00 hodin

Museum Montanelli zve na setkání s umělcem Pavlem Roučkou, který představí svou tvorbu a katalog k probíhající výstavě Mezi askezí a extází   
Vstup volný

21.02.2017


Laudem Victorum (Chvála vítězům)

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
čtvrtek 16. února v 18 hodin

V návaznosti na Výstavu finalistů 10. Ceny kritiky za mladou malbu 2017 zveme na křest jubilejního sborníku soutěže z let 2008-2017, spojený s vernisáží výstavy Laudem Victorum (Chvála vítězům) nových děl laureátů.

www.galeriekritiku.cz
 

14.02.2017


Slovácké muzeum v Uherském Hradišti zve na nové výstavy a komentovanou prohlídku...

 

 
Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
16. 2. - 9. 4. 2017

Jan Konůpek (1883–1950), známý i neznámý...

Memento Tiziani...
25. března ve 14.00 hodin -komentovaná prohlídka s Miladou Frolcovou - pozvánka:

21.03.2017


Návod k použití

 

 
Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem
8. - 24. února 2017

Výstavní projekt kurátorky Evy Mrázikové...

14.02.2017


Jaromíra Němcová - Vrstvami

 

 
Městská galerie v Litomyšli, Smetanovo nám. 110
10. února - 2. dubna 2017

S mnohovrstevnatou tvorbou Jaromíry Němcové se můžete seznámit na výstavě, která představí její sochařská díla, grafiky i malby...

13.02.2017


Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou

 

 
GHMP, Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1
7. 2. - 14. 5. 2017

V GHMP vystavuje významný představitel informelu ve výtvarné fotografii.
Fotografické krajiny Karla Kuklíka zachycují minulost, stejně tak tajemnou přítomnost evokující otázky vztahu člověka k přírodě a k prostředí, kterým se obklopuje. Karel Kuklík (*1937 Praha) se fotografií začal vážně zabývat kolem roku 1955. V jeho fotografických obrazech sledujeme tendence informelu, abstrakce i surrealismu v existenciálním modu. V šedesátých letech je v úzkém propojení s českou výtvarnou scénou, fotografuje portréty a ateliéry výtvarníků a sochařů. Celoživotně se do hledáčku jeho zájmu dostávají především pražské ulice, krajina na Šumavě a na Třeboňsku, ale i dvory, dvorky a věci. Krajina se pro něj stala osobním manifestem. Výstava je poctou k autorovu významnému životnímu jubileu a představí průřez jeho fotografickou tvorbou. (www.ghmp.cz)

Tisková zpráva:

13.02.2017


Ateliér ilustrace a grafiky VŠUP

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
8. 2. - 25. 3. 2017

Výstava představí práci třinácti studentů Ateliéru ilustrace a grafiky Vysoké školy uměleckoprůmyslové, který je od r. 2003 vedený Jurajem Horváthem...

13.02.2017


ATÉ LOGO - Tomáš Laub

 


 
Instituto Camões em Praga (Centro de Língua Portuguesa)
Oettingenský palác, 1. patro, Josefská 6, Praha 1 - Malá Strana
2. 2. - 2. 3. 2017

Grafika a obrazy Tomáše Lauba...

 

13.02.2017


Album 76

 

 
Galerie výtvarných umění v Ostravě
18. 1. – 5. 3. 2017 

Album 76 představuje ucelený soubor grafik několika předních českých výtvarníků...

13.02.2017


Monika Immrová: Socha

 

 

Topičův salon, Národní 9, Praha 1
7. 2.-
10. 3. 2017

Doprovodný program výstavy:
14.2. od 17 hod - komentovaná prohlídka výstavy, od 18 hod - přednáška Moniky Immrové a Jana Šépky Dům s klenbami o možnostech spolupráce sochařky a architekta

Soubor prací Moniky Immrové vybraný pro Topičův salon vypovídá o jejím dlouhodobém zájmu o téma elementárního tvaru a jeho prostorového i plošného účinku. Prezentovaný celek budou tvořit soubory betonových a kartonových reliéfů, subtilních slepotisků a velkoformátových plastických betonových objemů...

 

07.03.2017


Příliš mnoho zubů. České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa

 

   
Museum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
28. 1. - 23. 4. 2017

Museum Kampa zahajuje letošní program rozsáhlou výstavou, která představí výběr nejdůležitějších děl dvou klíčových privátních sbírek. Návštěvníci Musea Kampa budou mít unikátní příležitost zhlédnout na jednom místě více než 200 exponátů osmdesáti šesti autorů jako například dnes již legendárního Václava Boštíka, Jiřího Koláře, Mikuláše Medka, Adrieny Šimotové a dalších. Zároveň budou vystavené práce autorů, kteří dnes sice nejsou veřejnosti tak známí kvůli různým dobovým okolnostem, ale jejichž tvorba dotváří pestrou a neopakovatelnou atmosféru 60. let...více - Tisková zpráva:

31.01.2017


HOLLARISTÉ MINULOSTI A PŘÍTOMNOSTI

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
3. 2. – 19. 3. 2017

Výstava je věnována 100. výročí Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě a uskuteční se ve všech výstavních prostorách 3. 2. – 19. 3., následně zredukována do podoby stálé expozice otevřené až do 26. 11. 2017...

31.01.2017


MILOSLAV POLCAR - OTISK / IMPRESSIO UT PARADIGMA

 

 
Kostel U Salvátora, Praha 1
5. 2. – 30. 4. 2017

Výstava je pořádaná v rámci Roku grafiky, vyhlášeným Sdružením českých umělců grafiků Hollar...

31.01.2017


Adolf Born - Pocta Václavu Hollarovi

 


A. Born, Albrecht Dürer se svým zajíčkem
 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
1. února - 26. února 2017

Sdružení českých umělců grafiků Hollar připravilo na rok 2017, kdy spolek oslaví stoleté výročí své existence, řadu výstavních projektů - jedním z nich je vzpomínková výstava věnovaná významnému grafikovi a členu SČUG Hollar Adolfu Bornovi...

31.01.2017


Vasarely

 

 
Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
od 1. 2. 2017

Muzeum města Brna tentokrát představí ikonu op artu – maďarsko-francouzského výtvarníka Victora Vasarelyho. Pestrobarevné i černobílé geometrické obrazce, optické iluze a efektní výjevy – tak se dají stručně popsat Vasarelyho díla. Ostatně, jeho obraz Zebra z roku 1937 se pokládá za jeden z raných příkladů op artu, tedy optického umění. Navíc pojem op art se objevil až 60. letech, Vasarely tedy výrazně předběhl svoji dobu...více:

Tisková zpráva:

31.01.2017


Nespatříte hada / Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav Kabeláč

 

 
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14
26. ledna - 30. dubna 2017

Multimediální výstava v liberecké galerii představuje vzájemné vztahy a vazby mezi dílem Josefa Čapka, Františka Hrubína, Jana Skácela a Miloslava Kabeláče a jejich inspirací dětským světem...

31.01.2017


Milan Cais - DVEŘE DOVNITŘ

 

 
Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
27. 1.  – 2. 4. 2017

Milan Cais představí ryze výtvarný projekt nazvaný Dveře dovnitř. Cais zde vnímá dveře v symbolické rovině, kdy se v jeho nových objektech i kresbách zabývá hloubkou svých pocitů od radosti po smutek i zápas s vlastním egem...

 

24.01.2017


Pozvánka na výstavu ilustrací Luboše Drtiny (z cyklu výstav výtvarného doprovodu edice Alrúna)

 

31.01.2017


Václav Bláha / Kresby, grafika

 

 
Městská galerie Týn nad Vltavou, náměstí Míru 37
28. 1. - 5. 3. 2017

Nestorem tvůrců krásné české knihy je nesporně knižní grafik Václav Bláha starš (nar. 1922)í. Výstava v Městské galerii v Týnci nad Vltavou se koná při příležitosti jeho letošník 95. narozenin...
 

24.01.2017


Romanovci - Melnikov Dmitrij Ivanovič

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Kabinet kresby, grafiky a fotografie
26. 1. - 19. 3. 2017

Melnikov Dmitrij Ivanovič (1889, Tjumen – 1964, Moskva), grafik, ilustrátor, karikaturista; portrétista; umělecký kritik. Pracoval pro satirické časopisy, v letech 1918–1921 vytvářel politické plakáty pro nakladatelství Politická správa, Revoluční vojenská rada, Státní nakladatelství) a publikoval články o výtvarném umění v časopise Tvorba. V období 1941–1943 vytvářel plakáty pro Okna TASS, v letech 1943–1946 kreslil karikatury pro noviny Pravda...více: 

Přednáška: 23. 2. v 17 hod - Romanovci pohledem doby - PhDr. Julie Jančárková, Ph. D.

21.02.2017


Alšova jihočeská galerie zve na nové výstavy...

 

 
AJG, Wortnerův dům, U Černé věže 22, České Budějovice
27. 1. – 16. 4. 2017

Friedrich Feigl / Oko vidí svět...

Miloslav Troup / Paříž, Paříž (obr.)

Petr Kubeš / Kuběs rozostřeno...

24.01.2017


Vašulka 80

 

 
Moravská galerie v Brně (Pražákův palác), Husova 18
20. ledna od 18 hodin

Dne 20. ledna oslaví průkopník video artu a mediálního umění WoodyVašulka své 80. narozeniny. U této příležitosti bude v prostorách expozice ART IS HERE zpřístupněná rekonstrukce instalace LightRevisited – Noisefields, jedno z jeho nejznámějších děl
a pro svou halucinatorní povahu divácky nejpřitažlivějších.


Brněnský rodák, absolvent FAMU, WoodyVašulka se v roce 1960 společně se svou ženou Steinou usadil v USA. V roce 1969 na ně silně zapůsobila výstava TV as a Creative Medium v galerii HowardaWise, která byla první přehlídkou věnovanou televiznímu umění.  Pod jejím vlivem se začali orientovat na zkoumání uměleckého potenciálu elektronických médií.  V roce 1971 zakládají společně s Andy Mannickem multimediální studio TheKitchen, ve spolupráci s dalšími umělci a technology experimentují s portapak kamerou, audio syntentizátorem, pořádají video performance a kombinují obrazovou a zvukovou složku v reálném čase. V roce 1973 se stěhují do Buffala, kde působí v Centru mediálních studií. V roce 1980 se stěhují do SantaFe, kde WoodyVašulka začíná recyklovat průmyslové nástroje z bývalých vojenských základen. V této době také začíná rozvíjet myšlenku Divadla hybridních automatů jako místa interakce mezi účastníky a technologií.  Jeho premiéra se na evropském kontinentě uskutečnila v roce 1993 v Brně v rámci veletrhů Invex. Na počátku nultých let se pravidelně pohybuje mezi Karlsruhe, kde spolupracuje s Centrem pro umění a nové technologie, Brnem a svou základnou v Sante Fe.

17.01.2017


zdena kolečková / metafyzika ztráty

 

 
Galerie u bílého jednorožce v klatovech
21. 1. - 26. 3. 2017

Tvorba Zdeny Kolečkové se ocitá na pomezí či v symbióze několika žánrů a oborů. V částečně retrospektivní výstavě připravené pro Galerii U Bílého jednorožce v Klatovech se autorka pohybuje na pomezí umělecké výpovědi, která v průběhu více než dvou dekád zaznamenává intimní rovinu jejího života, a terénního výzkumu geografické a sociokulturní oblasti, jíž se kdysi říkalo Sudety...

17.01.2017


Galerie výtvarného umění v Ostravě zve na nové výstavy...

 

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění

Album 76 ...
18. 1. – 5. 3. 2017

NARUŠENÁ IMAGINACE / DISRUPTIVE IMAGINATION...
25. 1. – 26. 3. 2017

17.01.2017


Ivo Křen: Grafika

 

 
 Foyer Divadla Horní Počernice, Votuzská 379/11, Praha 9
18. 1.- 8. 3. 2017

Ivo Křen (1964) patří k předním grafikům střední generace. Současně je kurátorem Východočeského muzea v Pardubicích a členem a kurátorem skupiny Rubikon, sdružující významné české skláře a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Samostatně vystavuje
od roku 1991. Grafická díla představil rovněž na mnoha společných výstavách po celém světě. Za používání originálních grafických postupů získal v letech 2004, 2007, 2010, 2012, 2013 a 2014 významná ocenění na prestižních výstavách Grafika roku v Praze...

17.01.2017


Vojtěch Birnbaum: Princip umění

 

 

Centrum sooučasného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
12. 1. - 7. 3. 2017

U příležitosti 140. výročí narození Vojtěcha Birnbauma (1877–1934) představuje Archiv výtvarného umění tohoto významného českého historika umění, zakladatele vědeckého zkoumání výtvarného umění u nás...

11.01.2017


Petr Fiala, Michal Burget - Nomen Omen

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, zámecká jízdárna
21. 1. - 19. 3. 2017

Petr Fiala (21.10.1969)
1995-2002 studium na AVU v Praze v ateliérech malby a grafiky; od roku 2002 odborný asistent na AVU v Praze
Michal Burget (22. ledna 1970)
1996-2003 Akademie výtvarných umění v Praze - doc. Lindovský, prof. Sopko, prof. Beran; 2004-2006 Asistent v grafických dílnách AVU; od 2006 extérně přednáší grafiku na Pedagogické fakultě Hradec Králové

17.01.2017


Aenietta Vazi - El Cuerpo, Tereza Bínová — Souborná zkouška

 

 
DOX - centrum současného umění, Poupětova 793/1, Praha 7
2. 1. - 6. 2. 2017
 

V lednové poličce se setkávají dvě knížky z opačných konců světa. Ta první pochází z České republiky a její autorka, mladá básnířka Tereza Bínová, ve své literární koláži Souborná zkouška čerpá ze studijních materiálů ke zkoušce z psychologie. Druhá kniha, El Cuerpo od Aenietta Vazi z peruánské Limy, pracuje podobným způsobem s textem učebnice anatomie pro výtvarníky.
Zatímco kniha Terezy Bínové má úpravu tradiční s vlastními ilustracemi autorky, Aenietta Vazi experimentuje také se samotnou formou textu. V její útlé sbírce jsou použity kopie původních stran knihy spolu se všitými útržky nalezených básní. Způsob čtení, hledání a tvorby poezie je ale oběma autorkám společný.
www.dox.cz 

10.01.2017


Jiří Bouda - Výběr z díla

 

 
Galerie Vltavín, Praha 1
do 27. 1. 17

Výstava českého grafika, malíře a ilustrátora, jehož tvorba byla ovlivněna zájmem o techniku a hromadnou dopravu, a to zejména železniční.
 

10.01.2017


Ilustrace - Průřez tvorbou Renáty Fučíkové

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
12. 1. - 4. 2. 2017

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni představí v Galerii Ladislava Sutnara průřez tvorbou Renáty Fučíkové (1964), která byla za své ilustracemnohokrát oceněna doma i v zahraničí...

V rámci zahájení výstavy bude představena nejnovější kniha Renáty Fučíkové - Shakespeare - 12 převyprávěných her v historických souvislostech.

10.01.2017


Dvojitá dávka umění - pozvánka na výstavu

 

03.01.2017


Jan Měřička “Kde lišky dávají dobrou noc”

 

 
Galerie 50°47’55.9”N 14°57’22. 6” E, Andělská Hora, Chrastava
27. prosince 2016  - 15.  března 2017

Jan Měřička vystavuje sítotiskové fotogramy divokých zvířat nalezených podél silnic...

 

10.01.2017


Máchovské kontemplace - Vladimír Kysela

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria 1 p., Jungmannova 31, Praha 1
6. 1. – 20. 1. 2017

Galerie kritiků zahajuje výstavní činnosti v novém roce mezinárodně oceněnou výstavou „Máchovské kontemplace“ Vladimíra Kysely...

03.01.2017


Malé formáty
 
 
Městská galerie Beroun, Politických vězňů
6. 1. - 10. 2. 2017

První výstava v rámci oslav stoletého výročí Sdružení českých umělců grafiků Hollar se koná v Městské galerii Beroun. Součástí výstavy jsou díla oceněná v rámci XXII. Festivalu komorní grafiky.

26.12.2016


Jan Rajlich - Hloubka plochy

 

 
Galerie Václava Chada, Zlín
11. 11. 2016 - 13. 1. 2017

Světové grafiky nedávno zemřelého Jana Rajlicha představuje do 1. poloviny ledna  galerie na zlínském zámku...

21.12.2016


Připomínáme: Jubilanti Hollaru 2017 - pozvánka na setkání "Můj život s grafikou"

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
4. ledna - 29. 1. 2017

První výstava roku 2017 v Galerii Hollar.
Vystavující autoři:
Václav Bláha – 95, Jan Hladík – 90, Karel Beneš – 85, Kateřina Černá – 80, Eduard Halberštát – 80, Lubomír Přibyl – 80, Pavel Roučka – 75, Ladislav Kuklík – 70, Jan Kavan – 70, Ondřej Michálek – 70, Jiří Slíva – 70, Jiří Šafránek – 70, Jiří Kornatovský – 65, Markéta Králová – 65, Alena Laufrová – 65, Zbyněk Janáček -60, Lenka Vilhelmová – 60, Martin Manojlín – 45, Hana Šuranská – 35 a další…

Doprovodný program výstavy:
25. 1. 2017 v 17 hMůj život s grafikou… – setkání s vybranými grafiky – jubilanty, moderuje Alena Laufrová
 

17.01.2017


Miloš Ondráček / Umění na známce

 

   
Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
22. 9. 2016 – 26. 2. 2017 

V rámci připomínání významných životních jubileí autorů známkové tvorby připravilo Poštovní muzeum v Praze výstavu věnovanou jednomu z nejvýraznějších zástupců českého ryteckého umění Miloši Ondráčkovi, který v září tohoto roku oslavil 80. narozeniny...

 

20.12.2016


Zveme na výstavu ZIMNÍ SALON...

 

20.12.2016


Pohádka. Motivy českého symbolismu a secese

 

 
Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
7. prosince 2016 - 28. ledna 2017

Výstava v Galerii Smečky je jedinečným průřezem pohádkových stylizací. Vystaveno je na osmdesát děl široké plejády autorů, od známých po „neznámé“, kde výjimečné kvality jejich prací budou pro širší veřejnost objevem. Vedle obrazů a kreseb jsou v expozici zastoupeny sochy, loutky a tapiserie...


 

20.12.2016


Hana Rysová: Zastavený čas

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
16. 12. 2016 - 29. 1. 2017

Dobříšská rodačka Hana Rysová se představí retrospektivním výběrem ze své fotografické tvorby...

 

13.12.2016


VÝBĚR

 

 
Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1
8. 12. 2016 –15. 1. 2017

Předvánoční výstava vybraných obrazů, kreseb, grafik, koláží a objektů.

Vystavující umělci: Josef Bolf, Václav Boštík, Pavel Brázda, Alén Diviš, František Hudeček, Miloslav Chlupáč, Jiří Kolář, Stanislav Kolíbal, Jan Kotík, Alena Kučerová, Kamil Lhoták, Karel Malich, Mikuláš Medek, Miloslav Moucha, Jiří Načeradský, Zbyněk Sekal, Zdeněk Sýkora, Josef Šíma, Adriena Šimotová, Jan Švankmajer, František Tichý, Lubomír Typlt, Petr Veselý a další

Obr.:Václav Boštík, Li Po II., suchá jehla

13.12.2016


Legenda PATRIK PELIKÁN v Galerii Havelka...

 

13.12.2016


Není malých mistrů
 
 
Oblastní galerie Liberec, Masarykova 723/14
15. 12. 2016 – 5. 3. 2017

Německá grafika 16. století ze sbírky OGL...

 

13.12.2016


Nové výstavy v grafických kabinetech Národní galerie...

 

 

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
6. 12. 2016 - 26. 2. 2017

Jan Zrzavý – ilustrátor a uctívač krásy...

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
6. 12. 2016 - 12. 3. 2017

Jan Kupecký a „černé umění“...

06.12.2016


Cesty imaginace / Meziválečná avantgarda ze sbírek Alšovy jihočeské galerie

 

 
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
8. prosince 2016 - 12. února 2017

Třetí díl cyklu: Regionální galerie představí vzácná díla meziválečné moderny AJG...

06.12.2016


Jiří Anderle - Osmdesát / Eighty

 

 
Galerie ART Chrudim
5. prosince 2016 - 30. ledna 2017

Galerie prezentuje 48 grafických listů k umělcově jubileu - 80. narozeninám, kterých se tento významný český grafik dožívá tento rok.
 

06.12.2016


LEGENDA NIKOLA ČULÍK 3.– 8. 12. 2016 v Galerii Havelka

 

06.12.2016


„Dotyk hmoty / The Touch of Matter” - Pavol Štesko

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Praha 1
6. 12. - 29. 12. 2016

Bohatá tvorba soch a reliéfů slovenského umělce, je uváděna navzdory jeho čilé mezinárodní výstavní činnosti v Evropě, Severní a Jižní Americe poprvé uceleným způsobem v Praze. Umělec se věnuje soustředěným způsobem studiu různých sochařských materiálů v historii umění – kameni, bronzu, dřevu, papíru i novým umělohmotným materiálům, s možností jejich originálního zpracování v objekty geometrických a abstraktních forem. Výstava se koná s podporou města Banská Bystrica a Ministerstva kultury Slovenské republiky.

06.12.2016


Zpívánky Kornélie Němečkové

 

   
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
9. 12. 2016 - 29. 1. 2017

Výstava nezaměnitelné tvorby pražské výtvarnice a ilustrátorky Kornelie Němečkové, která po více jak šedesát let hlavně svými vystřihovánkami propaguje a přibližuje nejen české veřejnosti tradiční lidové umění Valašska a Slovácka, představí dílčí kolekci z její idylicky a lyricky laděné tvorby...

Pozvánka:
 

06.12.2016


Připomínáme: XXII. Festival komorní grafiky

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
7. - 23. prosince 2016

V rámci vernisáže proběhne také slavnostní předání tří cen, které se tradičně v rámci Festivalu komorní grafiky udělují - Cena SČUG Hollar, Cena Nadace Hollar a Cena Spolku sběratelů a přátel exlibris...

Doprovodný program:
14. 12. 16–19 h II. Grafický trh / grafické listy z archivu umělců / z ruky do ruky / smluvní ceny - Autoři zastoupení na II. Grafickém trhu:Pavel Piekar | Martin Mulač | Pavel Sivko | Kateřina Černá | Marie Filippovová | Jana Budíková | Vladimír Bujárek | Martin Manojlín | Robin Kaloč | Dana Puchnarová | Alena Laufrová | Milan Bauer |Jan Šafránek | Ivana Lomová | Miroslav Pošvic | Hana Storchová

15. 12. v 17 h Adventní večer Klubu přátel Hollaru s JUDr. Karlem Kropíkem a JUDr. Pavlem Toufarem, spisovatelem, novinářem a publicistou

13.12.2016


Tajemné příběhy Pavla Čecha

 

 
Muzeum města Brna - Špilberk
1. 12. 2016 - 26. 2. 2017

Zimní výstavy na hradě Špilberku už tradičně patří autorům ilustrací pro děti. Letos tam Muzeum města Brna představí ryze současného brněnského autora. Pavel Čech maluje obrazy, kreslí komiksy a píše a ilustruje vlastní knížky. Ve všech čtenáři nakouknou do jeho tajemného světa plného dobrodružství...více - Tisková zpráva:
 


 

 

06.12.2016


ZEICHNUNGEN 1928 – MARK THER

 

   
Trafo Gallery, Hala 14, Pražská tržnice, Bubenské nábřeží 306/13, Praha 7
7. prosince 2016 – 15. ledna 2017

Výstava Marka Thera představuje soubor děl z cyklu nových sítotiskových kreseb, tedy málo známou část autorova díla...

K výstavě vychází limitované album kreseb.

06.12.2016


Ida Vaculková Čermáková - Viděla jsem srnečku

 

 
DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha
5. 12. 2016 - 2. 1. 2017

Výstava knihy probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička...


 

06.12.2016


51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015

 

 
Moravská galerie v Brně, Pražákův palác
2. 12. 2016 — 19. 3. 2017

Výstava prezentuje výsledky soutěže, pořádané každoročně Ministerstvem kultury České republiky a Památníkem národního písemnictví v Praze. Porota, vedená letos grafickým designérem Petrem Krejzkem, hodnotila 202 publikací, zaslaných českými nakladateli. V knihovně Moravské galerie v Brně najdou zájemci nejen práce, oceněné v jednotlivých kategoriích, ale i ty, které se dostaly do užšího výběru.  Mohou si tedy udělat dobrou představu o tom nejkvalitnějším ze současné knižní produkce. Více:

 

29.11.2016


LEGENDA EVA VINOPALOVÁ: 26.11.–1.12.2016 v Galerii Havelka

 

29.11.2016


12 podob vody - linorytový kalendář 2017

 

   
Malá vila PNP, pelléova 20/70, Praha 6
6. 12. 2016 - 31. 1. 2017

V Malé vile Památníku národního písemnictví se dne 6. prosince 2016 slavnostní vernisáží otevře výstava originálních linorytů pro Grafický kalendář 2017 s podtitulem 12 podob vody...


 

29.11.2016


ROK ČESKÝCH KLASIKŮ – Václav Bláha

 

 
Museum Montanelli, Nerudova 13, Praha 1
do  11. 12.  2016

Museum Montanelli zahájilo svou novou výstavní činnost autorskou výstavou Václava Bláhy. Výstava je iniciována na počest nedožitých osmdesátin Václava Havla a bude součástí projektu HAVEL@80 v programu Knihovny Václava Havla.
V úterý 29. listopadu od 18:00 hodin se koná Rozhovor s umělcem Václavem Bláhou, který v Museu Montanelli představí svou tvorbu a dokumentaci k probíhající výstavě.   
 

29.11.2016


KL 38 - 65 / Obrazy Kamila Lhotáka

 

   
Seveočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
1. 12. 2016 – 5. 3. 2017

Kamil Lhoták, malíř a ilustrátor balónů, cyklistů a periferií, proslul svou osobitou poetikou. Připravovaná výstava v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích nemá za cíl představit jen jeden z úseků jeho širokého díla, ale naopak ho divákům prezentovat v celé široké škále motivů a stylů, a  tak divákům umožnit sledovat názorový vývoj tohoto významného českého malíře 20. století. Výstava hlouběji rozpracovává spojitost mezi Lhotákovými obrazy a básněmi Josefa Hiršala a Františka Hrubína, u nichž se provázanost ukázala jako nejzásadnější....více:

28.11.2016


Linie svobody: Současná arabská karikatura

 

 
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
17. 11. 2016 - 16. 1. 2017

Výstava představuje tři významné arabské karikaturisty a jejich aktivistickou a uměleckou reflexi každodennosti i zásadního dění v neklidném regionu severní Afriky a Blízkého východu...

22.11.2016


Pavlína Jana Lörinczová: Antistresové omalovánky

 

 
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
7. 11. - 5. 12. 2016

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

22.11.2016


Fenomén Ateliér papír a kniha

 

 
Muzeum moderního umění Olomouc - Salon, Kabinet, Denisova 47
24. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Autorské knihy a objekty studentů J. H. Kocmana na FAVU VUT v Brně...

22.11.2016


Legenda JESSICA MAYNE v Galerii Havelka

 

22.11.2016


Náchodský výtvarný podzim

 

 
Galerie výtvarného umění v Náchodě, Zámecká jízdárna
26. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Galerie výtvarného umění v Náchodě zve na zahájení výstavy NÁCHODSKÝ VÝTVARNÝ PODZIM - 33. ročník přehlídkyu umění regionu

www.gvun.cz

22.11.2016


Aniho papyrus - Egyptská kniha mrtvých

 

 
Národní technická knihovna, Technická 6, Praha 6
15. 11.  — 21. 12. 2016

Výstava nabízí unikátní možnost zhlédnout jeden z nejznámějších staroegyptských papyrů. Originál je dlouhý více než 27 m, široký 38 cm a obsahuje i vyobrazení "Vážení Duše", které je součástí tzv. Egyptské knihy mrtvých. Vystavený model je o 4 metry delší a umožňuje vidět papyrus v celé jeho délce, což není možné ani v Britském muzeu, kde je originál vystaven.
Texty papyru, popisují osudy lidské duše po smrti, byly pro Egypťany velmi důležité. Věnovali se jim prakticky celý život, aby se připravili na důležitý okamžik po smrti, kdy bude jejich skutky vážit bohyně Spravedlnosti Maat...www.techlib.cz

22.11.2016


Frauenpower v moderním umění

 

 
Art & Event gallery Černá Labuť, Na Poříčí 25, Praha 1
29. říjen – 27. listopad 2016

Ojedinělý počin, výstava s názvem, který by bylo možné přeložit jako “Ženský element / síla v současném umění” je prezentací aktuálního ženského uměleckého pohledu na malbu, sochařství, plastiky a další výtvarné obory. Výstava představuje autorky napříč generacemi, názorově i stylově spřízněné svobodou a svobodomyslností tvorby.

Autorky:
Mariana Alasseur – Jana Budíková – Veronika Drahotová – Vladana Hajnová – Jitka Hilská –
Věra Krumphanzlová – Marie Šeborová –Lenka Vilhelmová
Tisková zpráva:

 

22.11.2016


David Hřivňacký v Galerii Havelka...

 

 

15.11.2016


Fiktivní setkání - FRANTIŠEK KRATOCHVÍL, JAN SOUČEK

 

 
Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
15. 11. – 5. 12. 2016

FRANTIŠEK KRATOCHVÍL (grafika ze 70. - 80. let, kresby), JAN SOUČEK (lepty, oleje)...

15.11.2016


Připomínáme: Jan Hísek: Zeptej se spánku / Ask Sleep

 

 

Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
21. listopadu 2016 -
22. ledna 2017

Výstava výjimečného ilustrátora, kreslíře a malíře Jana Híska představí výběr z autorových citlivých ilustrací k více než dvou desítkám knih, které spojuje volně téma legend, mýtů, snů i pohádek...

Komentovaná prohlídka výstavy:
12. ledna 2017 od 18.00 hod. - s Janem Hískem

 

10.01.2017


Petr Korbelář: obrazy do slov proplouvají

 

 
Komunikační prostor Školská 28, Praha 1
15.11. - 25. 11. 2016
Křest knihy a vernisáž - 15.11.

Obrazy do slov proplouvají je třetí kniha minimalistických básní Petra Korbeláře inspirovaná přírodou, vnější i vnitřní krajinou. Jako ilustrativní doprovod básní použil autor tahy tuší, které namalovala jeho dcerka Jasmína ve věku svých 2 – 4 let. Kniha navazuje na dva předešlé tituly Slova a snítka jehličí v potoce (2003) a Pod lipové květy schováme se před deštěm (2009). Slovo je přitom jen jeden ze způsobů autorova vyjádření. Věnuje se kresbě, fotografii, tisku litografií a hře na klapkodastrovou kytaru se spoluhráčem na bambusovou flétnu Janem Kotulánem. Vydali spolu 7 CD improvizovaných ambientních skladeb, některé ve spolupráci s Petrem Niklem, Irenou a Vojtěchem Havlovými, Mikolášem Bělíkem. Jeho profesí je umělecké řemeslo - kamenotisk. Ve své dílně v Praze tiskne originální litografie výtvarníkům..více:

 

 

15.11.2016


Aleš Svoboda - Metakreativita, tři cykly CGA

 

 
Krajská knihovna v Pardubicích, Pernštýnské nám. 77
1. 11. - 6. 12. 2016

Výstava Aleše Svobody obsahuje jeho tři poslední cykly generativního počítačového umění (computer generative art) Chrysé tomé (2012–2014), Te-XT rumor (2015) a Kroužení (2016)...

Součástí výstavy je přednáška Aleše Svobody: Umělé umění, tři cykly CGA (computer generative art)
Čt 10.11.2016 od 17 hodin...

08.11.2016


Galerie XAOXAX zve na křest nové knihy dne 23. 11...

 

08.11.2016


Štěpán Grygar / Fotografie

 

 
Fotografická galerie Fiducia, Nádražní 30, Moravská Ostrava
7. 11. - 13. 12. 2016

Fotografie Štěpána Grygara tvoří důležitou část české výtvarné scény. Jeho tvorba z poloviny 70. byla řazena k českému fotografickému vizualismu, během 80. let se propracoval k syntéze konceptuálního přístupu a reflexe či analýzy fotografického média. Grygarovo dílo navazuje na pozdní modernismus a představuje možnou polohu z mnoha postkonceptuálních tendencí české fotografie, podnícené minimalismem a konceptualismem. V posledních letech jeho tvorbu charakterizuje výrazný příklon k použití barevné fotografie, práce s jasnými plochami a výraznou barevností se stává důležitým výrazovým prvkem. Grygarovi je blízká věcnost, s níž nahlíží na svět, a současně i potřeba narušovat naučené způsoby vnímání. Štěpán Grygar uspořádal desítky samostatných výstav a je zastoupen v řadě významných sbírek u nás i v zahraničí.

08.11.2016


Legenda Ladislav Kouba v Galerii Havelka...

 

08.11.2016


Youhei Kina a Josef Achrer „Another Fields"

 

 
Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmanova 31, Praha 1
8. 11. – 27. 11. 2016

Konfrontační výstava českého a japonského autora, jejichž obrazy jsou tvořeny originální technikou a oscilují mezi objektem a abstraktní malbou, se koná po pražské Galerii kritiků v tokijské galerii Visions v prosinci 2016 a v Českém centru Tokyo v lednu-únoru 2017, u příležitosti „Roku české kultury“ - 60. jubilea obnovení diplomatických styků mezi Českou republikou a Japonskem. V malbě obou autorů je kladen důraz na kombinaci materiálů se zapracováním dekorativních prvků v reliéfních tvarech, povyšujících plochu obrazu na prostorový objekt...

08.11.2016


LAIBACH KUNST - RED DISTRICTS + BLACK CROSS

 

   
Galerie Caesar, Olomouc, Horní náměstí
1. 11.–3. 12. 2016

Laibach je avantgardní hudební skupina hrající industriál a experimentální hudbu. V roce 1980 vznikl Laibach je popartová formace působící napříč médii, v roce 1984 Laibach inicioval vznik širší umělecké formace  NSK (Neue Slowenische Kunst) spolu s malíři z umělecké skupiny  IRWIN a divadelní skupiny  Scipion Nasice Sisters. Skupina Laibach tvoří hudební část uměleckého hnutí NSK. Tato skupina byla později rozšířena o grafické oddělení  New Collectivism,  the Department of Pure  and Applied Philosophy Retrovision (film and video) a další...více:


01.11.2016


Pozvánka na výstavu: Šárka Trčková - Cesta ze školy / obrazy, kresby, grafika

 

01.11.2016


Monika Immrová: Grafiky, slepotisky a jedna socha

 

 
Geofyzikální ústav, Boční II/1401, Praha 4-Spořilov
4. 11. 2016 - 27. 1. 2017

Geofyzikální ústav AV ČR a Archiv výtvarného umění zvou na na 51. výstavu cyklu Setkávání...

 

01.11.2016


Legenda Jitka Chrištofová v Galerii Havelka

 

01.11.2016


OD BOUDNÍKA K DNEŠKU : ČESKÁ STRUKTURÁLNÍ GRAFIKA

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
9. listopadu - 4. prosince 2016

Výstavu pořádá Nadace Hollar ve spolupráci SČUG Hollar.

Doprovodný program:
ČT 10. 11. 2016 v 17:30 h – Eva Čapková, Dr. phil.: přednáška Vladimír Boudník – vizionář, explosionalista
ÚT 15. 11. 2016 v 17:30 h – Dr. Jiří Bernard Krtička – kurátorská prohlídka
ST 23. 11. 2016 v 17:30 h – Dr. Jiří Bernard Krtička – kurátorská prohlídka...

22.11.2016


Ceny Ladislava Sutnara /2016 a výstava Návrat Ladislava Sutnara...
 
 
FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA Západočeské univerzity v Plzni zve:

Udílení cen Ladislava Sutnara:
Malý sál Měšťanské besedy, Kopeckého sady 13, Plzeň
úterý 8. listopadu 2016 od 14 hodin...


Vernisáž výstavy Návrat Ladislava Sutnara
prostor před Studijní a vědeckou knihovnou, Plzeňského kraje, Smetanovy sady 2, Plzeň
úterý 8. listopadu 2016 od 13 hodin.
..

01.11.2016


V NOVÉM SVĚTĚ / PODMÍNKY MODERNITY 1917–1927

 

 
GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava
28. 9. 2016 - 8. 1. 2017

Výstava je završením předcházejících úspěšných projektů z minulých let s názvy Sváry zření / Fazety modernity (2008) a Černá slunce / Odvrácená strana modernity (2012). Projekt vychází z obdobné koncepce a zabývá se komplexním vývojem umění v letech 1917–1927. Cílem projektu je představit umělecké dění na pozadí sociálního a politického klima období, které úzce předcházelo vzniku samostatného Československa, a následně dobu takzvané první republiky, která byla svým způsobem ojedinělá a v rámci našeho umění neopakovatelná. Výstava představí více než 60 autorů, kteří budou zastoupeni více než 250 díly. Jednoznačným přínosem výstavy je propojení umělecké různorodosti autorské i formální. Prezentována je architektura, sochařství, malířství, fotografie i umělecká média obecně...více:

01.11.2016


Dimitrij Kadrnožka - Barvy radosti a melancholie

 

 
 Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
19. října - 26. listopadu

Výstava Dimitrije Kadrnožky v Galerii Smečky je koncipována jako umělcova retrospektiva. Divák má jedinečnou příležitost spatřit zásadní díla z jednotlivých tvůrčích etap, včetně prací vzniklých na Kubě...

25.10.2016


Armaturka a Galerie Emila Filly zvou na 3 vernisáže...

 

 
Armaturka, Jateční 49, Ústí n/Labem
ve středu 26. října 2016 od 19 hodin

Galerie Emila Filly otevírá mezinárodní projekt kurátorů Evy Mrázikové & Tomáše Petermanna Modelový svět...

25.10.2016


Legenda Karolína Klimešová v Galerii Havelka

 

25.10.2016


Jakub Janovský: Silicon Family

 

   
Trafo Galerie, Hala 14 - Holešovická tržnice, Bubenské nábř. 306/13, Praha 7
26. 10. – 27. 11. 2016

Jakub Janovský absolvoval Ateliér kresby Jitky Svobodové na pražské AVU v roce 2010, o rok dříve začal působit v ateliéru vysočanské Trafačky, kde pracoval až do jejího konce, roku 2014...
Komentovaná prohlídka s autorem a kurátorem: čtvrtek 3. listopadu v 17.00

25.10.2016


Jan Faix / Solmizační studie a etudy

 

   
Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
3. 10. - 7. 11. 2016

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf...

25.10.2016


Libor Beránek - Retrospektiva II.

 

   
Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3
25. 10 - 16. 11. 2016

Kreslíř, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, vystavuje práce na papíře z období od roku 1994 až do současnosti...


 

25.10.2016


Karlova kolébka

 

 
Památník národního písemnictví, Malá výstavní síň, Strahov, Praha 1
20. 10. – 20. 11. 2016

Památník národního písemnictví připravuje výstavu k výročí narození Karla IV. pod názvem Karlova kolébka. Karlovská výstava stá a čtvrtá aneb Osobnost Karla IV. v české novověké literatuře. Obraz „Otce vlasti“ v kontextu novověké literatury je příslibem zajímavých souvislostí historie a literatury, literární faktografie, umělecké fikce a dezinterpretace.

Výstava sleduje tradiční obraz Karla IV. a jeho proměny v literatuře období baroka, počátků národního obrození, romantismu, 2. poloviny 19. století a především ve 20. století. Vernisáž výstavy se uskuteční 20. října 2016 v 18.00 v Malé výstavní síni PNP na Strahově a od 16.30 jí bude předcházet literární pořad sestavený z úryvků z Karlova Vlastního životopisu (čtou studenti KTF UK, hudební doprovod Michael Pospíšil).

Pozvánka:

18.10.2016


Painter & Painter - Martin Lukáč a Roel Van Der Linden

 

   
Galerie kritiků, Palác Adria v Praze, Jungmannova 31, Praha 1
11. 10. - 6. 11. 2016

Laureát 9. Ceny kritiky za mladou malbu 2016, Martin Lukáč, ve své malířské práci často odkazuje na vizuální tvarosloví minulosti, zvláště období modernismu či socialistického realismu, avšak pozorně se od něj odchyluje dekonstrukcí a analýzou vnějších forem. Ovlivněn všudypřítomnou obrazností pop-kultury, dospívá ve svých obrazech k implementaci lidské figury, vyjadřující intenzitu jeho vnitřních pocitů a impulzů. Pokud rituál malby vnímá jako obecný fetiš nebo klišé, hledá nové způsoby vyjádření, v němž své emoce převádí do expresívního malířského gesta.
Ve společné výstavě s holandským umělcem Roelem van der Lindenem, nazvané Painter&Painter, vytvořili spojenými silami monumentální plátna, fungující jako diptychy, jež vytvářejí pozoruhodnou instalaci v prostoru Galerie kritiků.

18.10.2016


Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř Hugo Boettinger (1880–1934)

 

   
Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18
12. 10. 2016 - 8. 1. 2017

Západočeská galerie připravila retrospektivní výstavu dosud opomíjeného plzeňského rodáka H. Boettingera, který byl vyhledávaným portrétistou vyšších vrstev, tvůrcem křehkých dívčích aktů a zároveň autorem humoristických kreseb známým širokému publiku jako Dr. Desiderius, které byly publikovány v do řadě dobových periodik (Lidové noviny, Prager Presse a Světozor). Výstava představuje kromě jeho rozsáhlého a rozmanitého díla i exponáty z dosud nezpracované kresebné pozůstalosti, kterou vlastní Západočeská galerie v Plzni...více - www.zpc-galerie.cz

18.10.2016


Připomínáme: Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu

 

   
Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
5. 10. -
8. 1. 2017

Výstava nabízí široký pohled na historii americké grafické tvorby od jejího vzniku na počátku 18. století až do současnosti...


 

03.01.2017


Výstavy v Grafických kabinetech Národní galerie

 

   

NG, Schwarzenberský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
14. 9. - 4. 12. 2016

Marcantonio Raimondi, slavný grafik „božského“ Raffaela
Komorní výstava ve Schwarzenberském paláci představí vrcholná díla Marcantoniovy tvorby ze sbírek Národní galerie v Praze, s důrazem na spolupráci slavného rytce a velikého malíře...

NG, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
29. 8. - 27. 11. 2016
Georg Grosz a český TRN
G. Grosz
ovlivnil a inspiroval české tvůrce, zejména výtvarníky z okruhu satirického časopisu Trn...

18.10.2016


ARMÉNSKÉ KNIŽNÍ UMĚNÍ V PRŮBĚHU STALETÍ

 

 
Galerie Klementinum, Národní knihovna ČR, Praha 1
12. - 25. 10. 2016

Výstava přibližuje písemné památky Arménie od nejstarších po novodobé s důrazem na česko-arménské kulturní vazby. Koná se v rámci spolupráce obou národních knihoven
 u příležitosti 350 let od vytištění první arménské bible v Amsterdamu. Zahrnuje více než
20 unikátních starých tisků zapůjčených z Arménské národní knihovny a je doplněna z fondů NK ČR...více - Tisková zpráva:

17.10.2016


JOSEF ISTLER

 

 
Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
4. října 2016 - 15. ledna 2017

Museum Kampa připravilo výstavu Josefa Istlera, jedné z vůdčích osobností českého Informelu, která ukazuje autorovu invenci širokého rozsahu – od prací informelního charakteru s kořeny v surrealistickém výrazu, až po abstraktní liniové kompozice a figurativní práce. Výstava v Museu Kampa prezentuje výběr obrazů a grafik ze soukromých sbírek a sbírek veřejných institucí z České republiky...

17.10.2016


Karel IV. v současné české ilustraci a grafice

 

 
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
14. 10. - 27. 11. 2016

GVU v Havlíčkově Brodě připravila na letošní podzim výstavní projekt, který představí nejnovější práce současných grafiků a ilustrátorů, jež se zabývají karlovskou tématikou...

17.10.2016


Komiks a ilustrace pro děti

 

 
Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň
19. října - 19. listopadu 2016

Výstava představí zo nejlepší z komiksu a ilustrace z ateliéru Komiks a ilustrace pro děti na Sutnarce...

18.10.2016


ATELIÉR ILUSTRACE A GRAFIKY Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň

 

 
Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
12. října  - 6 . 11. 2016

Atelier Grafiky a ilustrace Fakulty designu a umění ZCU v Plzni je koncipován jako místo pozitivního střetávání vizuality a textu...atelier disponuje velmi kvalitně vybavenými dílnami hlubotisku, knihtisku, litografie a serigrafie, součástí našich prostor je i nádvoří pro realizaci nástěnných projektů a část haly – open space pro tvorbu velkoformátových kreseb a tisků...(z textu prof. M. Axmanna)...

Doprovodný program:
středa 26. 10. od 16:30 do 18:00 – komentovaná prohlídka

17.10.2016


Figurama 16

 

 
Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni hostí sympozium FIGURAMA 16

To nejlepší ze studentské figurální kresby a malby se představí v prostoru kreativní zóny DEPO 2015. Již 16 let mapuje projekt FIGURAMA vývoj figurální kresby na uměleckých vysokých školách. Poprvé v historii bude udělena Cena Egona Schieleho za nejlepší studentskou kresbu-

Výstavy budou k vidění v kreativní zóně DEPO 2015, Presslova14, Plzeň
od 12. 10. 2016 do 31. 10. 2016
více:

17.10.2016


Zuzana Růžičková - Křehká krása

 

   
Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14
8. 9. 2016 – 11. 12. 2016

Zuzana Růžičková patří k mladším autorům zabývajícím se grafikou. Od klasických technik, zejména linorytu, přešla k experimentům. Na její autorské výstavě v OGL budou představeny experimenty s gázotiskem i voskem...

 

04.10.2016


TICHO KRESBY

 

   
Zámek Bruntál
15. 9. 2016 - 27. 11. 2016

Výstava nejvýznamnějších představitelů české kresby...

04.10.2016


Knihy se těžko vystavují IV: Zdenek Seydl

 

 
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1
15. 9. – 27. 10. 2016

Cyklus “Knihy se těžko vystavují” je přehlídkou knižního designu. Letos kurátor Martin Tvrdý ve spolupráci s Archivem výtvarného umění a Elpidou o.p.s. představí práci předního českého výtvarníka a knižního grafika Zdenka Seydla...

04.10.2016


Mikoláš Axmann - Lazaři

 

 
Galerie města Plzně, nám. Republiky 40
29. 9. - 6. 11. 2016

Výstava Mikoláše Axmana představuje velkoformátové gestické, černobílé kresby štětcem na papíře, které zcela pokrývají stěny galerie...

04.10.2016


Připomínámer: Šimon Brejcha - Sběrač a drtič

 

   
GASK - Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
18. 9. 2016 -
29. 1. 2017

Šimon Brejcha (*1963) patří k nejuznávanějším českým grafikům současnosti. Brejchův projev vychází ze zkoumání jevů trojrozměrné skutečnosti a jejich následného otisku jako „přízračné“ dvourozměrné přítomnosti na papíře...

 

03.01.2017


Jiří Anderle - Pod kůží

 

   
GASK - Galerie středočeského raje, Kutná Hora
18. 9.  - 20. 11.  2016

Výstava konaná u příležitosti umělcových letošních osmdesátých narozenin probíhá paralelně k velké retrospektivě v Obecním domě v Praze...

27.09.2016


Jiří Anderle - PANOPTIKUM

 

 
Praha, Obecní dům / Municipal House
15. 9. 2016 - 15. 1. 2017

Retrospektivní výstava známého malíře a grafika ...

27.09.2016


Květa Pacovská: Plakáty

 

 
Foyer kina Světozor,  Praha 1
15. 9. – 15. 12. 2016

Sbírka plakátů Terryho ponožky připravila na poslední čtvrtletí mimořádnou výstavu kolekce 50 autorských plakátů Květy Pacovské...

27.09.2016


Zdeněk Sýkora fotografem / 1937 - 1945 /

 

   
Galerie umění Karlovy Vary, interaktivní galerie Becherova vila
22. 9.  - 20. 11. 2016

Soubor přibližně šedesáti fotografií, které se dochovaly v archivu Lenky a Zdeňka Sýkorových v Lounech, představuje veřejnosti v podstatě neznámé umělecké začátky Zdeňka Sýkory, jenž se později profiloval především jako malíř
...

27.09.2016


BROUČCI Jana Karafiáta

 

   
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
23. 9. – 27. 11. 2016

V letošním podzimním výstavním projektu věnovaném opět dětem připomíná GVU dvě letošní výročí spojené s jedinou knihou a jejím autorem...

Komentované prohlídky výstavy: 2. a 23. listopadu 2016 vždy od 17 hodin. Výstavou provede kurátorka Mgr. Daniela Růžičková.

24.10.2016


Petr Nikl, Petr Korbelář - Pro mě na

 

   
Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
15.9. - 9.10. 2016

Cyklus litografií a jejich barevných metamorfóz.
Výsledky šestnáctileté spolupráce, přerostlé ve vzájemný tvůrčí vztah,
kdy autor kreseb ponechává volnou ruku tiskaři
k jejich proměně...


Komentovaná prohlídka výstavy:
Petr Korbelář, Petr Nikl
4.10. 18:00 hodin, Galerie Václava Špály
koncert s malířskými kreacemi mechanických hraček
Petr Nikl - tanec, Petr Korbelář - klapkodastrová kytara,
Jan Kotulán - bambusová flétna

27.09.2016


Zdeněk Kirchner. Bez názvu

 

 

Muzeum Kampa - Nadace Jana a medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, praha 1
21. června - 4. září 2016

Museum Kampa se ve spolupráci s Muzeem umění a designu v Benešově a Občanským sdružením Paměť Jiřího Vovse rozhodlo uspořádat výstavu umělce, jehož dílo bylo u nás neprávem opomíjeno v důsledku dějinných zvratů v druhé polovině dvacátého století. Název výstavy vznikl na základě převládajícího označení děl Zdeňka Kirchnera, který málokdy svá díla pojmenovával a jen sporadicky je datoval. V Kirchnerově tvorbě se protla kaligrafie, lettrismus, informel a neklidná jazzová linka. Vystaveny budou jak práce vzniklé v Praze, tak plátna pařížská, kdy pracoval na dosah Jiřího Koláře a stal se členem mezinárodního uskupení Signes Espaces....

21.06.2016


Summer Opening(s)

 

 

Národní galerie v Praze zve na zahájení letní výstavní sezóny – Summer Opening(s)

Šternberský palác, Praha 1 - 22. června v 18 h
Veletržní palác, Praha 7 - 23. června v 17 h...

21.06.2016


Figura Mašina - Pavel Trnka

 

 

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
23. 6. - 10. 7. 2016

Východiskem monumentální kresby Pavla Trnky je figura jako významový celek, založený na realistické studii těla a zahrnující i autorské alter ego, jež kresbu deformuje, stylizuje či abstrahuje. Vyznačuje se expresivním vyjádřením autorovy mysli, jeho emocí a postojů. Autora zajímají sociální témata, mezilidské vztahy a problémy společnosti, do nichž projektuje své vědomí. Jeho práce se dotýkají tématu lidské touhy po moci, válečných konfliktů, problémů zemí třetího světa apod. Předchozí výstava Trnkových kreseb se zakládala na vztahu lidí ke zvířatům, pojatá v této souvztažnosti jako figura animál. Stávající výstava vyjadřuje autorovo vědomí vztahu lidí ke strojům či zbraním, vyjadřovaného figurální symbiózou jako civilizační symbol...

21.06.2016


Tomáš Bím

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
22. června - 17. července 2016

Bilancující výstava grafik Tomáše Bíma (nar. 1946) se koná při příležitosti jeho 70. narozenin...

Doprovodný program výstavy:
29. 6. 2016 v 15:00 Ukázka tisku v litografické dílně s Martinem Boudou a Tomášem Bímem (Říční 11, Praha 1)

21.06.2016


HOFFMEISTEROVA IRONICKÁ KRONIKA DOBY

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
17. 6. – 11. 9. 2016

Výstava představuje průřez celou rozsáhlou tvorbou Adolfa Hoffmeistera (1902–1973), která započala ve dvacátých letech minulého století a končí rokem 1973.
V roce 2016 uplyne 55 let od poslední výstavy Adolfa Hoffmeistera v Litoměřicích, mnohé se změnilo, přesto jistě i dnes „Hoffmeisterova ironická kronika doby“ najde své „čtenáře“...více -Tisková zpráva:

14.06.2016


VLTAVOTÝNSKÉ SYMPOSIUM DROBNÉ GRAFIKY

 

14.06.2016


Pozvánka na komentovanou prohlídku výstavy Jiřího Středy, Vojtěcha Adamce a Ivana Komárka "Co víme, co tušíme.."

 

14.06.2016


Nové výstavy GVU v Ostravě

 

 

GVUO, Dům umění, Jurečkova 9, Ostrava

Eduard Ovčáček - Grafika je dar IV. - Lekce velkého A
17. 6. - 4. září 2016...

Daniel Balabán - Nejasná poselství
16. června - 4. září 2016...

17.06.2016


Listování. Moderní knižní kultura ze sbírek Muzea umění Olomouc

 

 

Západočeská galerie v Plzni, Výstavní síň "13", Pražská 13
15. června - 16. října 2016

Výstava nabízí procházku historií knižní kultury ve 20. století prostřednictvím více než tří stovek exponátů ze všech knižních sbírkových fondů Muzea umění Olomouc...

14.06.2016


JIŘÍ ANDERLE - grafické dílo

 

 

Zámek Holešov - Zámecká galerie
25. 5.- 2. 10. 2016

Expozice jedinečné kolekce světově uznávaného výtvarníka. Výstava vznikla k autorovým letošním osmdesátinám a předkládá výběr vrcholné tvorby ze 70. a 80. let.
Kurátor :
 Libor Gronský

 


08.06.2016


Pavel Nešleha – Via Canis

 

 

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
7. 6. - 19. 9. 2016

Představit výrazovou mnohostrannost a ideovou bohatost významého českého malíře a grafika Pavla Nešlehy si klade za cíl výstava “Via canis”, nazvaná podle jednoho z fotografických cyklů vzniklých mezi lety 1983 až 2003.
Pavel Nešleha (1937–2003) se řadí mezi významné osobnosti generace 60. let českého nekonformního umění. Museum Kampa nabídne pohled na umělcovo dílo zahrnující malbu, pastely, kresbu, obrazovou instalaci a velkoformátový digitální tisk. V premiéře nabídne i autorovy světelné objekty, jimž se věnoval v první polovině 70. let. Propojením odlišných tematických okruhů a rozdílných způsobů vyjádření expozice podtrhuje mnohotvárnost Nešlehovy reflexe přítomného světa i jeho chuť a odvahu experimentovat....více - Tisková zpráva:  

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

 

 

08.06.2016


JAN KUBÍČEK - CESTA DO BUDOUCNOSTI / pozvánka na výstavu

 

08.06.2016


Útěk

 

 

Sbor Dr. K. Farského v Semilech
10. 6. 2016 v 18 hod - vernisáž, výstava: 10. 6. - 10. 7. 2016

Výstava Útěk se uskuteční v rámci programu celosvětové akce Noc kostelů 2016Výtvarná díla čtyř mladých umělkyň Zdenky Huškové, Dagmar Macákové, Terezy Pecinové Salabové a Mayy Roztočilové budou instalována v neobyčejném prostoru Sboru Dr. K. Farského v Semilech...více -Program: 

08.06.2016


Helena Wernischová - Melancholie a smích

 

 

Atrium na Žižkově, Čajkovského 12, Praha 3
2. - 30. 6. 2016

Na výstavě Melancholie a smích představuje autorka vedle olejomaleb i řadu prací na papíře...

08.06.2016


Dana Sahánková - Vertikála Šerosvitu

 


D. Sahánková, Vertikála šerosvitu
 

GASK – Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
5. 6.- 30. 10.2016

Výstava mladé autorky Dany Sahánkové představí její fascinující velkoformátové tušové kresby. Absolventka pražské AVU (prof. Jitka Svobodová, odb. as. Jiří Petrbok) propojuje světy všedního osobního prožitku, podvědomí a vědomí universa a jeho řádu. Všechny tři roviny se střetávají a dynamicky slučují v několika plánech, v nichž ikonograficky dominují zvířecí motivy. Detailu však kontrastuje celek universa a díla se tak stávají jakýmsi zobrazením theatrum mundi...další nové výstavy v GASKu:

 

02.06.2016


Art brut: Vrána a Mrak

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí-radnice
1. 6. - 25. 6. 2016

Výstava dvou doposud neznámých moravských marginálních autorů - Oldřicha Vrány, který nachází inspiraci v přírodě a její fauně a Jiřího Mráčka (alias Mraka), jenž v introvertně akcentovaném výtvarném projevu zrcadlí v překvapivém kontrastu náboženskou, erotickou a tělesně-fyzickou dimenzi člověka...více:

02.06.2016


Oldřich Kulhánek - Prohibita & jiné grafiky

 

 

Galerie ART Chrudim
27. května - 3. července 2016

Kreslíř, grafik a ilustrátor Oldřich Kulhánek je považován za jednoho z nejlepších českých grafiků. V sedmdesátých letech 20. století vytvořil sérii politicky angažovaných leptů s existencionálními motivy za které byl porzekuován a měl úplný zákaz umělecké činnosti. Z 80. let pocházejí Kulhánkovy slavné cykly Tváře a Ruce, grafické listy inspirované dílem George Orwella či stylizované podobizny historických osobností (Johannese Keplera, Tycha de Brahe či Rudolfa II.). Počátkem 90. let vytvořil Kulhánek návrhy českých bankovek. V posledním desetiletí života pracoval na cyklech litografií Job, Parabola, Pád, Speciální dialog a sv. Šebestian...více:

01.06.2016


Pavel Piekar - Jaro - pozvánka na výstavu

 

01.06.2016


JIŘÍ SAMEK – PŘÍBĚHY V LINĚ

 

 

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
31. 5. – 26. 6. 2016

Výstava hlubotisků Jiřího Samka (1955), významného českého grafika a malíře  zastoupeného svými díly v řadě světových galerií a muzeí...

26.05.2016


MIKOLÁŠ AXMANN - Vyhlídky

 

 

Galerie DORKA, Kostelní 1, Domažlice
28. 5. - 8. 7. 2016

Po osmi letech se do Galerie DORKA vrací svou výstavou  Mikoláš Axmann. Jakkoliv zde představil některé své práce na dvou, třech skupinových výstavách, tato třetí jeho samostatná výstava bude pro návštěvníky jistě překvapením. Nese  název „Vyhlídky“ a sestává z maloformátových prací, pro autora ne zcela obvyklých. 

26.05.2016


Libor Svoboda: Better City

 

 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
26. 5. - 31. 7. 2016

Města tvoří krajiny. Vizuální stránku těchto krajin prozkoumává projekt Better City Libora Svobody, absolventa ateliérů Digitální / Interaktivní média a doktoranda na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem...

26.05.2016


Dalibor Chatrný | Něco něčím

 

 

Galerie hunt kastner, Bořivojova 85, Praha 3
28. 5. — 30. 7. 2016

Dlouhodobým záměrem autorů výstavní koncepce je mapovat sféru působení a vlivu brněnského umělce Dalibora Chatrného (1925–2012), a to jak prostřednictvím vlastních děl, tak i prostřednictvím osobností, se kterými se v průběhu života bezprostředně potkával. Vycházejí z přesvědčení, že význam tohoto umělce spočívá nejen v originalitě a autentičnosti jeho uměleckých děl a projektů, ale také v jeho bezprostředním působení na nejrůznější generace umělců a jiných osobností především v českém prostředí, konkrétně v Brně. Nahlédnou na jeho tvorbu v širších souvislostech jako na vytváření situací, otevřených interakci v kontextu umění, uměleckého školství i v civilním životě.
Kurátoři: Barbora Klímová & Filip Čenek

 

26.05.2016


Zdenek Rykr a továrna na čokoládu

 

 

Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
27. 5. - 28. 8. 2016

Tvorba Zdenka Rykra (1900–1940) je přitažlivá záměrnou rezignací na jeden stylový modus, přitahuje ale také oscilací mezi moderním uměním a reklamní činností. Výstava ve Veletržním paláci představí Rykrovu tvorbu v celé šíři a úplnosti. Znejasnění hranic mezi vysokým a nízkým uměním a mezi jednotlivými stylovými tendencemi ukáže, že dílo Zdenka Rykra je stále aktuální...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže...

31.05.2016


Tradiční tibetská kniha a malba

 

 

Národní knihovna ČR. Galerie Klementinum, Praha 1
26. 5. - 9. 7. 2016

Výstava představuje tradiční tibetskou knižní kulturu a sakrální malby z 1. pol. 20. století. Tisky, thangky, dřevěné tiskařské matrice i votivní předměty pocházejí ze soukromých sbírek v Ladaku, Tibetu, Mongolsku a Nepálu. Prezentovány budou také tibetské rukopisy a tisky, doplněné vzácnými předměty se vztahem k tibetskému buddhismu...více -Tisková zpráva:
Pozvánka:

25.05.2016


Linoryt now!

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
25. května - 19. 6. 2016

Michal CIHLÁŘ, Jan ČUMLIVSKI, Tereza DAMCOVÁ, Svetlana FIALOVÁ, Vojtěch KOVÁŘÍK, Matěj LIPAVSKÝ, Pavel PIEKAR, Martin SALAJKA, Stanislav SETÍNSKÝ, Magdalena RUTOVÁ, Chrudoš VALOUŠEK, Jan VIČAR

DOPROVODNÝ PROGRAM
8. 6. v 17:00 Komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Radkem Wohlmuthem
11. 6. 2016 v rámci PRAŽSKÉ MUZEJNÍ NOCI:19:30-21:30 Workshop – linoryt s Pavlem Piekarem
22:00 Komentovaná prohlídka výstavy s Pavlem Piekarem...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

26.05.2016


Martin Lukáč: Picnic with M. L & friends

 

 

Altán Klamovka, Praha 5
25. 5. - 15. 6. 2016

Martin Lukáč je absolvent bakalářského studia na Fakultě umění Technické univerzity v Košicích (Ateliér současného obrazu Adama Szentpéteryho). Nyní studuje na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze (Ateliér malby Jiřího Černického), kde se připravuje k obhajobě diplomové práce. V loňském roce byl na stáži na Akademii výtvarných umění v Lipsku. Jeho tvorba vychází z reflexe avantgardních předobrazů s příměsí současných trendů a hojného užívání intermediálních možností – od malby, koláže, kresby, objektu, akce po instalaci. Lukáčovo dílo sebou nese určité prohlášení, které vychází z jeho životního postoje. Prožívání každodenních i nových událostí umí velmi trefně přetavit do vizuální formy, která mnohdy v sobě nese lehkost ironie, přebujelou barevnost a smysl pro hru s divákem (Lenka Sýkorová)
Pozvánka:

24.05.2016


Jiří Bielecki: Vznášení

 

 

Muzeum Kampa, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
21. 5. – 28. 9. 2016

Muzeum Kampa připomene tvorbu malíře, grafika a tvůrce objektů Jiřího Bieleckého z 60. - 90. let 20. století.  Jiří Bielecki patřil k výrazným představitelům generace, která vstoupila na výtvarnou scénu v počátcích šedesátých let reduktivně orientovanou tvorbou. Byl jedním z prvních členů Klubu konkretistů, v jehož rámci představoval citlivý protipól vůči přísné geometrické formě a čistě racionálnímu strukturování plochy a prostoru. Přes svoji specifickou a originální polohu však Bieleckého dílo zůstává dodnes neprávem opomínáno...více - Tisková zpráva:

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže...

23.05.2016


Linda Retterová - Plakáty / Pavel Příkaský - Collection

 

 

 

Pracovna, Vlkova 628/36, Praha 3 - Žižkov

V rámci cyklu výstav současné ilustrace a grafiky v kavárně Pracovny naše pozvání tentokrát přijala Linda Retterová (*1991), kterou můžete znát i pod značkou ROE. Linda studuje animaci na UMPRUM a kromě toho se věnuje ilustracím a textilu. V Pracovně vystaví sérii plakátů, které vznikaly na její stáži v Paříži a inspirovali se ve světě minimalistické geometrie i módy.
Novou sérii mladé malby v prostorech sdílené kanceláře Pracovny zahájí Pavel Příkaský (*1985), absolvent atelieru Grafika 2 Vladimíra Kokolii na AVU. V malbě se zajímá o určitý způsob její nepromalovanosti či mizivosti. Médium malby je pro něj vyjádřením vizuálních stop v paměti, stejně jako možností práce s vizuální představivostí diváka....www.pracovna.cz

19.05.2016


"Milerád budu fotografovati moderně moderní architekturu“

 

 

Uměleckoprůmyslové muzeum, Dům U Černé Matky Boží, Praha 1
18. května - 18. září 2016

Stavby Josefa Gočára, Jaroslava Fragnera, Richarda F. Podzemného a dalších na fotografiích Josefa Sudka
Výstava představí dosud nikdy nevystavené fotografie moderní architektury od fotografa Josefa Sudka. Vystavené fotografie pocházejí ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, budou doplněny několika newprinty (současnými kopiemi) ze Sudkových negativů, uložených v Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Výstava je zároveň příspěvkem Uměleckoprůmyslového musea v Praze k dvojitému jubileu Josefa Sudka (1896–1976), které na letošní rok vychází.
Více - Tisková zpráva:

18.05.2016


Otčenáš Františka Bílka a Alfonse Muchy

 

 

Galerie hlavního města Prahy
Bílkova vila, Mickiewiczova 1, Praha 6

Galerie hlavního města Prahy zahájila v Bílkově vile v Praze krátkodobou tematickou expozici, v níž se prostřednictvím výtvarného zpracování nejznámější křesťanské modlitby Otčenáš setkávají dva výjimeční umělci - František Bílek a  Alfons Mucha... 

 

18.05.2016


Alén Diviš (1900-1956)

 

 

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
18. května - 30. června 2016

Od 18.5. prezentuje Galerie Smečky dílo jedné z určujících osobností českého výtvarného umění 20. století. Životní příběh Aléna Diviše by vydal na napínavý román, je to příběh těžce zkoušeného člověka v těžké době. Zároveň je to příběh člověka, který přijal chudobu a zachoval si absolutní svobodu tvorby.
Jeho dílo znovuobjevil a v sedmdesátých letech minulého století je začal uvádět v obecnou známost Jaromír Zemina, kurátor výstavy v Galerii Smečky...

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

18.05.2016


Krása bude křečovitá/ Surrealismus v Československu 1933 - 1939 (pozvánka na výstavu)

 

12.05.2016


Uhlem, štětcem, skalpelem…

 

 

Muzeum moderního umění Olomouc
28. 4. – 25. 9. 2016

Sbírka kresby Muzea umění Olomouc
Muzeum umění v Olomouci představuje přehlídku kresebného umění ze své sbírky. Návštěvníci mohou spatřit zhruba 300 kreseb...

 

12.05.2016


Císař Karel IV. 1316–2016

 

  Největší událostí letošní výstavní sezony jsou bezpochyby akce k oslavě 700. narození Karla IV.
Národní technické muzeum připravilo výstavu CIVITAS CAROLINA aneb stavitelství doby Karla IV.
a Národní galerie v Praze zahajuje česko-bavorskou zemskou výstavu Císař Karel IV. 1316–2016 15. května ve Valdštejnské jízdárně...

12.05.2016


Stanislav Špelda - Linoryty (pozvánka na výstavu)

 

11.05.2016


GASK zve na nové výstavy...

 

 

GASK, Galerie Středočeského kraje, Kutná Hora
14. května v 17 hodin

V sobotu 14. května proběhne v GASK od 17 hodin slavnostní zahájení dvou výstav. Autorská dvojice Lukáš Jasanský – Martin Polák představí své práce pod titulem „Na bílém papíře a Chlapi“.
Jakub Špaňhel prezentuje svou grafickou tvorbu z let 2000–2016 ve výstavě
„Kytky, města, motýli“...

11.05.2016


Václav Johanus - A barevně plují dny / Kresby / Grafika / Ilustrace

 

 

Galerie u lávky, Povltavská 42/21, Praha – Troja
5. května - 26. června 2016

Pražská Galerie u lávky zve na výstavu A barevně plují dny grafika a ilustrátora Václava Johanuse. Představeny jsou kresby pro noviny a časopisy, kreslený humor, volná a užitá grafika, originály, ilustrace a koláže z posledních zhruba 30 let výtvarné činnosti autora.
Václav Johanus (nar. 1947) ilustroval na třicet knižních titulů. Uspořádal přes 90 samostatných výstav, vystavuje v tuzemsku a zahraničí. Účastnil se více než 200 výstav společných. Je zastoupen v českých a zahraničních sbírkách. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění...více - Tisková zpráva: 

 


10.05.2016


Český (hyper)realismus – prof. Zdeněk Beran a jeho žáci

 

 

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
10. 5. - 29. 5. 2016

Unikátní výstava ze soukromé sbírky Pavla Feigla (FEIGL GALLERY).

Vystavující umělci:
Zdeněk Beran, Karel Balcar, Zuzana Dvorská-Šípová, Jan Gemrot, Jindřich Hájek, Pavel Holas, Alžběta Josefy, Filip Kudrnáč, Jan Mikulka, Blanka Nováková, Marek Slavík, Zdeněk Trs, Jan Uldrych

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

11.05.2016


S linorytem Šumavou

 

 

Městská knihovna v Praze, Artotéka Opatov, Opatovská 14/1754, Praha 11
2. - 28. května 2016

V květnu se ve foyer opatovské knihovny svými linoryty inspirovanými zejména šumavskou přírodou představí grafik Zbyněk Hraba (*1960)...

05.05.2016


Kateřina Černá – Z láhve vylovil okurku

 

 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
2. 5. - 6. 6. 2016

V květnové výstavě Poličky Archivu výtvarného umění je představen výběr z knižní tvorby Kateřiny Černé...
V pondělí  9. 5. v 17:00 hodin se v Archivu výtvarného umění uskuteční setkání s autorkou

 

05.05.2016


Lenka Falušiová - Prales (pozvánka na výstavu)

 

04.05.2016


Divoké narozeniny Maxipsa Fíka aneb Jiří Šalamoun dětem

 

   

Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
10. 5. - 12. 7. 2016 

Zatímco autor velkého psa a jeho kamarádky Áji Jiří Šalamoun oslavil loni osmdesátku, Maxipes Fík se dožívá letos čtyřicítky. Jiří Šalamoun dokázal ve svém díle originálně prolnout svět dětské fantazie s nostalgií i zkušenostmi dospělejších jako málokdo jiný...

9. května od 17:00  - komentovaná prohlídka výstavy...

05.05.2016


Abeceda českých grafiků (z cyklu české umění ze sbírky GVUN, III. část)

 

 

Galerie výtvarného umění v Náchodě, Zámecká jízdárna
6. května - 12. června 2016

Anderle Jiří, Bednářová Eva, Bílek František, Blabolilová Marie, Boettinger Hugo, Born Adolf, Bouda Cyril, Burant František, Čepelák Ladislav, Filla Emil, Gross František, Havránek Bedřich, Holý Stanislav, Istler Josef, Janeček Ota, Jaroněk Bohumír, Jiřincová Ludmila, John Jiří, Kašpar Adolf, Kobliha František, Konůpek Jan, Kubišta Bohumil, Kučerová Alena, Lhoták Kamil, Liesler Josef, Mařák Julius, Mlčoch Zdeněk, Mžyk Josef, Obrovský Jakub, Pacovská Květa, Preissig Vojtěch, Rambousek Jan, Rocman Vladimír, Reynek Bohuslav, Seydl Zdeněk, Silovský Vladimír, Sivko Pavel, Sklenář Zdeněk, Smetana Jan, Stretti-Zamponi J., Suchánek Vladimír, Sukdolák Pavel, Svolinský Karel, Šerých Jaroslav, Šimon T.F., Šimotová Adriena, Špillar Karel, Šváb Jaroslav, Švabinský Max, Úprka Joža, Váchal Josef, Vondrouš Jan K., Zrzavý Jan...

04.05.2016


Josef Lada nejen dětem

 

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
6. 5. – 10. 7. 2016

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově připravila na květen a červen letošního roku výstavu jednoho z nejznámějších českých umělců malíře Josefa Lady. Návštěvníci si budou moci prohlédnout více než 150 obrazů, ilustrací a kreseb ze soukromých sbírek i ze sbírek muzeí a galerií.
V rámci výstavy Josefa Lady si mohou návštěvníci prohlédnout i dva zrestaurované velkoformátové obrazy...

11.05.2016


Phila Primus - Lůnění / Wombing

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí - radnice
3. 5.– 27. 5.  2016

Phila Primus se narodila v roce 1991 v Düsseldorfu, dětství strávila v Průhonicích u Prahy, část svého dospívání prožila v USA, nyní žije a pracuje v Praze. Kořeny její vizuální tvorby tkví v tradici intuice a surrealismu. V jejím díle jsou tematizovány otázky bytí prostřednictvím těla, které se proplétá s biologickými, temporálními, fyzikálními, sociálními, jazykovými a symbolickými řády. Mnoho z prací je tvořeno na základě různých prožitků a osobních příběhů... více:

V rámci Olomoucké muzejní noci 20. 5. 2016 představí Phila Primus v Galerii Caesar osobně svoji tvorbu.

18.05.2016


EDUARD OVČÁČEK - SEDM OBRAZŮ

 

   

Galerie současné malby - Divadlo Antonína Dvořáka, Čs. legií 148/14, Moravská Ostrava
3. května - 29. června 2016 


Eduard Ovčáček patří k těm nejvýznamnějším vizuálním umělcům nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé republiky. Výraznou spojnicí Ovčáčkovy tvorby v průběhu celých padesáti let je téma písma, písmenných znaků, které si pro sebe jako jeden z prvních objevil v polovině 60. let minulého století jako relevantní výtvarné téma. Jeho technika propalované koláže je zcela původní a nese v sobě silný  estetický a významový potenciál...

03.05.2016


GRAFIKA VYŽADUJE KÁZEŇ

 

 

Galerie PRE, Na Hroudě 1492/4, Praha 10
3. května - 24. června 2016

Titulek, jako oblíbené motto Simeony Hoškové (1945–2015), české historičky umění a kurátorky, bylo zvoleno pro vzpomínkovou výstavu, která připomíná významné osobnosti  - PhDr. Simeonu Hoškovou, ak. mal. Jaroslavu Pešicovou, ak. mal. Šárku Trčkovou a doc. ak. mal. Dalibora Smutného - jež se významným způsobem podílely na rozvoji současné české grafiky...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

03.05.2016


STROM II - Pocta Jindřichu Pruchovi

 

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
28. dubna - 19. června 2016

Tematická výstava Strom II volně navazuje na expozici v olomoucké galerii Caesar z roku 2014. Připomíná nejen mimořádnou uměleckou osobnost Jindřicha Pruchy, ale především jeho vliv na řadu současných umělců, kterým je toto téma vlastní, a stalo se podstatnou částí jejich práce.
Výstava je pořádána příležitosti 130. výročí narození malíře Jindřich Pruchy (1886-1914)...

 

28.04.2016


Ivo Křen - Vstupovat do krajiny / linoryty

 

 

Galerie pod radnicí v Ústí nad Orlicí, Sychrova 16
29. dubna - 29. května 2016

Až do 29. května vystavuje v Galerii pod Radnicí v Ústí nad Orlicí své barevné linoryty grafik Ivo Křen. Na výstavě je možné shlédnout více než padesát autorových prací. Jsou zde zastoupeny linoryty naznačující proměny tvorby od poloviny devadesátých let, ale především díla z posledních pěti let.Ve většině se jedná o rozměrné grafické listy...

12.05.2016


Meziválečná moderna ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni (1918–1938)

 


Josef Čapek, Vězeň, 1919; © ZČG
 

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy
27. 4. - 18. 9. 2016

Výstava mapuje díla meziválečné moderny ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni a navazuje tím na úspěšný projekt, který zpracoval tamní kvalitní sbírku českého kubismu (2009).  Meziválečné období je stylově rozmanitější, zahrnuje jak díla předválečných kubistů a jejich rozbíhající se cesty, tak tvorbu mladších autorů, kteří se přiklánějí k primitivismu, civilismu či magickému realismu.
Výstava představuje díla Josefa Čapka, Václava Špály, Jana Zrzavého a Rudolfa Kremličky, sdružených ve skupině Tvrdošíjní, Emila Filly, Otty Gutfreunda, Alfréda Justitze, Georgese Karse, Milady Marešové, Josefa Šímy, Františka Tichého, Toyen, Antonína Procházky, Václava Rabase a dalších autorů. Doprovází ji výpravná publikace... více:     Tisková zpráva:

27.04.2016


Dědičná pošta v Litomyšli

 

 

Poštovní muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
22. 4. – 19. 6. 2016

Výstava ze sbírky Ing. Romana Zoubka. Jde o první výstavu ze zamýšleného cyklu, který každoročně představí jedno místo a region. Kromě dokumentů listinné povahy jsou také prezentovány sbírkové předměty Poštovního muzea, využívané v poštovním provozu během daného období.

Reportážní fotografie Josefa Spurného...

26.04.2016


Jiří Anderle

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
27. dubna – 22. května 2016

Světově proslulý grafik Jiří Anderle, oslaví v letošním roce 80. narozeniny, květnová výstava v Galerii Hollar je jednou z prvních, které připomenou jubileum vynikajícího českého umělce.
Kolekce grafik, které Hollar plánuje vystavit, pochází ze sbírky českého sběratele a galeristy Martina Zemana. Výjimečné na této sbírce a výstavě je hned několik věcí. Celá výstava bude prezentovat výhradně původní grafické listy, nikoliv pozdější dotisky. Některá díla jsou až z poloviny šedesátých let, často v původním nákladu pouhých 15 kusů. Na našem trhu je v současnosti vzácností, pokud se objeví listy z původních nákladů, nejčastěji jsou k vidění „varianty s kresbou“ – pozdější dotisky, které Jiří Anderle dokresloval pastelkami, aby je odlišil od původních originálních tisků.
Ucelená sbírka původních Anderleho tisků je vzácností, již lze srovnat pouze se sbírkou podobného rozsahu a kvality, která se nachází v USA. Za to, že se sbírka do dnešní doby zachovala v této kvalitě a rozsahu vděčíme jejímu původnímu majiteli, německému sběrateli, jež měl s Anderlem přátelský vztah, po třicet let jej navštěvoval a díla si osobně si vybíral...

 

26.04.2016


Výstava ROZCESTNÍKY na internetu...

 

 

Crossroads - Art brut velkoměsta bez lidí
Museum Montanelli - 20. listopadu 2015 - 28. února 2016

k shlédnutí na webovém portále

20.04.2016


51+ Nejkrásnější české knihy roku 2015

 

 

PNP, Letohrádek Hvězda, Praha 6-Liboc
výstava 21. 4. - 27. 5. 2016, vernisáž 20. 4. od 19 hod.

Ve středu 20. dubna od 16.30 hod. proběhne v letohrádku Hvězda slavnostní vyhlášení cen 51. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015, kterou každoročně pořádá MK ČR a PNP.
Letošní ročník je obohacen o zcela nový rozměr. Kromě tradiční odborné komise složené ze znalců knižního designu hodnotila knihy i Nejkrásnější komise: šest desítek osobností, mezi nimiž byli známá zpěvačka, filozof, muž bez domova, předškolní dítě a mnozí další, kteří přijali pozvání od autorů koncepce Kateřiny Šedé a Adama Macháčka...

20.04.2016


MEZIPRŮZKUMY/ SBÍRKA AJG 1300 – 2016

 

 

Alšova jihočeská galerie, Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou
Slavnostní zahájení nové stálé expozice: 16. duben 2016

Stálá expozice nazvaná jednoduše „Sbírka AJG. 1300 – 2016“ vůbec poprvé v historii představí dobře známý soubor památek středověkého umění společně s českým moderním uměním 20. století, které bylo možné souhrnně zhlédnout naposledy v letech 2003 – 2008...

 

 

19.04.2016


Mistři české kresby

 

 

Galerie Zdeněk Sklenář, Mariánská 1097, Litomyšl
10. 4. – 29. 5. 2016

Intimní ukázkou monumentální závažnosti je výstava Mistři české kresby, v níž Kubištu, Špálu, Šímu, Toyen, Štyrského, Ladu, Kupku, Muchu, Čapka, Zrzavého a Číhala sjednocuje výtvarný jazyk objevnosti, jehož jsou symboly.
www.zdeneksklenar.cz


Obr.: Václa Špála, Viktorka; ilustrace k Babičce Boženy Němcové; detail pozvánky

 

13.04.2016


Krajina starých sídel

 

 

Výstavní síň zámku Fryštát, Karviná
14. dubna - 31. května 2016

Na zámku Fryštát v Karviné je vystavena kolekce více než 60 vedut moravských a slezských měst. Představují dobové stylizované pohledy na města, hrady, zámky a krajinu v první polovině 19. století. Veduty jsou z takzvaného Kunikeho alba, jeho část se 70 litografiemi má ve sbírkách olomoucká vědecká knihovna...více: ceskenoviny.cz

13.04.2016


Čau Zajíc – TYPO 9010

 

 

Galerie UM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
14. dubna - 28. května 2016

Výstava Čau Zajíc – TYPO 9010 v Galerii UM, je věnována typografii. Jejím hlavním inspiračním zdrojem je obsáhlá publikace TYPO 9010 - České digitalizované písmo 1990–2010, která byla oceněna v soutěži Czech Grand Design 2015 cenou Grafický designér roku. Samotná expozice nabídne výběr 20 nejzajímavějších a pro typografii podle kurátorů nejvýznamnějších abeced...více - Tisková zpráva:

12.04.2016


Birgitt Fischer - Na cestě

 

 

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1
13. 4. - 8. 5. 2016
ve středu 4. května 2016 v 17 hodin - komentovaná prohlídka výstavy

Birgitt Fischer je narozena v německém Offenburgu, absolvovala v roce 2014 magisterské studium na AVU v Praze v ateliéru profesora Milana Knížáka. Ve svých geometrických, živě barevných obrazech, působících téměř jako komiksy, se opakovaně zabývá vnějším světem, prostředím, jež ji obklopuje a hledáním vlastní identity. Jako základ jejích prací slouží různé druhy optických rastrů, v nichž vidí možný způsob zachycování reality. Prostřednictvím základních geometrických tvarů vytváří nové znaky a symboly, jež skládá jako stavebnice a leporela, částečně je doplňuje textem. Zobrazuje také sebe sama v autoportrétech, vybavených ironií a jemným humorem.
V obrazech, které jsou realizovány v sériích, s náměty z jižního Německa i pobytu v České republice, dává nahlédnout do svého autentického způsobu myšlení. Kurátorem výstavy je Milan Perič.
Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže...

28.04.2016


PROSTORY INTIMITY

 

 

Galerie AMU, Malostranské náměstí 12 , Praha 1,
8. 4. — 24. 4. 2016

Výstava Prostory intimity”, v jejímž rámci dva kurátoři a sedm mladých umělců z různých zemí Evropy společně představí svá díla,  je součástí osmého ročníku projektu Apprentice/Master, organizovaného holandským Kunstpodiem T...

07.04.2016


František Hudeček / Kresba - zrcadlo představ

 

 

Galerie u Betlémské kaple, Betlémské náměstí 8, Praha 1
7. 4.  — 13. 5. 2016

František Hudeček měl svou tvorbu do značné míry založenou na kresbě, využíval nejrůznější, klasické i experimentální technické postupy... Výstava představuje nejen studie, ale i kresby, které pro Hudečka často měly význam definitivního řešení. Právě v kresbě, ale i třeba ve frotážích nebo fotogramech zkoušel nové výrazové možnosti...( Z textu J. Machalického)...

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

07.04.2016


Orbis naturalis pictus / Přírodní motivy v tvorbě J. a L. Knotkových

 

 

Poštovní  muzeum, Nové mlýny 2, Praha 1
6. 4. – 25. 9. 2016

Poštovní muzeum v Praze otevírá novou výstavu, která uvede návštěvníky do ilustrovaného světa přírody prostřednictvím díla manželů Jaromíra a Libuše Knotkových, uznávaných umělců ve výtvarném oboru vědecké kresby...

06.04.2016


Petr Bařinka - ALL YOU NEED IS ART

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí-radnice
5. 4. - 29. 4. 2016

Petr Bařinka je multimediální vizuální umělec, který absolvoval v ateliéru českého sochaře Kurta Gebauera na VŠUP v Praze a poté rozvinul své vizuální koncepce v rámci doktorandského programu v ateliéru malby prof. Ivana Csudaie na VŠVU v Bratislavě, kde se zabýval vizuálními schématy modernismu a digitálního obrazu.
Jeho tvorba využívá celou škálu aktuálních technik od malby přes sochařství, fotografii, film, až po digitální tisk a animaci. Neustále experimentuje s různými materiály a technikami jako je vyšívání apod.
Za rozmanitostí materiálních forem jeho děl je vždy jasně rozpoznatelný nezaměnitelný autorský rukopis. Ve svém díle kombinuje zdánlivě naivní pohádkové prvky se závažnějšími tématy vztahující se k paměti, nevědomí, strachu, fantazii. Jinými slovy autor realizuje obrazy, které se jemu, tak jako ostatním lidem otiskují do paměti.
Více: www.galeriecaesar.cz

06.04.2016


Pavel Piekar / I Benátky jsou v mém srdci...

 

 

Galerie Obecního domu, Ostrožná 46, Opava
7. 4. - 1. 5. 2016

Výstava grafika Pavla Piekara se vedle pohledů do spletitých benátských ulic, členitých lagun, okázalých kostelů a paláců soustřeďuje také na portréty umělkyň a umělců, kteří byli zrcadlícím se městem natolik fascinováni a zasaženi, že se navždy zapsalo do jejich srdcí či osudů. Piekarovy barevné linoryty nabízejí imaginární portréty osobností, které strávily v Benátkách celý život (Gaspara Stampa, Moderata Fonte, Giovanni Bellini nebo Jacopo Tintoretto), nebo se zde narodily (Francesco Hayez, Carlo Saraceni a Antonio Canova). Další skupina portrétů je věnována umělcům tvořícím v Benátkách na sklonku svého života (Claudio Monteverdi, Tullio Lombardo, J. A. Hasse). Unikátní sbírku osobností, kterým krása města učarovala, doplňují John Singer Sargent, Heinrich Schütz, Rainer Maria Rilke, James McNeill, Ezra Pound a Josif Brodskij.
Doprovodným programem výstavy je literárně-hudební pásmo „Benátky a láska“ věnované umění benátských žen a jejich sociálnímu postavení a významu v tehdejší společnosti.
www.oko-opava.cz

06.04.2016


EDUARD OVČÁČEK / GRAFIKA JE DAR III.

 

 

Dům umění – Kabinet grafiky, Jurečkova 9, Ostrava
6. 4. – 5. 6. 2016

Interpretace partitury opery Leoše Janáčka z Mrtvého domu  

V pořadí již třetí výstava, v níž je prezentován dar profesora Eduarda Ovčáčka do fondu Galerie výtvarného umění v Ostravě...


05.04.2016


Krása knižních vazeb

 

 

Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
1. 4. - 24. 4. 2016

Putovní výstava Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky s ohlédnutím za minulými ročníky.
Výstava pořádaná Archivem hlavního města Prahy ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni představuje více jak 125 uměleckých knižních vazeb ze čtyř archivních knihvazačských soutěžních přehlídek, které byly vyhlášeny od roku 2004 ve Státním oblastním archivu v Třeboni.
Ze Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky, pořádané v roce 2015, má návštěvník možnost shlédnout všechny umělecké knižní vazby přihlášené do soutěže. Námětem Čtvrté archivní knihvazačské soutěžní přehlídky byl titul: Obrázky ze starých Budějovic. Město a krajina v kresbách Friedricha Blumentritta. Tato soutěžní přehlídka dostala i poměrně široký mezinárodní rozměr, neboť se do ní zapojili i knihaři a knihařky z Holandska, Litvy, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska a Ukrajiny...více - Tisková zpráva:

05.04.2016


Alena Kožená - Jen zem

 

 

Artotéka Opatov, Opatovická 14, Praha 11
4. 4. - 30. 4. 2016

Ve foyer opatovské pobočky Městské knihovny v Praze představuje své práce Alena Kožená (*1990), studentka Ateliéru grafiky prof. Lindovského na AVU v Praze. Díla na této výstavě jsou pro autorku bez nebe, bez horizontu, bez obzoru, proto je nazvala „Jen zem“. Inspirací pro kresby jí byla především irská krajina a její horská úbočí a jezera. Kresba sestavená pomocí čar, čárek a teček působí zemitě a konkrétní krajinu už možná ani nepřipomíná. Autorka ale stále vychází z krajiny a vzniká tak zem samotná - její vrstvy, písky a jíly.

05.04.2016


Josef Istler v soukromých sbírkách

 

 

Galerie Vltavín, 1. patro, Masarykovo nábř. 36, Praha 1
30. 3. - 15. 4. 2016

Výstava probíhá při příležitosti vydání stejnojmenné publikace.

31.03.2016


Zveme na výstavu TABU do Galerie Koridor Fakulty umění OU...

 

29.03.2016


Historie Kniha Antikniha

 

 

Malá galerie, Dukelská 9, České Budějovice,
22. března - 20. dubna 2016

Práce na papíře, fotografie, autorská kniha
Výstava představuje kolekci téměř 60 prací na papíře, včetně analogových a digitálních fotografií než se stanou součástí autorské knihy nebo autorského  objektu...

29.03.2016


KNIHY ZNOVU NALEZENÉ

 

 

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR - Výstavní chodba v přízemí, Klementinum 190, Praha 1
31. 3.–21. 5. 2016

V období po 2. světové válce bylo na území Československa zajištěno značné množství zkonfiskovaných či zavlečených knih, které původně náležely do knihoven nejrůznějších spolků, institucí či soukromých vlastníků. Postupně byly tyto knihy shromážděny do depozitářů Národní knihovny ČR, jejíž pracovníci již delší dobu usilují o hlubší průzkum tohoto unikátního souboru knih.
Vyústěním těchto snah je projekt Knihy znovu nalezené, který NK ČR realizuje díky finanční podpoře z grantu EHP a Norských fondů.
Cílem projektu je zpracovat vytipovaných 12 000 svazků, provést základní evidenci a popis těchto knižních dokumentů, umožnit jejich zpřístupnění odborníkům i paměťovým institucím. Paralelně s těmito odbornými knihovnickými pracemi probíhá i archivní a historický výzkum, který se zabývá širším dobovým kontextem záboru knih. Rovněž je zapotřebí vyjasnit právní rámec, který se ke knihám váže.
Zahraničním partnerem projektu je norská nadace Stiftelsen Arkivet, specializující se na studium a interpretaci událostí 2. světové války.
Stejnojmenná výstava je jednou z forem prezentace tohoto projektu odborné i laické veřejnosti.
Pozvánka:            www.nkp.cz

24.03.2016


HOMAGE TO OLDŘICH KULHÁNEK/ Belgická R.Ho.K. Academy

 


Obr.: Jiří Brázda
 

Galerie HOLLAR, Smetanovo  nábř. 6, Praha 1
30. března - 24. 4. 2016

Belgická R.Ho.K. Academy ve spolupráci s Galerií Hollar pořádá výstavu k poctě Oldřicha Kulhánka,
který před třemi lety opustil umělecký svět. Hold Oldřichu Kulhánkovi skládají studenti akademie, jež ve
svých dílech reflektují tvorbu tohoto autora.
Oldřich Kulhánek spolupracoval při tisku svých rozměrných litografií s česko - belgickým tiskařem Rudolfem Broulímem v jeho ateliéru v Antwerpách, kde se zároveň setkával s belgickými umělci. Výstava ukáže tvorbu českých i belgických umělců, kteří prošli za 25 let tiskařskou dílnou R. Broulíma, dlouholetého vedoucího litografické dílny na Rhok Academy v Bruselu. Výstavu bude zajišťovat tiskař a člen výboru Petr Korbelář, který u Rudolfa Broulíma absolvoval pracovní stáž.

Vystavující umělci: Neske Vermeer, Els Patoor, Helena Vansteelant, Lucie Spineux, Renée Spirlet, Joëlle Desmarets, Adèle Pion, Jean-Marcel H. Busson, Mo Xia, Sander De Wilde, Claire Van Kerrebroeck, Frauke Klemt-Kanold, Nian Zhang, Elisa Gutierrez-Gomez, Münire Yürdayüksel, Rafael Rodriguez, Ingrid Ledent, Chris Verheyen, Hugo Besard, Walter Brems, Vladimír Suchánek, Vladimír Gažovič, Jiří Brázda, Marina Richter

Doprovodný program: středa 6. 4. 2016 v 16 hodin - komentovaná prohlídka s kurátorem výstavy Petrem Korbelářem

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže...

31.03.2016


Grafika z daru Vojtěcha Lanny - 2 výstavy Národní galerie

 

 

NG v Praze, Klášter sv. Anežky České
5. 2. - 3. 7. 2016

Albrecht Dürer a „malí mistři“ I. a II. (obr.)...

NG, Schwarzenberský palác
5. 2. - 15. 5. 2016

Mistři manýrismu a baroka ...

Expozice byly uspořádány v rámci výstavy 220. výročí Národní galerie v Praze. Velkorysost. Umění obdarovat...

23.03.2016


Ceny Czech Grand Design 2015: Finále

 

 

Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7
23. 2. - 1. 5. 2016

Výstava představuje nejlepší počiny v oblasti designu za rok 2015. Veřejnosti tak jsou odhaleni finalisté vybraní Akademií designu ČR, ze kterých byli vyhlášeni vítězové během slavnostního večera ve Stavovském divadle 19. března 2016...

23.03.2016


Martin Velíšek: BABIČKA, DIVOŽENKY, LYŽAŘI A TI DRUZÍ

 

   

Galerie Vltavin, Masarykovo nábř. 36, Praha 1
23. 3. - 29. 4. 2016
 

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy známého českého výtvarníka Martina Velíška(nar. 1963)...

23.03.2016


19. Salon filmových klapek 2016

 

 

Divadlo Hybernia, nám. Republiky 4, Praha 1
14. 3. - 28.3. 2014

19. ročník Salonu filmových klapek představí kolekci 135 unikátních děl, která je svým rozsahem největší v historii projektu. Jejich tvůrci byli v roce 2016 kromě tradičních přispěvatelů, také mladí, začínající výtvarníci a absolventi uměleckých škol nebo umělci ze Slovenska. Klapky jsou postupně představovány v rámci výstav na různých místech v ČR. Kromě Prahy a Zlína, budou k vidění také v Mladé Boleslavi, Olomouci a Brně. Projekt vznikl v roce 1998 jako doprovodná aktivita Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Organizátorem projektu je Nadační fond FILMTALENT ZLÍN, založený za tím účelem společností FILMFEST, s.r.o., pořadatelem ZLÍN FILM FESTIVALU.
Reportážní fotografie Josefa Spurného...

23.03.2016


Jana Vojnárová / Papery Feeling

 

 

Galerie Ferdinanda Baumanna, Štěpánská 36, Praha 1
22 .3.  - 19. 4. 2016

Výstava Jany Vojnárové je věnovaná technice koláže. Ta nejenom převládá co do kvantity v rámci vystavených děl, ale je i jakýmsi kvalitativním modelem pro výstavu jako celek. V jednotlivých vitrínách se střídají různá formální řešení a přístupy k práci a kolážovitě tak skládají obraz o vrstevnatosti autorčiny tvorby. Řada vystavených prací může pro svůj bezprostřední, skicovitý charakter vyvolávat dojem přípravné studie, jde ovšem o definitivní, svébytná díla. Naopak trojdimenzionální objekty jsou přiznaným experimentem a dávají nahlédnout do procesu práce a potenciálně i nových možností, které na umělkyni teprve čekají. Samostatnou výzvou pak je předsevzetí vybalancovat vztah mezi expresivním výrazem Jany Vojnárové a strohou funkcionalistickou estetikou galerijních vitrín, tak aby instalace neupadla do chaosu, ale ani se nenechala jednoduše svádět ke slušivému minimalismu. (Tereza Jindrová, kurátorka výstavy)

22.03.2016


Jindra Viková - Prchavé okamžiky

 

 

Topičův salon, Národní 9, Praha 1
15. 3. - 15. 4. 2016

Výstava Jindry Vikové, jejímž hostem je fotograf Pavel Baňka, probíhá k autorčině 70. výročí narození. Mnohotvárné dílo J. Vikové, absolventky pražské VŠUP, zahrnující kresbu, drátěné objekty, práce z keramiky i porcelánu, obrazy, asambláže, koláže a fotogramy je ponorem do aktuálních témat mezilidských vztahů v celé jejich šíři a složitosti...více:

17.03.2016


Linoryt I.

 

 

Galerie Klatovy/ Klenová, zámek Klenová
27. 3. - 17. 7. 2016

Výstava představí výběr děl z jednotlivých ročníků sympozia linorytu, která se od roku 2001 pořádají na Klenové...

 

 

17.03.2016


PAMĚŤ – PŘELUD – PŘEDSTAVA

 

 

Galerie kritiků, Palác Adria, Jungmannova 31, Praha 1
15. 3. – 9. 4. 2016

Výstavní projekt s názvem PAMěť – PřELUD – PřEDSTAVA představí tvorbu výrazných slovenských umělců mladší a střední generace, jejichž tvorbu spojuje zájem o některé základní fenomény lidského nitra a možnosti autentické výpovědi o světě, tak  jak se strukturuje, zvýznamňuje a přežívá ve vědomí  člověka. Koncepce výstavy je založena na tematickém a sémiotickém prolínání a souvislostech mezi různě nahlíženými a výtvarně artikulovanými fenomény, jež se dotýkají opozit jako vědomé – nevědomé – podvědomé, vzpomínka – anticipace, sen – představa – skutečnost, možnost – nemožnost výpovědi o skutečnostech vědomí apod..
Vystavující: Alena Adamíková, Eva Činčalová, Mária Čorejová – Miriam Šebianová, Oto Hudec, Kristína Mésároš, Miror Noir (Miloš Kopták – Rai Escalé), Ivana Oroszová, Michaela Rázusová Nociarová...více:

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže výstavy...

17.03.2016


Nové výstavy Františka Hodonského...

 

16.03.2016


Pavel Hošek / objekty & Lukáš Tůma / grafika

 

 

Muzeum Napajedla
17. 3. - 10. 4. 2016

Výstava dvou spolužáků a přátel Lukáše Tůmy a Pavla Hoška.
Pavel Hošek a Lukáš Tůma se potkali na studiích na AVU v Praze. L. Tůma studoval ateliér Grafika I. u prof. Lindovského, P. Hošek v ateliéru Socha II. u prof. Jindřicha Zeithammla, kam přestoupil Lukáš Tůma v pátém ročníku studií. Oba se pak opět setkávají v roce 2008 v Institutu restaurátorských a konzervátorských technik, který se posléze stává součástí Univerzity Pardubice jako Fakulta restaurování. Jejich společná výstava je pokusem vyzkoušet si vzájemné spolupůsobení grafiky a objektů v jednom prostoru... www.muzeum.napajedla.cz


 

15.03.2016


Zbyněk Sekal/ A věci se zvolna berou před se

 

 

Alšova jihočeská galerie, Zámecká jízdárna
13. 3.− 12. 6. 2016

Dílo Zbyňka Sekala vznikalo v širokém časovém rozpětí od přelomu 30. a 40. let až do roku 1997, kdy mu několik měsíců před smrtí nemoc zabránila v tvorbě. Jako umělec se řadí k širokému proudu postavantgardy, ale naplno se neztotožnil s žádným hnutím, tendencí ani skupinou a zůstal výrazným solitérem.
Na výstavě fenomenálního sochaře Zbyňka Sekala (1923 – 1998), kterou AJG připravila ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc,
je k vidění více než 150 uměleckých objektů napříč Sekalovou tvorbou -  prostorové konstrukce (schránky), závěsné asambláže (skládané obrazy) či koláže – a to nejen z českých a zahraničních sbírek, ale i z pozůstalosti Zbyňka Sekala...více:

15.03.2016


Oldřich Kulhánek: Mistr známkové tvorby

 

 

Era svět, Jungmannovo nám. 767/6, Praha 1
10. 3. -  29. 4. 2016

Era svět ve spolupráci s Poštovním muzeem představuje ve svých prostorách na Jungmanově náměstí v Praze výstavu Oldřicha Kulhánka u příležitosti jeho nedožitých pětasedmdesáti let...

09.03.2016


Pavel Holeka - Básně psané papírem

 

 

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
9. března -
prodlouženo do 23. dubna 2016

Pavel Holeka (1945) vnesl do nalepovaných obrazů nový prvek – prázdný prostor, jejž dokáže správně voleným obrazem doslova rozeznít. Jeho koláže mají výrazný spirituální rozměr, jako by se svými minimalistickými prostředky pokoušel překročit meze viditelného.
Výstava v Galerii Smečky zahrnuje ukázky ze všech autorových zásadních cyklů a je doposud největší přehlídkou jeho tvorby...

13.04.2016


Legenda Tomáš Prchal

 

 

Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
8.3.2016, 17:00 vernisáž

Druhá serie projektu „LEGENDY GR2“....

08.03.2016


Jiří Mrázek „Terra incognita“

 

 

Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
5. 3. 2016 - 6. 6. 2016

O malíři a kreslíři Jiřím Mrázkovi lze plným právem říci, že se jedná o solitéra, který v nepříznivých společenských podmínkách, které nastaly v padesátých a pokračovaly v pozdějších letech minulého století, šel svou vlastní cestou. Zásadním mezníkem v Mrázkově osobním vývoji bylo působení v neformálním uměleckém seskupení UB 12, jehož byl zakládajícím členem.
J. Mrázek prošel během svého života několika uměleckými etapami. Počátky jeho tvorby jsou spojené se surrealismem, ve druhé polovině 40. let vytvořil soubor abstraktních a semiabstraktních obrazů a prací na papíře na téma symetrie, v 50. letech se věnoval převážně krajinomalbě, která od 60. let vyústila ve fantaskní krajiny a od 70. let vytvořil specifikou podobu abstraktní malby. Od konce 80. let se opět vrátil k tématu souměrnosti a vyvrcholení jeho experimentů představuje cyklus Čtverečky z p
oslední období Mrázkova života...více:

Reportážní fotografie Josefa Spurného z vernisáže....

 

08.03.2016


Lucie Novotná - Soumrak v tichu nádherném

 

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám. 18
5. 3. – 1. 5. 2016

Lucie Novotná studovala na AVU v ateliéru intermediální tvorby prof. Knížáka, později přešla do grafického ateliéru prof. Lindovského. Ve své tvorbě se věnuje převážně krajinomalbě, někdy své náměty zpracovává i do abstraktních grafik a motivů...

08.03.2016


Eduard Ovčáček - černobílá série & konstelace

 

 

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, Výstavní síň Sokolská 26
10. 3. - 22. 4. 2016

Černobílá série & konstelace je název rozsáhlého souboru černobílých grafik prof. ak. mal. Eduarda Ovčáčka, vytištěných technikou sítotisku, digitálním tiskem a kombinovanou technikou, který není zatím zcela uzavřen. Soubor je inspirován konstelacemi grafémů s cíleným důrazem na minimalistickou dikci a monumentální grafickou formu s aspektem na vnitřní vizuální energii písma a znaků...

Pozvánka:

 

08.03.2016


Viktor Karlík: Ruce básníků / Hands of Poets

 

 

Ateliét Jesefa Sudka, Újezd 30, Praha 1
9. 3. - 8. 4. 2016

Vernisáž výstavy Viktora Karlíka Ruce básníků / Hands of Poets dne 8. 3. od 18 hod je pořádána v souvislosti s nedávným druhým, rozšířeným vydáním stejnojmenné knihy v nové grafické úpravě Luboše Drtiny v Edici Revolver Revue.  Pozvánka:  

Fotoreportáž Oskara Helcela z Večera Revolver Revue 15. března 2016 v Ateliéru Josefa Sudka

16.03.2016


Kdo tu knížku ukradne, tomu ruka upadne!

 

 

Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
7. 3. - 3. 4. 2016

Výstava představující osobní památníčky probíhá v prostoru Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf ...
 

03.03.2016


80 LET LITOGRAFICKÉ DÍLNY V ŘÍČNÍ

 

 

Galerie Vltavín, Praha 1, Masarykovo nábřeží 36,
17. 2. - 18. 3. 2016

Výstava mapuje historii známé malostranské litografické dílny...

03.03.2016


Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě zve na nové výstavy

 

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo nám.18
4. 3. – 1. 5. 2016

DĚTSKÝ SVĚT OČIMA HELENY ZMATLÍKOVÉ
Výstava připravená ve spolupráci s Galerií Slováckého muzea v Uherském Hradišti představí v plné šíři práci jedné z našich nejznámějších ilustrátorek Heleny Zmatlíkové (1923 -2005)...

 

03.03.2016


Vladimír Boudník - Svět emocí

 

 

Galerie Moderna, Praha 1, Masarykovo nabřeží 24
3. 3. - 3. 4. 2016

„Svět emocí“, které mají probouzet k životu, „inovace umění“ , „proměna současné malby“, to vše se dá nalézt na výstavě Vladimíra Boudníka v GALERII MODERNA.
Výstava je věnována především monotypům a derealizacím z let 1960-1968.  Představeno bude téměř čtyřicet kombinovaných grafických listů....www.galeriemoderna.cz 

02.03.2016


Armaturka a Galerie Emila Filly zvou na 4 velké vernisáže...

 

    Galerie Emila Filly, Ústí n. Labem - Apocalypse Me - mezinárodní projekt
Malá galerie Armaturky - Sklizeno 3 - výstava klauzurních prací FUD UJEP
Galerie Pro design - Hele...- výstava studentů FDU Ladislava Sutnara ZČU
Move Gallery - Petra Hudcová: Pod cizí vlajkou

vernisáž 2. března 2016 od 19.30 hod. - 15. dubna 2016...

02.03.2016


MARIE BLABOLILOVÁ – RASTRY

 

 

Muzeum umění a designu Benešov, Malé nám. 1
4. 3. - 20. 5. 2016

Výstava představí tvorbu významné české malířky a grafičky za poslední tři dekády, kdy autorka soustředěně rozvíjela osobitý koncept poezie každodennosti - motivy interiérů, zátiší, městských i přírodních krajin. Zobrazuje konkrétní věci s jejich zřetelnými znaky, ale za současného využití výrazného abstraktního řádu. Příznačné je využití rastrů linoleí či rytmizovaných ornamentů malířských válečků.

01.03.2016


František Hodonský - ŠTĚTCEM, DLÁTEM, KOSTÍ

 

 

Galerie U Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1
3. 3.  — 3. 4. 2016

Výstava děl Františka Hodonského v Galerii U Betlémské kaple, pro kterou autor zvolil název ŠTĚTCEM, DLÁTEM, KOSTÍ, už svým titulem napovídá, že se zde setkáme s malbami, tiskovými matricemi a dřevořezy. Odlišnosti a vzájemné ovlivňování různých výtvarných technik v tvorbě jednoho autora jsou hlavním tématem této přehlídky...

01.03.2016


Bedřich Kocman - grafikon

 

 

Galerie Ladislava Sutnara, Riegerova 2, Plzeň
3. března - 26. března 2016

Fakulta designu a umění ZČU v Plzni a Galerie Ladislava Sutnara zvou na výstavu Bedřicha Kocmana, který na ní předkládá výsledky svého experimentování ve dvou oblastech tvorby -reliéfního sítotisku a litografie...

01.03.2016


Joanna Piech-Kalarus:Post-synchrony

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní nám.-radnice, Olomouc
1. 3. - 31. 3. 2016

Joanna Piech-Kalarus absolvovala v roce 1978 v katovickém grafickém ateliéru Akademie výtvarných umění v Krakově. Věnuje se malbě a ilustraci, její hlavní doménou je však volná grafika, především pak linoryt a dřevoryt. Její díla jsou mimořádná svou schopností udržet napětí, i když jsou zcela statická. Série z roku 2012 nazvaná „Post-synchrony“ představuje vyvrcholení procesu abstrahování a metaforizace ....

25.02.2016


Připomínáme: PETR POŠ – JAKOBY NIC - doprovodný program výstavy

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
2. března - 27. března 2016

Petr Poš (2. 1. 1944 - 1. 5. 2015) absolvoval VŠUP (prof. A. Hoffmeister) a stáž na Královské akademii v Bruselu (prof. Dewint). Věnoval se reklamní grafice, volné grafice, ilustroval kolem 30 knižních titulů, ale veřejnosti byl hlavně znám jako autor filmových plakátů a animovaných filmů - Fimfárum, Lakomá Barka, apod. Za svoji tvorbu získal řadu ocenění doma i v zahraničí...

Doprovodný program výstavy: 16. března 2016 v 17 hod. - ODPOLEDNE S FILMY PETRA POŠE ANEB MALÁ „REVERNISÁŽ“ - projekce animovaných filmů

 

 

10.03.2016


Klára Šumová, Dirk Wright: Oáza Collection

 

 

DOX, Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
25. 2. - 25. 5. 2016

Oáza je místem odpočinku, klidu a bezpečí. Oázu z prostředí, v němž se denně pohybujeme a je nám blízké, vytvářejí produktová designérka Klára Šumová spolu s grafikem a ilustrátorem Dirkem Wrightem.
Projekt Oáza Collection byl poprvé uveden v roce 2013 na Designbloku ‘13 v Kafkově domě, získal nominace na cenu Czech Grand Design a později ocenění Elle Decoration EDIDA.
Klára Šumová je nezávislá produktová a interiérová designérka, absolventka pražské UMPRUM a objev Czech Grand Design. Její tvorba je charakteristická propojením tradičního řemesla a specifických kulturních odkazů se současnými požadavky na funkčnost.
Dirk Wright je kanadský grafik a ilustrátor žijící a tvořící v Praze. Vystudoval Emily Carr University ve Vancouveru v roce 2010 a Willem de Kooning Academy v Rotterdamu. Jeho grafický styl je svěží, logický a nadčasový, v jeho ilustracích se snoubí vtip s jemností. Od roku 2013 vytváří společně s Klárou Šumovou projekt Oáza Collection, na němž se podílí především ilustracemi a aplikovanou grafikou...více: www.dox.cz

 

25.02.2016


Karel Trinkewitz

 

 

Muzeum Kampa,U Sovových mlýnů 2, Praha 1
27. 2. - 15. 5. 2016

Museum Kampa připravilo výstavu Karla Trinkewitze s cílem obeznámit českou společnost s výtvarným dílem výjimečné osobnosti básníka, žurnalisty a výtvarného umělce, jehož jméno u nás prozatím zůstává neznámé. Výstava se soustředí na Trinkewitzovy koláže, objekty i práce nesoucí se v duchu lettrismu a snaží se objasnit různorodost jeho přístupů k tvorbě...

Fotografie Josefa Spurného z výstavy...

25.02.2016


Pavel Brázda - Mezi začátky a konci II

 


Obr.: P. Brázda, Obluda čeká, obluda má čas; © P. Brázda
 

GASK, Kutná Hora
28. 2. - 12. 6. 2016

Výstava stručně představí retrospektivně autorovo dílo, ale i jeho nejnovější práce, jako digitální tisk na plátně. Výstava se koná u příležitosti Brázdových 90. narozenin.
Pavel Brázda (*1926) je považován za jednu z nejvýraznějších solitérních osobností českého výtvarného umění druhé poloviny dvacátého století. Jeho dílo vychází z naprosto osobitého pojetí figurálního realismu, v němž se propojují prvky vnitřního snového vizionářství s výpovědí obecného humanistického sdělení o světlé i stinné stránce lidské psychiky. Brázdova vizuální řeč je v kontextu českého, snad i mezinárodního umění, zcela nezaměnitelným jevem. Má své kořeny v různých historických etapách a myšlenkových proudech evropské kultury: není mu cizí gotická „nadreálnost“ ani Chiricova metafyzická prostorovost. Především však pramení z autorova životního kréda „stát za svou pravdou“, z jeho nekompromisního odmítnutí být jakkoliv poplatný dobovým ideovým nátlakům či stylistickým dogmatům...více:

Připomínáme: Rozhovor Aleny Laufrové s Pavlem Brázdou

 

24.02.2016


Živly v nás. Katastrofa a její obraz v kultuře 19. století

 

 

Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“
26. 2. - 22. 5. 2016

Výstava byla připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze k programu 36. ročníku plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století, pořádaného každoročně v rámci festivalu Smetanovské dny, tentokrát na téma Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě...

 

24.02.2016


Vladimír Jiránek - Včera a dnes

 

 

GALERIE TANČÍCÍ DŮM, Praha 1
23. 2.-5. 6. 2016

Retrospektivní výstava významného českého kreslíře Vladimíra Jiránka představuje veřejnosti jedinečnou prezentaci na 300 originálů z jeho celoživotního díla. Je rozdělena do dvou tematických celků. První dominantní část je věnována tématu tvorby pro děti a mládež, v druhá části je vystaveno přibližně 100 nejlepších kreslených vtipů z celkového počtu 3 000, které Vladimír Jiránek během svého působení napsal pro časopis Dikobraz, Mladý svět, Lidové noviny či Reflex... více:

 

24.02.2016


Jiří Samek - grafika

 

 

Galerie v zahradě, Sokolská 24 Kolín
2. 3. - 20. 4. 2016

Jiří Samek (1955) se od r. 1979 věnuje především grafické tvorbě. Od 80. let minulého století začal používat vlastní grafickou techniku „hlubotisk z lina“. V této ojedinělé technice linorytu z hloubky sumarizuje civilní realitu do mimořádně poetické výpovědi. V soutěži Grafika roku obdržel ceny v r. 2002, 2006 a 2011..více:


25.02.2016


Partitury 50 x 50 (padesát partitur padesáti výtvarníků)

 

 

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR,Boční II, 140 00 Praha 4-Spořilov
25. února - 22. dubna 2016

50. výstavu z cyklu Setkávání pořádá GFÚ a Archiv výtvarného umění, o.s.

...Grafické partitury pracují v základě se třemi druhy vizuálních prvků. Tím prvním jsou prvky na úrovni symbolů...Odtud však postupujeme na vyšší úroveň, k prvkům ve funkci znaků....Na nejvyšší úrovni přicházejí prvky v podobě asociací...
Grafické partitury a koncepty jsou zajímavé tehdy, když je možno na jejich základě - často za cenu velikého znásilnění spontánnosti a tradičního řádu - najít řád nový.
(Úryvky z knihy: Petr Kofroň, Martin Smolka: Grafické partitury a koncepty, 1996)...více: Pozvánka/katalog:

Obr.: Jan Kubíček: Bez názvu, 1984, serigrafie, 280 x 190 mm

24.02.2016


Andreas Groll (1812–1872): Neznámý fotograf

 


Foto © Galerie hlavního města Prahy
 

GHMP, Dům fotografie, Revoluční 5, Praha 1
16. 2. - 8. 5. 2016

Výstava poprvé komplexněji představuje práci rakouského fotografa Andrease Grolla (1812–1872), který je pro dějiny české fotografie důležitý jako autor prvních souborů fotografií Prahy, Plzně a Kutné Hory, které jsou často nejstaršími snímky z těchto míst. A. Groll vystavoval na Světové výstavě v Paříži v roce 1855 a roku 1857 založil ve Vídni vlastní ateliér. Roku 1857 obdržel za svou fotografickou činnost vyznamenání od císaře Františka Josefa I...
více -tisková zpráva:

18.02.2016


Zdeněk Seydl a knihy

 

 

DOX, Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
24. 2. - 3. 4. 2016

Výstava se uskuteční v prostorách Archivu výtvarného umění.
U příležitosti 100. výročí narození připomíná Archiv výtvarného umění knižní tvorbu všestranného umělce Zdenka Seydla (1916–1978), jehož výtvarná práce měla neobyčejný záběr, věnoval se různým grafickým technikám, kresbě, malbě, ilustraci, typografii, textilní a kostýmní tvorbě, scénografii, designu…

24.02.2016


Vladimír Kiseljov: Nadějepis/ HOPEHISTORY - život jako malířsko-hudební happening

 

   

Galerie kritiků v Paláci Adria, Jungmannova 31/36, Praha 1
18. 2. - 11. 3. 2016
 

Vladimír Kiseljov (1984) je český interdisciplinární tvůrce v oborech malby a nástěnné malby, performance, scénograf, režisér, autor duchovních výkladů a koncepcí oper – především Richarda Wagnera, Nikolaje Rimského-Korsakova a Leoše Janáčka a dalších.
Výstava v Galerii kritiků potrvá do 11.3. 2016 za mnoha doprovodných akcí jako malířských performancí, komentovaných prohlídek aj.
www.galeriekritiku.cz

17.02.2016


Tomáš Hřivnáč / Grafika a malba

 

 

Alternativa, Kulturní institut Zlín, Osvoboditelů 3778
16. 2. - 26. 3. 2016

Tomáš Hřivnáč se zabývá především grafikou a je vynikající v technice suché jehly, významné jsou jeho olejomalby, akryl a keramická tvorba.

www.zlin.eu/alternativa

 

16.02.2016


Jaromír 99: Nechte mě tady!

 

 

Dům pánů z Kunštátu (DUB), Brno
9. 2. — 19. 3. 2016

Výtvarná tvorba Jaromíra Švejdíka alias Jaromíra 99 je známá široké skupině komiksových fanoušků a v posledních letech nejen jim. Od chvíle, kdy se komiks o Aloisi Nebelovi stal generační filmovou legendou, znají obrysy jeho práce i lidé, kteří běžně nenavštěvují galerie a výstavní síně. A přitom právě tam dílo tohoto autora právem patří: jeho práce na papíře jsou výjimečné svou výpovědní hodnotou i vizuální přesvědčivostí, které dosahuje i s využitím minimálních výrazových prostředků...

09.02.2016


Rozcestníky / Crossroads - komentovaná prohlídka výstavy

 

 

Museum Montanelli, Nerudova 13, 118 00 Praha 1
výstava: do 28. 2. 2016
komentovaná prohlídka s 
 kurátorkami výstavy: středa 17. 2. 2016 od 17 hodin

Nový společný projekt spolku ABCD a Musea Montanelli  „Rozcestníky“ představí tvorbu tří současných mezinárodních tvůrců art brut,  které spojuje společné téma: město jako místo, které determinuje náš život. Německý autor Stefan Häfner vytváří trojrozměrné obytné moduly s propracovaným vnitřním vybavením, které jsou vizí jeho „města budoucnosti.“ Belgičan Marcel Schmitz (obr.) na svých malbách nahlíží anonymní velkoměsta jako pozoruhodnou mnohovrstevnatou strukturu. Nově objevený český tvůrce Ota Prouza kreslí mnoho metrů dlouhé pruhy nekonečné spleti silnic a kolejišť obklopených mrakodrapy viděnými z ptačí perspektivy. Urbánní prostor je v jejich tvorbě zároveň prostorem mentálním. Snaha vyznat se v něm, opanovat ho prostřednictvím výtvarného aktu je ve skutečnosti snahou zabydlet se ve svém vlastním psychickém teritoriu.
www.museummontanelli.com

 

09.02.2016


Nové výstavy v GMU v Roudnici nad Labem

 
 
 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Očkova 5
11. února - 10. dubna 2016

Pavel Mrkus / Jindy / Another Time...


Svatopluk Klimeš / Nevidím to černě
...

10.02.2016


Andy Warhol: V hloubi mé zahrady

 

 

Muzeum města Brna, Špilberk 210/1
11. 2. - 1. 5. 2016

Výstava prací Andyho Warhola z období 50.–80. let.
Na výstavě návštěvníci nahlédnou do rozmanité výtvarné činnosti americké pop-artové ikony. Z reklamního kreslíře, na přelomu 50. a 60. let velmi vyhledávaného tvůrce na poli reklamy, se vypracoval na vůdčí osobnost výtvarného směru POP-ART a stal se tak výtvarníkem, který změnil vizuální vzhled 20. století. Výstava představí na 200 prací, od dobových inzerátů až po obaly na LP, kterých vytvořil téměř šedesát, nebudou chybět ani ikonické práce jako je portrét Marilyn Monroe, Campbellovy polévky, nebo Flowers. Nedílnou součástí expozice budou portréty slavných osobností z edice Carnegie Museum of Art, dobové plakáty z výstav Andyho Warhola ve světě ze 70. a 80. let nebo „portréty“ koček jménem Sam, kterých Warhol měl celkem pětadvacet. Více - Tisková zpráva:
www.spilberk.cz

10.02.2016


Muzeum Kampa zahájilo 2 unikátní výstavy...

 

09.02.2016


TVORBA LAUREÁTŮ BIENÁLE KRESBY PLZEŇ - MAĎARSKO

 

 

Maďarský instut Praha, Rytířská 25-27,  Praha 1
do 12. února 2016

Bienále kresby Plzeň připravilo v rámci projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 unikátní retrospektivní výstavu s názvem Jiný pohled na níž byla prezentována tvorba všech laureátů Bienále kresby Plzeň od roku 1996 až do roku 2014. Kolekci prací maďarských výtvarníků, kteří po celou dobu patřili k nejaktivnějším, vždy úspěšně reprezentovali a posbírali mnohá ocenění, představuje samostatná výstava ve Sklepní galerii Maďarského institutu.
Vystavují:
András Butak, Péter Balázs Kovács, István Madácsy, Gábor György Nagy, Éva Sebők, Valéria Sóváradi, László Zsankó

03.02.2016


Jiří John – malba, grafika, kresba

 

 

Galerie umění Karlovy Vary, Goethova stezka 6 
4. 2. - 27. 3. 2016

Průřez celoživotní tvorbou Jiřího Johna (1923-1972), člena skupiny UB 12, významného malíře, kreslíře a grafika, „básníka přírody“, k jehož stěžejním námětům patřila příroda, hmota a světlo...

 

03.02.2016


GRAND OPENING

 

  Národní galerie zve na GRAND OPENING – oslavy 220. výročí založení NG, které se uskuteční v pátek 5. 2. od 19 hodin ve Veletržním paláci...

04.02.2016


Karel Míšek: Kresba, barva, forma

 

 

Altán Klamovka, Klamovka - Praha 5
3. 2. — 27.2. 2016

Rukopis Karla Míška staví na humoru a určité grotesknosti na pozadí seriózní autorské výpovědi. Autor se věnuje grafickému designu celý život nejen jako aktivní tvůrce, ale také především jako pedagog a propagátor názoru, že kvalita vizuální kultury, která nás každodenně obklopuje určuje estetické cítění většinové společnosti. Pokud grafický design vnímáme v kontextu jeho hlavních funkcí – sdělit, informovat, instruovat a v neposlední řadě prezentovat.

Vystavený cyklus grafik s názvem Změna funkce je založen na významové proměně předmětů každodenního užívání v rámci tvůrčí nadsázky. Grafiky vycházející z kresebného základu jsou autorem rozvíjeny pomocí barevné hravosti určující samotnou dynamiku díla. Pomocí metafory Karel Míšek otevírá nekonečné množství asociací u běžných předmětů. Nůžky, které pochodují, židle, jejíž nohy tančí či zašmodrchané hřebíky – situace, které se normálně nestávají, jsou autorem povýšeny do polohy absurdity a svérázné výtvarné výpovědi. Dále jsou vystaveny plakáty, které tvoří podstatnou část tvorby Karla Míška. Jedná se o plakáty týkající se společensko-politických témat, na jejichž vytvoření byl vyzván kurátory ze světových muzeí plakátu. Forma plakátů Karla Míška nese jasnou formu s emocionálně naplněnou energií sdělení. Kresba je zde spolu s barevností a textem základem pro jasné sdělení, které má mnohdy tvůrčí potenciál sociálně-kulturní angažovanosti.

02.02.2016


LIST ZA LIST

 

 

Národní galerie, Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
26. 1.  — 1. 5. 2016

Anglická versus česká grafika. Výměna grafik s Britským muzeem v Londýně

Expozice v grafickém kabinetu Veletržního paláce staví vedle sebe 2 soubory grafik jejichž výměna se uskutečnila v roce 1985...

 

02.02.2016


David Moješčík – NYMPHAEUM

 

 

Galerie Caesar, Horní náměstí-radnice, Olomouc
2. 2. - 26. 2. 2016

Tvůrčí zájem Davida Moješčíka se opírá o principy zobrazivě figurálního sochařství. Autor ve své tvorbě akcentuje figuru a portrét. Vytváří dokonale až hyperrealisticky modelované nahé lidské postavy – bytosti zastavené v čase, ve stavu vytržení nebo meditace, často v nezvyklých jogínských pozicích.
Více:

02.02.2016


SPLENDID ISOLATION - Vrbický/Smetana/Štourač

 

 

Galerie Villa Pellé, Pelléova 10, Praha 6
5. 2. - 30. 3. 2016

Současná podoba kresby v díle tří uměleckých solitérů - Štěpána Vrbického, Tomáše Smetany a Jiřího Štourače. Výstava pomalého plynutí času je v přímém rozporu s naší obvyklou každodenností...

02.02.2016


Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni zve na výstavy...

 

  Galerie Ladislava Sutnara, Riegrova 11, Plzeň a Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
3. a 4. února 2016

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni zve na výstavy: 

Bilance - vernisáž se konná 3. února od 18:00 hodin v Galerii Ladislava a výstava představí fotografie vážící se k právě uplynulému roku 2015 v Plzni

Klauzury - tradiční výstavu klauzurních prací studentů, jejíž vernisáž se koná 4. února od 17:00 hodin v prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara...


 

28.01.2016


Jiří Suchý & Jiří Šlitr - OHLÉDNUTÍ ZA VÝTVARNOU TVORBOU LEGENDÁRNÍ DVOJICE

 

 

Galerie HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
3. února - 28. února 2016

Galerie Hollar představuje výtvarnou tvorbu legendární autorské dvojice Jiří Suchý & Jiří Šlitr. Navazuje tak na výstavu, kterou v roce 2009 uspořádala Galerie Smečky. Jiří Suchý divákům představí hlavně své grafické dílo z poslední doby - litografie, které tiskne v dílně Petra Korbeláře. Oba společně během výstavy představí ukázku z tisku.  Tato tvůrčí dílna proběhne v Hollaru v pondělí 22. 2. 2016 od 16  do 17 hodin. Vystavené práce Jiřího Suchého jsou zaměřeny na hudební témata, prostředí divadla, portréty, ženy a figurální kompozice. Tvorba Jiřího  Šlitra  je v galerii prezentována kresbami z šedesátých let, provedenými  perem, tužkou a propiskami, lavírovanými tušemi a akvarelem. Ve vstupním prostoru představí současní hollaristé díla, která jsou inspirována tvorbou a osobností těchto umělců...(Pavel Piekar, kurátor)

 

 

28.01.2016


Peter Fabo: Meno, mesto, zviera, vec

 

 

DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 1
1. 2. - 5. 3. 2016

Výstava probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf.
Autorské knihy, které Peter Fabo vystavuje, vznikly výběrem snímků z osobních archivů. Fotografie tedy nevytvářel s vědomím jejich prezentace. Neretušoval, nekomponoval s vědomím konceptu celku. Knihy vznikaly jejich výběrem, syntézou v příběh. Pokaždé (a pro každého) jiný...


 

28.01.2016


Bez začátku, bez konce / Pocta Aleši Veselému

 

 

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 1, Praha 1
2. 2. - 28. 2. 2016

Připomenutí osobnosti a tvorby významného českého sochaře Aleše Veselého, který zemřel v prosinci loňského roku, je hlavním poselstvím připravované vzpomínkové výstavy v Museu Kampa. Výstava prezentuje autorovu tvorbu, kterou je zastoupený ve sbírkách Musea Kampa, doplní ji několik děl ze soukromých sbírek a soubor čtyř objektů z roku 2012, které vznikly na sympoziu v Mikulově a které dosud nebyly v Praze vystavené...

27.01.2016


Nové výstavy v Oblastní galerii Liberec

 

 

Oblastní galerie Liberec

Úpadek nezastavíš. Podle Williama Hogartha...
28. 1.  – 1. 5. 2016

Jana Kasalová / Odjinud...
28. 1. – 8. 5. 2016

27.01.2016


AJG zve na nové výstavy...

 

 

Alšova jihočeská galerie, Wortnerův dům v Českých Budějovicích, U Černé věže 22
29. 1.−10. 4. 2016

Mozaika drobných radostí - Sbírka Evy Petrové ...
(obr.)

Bolestná melancholie
Václav Hejna a expresivní tendence ve 30. letech 20. století...

27.01.2016


Jiří Balcar, kresba, grafika a malba

 

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
28. 1. – 3. 4. 2016

Jiří Balcar (1929-1968), český grafik, malíř, ilustrátor, typograf a kreslíř, patřil koncem 50.let 20. stol. k průkopníkům české poválečné abstrakce a kaligrafie. Po pobytu v USA (1964) se jako jeden z prvních českých umělců obrátil k pop-artu. Vystavená díla jsou ze sbírky Galerie Dolmen...

27.01.2016


Armaturka a Galerie Emila Filly zvou na 4 velké vernisáže...

 

   

Galerie Emila Filly, Ústí n. Labem
27. 1. – 24. 2. 2016 
Jiří Bartůněk: Minulost je Past

Malá galerie Armaturky, do 25. 2. 2016
Antonín Jirát: Edges and Ages

Galerie Pro design, do 24. 2. 2016
Eliška Králová: Malé světy

Prostor Inkubátoru Armaturky, do 3. 3. 2016
Přemysl Černý, Eva Hofmanová: Kresba, malba, video...

21.01.2016


Iain Patterson / Out West - Edinburg / Skotsko / Velká Británie

 

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, Dům umění – Kabinet architektury
22. 1. – 20. 3. 2016

Ostravská expozice díla umělce a pedagoga Iaina Pattersona bude pojata jako typická ukázka prolnutí architektury a výtvarného umění...
V úterý 15. března 2016 v 16 hodin se v Domě umění uskuteční setkání s umělcem a křest publikace k výstavě...

20.01.2016


Eva Maceková – Skicáky

 

 

DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
4. 1. - 31. 1. 2016

Výstava probíhající v prostorách Archivu výtvarného umění v rámci projektu Polička/Shelf představuje jen malou část autorčiny tvorby. Ve skicácích zde nabízí pohled na čistou, dokončenou ilustraci a paralelně také prezentuje dvě knihy – sbírky, které autorka vytvořila ještě za studií ilustrace na pražské UMPRUM...

19.01.2016


SKVĚLÝ NOVÝ SVĚT

 

 

DOX - Centrum současného umění, Poupětova 1, Praha 7
do 25. 1. 2016

Výchozím bodem výstavy Skvělý nový svět je srovnání modelů fungování společnosti, jak je v minulém století ve svých slavných dystopických vizích budoucnosti popsali Aldous Huxley, George Orwell a Ray Bradbury, se současnou společenskou situací, zejména s důrazem na oblast společenské kontroly, konzumu a médií.
Výstava se zaměřuje na to, v čem se tyto dystopické předpovědi mýlily a jak a v čem dnešní realita mnohonásobně jejich chmurné vize překonala. Tvorba současných umělců, kteří se dlouhodobě zabývají tématy týkajícími se společenského dohledu, konzumní společnosti a mediálního světa, má stejné varovné poselství, odkazuje ovšem bohužel k budoucnosti, která už nastala. 

Vystavující umělci:
Barbora Bálková (CZ), Zarko Baseski (MKD), Denis Beaubois (AUS), William Betts (USA), Hans Jürgen-Burkard (GER), Bureau d’Etudes (FR), Michal Cimala (CZ), Paolo Cirio & Alessandro Ludovico (USA/IT), Sylvie Fleury (CHE), Farma v jeskyni / Farm in the Cave (CZ), Jason Florio (UK), Douglas Gordon (UK), Heather Dewey-Hagborg (USA), Jens Hikel (GER), Martina Hozová (CZ), Shinseungback Kimyonghun (KOR), Krištof Kintera (CZ), Jan Macko (CZ), Simon Mckeown (UK), Petr Motyčka (collaboration: Filip Hepnar) (CZ), Numen / For Use (HR/AT), Daniel Pešta (CZ),  Reynold Reynolds (USA), Jaroslav Róna (CZ), Surveillance Camera Players (USA), Daisuke Takakura (JAP), Lukáš Weishäupl (CZ) & Anonymous

19.01.2016


Alena Kučerová - Práce ze sbírek GASK

 

 

GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora
31. 1.- 1. 5. 2016

Výstava představí práce výrazné soliterní osobnosti umělkyně Aleny Kučerové (nar. 1935), členky skupiny UB 12, která od šedesátých let pracuje svébytnou a ojedinělou technologií perforace. Od abstraktních prací přešla k figurálním a krajinným motivům, které jsou poetizací reality lidského života. Vystavené grafiky a perforované listy jsou výběrem z obsáhlého souboru zastoupeného ve sbírkách Galerie Středočeského kraje.
Adriana Primusová, kurátorka výstavy
www.gask.cz

28.01.2016


Dalibor Smutný - Ze světla ke světlu / FROM LIGHT TO LIGHT

 


 
 

GASK - Galerie Středočeského kraje, Barborská 51-53, Kutná Hora
31. 1.- 1.  5. 2016


Výstava Dalibora Smutného je součástí galerijního cyklu "Přesahy grafiky"...

Doprovodný program:
GASK Print Exchange 2016
Třetí ročník výměnného a výstavní projektu pro školy se zázemím ke grafické tvorbě.
Projekty Print Exchange jsou velmi oblíbené především ve Spojených státech amerických, kde jednotlivé instituce i zájmové kluby organizují několik výměn během jednoho roku.  
Podmínkou účasti v GASK PRINT EXCHANGE 2016 je zaslání grafik na téma „RYTMUS PŘÍRODY...více informací: 
 

28.01.2016


Eduard Ovčáček - Grafika je dar II ( Labyrinty & Partitury)

 

 

Galerie výtvarného umění v Ostravě, - Dům umění - Kabinet grafiky, Jurečkova 9
20. 1. - 20. 3. 2016

II. část výstavy Eduarda Ovčáčka prezentuje digitální tisky z roku 2014 s názvem Labyrinty & Partitury. Jedná se o cyklus grafických listů, pro něž se leitmotivem stala hudba a oblast techniky, jež se navzájem prolínají a mnohdy vytvářejí pro diváka až překvapivou symbiózu...

14.01.2016


Joachym Beruschka - Obrazy - Grafika - Plastika

 

 

Dům Pánů z Kunštátu, Řetězová 3, Praha 1
9. 1. - 28. 2. 2016

V galerii Domu pánů z Kunštátu v Řetězové ulici vystavuje do 28. února svá díla malíř a grafik Joachym Beruschka. Jeho volná tvorba vychází z přírody, do které často a rád jezdí, a která je podkladem pro jeho velmi originální tvorbu obrazů či barevných linorytů. Autor v nich nezapírá svou zálibu v popartové až psychedelické barevnosti, secesní zdobnosti, čínské malbě, japonském dřevořezu nebo umění primitivů. Kromě klasické malby je na výstavě k vidění nový barevný grafický soubor šumavských motivů a k abstrakci sahající kolekce plastik vytvořená recyklací použitých linorytových forem a jejich propojením s jinými materiály.

13.01.2016


Jaroslava Pešicová – Ohlédnutí

 

 

Galerie Nová síň, Voršilská 139/3, Praha 1
13. 1. - 7. 2. 2016

Výstava Ohlédnutí přináší výběr z díla nedávno zesnulé přední  české akademické malířky a grafičky Jaroslavy Pešicové (1935 - 2015). Po vystudování Vyšší školy uměleckého průmyslu v Praze absolvovala Akademii výtvarného umění v Praze u profesora Vladimíra Sychry. Byla členkou umělecké skupiny Etapa, SČUG Hollar a SVU Mánes. Stejně jako ve velké části autorčiny tvorby, tak i v tomto výběru, dominuje figura, jež je zasazena do výpravné a barevně bohaté kompozice...
www.novasin.org

12.01.2016


Eliška Čabalová - OŽIVENÉ FORMY

 

 

Městská galerie Týn nad Vltavou, Dům U Zlatého slunce
16. 1. - 21. 2. 2016

Jméno Eliška Čabalová je spjato s fenoménem kniha a ušlechtilým řemeslem jejího vázání. Dokonale zvládnutou techniku knižní vazby a citlivost k papíru jako autonomnímu médiu spojuje v poslední době s myšlenkovým konceptem, který dílo posouvá do oblasti volného uměleckého projevu...

14.01.2016


HA! KNIHA!!!

 

 

Knihovna města Ostravy,28. října 2, Ostrava
15. 12. 2015 - 19. 1. 2016

Výstava "HA! KNIHA!!!" v Knihovně města Ostravy představuje průřez knižní tvorbou posluchačů Ateliéru obalový a knižní design Fakulty umění Ostravské univerzity. Návštěvníci mohou vidět podstatnou část kolekce, se kterou ateliér úspěšně reprezentoval univerzitu na výstavě Pokoje IV koncem října tohoto roku v Praze v galerii Containall a návštěvníky byl hodnocen jako nejlepší pokoj.

07.01.2016


Romana Rotterová - Cesta

 

 

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
12. 1. – 24. 4. 2016

Výstava prací Romany Rotterové s názvem Cesta diváka provede autorčiným tvůrčím putováním, zahrnujícím kromě grafiky také tvorbu textilní, ilustrační i básnickou...

12.01.2016


Adolf Born – Habsburkové a ti druzí

 

 

Galerie Moderna, Masarykovo nábř. 24, Praha 1
do 10. 1. 2016

Více jak šedesát příběhů v jednotlivých grafických listech, akvarelech a pastelech vypráví Adolf Born - příběhů ve kterých je možné téměř vše, kde neplatí fyzikální zákony a humor slouží jako nástroj, který napovídá jak odhalit rozpor mezi realitou a snem. K výstavě vychází také stejnojmenná kniha „ Habsburkové a ti druzí“, která popisuje události, místa a lidi, které jsou Adolfu Bornovi blízké.

 

07.01.2016


Jubilanti Hollaru 2016

 

   

Galerie HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
6. ledna - 31. ledna 2016

Tradiční výstava Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR umožňuje veřejnosti seznámit se s časem prověřenými hodnotami českého i slovenského grafického umění...

Doprovodný program:
13. ledna v 17 hod.
- Komentovaná prohlídka s kurátorkou výstavy Alenou Laufrovou
20. ledna v 17 hod. - Povídání jubilantek o grafice a nejen o ní

Obr.: grafický list Naděždy Synecké

12.01.2016


Připomínáme: Jiří Šalamoun...a ještě tohle - výstava trvá už jen tři týdny...

 

 

Galerie Kooperativy, Pobřežní 665/21, Praha 8
16. 12. 2015 -
15. 3. 2016

Výstava jednoho z předních ilustrátorů druhé poloviny 20. století byla uspořádaná k autorovu významnému životnímu jubileu.

Jiří Šalamoun (1935) je znám především svými výtvarnými interpretacemi jako je například Dickensova Kronika Pickwickova klubu, Sterneův Tristram Shandy, Tolkienův Hobit, Cooperův Poslední Mohykán nebo Saroyanův Tracyho tygr. Především dětští čtenáři ho budou znát, jako autora příběhů Maxipsa Fíka či Hofmanova Pana Taua. Více o autorovi: cs.wikipedia


01.03.2016


Dokumentační výstava o realizaci Pomníku Jana Palacha na Alšově nábřeží v Praze

 

 

Vstupní hala hlavní budovy FF UK, Náměstí Jana Palacha 1, Praha 1
16. 12. 2015 – 31. 1. 2016

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy připravila pro všechny zájemce o bližší informace k historii a průběhu realizace Pomníku Jana Palacha dokumentační výstavu v prostorách vstupní haly FF UK, Náměstí Jana Palacha 1. Výstava je přístupná denně v provozních hodinách budovy. Vstup je volný...více - tisková zpráva:

16.12.2015


Legenda Zuzana Růžičková

 

 

Galerie Havelka, Martinská 4, Praha 1
12.12. — 17. 12. 2015

Osmý týden výstavního projektu „Legendy Gr2“...

16.12.2015


Václav Johanus - Barevný rok

 

 

Galerie Hrozen, Hroznová 312/22, České Budějovice
10. prosince 2015 - 15. ledna 2016

Originály / grafika / ilustrace
Grafik, ilustrátor a karikaturista Václav Johanus (nar. 1947) se věnuje volné a užité grafice, knižní a novinové ilustraci, koláži a kreslenému humoru. Základní grafickou technikou je serigrafie postavená na přesném barevném soutisku, ve volné tvorbě převládá tempera, případně akryl. Věnuje se také koláži, která svými možnostmi doplňuje obvykle úspornou formu vyjádření. Od roku 1965 uspořádal přes 90 samostatných a účastnil se více než 200 společných výstav doma i v zahraničí. Za karikaturu, grafiku, hračky a plakáty získal ocenění.

16.12.2015


Lukáš Tůma a Jiří Kývala - za obzor

 

 

Oblastní galerie v Liberci, Masarykova 723/14
17. 12. 2015 – 24. 1. 2016

Nová výstava grafiky věnovaná Jiřímu Kývalovi a Lukáši Tůmovi se jmenuje Za obzor a uzavírá letošní projekt představující autorské i jinak spřízněné dvojice věnující se práci s papírem. Název výstavy je příhodný, protože nejen ukazuje vybrané krajinné motivy s dalekými a pustými horizonty, ale také dokazuje, že oba autoři se dokáží dívat za obzor současným možnostem klasického hlubotisku. Neustále se snaží přicházet s novými řešeními, inovují staré technické postupy a to je také důvod proč jejich grafiky působí tak moderně.

16.12.2015


POKLADY VYSOČINY – Skvosty z depozitářů

 

 

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Havlíčkovo náměstí 18
11. prosince 2015 - 28. února 2016

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě představují velký výstavní projekt Poklady Vysočiny - Skvosty depozitářů. Rozsáhlá výstava je kolektivním dílem všech muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. V muzeu a v galerii budou k vidění ty nejcennější a nezajímavější předměty z depozitářů těchto institucí. Výstava umožní nahlédnout do muzejního a galerijního zákulisí a přiblíží každodenní práci muzejníků a galeristů. Poklady galerií Vysočiny představí v 70 výtvarných dílech výběr toho nejlepšího z obrazů, plastiky a papírových sbírek depozitářů od 2. poloviny 19. století po současnost.
www.galeriehb.cz

10.12.2015


Zlatá stuha 2015

 

 

Poštovní muzeum, Nové mlýny 1239/2,Praha 1
9. 12. 2015 – 20. 3. 2016

Poštovní muzeum v Praze připravilo výstavu pro návštěvníky všeho věku, ale především pro děti a mládež. Ve spolupráci s Českou sekcí IBBY představuje ty nejlepší dětské knihy, které vznikly v posledních pěti letech a byly oceněné Zlatou stuhou.
V kolekci ilustrací jsou zastoupeni významní výtvarníci: například Stanislav Kolíbal, oceněný za celoživotní přínos ilustraci pro děti a mládež. Dále najdete díla čerstvě oceněných ilustrátorů: Andrey Tachezy, Jiřího Franty, Terezy Ščerbové, Marie Štumpfové, Honzy Smolíka. Své práce Vám představí i nominovaní ilustrátoři: Lucie Dvořáková, Jaromír Plachý, Eva Volfová, Juraj Horváth, Renáta Fučíková, Nikola Hoření, Tereza Říčanová, Eva Chupíková, František Petrák, Jan Hísek a Lucie Lomová.
Kromě ilustrací budou vystaveny i knihy oceněných autorů a překladatelů....více - Tisková zpráva:

09.12.2015


Příběh Alšovy jihočeské galerie. Od gotiky po současnost

 

 

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
9. 12. 2015 – 27. 2. 2016

Výstava „Příběh Alšovy jihočeské galerie – Od gotiky po současnost“ představuje to nejzajímavější ze sbírky, která patří mezi pět nejvýznamnějších v České republice...

08.12.2015


Naděžda Plíšková

 

 

Topičův salon, Národní 9, Praha 1
8. 12. 2015 — 29. 1. 2016

V letošním roce si Topičův salon připomíná 65. výročí od zahájení činnosti Galerie Československého spisovatele, která v domě na Národní třídě 9 působila v letech 1950 - 1991. V roce 1981 zde v Malé galerii vystavovala Naděžda Plíšková (1934 – 1999), česká grafička, autorka sochařských objektů a básnířka, jejíž tvorbu připomíná současná výstava představující grafiky z šedesátých let i méně známé  barevné sítotisky z let sedmdesátých, kresby a polistopadové bronzové objekty.

08.12.2015


TRAFOLOGY (2006-2014)

 

 

Trafo Galerie, Příčná 1, Praha 1
5. 12. - 22. 12. 2015

Pražské umělecké uskupení Trafačka vydává rok po poslední výstavě v industriálních prostorách vysočanské trafostanice souhrnnou publikaci o osmi letech své existence. Křest knihy je spojen se stejnojmennou výstavou rezidentů Trafačky, jejichž společným výstavním jmenovatelem je pocta Nikolu Teslovi. Vystavují: Michal Cimala, Jakub Hubálek, Jakub Janovský, Jan Kaláb, Martin Krajc, Jakub Nepraš, Robert Šalanda, Michal Škapa a Jan Vlček...více - Tisková zpráva:

08.12.2015


JOSEF LADA - ILUSTRACE

 

 

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Michalská 7
4. 12. 2015 - 10. 4. 2016

Severočeská galerie výtvarného umění představuje v předvánoční době dílo jednoho z nejvýznamnějších českých ilustrátorů - Josefa Lady. Na výstavě budou prezentovány Ladovy typické obrazy a  jeho nejznámější ilustrace k dětským knížkám, ilustrace do humoristických časopisů i ke knize Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka.

        

03.12.2015


Jan Jedlička - Světlotisky, mezzotinty a pigmenty

 

   

Galerie u Betlémské kaple, Betlémské nám. 8, Praha 1
3. 12. 2015 - 24. 1. 2016 

Jan Jedlička se narodil v roce 1944 v Praze, kde studoval v letech 1962-68 na Akademii výtvarných umění. V roce 1969 emigroval do Švýcarska. Centrálním motivem jeho umělecké tvorby je krajina - zabývá se charakteristikou krajiny podle jejich určitého geografického uzpůsobení (jižní Toskánsko, Irsko, Wales, Praha a okolí). Používá různé techniky – kresbu, akvarel, fotografii, zemní pigmenty, mezzotintu, sítotisky a film...
www.galerieubetlemskekaple.cz 

03.12.2015


Autorská kniha jako kniha

 

   

DOX, Centrum současného umění, Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
3. 12. 2015 - 3. 1. 2016 

Kniha je prostor, který rovnoceně umožňuje vnímání myšlenky slovesné i vizuální, dynamické i statické, je to prostor pohybu, prostor stanutí a prostor vytváření...

Výstava je součástí projektu Polička a probíhá v prostorách Archivu výtvarného umění. V rámci vernisáže proběhne přednáška z cyklu V 6 v Archivu, kde autorka výstav Lucie Rohanová přiblíží tento formát...

03.12.2015


Připomínáme: 31.1. končí výstava Sbírka GFÚ

 

 

DOX, Centrum současného umění, Malá věž, Poupětova 1, Praha 7
2. 12. 2015 - 
prodlouženo do  31. 1. 2016

Sbírka Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR, shromažďuje díla výtvarníků, kteří ve výstavním sále tohoto ústavu představili své práce v rámci výstavního cyklu Setkávání, založeného na spolupráci s Archivem výtvarného umění...

28.01.2016


Výstavy v Moravské galerii v Brně

 

 

Moravská galerie v Brně

Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1938–1945...
Místodržitelský palác, Moravské náměstí, 11. 9. 2015 - 10. 1. 2016

Nejkrásnější české knihy roku 2014...
Pražákův palác, Husova 18, 1. 12. 2015 - 6. 3. 2016

02.12.2015


Dalibor Chatrný / Prostorem, gestem, energií

 

 

GKK - Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
2. 12. 2015 — 31. 1. 2016

Tvorba Dalibora Chatrného je neobyčejně otevřená různým podnětům, které dokázal vnímat a využít po svém. Vycházel z komplikované analýzy různých myšlenkových sfér. Uvědomoval si, že mohou navzájem prorůstat a doplňovat zákonitosti platící v přírodních vědách a pravidla platná v umění. Tím dospěl i k překračování hranic mezi různými tvůrčími oblastmi, například mezi exaktním zkoumáním různých druhů energií a jejich působením a uplatněním ve výtvarném projevu, mezi přírodními procesy a uměleckou tvorbou, mezi poezií a její vizuální interpretací...

02.12.2015


Pohled ze stínu - David Böhm a Jiří Franta

 

 

Galerie Hraničář, Ústí nad Labem
1. prosince - 29. prosince 2015

Výstava Pohled ze stínu dvojice autorů Davida Böhma a Jiřího Franty přivádí do Ústí nad Labem autorskou dvojici, která byla třikrát nominována na Cenu Jindřicha Chalupeckého. Úspěchy sklízí i jejich knižní tvorba. J. Franta a D. Böhm spolu spolupracují od roku 2006 a pro jejich tvorbu je charakteristické prolínání médií, experimentování a tvůrčí dialog... 

02.12.2015


AKTUÁL 2015

 

 

Galerie Caesar, Horní náměstí-radnice, Olomouc
1. 12. - 30. 12. 2015

Již několik let tradiční rekapitulace práce umělců z okruhu Galerie Caesar představí díla vzniklá v roce 2015.  www.galeriecaesar.cz

01.12.2015


Čeští a italští skladatelé očima současných grafiků

 

 

Křest grafického kalendáře spojený s výstavou a koncerty

Památník národního písemnictví a česko-italská kulturní asociace Lucerna z Boloni zvou na prezentaci kalendáře, který zachycuje portréty českých a italských hudebních skladatelů od renesance po 20. století. Na jeho realizaci se podílelo šest grafiků – Andrea Ballardini, Zbyněk Hraba, Zdena Hušková, Pavel Piekar, Miloš Sláma a Ladislav Sýkora. Společným prvkem je technika linorytu, kterou každý z umělců uplatňuje svébytným způsobem.

Malá vila PNP, Pelléova 20/70, Praha 6 - Bubeneč
výstava : do 29. 1. 2016

3. 12. 2015 od 19 hodin 
-
Křest kalendáře na rok 2015 spojený se zahájením výstavy...

10. 12. 2015 od 19 hod -
Koncert V v národním tónu...

17. 12. 2015 od 19 hod - Vánoční  koncert z děl českých a italských barokních mistrů...

01.12.2015


Praha ve strhaném plakátu

 

 

Muzeum hl.m. Prahy,Na Poříčí 52, Praha 8
26. 11. 2015 – 28. 2. 2016

Výstava české fotografky a výtvarnice Jitky Kopejtkové (1973), která zachycuje originálním způsobem neopakovatelnou atmosféru ulic hlavního města. Reklamní plakáty, všudypřítomné v ulicích města se postupem času proměňují a z jejich torz vznikají mnohdy bizarní vizuální spojení, která zachytila autorka svým fotoaparátem. Jitka Kopejtková pracuje s nalezeným objektem – fragmentem plakátu, do kterého již nezasahuje, zachovává identitu ulice a její genius loci. Spojením vrstev strhaného plakátu vznikají nečekané kombinace slov a barev... více - tisková zpráva:

 

01.12.2015


Olomoucký okruh / Olomoucká polooficiální výtvarná scéna za normalizace

 

 

Muzeum moderního umění | Divadlo hudby, Olomouc
21. 10. - 11. 12. 2015

Olomoucký okruh je první z dvojice výstav, jimiž Archiv výtvarného umění ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc podrobněji mapuje neoficiální a polooficiální výtvarné dění v Olomouci 70. a 80. let. Výstava se věnuje Galerii v podloubí a výstavní činnosti Divadla hudby – významným ohniskům polooficiálního výtvarného života, jakkoli měly obě instituce ryze oficiálního zřizovatele. Souvislá dokumentace (např. kompletní řada katalogových plakátů v mimořádné grafické úpravě Oldřicha Šembery, dobové fotografie), kterou výstava představí, umožňuje nejen detailní vhled do olomoucké výstavní dramaturgie, ale i živou představu úsilí, snah, reálných možností i vítězství v kulturním životě tohoto nesnadného období.
www.olmuart.cz

26.11.2015


XXI. Festival komorní grafiky

 

 

Galerie HOLLAR, Smetanovo nábř. 6, Praha 1
25. listopadu - 23. 12. 2015

Kotková Markéta • Kuklík Ladislav • Puchnarová Dana • Šechtlová Marie Michaela • Vlasáková Eva Kornatovský Jiří • Šalamounová Barbara • Altman Jiří • Kaloč Robin • Budíková Jana Manojlín Martin • Piekar Pavel • Velíšek Martin • Janůjová Jarmila • Benešová Daniela • Beneš Karel • Křen Ivo • Králová Markéta • Axmann Mikoláš • Brejcha Šimon • Storchová Hana • Vojtová Lenka • Suchánek Vladimír • Bauer Milan • Severová Jaroslava • Oberfalcer François • Michálek Ondřej • Sláma Miloš • Hraba Zbyněk • Růžičková Zuzana • Falušiová Lenka

Doprovodný program:
2. 12. v 15 až 16 hodin – „Dětská dílna“
9. 12. v 17 hodin – „Grafický trh“...

24.11.2015


Hádám, hádám pohádku - Knižní ilustrace Vlasty Švejdové

 

 

Muzeum města Brna, špilberk
19. listopadu 2015 - 24. ledna 2016

Letošní vánoční výstava představuje ilustrátorku a spisovatelku knížek pro nejmenší děti – Vlastu Švejdovou.  Kromě ilustrací spolupracovala autorka též na televizních pohádkách...více -Tisková zpráva:

19.11.2015


Nové výstavy ve Východočeské galerii v Pardubicích

 

 

Východočeská galerie v Pardubicích, Zámek č. 3, Dům u Jonáše
11. 11. 2015 – 28. 2. 2016

Bohumil Kubišta – Grafika...(obr.)

Michaela Kukovičová – Kouzelná baterka...

18.11.2015


MARTIN GERBOC a MARKÍZ DE SADE „Justina čili Prokletí ctnosti“

 

 

Galerie 1. patro, Myslíkova 9, Praha 1
19. 11. -  5. 12. 2015 

Prezentace autorských tisků, biobliofilie a nových maleb s doslovem Otto M. Urbana.
www.galerie1patro.cz

 

18.11.2015


Biblické příběhy na renesančních iluminacích

 

 

Galerie Klementinum – Výstavní sál, Národní knihovna ČR, Mariánské nám. 190, Praha 1
19. 11. 2015 - 3. 1. 2016

Výstava představuje vybrané hudební rukopisy, kancionály a graduály z fondů v Národní knihovny České republiky. Tyto rukopisy sloužily v 16. století pro zpěv na kůrech městských kostelů a objednávali je movití a vzdělaní měšťané, řemeslnické cechy i představitelé vyšší a nižší šlechty. Cílem výstavy je na uvedených příkladech ukázat jednotlivé iluminace chorálních rukopisů z hlediska nepřeberného množství ikonografických motivů, které samy o sobě představují vzorník biblické ikonografie.
Více - Tisková zpráva:

18.11.2015


Pavel Piekar - Nečekej, až tě Bůh osloví...

 

 

Výstavní sál Emauzského opatství, Vyšehradská 49/320, Praha 2
20. 11. 2015 - 30. 1. 2016

Výstava barevných linorytů Pavla Piekara

Pavel Piekar (1960) absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze a soukromá výtvarná studia
u doc. Bohuslava Kutila a manželů Jenny a Jana Hladíkových. S technikou linorytu systematicky pracuje od roku 1983, tiskne autorsky, v malých nákladech, barevné odstíny jednotlivých desek vznikají mícháním tiskařských a olejových barev. 

Více o autorovi -  Rozhovor Aleny Laufrové s Pavlem Piekarem:

 

18.11.2015


Připomínáme: 24. ledna končí výstava E. Muncha v Albertině...

 

 

Albertina, Wien

EDVARD MUNCH - LIEBE, TOD UND EINSAMKEIT...
25. září 2015 - 24. ledna 2016

SPURENSUCHE - DIE SAMMLUNG ARTHUR FELDMANN UND DIE ALBERTINA...
16. říjen - 29. listopad 2015

19.01.2016


Daniela Vinopalová a Monika Immrová - Socha

 

 

GASK, Barborská 51-53, Kutná Hora
15. 11. 2015 - 14. 2. 2016
komentovaná prohlídka:
sobota 9. 1. 2016 v 16 hodin

Konfrontace sochařek dvou generací, Daniely Vinopalové (nar. 1928) a Moniky Immrové (nar. 1970), je úvahou o pojmu sochy v současném umění. Obě sochařky přitom vystupují ve své generaci jako výrazné a zároveň solitérní osobnosti.
Daniela Vinopalová studovala v padesátých letech 20. století na Akademii výtvarných umění v ateliéru Karla Pokorného. Její tvorba se však v šedesátých letech profilovala zcela odlišným a osobitým stylem, směřujícím spíše spirituální než racionální cestou. Způsob zacházení s materiálem odkazuje k soudobému proudu informelu, ale její dílo bývá spojováno i s oblastí intuitivní akční tvorby. Výstava v GASK je zároveň ohlédnutím za jejím celoživotním dílem.
Monika Immrová vystudovala Akademii výtvarných umění v ateliéru Jindřicha Zeithammla (2001) a ve své tvorbě se záměrně vrací k tradičnímu médiu sochy. V jednoduchých formách sleduje zákonitosti proporcionality a rovnováhy, postihuje vztah mezi plasticitou a kresebností.
Obě autorky se v jednoduchých abstraktních formách vyjadřují k nadčasovému a stále nově problematizovanému vztahu hmoty, objemu a tvaru a jejich určení v prostoru.
(Adriana Primusová, kurátorka výstavy)

06.01.2016


Květa Pacovská: Maximum Contrast

 

 

GHMP, Městská knihovna, Mariánské náměstí 1, Praha 1
11. 11. 2015 - 27. 3. 2016

Retrospektivní výstava umělkyně, která je známá především v zahraničí svými originálními knižními ilustracemi a experimentálními autorskými knihami.
Záměrem projektu bude poprvé přestavit domácímu publiku celou šíři její mimořádně soustředěné tvorby, nejen ilustrace a autorské knihy, ale také obrazy, sochařské objekty, grafiky, kresby, ilustrace, které měla možnost vidět veřejnost v řadě světových muzeí a galerií (Centre Georges Pompidou v Paříži, Museum für Angewandte Kunst ve Frankfurtu nad Mohanem aj.).
V Praze bude představena její tvorba v této souhrnné koncepci poprvé...

11.11.2015


Zveme na dernisáž výstav v Alšově jihočeské galerii

 

 

Wortnerův dům AJG, České Budějovice
dernisáž 24. 1. 2016

HOLLAR ET ALII / Barokní veduty a krajiny na grafikách ze sbírky AJG...
(obr.)

KRAJINY DUŠE / Surrealismus ze sbírky Pražské plynárenské...

19.01.2016


TOMÁŠ HŘIVNÁČ - NA PŘÁNÍ / suchá jehla, kresba, malba

 

 

Galerie La Femme, Bílkova 2, Praha 1
9. 11. – 29. 11. 2015


Tomáš Hřivnáč vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze a má za sebou celou řadu samostatných či skupinových výstav u nás i v zahraničí. Zabývá se především grafickou tvorbou, je vynikající v technice suché jehly. Za dílo Flamenco I. získal v roce 2009 první cenu na mezinárodním bienále grafiky Xàtiva ve Španělsku. Významné jsou také jeho olejomalby, akryl a keramická tvorba.
Hřivnáčovou doménou jsou ženy, které pak v aktu a většinou s neviděnými tvářemi nechává v nejrůznějších pózách s obdivuhodnou kreativitou nekonečně variovat. Důležitá je pro něj symbolika, témata často zachycují letmý okamžik, akci nebo gesto.

10.11.2015


Legenda Vilém Balej

 

   

Galerie Havelka, Praha 1, Martinská 4
7. - 12. listopadu 2015

Třetí týden výstavního projektu „Legendy Gr2“ - VILÉM BALEJ
Během osmi týdnů se zde postupně představuje OSM TVŮRCŮ, o kterých se v prostředí Kokoliova ateliéru Grafika 2 na AVU v Praze vyprávějí legendy. Jsou to jak umělci, kteří se prosadili na výtvarné scéně, tak i osobnosti, které léta intenzivně pracují v soukromí ateliéru a jejichž dílo může být pro veřejnost speciálním překvapením. Projekt je věnován Šárce Trčkové...

10.11.2015


LIBOR FÁRA: Rytmus

 

 

Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 503/2, Praha 1
7. 11. 2015 - 7. 2. 2016

U příležitosti 90. výročí narození Libora Fáry (12. září 1925 - 8. března 1988) pořádá Museum Kampa výstavu zvanou „Rytmus“ zachycující průřez Fárovy širokospektré tvorby. Na výstavě budou k vidění surrealistické obrazy z Fárovy rané tvorby, dřevěné asambláže, které Fára skládal z již vysloužilých předmětů, ale také mnohé kresby, koláže či scénografická a typografická díla nesoucí se v duchu volné tvorby. Návštěvníci se mohou těšit i na vybraná knižní díla, za něž Libor Fára získal několik ocenění...více -tisková zpráva:

05.11.2015


Helena Zmatlíková, knižní ilustrace

 

 

Galerie Slováckého muzea, Otakarova 103, Uherské Hradiště
15. 10. 2015 – 3. 1. 2016

Galerie Slováckého muzea představuje ilustrační tvorbu výtvarnice Heleny Zmatlíkové (1923 - 2005), která patří mezi desítku nejčastěji vydávaných českých ilustrátorů 20. století a jejiž ilustrace jsou
neodmyslitelně spjaty zejména s pohádkami a dětskými knihami z české i světové pokladnice...

04.11.2015


Karel Malich 91

 

 

Galerie Zdeněk Sklenář, Salvátorská 6, Praha 1
28. 10. 2015 – 16. 1. 2016

Při příležitosti 91. narozenin malíře a sochaře Karla Malicha představuje Galerie Zdeněk Sklenář jeho díla, která vznikla v posledních dvou letech. Dva okruhy výstavy představují to nejaktuálnější, s čím se v poslední době Malich zabýval - nástěnné plastiky v přední části výstavního sálu a grafické listy v části druhé.

Obr. Pohled do expozice; © Galerie Zdeněk Sklenář

03.11.2015


Ars Combinatoria

 

 

Galerie Caesar Olomouc, Horní náměstí - radnice
3. 11. – 27. 11. 2015

Dagley, Daněk, Preschoux, Urbásek et al.
Vzájemné interakce výtvarného umění a matematiky dokládá mezinárodní výstava Ars Combinatoria. Svá díla inspirovaná kombinatorikou či geometrií na ní představí výtvarníci Mark Dagley z USA, Sébastien Preschoux z Francie, Robert Urbásek ze Slovenska a tuzemský zástupce Ladislav Daněk.
„Výstava dokumentuje možnost netriviálních přesahů vědy a umění, které mnohdy bývají velmi překvapivé. Na jedné straně může být vědecká ilustrace sama o sobě artefaktem ve výtvarném umění, na straně druhé umělci mnohdy vytvoří spontánně díla, která mohou mít vědeckou, v tomto případě matematickou interpretaci,“ uvedl autor a kurátor Jan Andres, který je současně vedoucím Katedry matematické analýzy a aplikací matematiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, s jejíž podporou  se výstava koná... více - Tisková zpráva:

03.11.2015


Znak, Písmo, Šifra / Sign, Letter, Code

 

 

Galerie NTK, Technická 6, Praha 6
4. 11. - 21. 11. 2015

Vystavují:
Veronika Bartoňová, Ryosuke Cohen, Nikola Hendrychová, Eva Hnátová, Dita Jiřičková, Jaromír Květoň, Štěpán Málek, Ondřej Michálek, Rostislav Novák, Eduard Ovčáček, Nikol Paclíková, Gabriela Popovičová, Ondřej Plachý, Dana Puchnarová, Diana Samuels, Lucie Seidlová, Jaroslava Severová, Rudo Sikora, Aleš Svoboda, Jan Šerých, Tereza Štěpánková, Dušan Zahoranský, Stanislav Zippe
Kurátorka: Jaroslava Severová

 

03.11.2015


Nová tvorba

 

 

Galerie Hollar, Smetanovo nábřeží 6, Praha 1
30. 10. - 22. 11. 2015

Ve čtvrtek 29. října 2015 v 17 hodin proběhne v Galerii Hollar vernisáž výstavy Nová tvorba. Výstava je letos výjimečně věnována nově přijatým členům a má také být jedním z prvních viditelných změn, které v Hollaru probíhají. Jednou z prvních změn je zjednodušený proces přijímání nových členů...

27.10.2015


Boris Jirků, Lidi lidi

 

 

Nová síň, Voršilská 139/3, Praha 1
28. 10.– 15. 11. 2015

Boris Jirků se zabývá malbou, kresbou, grafikou, knižní ilustrací a sochařskou tvorbou. Vystudoval SUPŠ v Uherském Hradišti a dále AVU v Praze (prof. Arnošt Paderlík). Na VŠUP v Praze vyučoval po mnoho let figurální kresbu a byl zde i rektorem. V současné době vede figurální kresbu na univerzitě v Plzni a doktorandská studia na Akademii umení v Banské Bystrici.
Většina prací B. Jirků má figurativní charakter, u obrazů a ilustrací hraje významnou roli dynamická perspektiva a výrazná barevnost. Pitoresknost, expresivita, mnohdy až absurdnost  jeho děl jej řadí ke škole české grotesky.
Ilustroval mnoho významných děl světové literatury, je držitelem uměleckých ocenění (několikrát získal cenu Nejkrásnější kniha roku za originální knižní ilustrace).

27.10.2015


Nové výstavy v Národní galerii...

 

 

NG - Salmovský palác, Hradčanské náměstí 2, Praha 1
23. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Smysl pro umění - Ceny České akademie věd a umění 1891–1952... 

NG - Veletržní palác, Grafický kabinet, Dukelských hrdinů 47, Praha 7
27. 10. 2015 - 31. 1. 2016

Podivuhodní tvůrci snů II. – Renoir, Rops, Ensor, Munch, Stuck, Klimt, Beardsley...
(obr.)

27.10.2015


Projekt Bez konce

 

 

Průmyslový palác - Výstaviště 416, Praha 7
22. 10. - 27. 10. 2015

Expozice Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Openstudiu přehlídky Designblok 2015.
Projekt Bez konce kurátorů Michala a Zdeny Kolečkových může být vnímán doslovně i obrazně jako prostor pro koncentrování tvůrčí energie, která přetavuje společenské výzvy do pozitivního výsledku prostřednictvím designérských aktivit. Součástí expozice je rovněž kolektivní monografie Design Ústí.
Tisková zpráva:

22.10.2015


Jarmila Janůjová - Obrazy a grafika

 

 

Galerie NIKOL, Fügnerova 4, Litoměřice
24. 10. - 24. 11. 2015

JARMILA JANŮJOVÁ (1948) studovala na Střední odborné škole výtvarné v Praze (1963-67) a
Akademii výtvarných umění v Praze (1968-74 ) - prof. Alois Fišárek (monumentální tvorba), doc. Ladislav Čepelák, Jiří John (grafické techniky). Věnuje se malbě a volné grafice, pracuje technikou barevného dřevořezu. Vystavuje od r.1975. Z OCENĚNÍ:Cena společnosti Excudit v soutěži Grafika roku, 2009.

Pozvánka:

22.10.2015


Prostor mezi

 

Galerie AVU, U Akademie 4, Praha 7
21. 10. - 12. 11. 2015

Radka Bodzevič Doubravová, Petra Švecová
Výstava Prostor mezi představuje dvě autorky, které spolu studují v Ateliéru grafiky II prof. Vladimíra Kokolii. Obě spojuje právě zájem o uspořádání zdánlivě samostatných prvků v ploše obrazu. To, co bychom mohli nazvat meziprostorem, je ve skutečnosti hmota stejné váhy jako námět. Existující neprázdno, nedefinovatelné cosi, v čem všechno pluje. To všechno mezi, co už není předmět a ještě není hmotou. Přestože se každá z autorek zajímá o jiné aspekty v obraze, meziprostor je něco, co obě spojuje. Prostor mezi objekty vytváří výsledný tvar díla. Tento tvar jako médium malby je to, jehož přiznání samotnou malbu tvoří. Nevidíme již sochařskou iluzi a nápodobu přírody, vidíme barvy, plátno, tahy, pozadí. Vidíme i vymezenou plochu, které byla malbě určena. Vidíme obraz.
www.avu.cz

22.10.2015


Láska ke kresbám. Sbírka dr. Artura Feldmanna

 

 

NG, Schwarzenberský palác - Grafický kabinet, Hradčanské nám. 2, Praha 1
20. 10. 2015 - 31. 1. 2016

Sbírka dr. Artura Feldmanna ve své době čítala stovky vzácných kreseb starých mistrů. Dnes sběratelovi potomci pátrají po dílech, jimž se staly osudné události související s druhou světovou válkou. Některé kresby se dostaly i do Národní galerie v Praze, která nyní vybraná díla Feldmannovy sbírky vystavuje ve Schwarzenberském paláci...

20.10.2015


Něžnými drápky - legendární filmové plakáty, obrazy i komiks

 

 

Galerie Smečky, Ve Smečkách 24, Praha 1
21. 10. - 21. 11. 2015

Olga a Josef Vyleťalovi, Markéta Chludová-Vyleťalová, Tomáš Chlud
Galerie Smečky se programově věnuje převážně českým dílům tvořeným technikou koláže a právě současná výstava NĚŽNÝMI DRÁPKY je velkým holdem této technice. Jejím dalším hlavním motivem je film v širokém smyslu slova. Jako inspirace i jako výtvarný cíl...

20.10.2015


Ladislav Sutnar - Evropa - kultura

 

 

Letiště Václava Havla - odletová hala Terminálu 2, Praha 6
13. října - 20. 11. 2015

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara zve na druhou část výstavy Ladislav Sutnar - Evropa. Jedná se o výběr prací studentů čtyř vysokých uměleckých škol z Čech, Polska a Slovenska.
Expozice je monumentální verzí výstavy plakátové tvorby studentů evropských uměleckých škol Hommage à Sutnar – Evropa, kultura, která je součástí rozsáhlého projektu Návrat Ladislava Sutnara, jenž za podpory Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 realizuje Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU s partnery.
Vystavené plakáty byly vytvořené studenty během společných workshopů vedených prof. Karlem Míškem z Katedry vizuální komunikace FUD UJEP a pedagogy participujících škol. Studenti prostřednictvím plakátů vyjadřují svůj názor na otázku kulturních hodnot v současné Evropě a zároveň vyzdvihují odkaz světově uznávaného designéra Ladislava Sutnara, jemuž je výstava věnována.

15.10.2015


František Štorm - (H)RŮZNÉ VĚCI

 

 

Galerie Hrozen, Hroznová 22, České Budějovice
15. 10. - 6. 11. 2015

František Štorm, grafik, typograf a hudebník (1966) vystavuje (h)různé práce z poslední doby: návrhy písem, design hudebních nosičů, ilustrace, knihy, zimní kresby, suché jehly, dřevoryty či gravoryty.
Více - Tisková zpráva

15.10.2015


Výstavy v Muzeu umění Olomouc

 

    

Muzeum moderního umění Olomouc
10. 9. 2015 -14. 2. 2016
Zbyněk Sekal | A věci se zvolna berou před se...

Arcidiecézní muzeum Olomouc - Galerie
1. 10. 2015 –
prodlouženo  do 17. 1. 2016
Giovanni Battista Piranesi | Geniální grafik italského baroka...

14.01.2016


Toyen - Vidím neboť je noc / I see for it is Night

 

 

Muzeum Kampa-Nadace Jana a Medy Mládkových, U Sovových mlýnů 2, Praha 1
5. září 2015 -
prodlouženo do 16. 2.  2016

Unikátní výstava Toyen, česko-francouzské malířky Marie Čermínové, jedné z nejvýraznějších představitelek evropského surrealismu, představí obrazy zapůjčené z mnoha významných státních i soukromých českých i pařížských sbírek. Výstava je průřezem toho nejlepšího z autorčina figurálního díla, od rané fáze z poloviny dvacátých let přes surrealistické období třicátých a čtyřicátých let až po její pařížský poválečný pobyt... více - Tisková zpráva:

Obr: Detail pozvánky - Toyen - Spící, 1937, olej na plátně, 81 x 100 cm

 

12.01.2016


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS