Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Soutěže - Vyhlášené

Prix de Gravure Mario Avati – Académie des beaux-arts - výzva

 

 
Cena Mario Avati - Akademie výtvarných umění - 6. ročník

Soutěže se mohou zúčastnit umělci jakékoliv národnosti, kteří ve své tvorbě užívají grafických technik (hlubotisk, dřevoryt, litografie, silikon a monotyp). Vítězný autor je odměněn cenou ve výši 40 000 USD, umělecká díla laureáta budou vystavena v Palais de l'Institut de France.
Příjem žádostí:
do 13. července 2018 včetně

Informace ve francouzštině:

05.06.2018


Připomínáme: 17. INTERBIFEP - International Biennial Festival of Portrait

 

 
17. INTERBIFEP - Mezinárodní bienále festivalu portrétu

Mezinárodní portrétní galerie Tuzla, založená v roce 1964 zahrnuje ve svých sbírkách více než 4500 uměleckých děl domácích i zahraničních umělců. Od r. 1980 pořádá Mezinárodní bienále festivalu portrétu v oblasti kreseb, grafiky, fotografie a video portrétu. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších mezinárodních kulturních akcí, které se konají v balkánském regionu, kde pravidelně sdružují umělce z celého světa.
17. INTERBIFEP se bude konat od 17. září do 2. listopadu 2018 v Tuzle / Bosně a Hercegovině.
Konečný termín pro zaslání žádostí o výběr je 27. dubna 2018.

Prihláška:

Podmínky soutěže:
Kontakt: Međunarodna galerija portreta
2. tuzlanske brigade 13
75000 Tuzla, Bosna i Hercegovina
Tel/Fax : +387 35 252 002
Gsm : +387 61 185 733
www.galerijaportreta.ba

 

24.04.2018


Competitions of the International PrintMaking Biennial in Cacak 2018

 

 
3. mezinárodní grafické bienále, Cacak - Srbsko

Cílem bienále je sledovat a identifikovat současné jevy v oblasti grafiky, reflektovat výměnu a spojení mezi tradičními technikami a novými médii, současnými technologiemi a teoretickými koncepty...Podmínky soutěže:
Kontakt:
office@graphicacak.com
Donja Trepča bb, 32000 Čačak Srbija

27.03.2018


CELOMMI AWARD - International Biennial of ENGRAVING and SCULPTURE

 

 

CELOMMI AWARD - Mezinárodní bienále grafiky a sochařství

Liceo "Delfico-Montauti" Teramo a nezisková organizace Fondazione Pasquale vyhlašuje mezinárodní soutěž grafiky a sochařství. Zúčastnit se  mohou umělci jakéhokoli věku a národnosti ...více:
Termín zaslání přihlášky: 30. dubna 2018.

Kontakt: ​​www.liceoclassico.gov.it; ​​www.liceoartisticoteramo.it

27.03.2018


6e Biennale Foot Print - vyhlášená soutěž

 

 
6. mezinárodní bienále grafiky

Bienále pořádá Centrum pro současnou tvorbu tiskovin, Connecticut, USA. Výstava se koná od 3. do 26. srpna 2018. Mezinárodní soutěž je příležitostí k prezentaci současných trendů a inovací v současné tvorbě grafiky formátu jedné čtvereční stopy (12 "x 12").
Podmínky účasti: Všechny grafické techniky jsou povoleny, včetně digitálních, pokud jsou spojeny s tradiční technikou. Přesná velikost matrice: 30,5 x 30,5 cm, velikost papíru: max. 45,7 x 45,7 cm. Účastnický poplatek: 50 dolarů.
Termín pro registraci: 10. března 2018

Adresa:  Center for Contemporary Printmaking, Mathews Park 299 West Avenue, Norwalk CT 06850 U.S.A.
Email info@contemprints.org, https://contemprints.org/

30.01.2018


1. Mezinárodní festival akvarelové tvorby v ČR - výzva k účasti
 
 
 
International Watercolor Society zve k účasti na prvním mezinárodním festivalu akvarelové tvorby v České republice

Místo konání výstavy: Galerie Mánes, Masarykovo nábřeží 1, Praha1
Termín: 3.-9. srpna 2018
Na festival se mohou přihlásit výtvarníci, kteří se věnují akvarelové tvorbě a jsou starší 18 let, akceptuje se pouze originální akvarel, který byl namalován v průběhu posledních dvou let.
Podání digitálního obrazu, fotografie a přihlášky: nejpozději 28. února 2018...

23.01.2018


Grafika roku 2017 - zasedání porot

 

 

Letošní porota Grafiky roku 2017 se sešla 15. ledna 2018 v Sále architektů na Staroměstské radnici.Už brzy uvedeme nominace...

30.01.2018


Připomínáme: The Chelsea International Fine Art Competition - vyhlášená soutěž

 

 

33. ročník soutěže "Chelsea International Fine Art Competition" nabízí umělcům širokou škálu příležitostí a cen.
Přihlášky: do 12. března 2018..


facebook:

06.02.2018


Připomínáme: Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2017 je zahájena...

 

 

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky
zahajují 53. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku.

Přihlášky je možné zasílat až do 17. ledna 2018...

16.01.2018


Międzynarodowe Triennale Grafiki Krakow 2018 - vyhlášená soutěž

 

 
The International Print Triennial - Mezinárodní trienále grafiky, Krakov 2018

Mezinárodní trienále grafiky (MTG) se v roce 2018 bude konat podle nového vzorce. Nadále bude otevřenou soutěží, ale současně je cílem nového ročníku trienále prezentovat složitou povahu procesu tvorby grafiky v co největší míře. Hlavní výstava má představit vizuální podobu grafiky jako uměleckého média s jeho mnohostrannou a složitou povahou. Stejně jako v předchozích letech je každý umělec oprávněn předložit do soutěže od 1 do 4 děl,  porota však s nimi bude zacházet jako se sadou prací a kvalifikovat je jako takové pro hlavní výstavu.  Dále upozorňujeme, že umělci, kteří odešlou své dílo do soutěže, budou požádáni, aby své práce zaslali spolu s dodatečnými materiály, tzv. "Kontextovými materiály", které umožní hlubší pochopení díla.....Zaslání originálních děl pro soutěž - do 31.01.2018...

 

28.11.2017


GRAFIKA ROKU 2017 - vyhlášená soutěž

 

 
GRAFIKA ROKU 2017 - 24. ročník soutěžní výstavy


Grafika roku, jako jediná taková soutěž, je především přehlídkou současné grafické umělecké tvorby v zemi za předešlý rok. Staňte se prosím její součástí, společně pomáháme české volné grafické tvorbě žít a každou další akcí také i plnohodnotně dýchat.
Výzva k účasti:

Video pozvánka:

Nadace Hollar vyhlašuje další ročník celostátní soutěže Grafika roku 2017, která zprostředkovává pohled na současnou grafickou uměleckou tvorbu v zemi za předešlý rok. Umělecká díla je možné přihlásit do 4 soutěžních kategorií. Výstava se bude konat v Clam-Gallasově paláci, Husova 20, Praha 1 ve dnech 14. 2. 2018 – 11. 3. 2018...

Termín odevzdání přihlášek a prací:
31. 10. 2017– 5. 1. 2018

Přihláška:

05.01.2018


Připomínáme: Naše galerie - vyhlášená soutěž

 

 
Naše galerie - bienále 11. rocníku výtvarné souteže pro občany Náchodska

Soutěž je nově od roku 2017 bienále – koná se vždy v lichém roce, výstava soutěžních prací se uskuteční v lednu a únoru roku následujícího.
Soutěž je určena občanům Náchodska (Broumov, Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Velké Poříčí nad Metují a jejich přilehlé obce), těm, kteří dosud nespolupracují s GVUN (nevystavují zde).
Při hodnocení bude kladen důraz na dodržení tématu.
Odevzdávání prací: 21. 11. – 3. 12. 2017
Informace o soutěži:                Přihláška:

21.11.2017


The 18th International Biennial Print Exhibition 2018, R.O.C. - vyhlášená soutěž

 

 
18. Mezinárodní bienále grafiky 2018

Národní Tchajwanské muzeum výtvarných umění zve k účasti na soutěžní výstavě 18. Mezinárodního bienále grafiky. Aplikace je otevřena pro umělce z celého světa a není vyžadován žádný registrační poplatek.
Přihlášky on-line od 20. listopadu 2017 do 20. ledna 2018.

Kontaktní údaje:
Office of the International Biennial Print Exhibit: 2018 ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts
No. 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Road, Taichung 40359, Taiwan, R. O. C.
Tel: +886-4-2372 3552 ext. 319 or 702
Fax: +886-4-2375-4730
Email: print18@art.ntmofa.gov.tw
http://www.ntmofa.gov.tw/, http://printbiennial.ntmofa.gov.tw/

 

10.10.2017


28. ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno - výzva k účasti

 

 

Moravská galerie v Brně spustila nové webové stránky 28. ročníku Mezinárodního bienále grafického designu a zahájila také přihlašování projektů do mezinárodní soutěže.

Přihlašování projektů:

Tisková zpráva:

 

07.09.2017


Cena Věry Jirousové - V. ročník

 

 
 Cena Věry Jirousové pro začínající a etablované kritiky výtvarného umění otevírá jubilejní 5. ročník

Cena Věry Jirousové nese jméno české básnířky, kritičky a historičky umění Věry Jirousové (1944–2011). Před rokem 1989 byla součástí českého undergroundu. Své nezapomenutelné reflexe současného výtvarného umění publikovala Jirousová v Lidových novinách, MF Dnes, časopisech Ateliér, Výtvarné umění, Host, Deník Referendum a dalších periodikách...

25.07.2017


The Chelsea International Photography Competition - vyhlášená soutěž

 

25.07.2017


Připomínáme: Triennale de Gravure en taille-douce 2018 - vyhlášená soutěž

 

 
4. Trienále hlubotisku Lisle-sur-Tarn / Francie

Raymond Lafage Museum v Lisle-sur-Tarn připravuje 4. vydání trienále a zve k účasti  všechny umělce.
Uzávěrka přihlášek: 30. září 2017

Kontakt: Raymond Lafage Museum de Lisle-sur-Tarn, 10 rue Victor Maziès, tel: 05 63 40 45 45, Email: musee.lislesurtarn@wanadoo.fr
http://museeraymondlafage.wifeo.com/

22.08.2017


Připomínáme: NÁRODNÍ CENA ZA STUDENTSKÝ DESIGN 2017 - vyhlášená soutěž

 

 

Do Národní ceny za studentský design 2017 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový a industriální design .

Přijímány budou práce, které vznikly po 1. lednu 2015, a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design.
Přihlášky on line do 25. června 2017...

06.06.2017


Přiomínáme: Prix international de gravure René Carcan - vyhlášená soutěž

 

 
 Mezinárodní cena René Carcana za grafiku - 3. ročník

Výzva je určena pro umělce a studenty všech národností bez ohledu na věk. Předepsány jsou techniky: hlubotisk, litografie, linoryt, dřevoryt, sítotisk a monotyp
Ceny:
 - International Grand Prix: 5000 €
-  1.cena 3.000 €
- 2. cena 2.000 €
 Účastnický poplatek: 45 €
Slavnostní vyhlášení výsledků a výstavy: jaro 2018
Uzávěrka přihlášek: 15.září 2017
Více informací:

 

22.08.2017


Soutěž na novou vizuální identitu GHMP

 

 
Galerie hlavního města Prahy vyhlašuje ve spolupráci s CZECHDESIGN otevřenou soutěž pro grafické designéry

Vítěz dvoukolové soutěže se stane autorem vizuální identity jedné z nejvýznamnějších výstavních institucí v České republice a získá zakázku na zpracování grafického manuálu za 400 000 Kč.
Uzávěrka odevzdávání prací 1. kolo: 22. 5. 2017
Více informací: Tisková zpráva


11.04.2017


Připomínáme: Cena EXIT 2017

 

 

Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje
8. ročník soutěže pro studenty českých a slovenských vysokých uměleckých škol Cena EXIT 2017

Uzávěrka odevzdání projektů je v pátek 9. června 2017...

06.06.2017


NEPŘEHLÉDNĚTE: Vyhlášené soutěže grafiky

 

14.03.2017


Připomínáme: 5. Biennale of contemporary engraving, graphic and animation - vyhlášená soutěž

 

 
Bienále současné rytiny, grafiky a animace - 5. ročník

Musei Biblioteca Archivia City of Bassano del Grappa vyhlašuje 5. ročník bienále.
Deadline: 28.02. 2017

Podmínky v angličtině:

Přihláška:

24.02.2017


Připomínáme: Biennale 2017 dell´incisione e della grafica contemporanea

 

 
Bienále rytiny a současné grafiky  - 5. ročník

Magistrát města Bassano del Grappa vyhlašuje pátý ročník bienále současné grafiky s cílem  přispět k podpoře a výzkumu souvisejícími s uměním rytiny. Tato akce se bude konat v Bassano del Grappa - v Palazzo Sturm a v Městské galerii. Výstava bude otevře 1. dubna a potrvá až do 21. května 2017.
Bienále je věnováno technikám: lept, rytina, suchá jehla, mezzotinta, akvatinta, dřevoryt a kombinovaná technika.
Uzávěrka: 17/02/2017 12:00

Podmínky soutěže:

Přihláška:

31.01.2017


Připomínáme: I International Print Triennial Cieszyn 2017 - vyhlášená soutěž

 

 

Jménem organizátorů  zveme k účasti na Prvním mezinárodním trienále grafiky Cieszyn 2017 (Polsko)

Téma: "In Search of the Impossible - Hledání nemožného"
Deadline: 10. února 2017

Práce budou hodnoceny v následujících kategoriích:
autoři od 19 let - tradiční grafiky, digitální tisky
14-18 let - tradiční grafické techniky, digitální tisky
Více informací:
https://www.facebook.com/IPTCieszyn/  

http://instytutsztuki.us.edu.pl/i-international-print-triennial-cieszyn-2017

http://www.triennial.us.edu.pl
 

 

31.01.2017


Soutěž Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka - zasedání u Kulatého stolu

 

  Organizátoři celostátní soutěže Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka svolali v listopadu 2016 zasedání u Kulatého stolu, které se uskutečnilo ve Veletržním paláci v Praze...

 
 

13.12.2016


Připomínáme: Nejkrásnější české knihy roku 2016 - vyhlášená soutěž

 

   

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky zahajují 52. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku.
Uzávěrka přihlášek je
16. ledna 2017...

20.12.2016


23. ročník soutěže Grafika roku 2016

 

  Nadace Hollar vyhlašuje 23. ročník soutěže Grafika roku 2016

Datum konání výstavy: 15. 2. - 26. 3. 2017
Termín odevzdání přihlášek a prací:
8. 11. 2016 - 5. 1. 2017...

11.01.2017


Připomínáme: 11th Biennial International - Miniature Print Competition 2017 - vyhlášená soutěž

 

   
11. Mezinárodní bienále miniaturní grafiky 2017

Centrum pro současnou grafiku oznamuje vyhlášení  11. ročníku Mezinárodní soutěžní výstavy miniaturní grafiky. Soutěž je omezena na práce, které nejsou větší než 25,8 centimetrů čtverečních. Tato mezinárodní soutěžní přehlídka, která se koná každý druhý rok, od svého vzniku v roce 1997 přilákala více než 1500 umělců z celého světa.
Termín výstavy:
4. června - 27. srpna 2017

Deadline: 11. března 2017

Podmínky soutěže a přihláška:

 

07.03.2017


Připomínáme: 8. Engraving Biennale of Saint-Maur-Des-Fossés – 2017 - vyhlášená soutěž

 

   
8. Bienále rytiny,  Saint-Maur-Des-Fossés / Francie

Odevzdání prací: 29.5.2017-3.6.2017...

12.05.2017


First International Print Biennale Yerevan 2017 - vyhlášená soutěž

 

   
1. mezinárodní bienále grafiky, Jerevan 2017 / Arménie

Období pro podávání žádostí: 15.9.2016 - 15.12.2016...

01.11.2016


Ceny kritiky za mladou malbu 2017 - připomínka soutěže

 

 
10. jubilejní ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2017 – soutěž pro umělce do 30 let

Přihlášky prosíme podávat v podobě autorského portfolia CV a děl za poslední dva roky, jednak elektronicky, jednak tištěnou formou. Podmínky soutěže se všemi podrobnostmi naleznete v příloze, dále na webu Galerie kritiků a facebooku.
Termín: do 25. října 2016

Více informací:
 

18.10.2016


11 th Arte Laguna Prize- vyhlášená soutěž

 

   

OPEN CALL FOR THE 11th ARTE LAGUNA PRIZE

international art award | free theme | open to all

The Arte Laguna Prize is an international free-themed art competition aimed at enhancing Contemporary Art. It includes the categories: Painting, Sculpture and Installation, Photographic Art, Video Art and Performance, Virtual Art and Digital Graphics, Land Art.
The contest stands out in the global art scene for the growing variety of its partnerships and opportunities offered to artists, and is recognized worldwide as a real springboard for the artists' career.

An international jury will select 125 finalist artists for:
6 cash prizes of € 42,000
a major Exhibition in the Arsenale of Venice
5 exhibitions in international Art Galleries
5 collaborations with Made in Italy Companies
9 Art Residencies
3 International Festivals
publication of the catalogue

ALL THE INFORMATION IN

OUR VIDEO >>

tel. +39 041 5937242  info@artelagunaprize.com    www.

artelagunaprize.com


 

14.10.2016


Připomínáme: Vyhlášené soutěže - nabídka

 

01.11.2016


SQUEEZE IT Contest - vyhlášená soutěž

 

 

Výbor Trieste Contemporanea zve k účasti ve druhém ročníku soutěže.  Franco Jesurun Award je otevřena všem mladým Evropanům ve věku do 30ti let.
Uzávěrka soutěže je 10. září 2016...

14.06.2016


neo:printprize 2016 - vyhlášená soutěž

 

27.04.2016


Připomínáme: ESSL ART AWARD CEE 2017 - vyhlášená soutěž

 

 

Soutěž ESSL ART AWARD CEE pro rok 2017

Soutěž je určena mladým umělcům a studentům vysokých uměleckých škol, cenu uděluje Essl Museum.
Registrace - podání online přihlášky: od 1. května do 30. června 2016

ONLINE APPLICATIONS only! E-mail: esslaward@essl-award.org
Podmínky soutěže:

26.05.2016


Připomínáme: 1ere Biennale de l'estampe de Gravelines - vyhlášená soutěž

 

 

1. Bienále grafiky,  Gravelines / Francie

Soutěž, která se koná z iniciativy sdružení Art & Estampe a ve spolupráci s Muzeem a městem Gravelines, svede dohromady 20 mezinárodních grafiků vybraných porotou. Bienále je otevřeno pro autory všech národností (minimální věk 18). Povoleny jsou tradiční i experimentální techniky (včetně digitálních děl), díla musí být vytvořena po roce 2012, maximální velikosti 60 cm x 80 cm.
Výběr děl provede porota složená ze členů Art & Print sdružení, muzea a města Gravelines v červnu 2016. Přihlášky je možné zaslat poštou nebo on-line.
Uzávěrka přihlášek: úterý 31. května 2016

Pravidla soutěže:          Přihláška:

Kontakt:
Musée du dessin et de l’estampe originale de Gravelines, Arsenal BP 209, 59820 Gravelines
Tel.: 03 28 51 81 00

 

26.05.2016


Připomínáme: 5 Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej - Gdynia 2016 - vyhlášená soutěž

 

 

5. Mezinárodní bienále digitální grafiky - Gdyně 2016 / Polsko

Sdružení pro podporu umělců ART ERA a Gdyně Design Centre zvou k účasti na pátém ročníku mezinárodního bienále digitálního grafického umění. Bienále se koná v podobě dvoustupňové soutěže pro účastníky z Polska i ze zahraničí s absolventy uměleckých škol (s výjimkou bakalářského studia) a členů ZPAP. Výstava se bude konat od 20. října do 20. listopadu 2016. Slavnostní zahájení s předáním cen se uskuteční 19. 10. 2016 v Galerii Design centra Gdyně.
Žádosti jsou přijímány od 1. do 25. června 2016.

Kontakt:
Ewa Gołębiowska, tel. 696 023 935, e-mail: galeria.era-art@wp.pl
Martyna Jagieluk, tel. 798 045 556, e-mail:
martynajagieluk00@poczta.onet.pl
Grzegorz Terlecki, tel. 501 099 722, e-mail:
tergal7@o2.pl

Podmínky soutěže v polštině:            Přihláška:

02.06.2016


Připomínáme: 6th International Biennial of Socio-Political Poster, Oswiecim 2016 - vyhlášená soutěž

 

 

6. mezinárodní bienále sociálně-politické plakátu,  Osvětim 2016

Pořadatelem bienále plakátu je Foundation for the International Youth Meeting Centre v Osvětimi. Podobně jako v minulých letech jsou hlavním témem otázky týkající se lidských práv v současném světě pod heslem kreativně pro lidská práva (Creatively for Human Rights). Mezinárodní sociálně-politické bienále plakátu je projekt, který probíhá v Osvětimi od roku 2006 a představuje fórum pro uměleckou výměnu názorů o podstatných problémech dnešního světa.
Uzávěrka odevzdání prací: 20.4.2016.

Podmínky soutěže:    Přihláška:      Nálepky:

Více:
 

13.04.2016


DESIGN.S - Mezinárodní bienále studentského designu - vyhlášená soutěž

 

 

2. ročník mezinárodního bienále studentského designu

Výstava se bude konat v termínu 16. 6. – 2. 10. 2016 v prostorách Technického muzea v Brně.
Přihlášky je možné zasílat přes elektronický formulář nejpozději do 16. 3. 2016...

10.03.2016


Připomínáme: 11th BIENNIAL OF PRINTS OF LIEGE - vyhlášená soutěž

 

 

11. Bienále grafiky LIEGE / Belgie

Muzeum umění města Liège vyhlašuje 11. ročník mezinárodní soutěže grafiky.
On-line registrace do 1. září 2016

Přihlášku je též možno zaslat poštou na adresu:
Biennale de Gravure de Liege, Administration du Musée des Beaux-Arts de Liege, [A l’attention de Fanny Moens], Feronstrée 86, 4000 Liege, BELGIQUE
Více informací:
www.beauxartsliege.be

21.06.2016


Připomínáme: Centre de Diffusion Presse Papier : Appel de dossiers 2017

 

 

Presse Papier, Trois-Rivieres, Kanada - vyhlašuje konkurz

Presse Papier je umělecké centrum věnované současné grafice. Společnost byla založena v roce 1979. Umělecký ateliér nabízí profesionálním umělcům stimulující prostředí pro výzkum, tvorbu a distribuci tohoto umění a na mezinárodní scéně podporuje vytváření velkých projektů pro umělce z domova i ze zahraničí.
V letošním roce uvítá přihlášky od jednotlivých umělců nebo uměleckých skupin, jejichž výzkum a tvorba se týká oblasti současného výtvarného umění, a kteří částečně nebo zcela používají grafiku při tvorbě svých děl. Může se též jednat o návrhy kurátorů, kteří by chtěli prezentovat projekty spojené s grafikou.
Všichni zájemci musí předložit podklady pro prezentaci porotě do 15.března 2016.
Dokumenty lze zaslat poštou nebo e-mailem (Adresa: Centre de Diffusion Presse Papier, 73, rue St-Antoine
Trois-Rivieres, Qc G9A 2J2, E-mail: presse.papier.atelier@cgocable.ca )

Podrobné informace v angličtině:

03.03.2016


Zasedá porota soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015...

 

 

Zasedá porota soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015

V posledním lednovém týdnu zasedne porota soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2015. Soutěž pravidelně pořádá Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury, aby vybrala vítěze v sedmi soutěžních kategoriích z více než 200 přihlášených knih. V týdnu následujícím budou však knihy hodnoceny ještě jednou, a to tzv. zvláštní porotou. Slavnostní vyhlášení oceněných knih spojené s vernisáží výstavy NČKR 2015 se uskuteční 20. dubna v letohrádku Hvězda...více - Tisková zpráva:

26.01.2016


2eme Concours international de Kitchen litho

 

 

2. Mezinárodní soutěž litografie

Soutěž je otevřena pro všechny umělce; díla musí být vytvořena technikou litografie, do max. formátu A4 (minimální formát 10,5x15cm).
Díla jsou přijímána do 31. července 2016.

Kontakt:
Atelier Kitchen Print- 46, rue de la Dauvergne – 86000 Poitiers
Tel. : 06 66 12 27 15  – e-mail : atelier.kitchen.print@gmail.fr : http://www.atelier-kitchen-print.org
Web

14.01.2016


Připomínáme: Nejkrásnější české knihy roku 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky zahajují 51. Ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. ledna 2016. Na konci tohoto měsíce zasedne odborná porota a vyhlášení výsledků spojených s vernisáží výstavy oceněných knih se uskuteční 20. dubna 2016.
Více informací - Tisková zpráva:

12.01.2016


Připomínáme:10. ARTE LAGUNA PRIZE

 

 

10. Mezinárodní umělecká cena - Arte Laguna Art Prize - Benátky

6 peněžních cen | Závěrečná výstava v Arsenale Benátky
Umělci se mohou zúčastnit soutěže v oborech: malba, socha a instalace, fotografie, video, performance, virtuální a digitální umění, land art; neexistuje věkové ani tematické omezení.
Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do soboty, 12. prosince 2015 (poštou nebo on-line)...

02.12.2015


27. Bienále Brno 2016 - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní přehlídka grafického designu  Bienále Brno 2016
(16.6.2016 – 30.10.2016)

Přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, představí v následujícím ročníku výběr ze zaslaných prací z celého světa vytvořených v posledních čtyřech letech.  Bude zaměřena na projekty z oblasti grafického designu, které svým rozsahem tvoří menší celky nebo soubory – edice, vizuální identity, dlouhodobé spolupráce – tedy ukázky jednotného přístupu zahrnující spektrum aplikací, médií či technik.
Práce je možné přihlašovat výhradně elektronicky na http://www.bienalebrno.org/
Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2016. Přihlášky nejsou nijak zpoplatněny.
Více informací:

 

04.11.2015


Připomínáme: Mezinárodní trienále Grafických technik 2016, Bydgoszcz /Polsko

 

 

Soutěžní trienále pro studenty v polské Bydgošti

Organizátor: ZPSP Leon Wyczółkowski BYDGOSZCZ (Leon Wyczółkowski State School of Art in Bydgoszcz)

Rok 2015 je významným rokem 70. výročí založení střední umělecké školy, která je organizátorem soutěže. Tématem trienále Grafických technik  je "ZASTAVENí, SPOČINUTÍ VE MĚSTĚ A ZASTAVENÍ, SPOČINUTÍ V PŘÍRODĚ”.
Soutěž je otevřena pro všechny studenty z Polska a z ciziny, koná se ve dvou věkových kategoriích: 13-15 a 16-20 let.
Termín odevzdání prací: 31. 3. 2016...

10.02.2016


GRAFIKA ROKU 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

GRAFIKA ROKU 2015 - 22. ročník soutěžní výstavy

Soutěžní výstavu grafických děl za rok 2015 pořádá Nadace Hollar. Doba konání výstavy: 15. 2. - 20. 3. 2016.

Termín odevzdání přihlášek a prací: 13. 10. – 30. 12. 2015
Místo odevzdávání i vyzvedávání přihlášek a grafických listů:
Nadace Hollar, Melantrichova 5, Praha 1...

30.12.2015


Logo Grafiky roku - vyhlášená soutěž Nadace Hollar

 

 

Soutěž na zhotovení grafického návrhu LOGA celostátní soutěže GRAFIKA ROKU

Nadace HOLLAR vyzývá k účasti na veřejné SOUTĚŽI O ZHOTOVENÍ GRAFICKÉHO NÁVRHU LOGA CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE GRAFIKA ROKU A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ LETOŠNÍHO ROČNÍKU, kterého se ujala po odchodu ředitelky občanského sdružení IKG PhDr. Simeony Hoškové.
Uzávěrka soutěže je v pátek 30. října 2015!...

22.10.2015


Připomínáme: "International Biennial Print Exhibit:2016 ROC" - vyhlášená soutěž

 

   

Mezinárodní bienále grafiky:2016 ROC 

Organizátor soutěže: Národní muzeum výtvarných umění, Tchaj-wan
Cílem bienále je podporovat grafické umění a mezinárodní kulturní výměnu prostřednictvím účasti talentovaných umělců z celého světa. Výstava vybraných prací se bude konat v Národním muzeu výtvarných umění od června do srpna 2016. Bienále se mohou zúčastnit umělci z celého světa, práce musí být dokončena v roce 2013 nebo později, povoleny jsou všechny grafické techniky včetně monotypů a digitálních tisků, předložená práce nesmí být větší než 150x150 cm a menší než 40x40 cm....více:

Podání se otevírá
od 15. listopadu 2015 do 25. ledna 2016

www.ntmofa.gov.tw     https://printbiennial.ntmofa.gov.tw 

Kontakt:
Office of International Biennial Print Exhibit: 2016 ROC, National Taiwan Museum of Fine Arts, 2, Sec. 1, Wu-Chuan W. Rd., Taichung 403, TAIWAN
+886-4-2372-3552 ext. 319 or 702, print17@art.ntmofa.gov.tw

21.01.2016


Young European Artist Trieste Contemporanea Award 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

Cena Trieste Contemporanea 2015 pro mladé umělce - 16. ročník

Výbor Trieste Contemporanea zve mladé umělce k účasti na 16. vydání "Young European Artist Trieste Contemporanea Award 2015".
Termín uzávěrky20. říjen 2015...

21.09.2015


Připomínáme: 1st International Print Biennial Łódź 2016 - vyhlášená soutěž

 

 

1. Mezinárodní bienále grafiky Łódź 2016

Mezinárodní bienále grafiky v Lodži přijímá díla od 1. září 2015!
Město Lodž se těší na umělecké práce, které budou důstojně prezentovány během první mezinárodní výstavy!
Deadline - 30. listopad 2015
Podmínky soutěže:

Více informací: www.lodzprints.com , www.facebook.com/internationalprintbienn­iallodz  

18.11.2015


NOVEMBER SALON OF VISUAL ARTS 2015, Kraljevo - vyhlášená soutěž

 

 

Listopadový salon výtvarných umění 2015, Kraljevo / Srbsko

Spolek výtvarných umělců Kraljevo vyhlašuje soutěž  -Listopadový salon výtvarného umění. Zúčastnit se mohou všichni umělci z oboru výtvarného umění, aplikované a multimediální tvorby.  
Podmínky soutěže a přihláška:

Kontakt: E-mail: kvlikovniprimenjeni@gmail.com;  Web: www.kvlikovniprimenjeni.com

01.09.2015


CELEBRATING PRINT - Call for Submissions

 

 

CELEBRATING PRINT 2015

We are pleased to announce the call for submissions of fine art prints by artists of Central and Eastern European backgrounds. Organized by KADS New York and sponsored by BBLA (Bohemian Benevolent and Literary Association), the exhibition of works selected by juror, a New York-based artist, printmaker and Associate Professor at University of Vermont Mildred Beltré will be on view at Manhattan's Bohemian National Hall from December 7, 2015 until January 13, 2016.

For eligibility and Rules & Regulations, visit: www.kadsny.com
Download CPC.2015 Prospectus
 

26.08.2015


Salon du livre d'artiste du Québec - vyhlášená soutěž

 

 

Salon umělecké (autorské) knihy Québec / Kanada

Salon du livre d’artiste du Québec - 1. roč. bude přehlídkou, na níž 20 vybraných umělců představí svoji tvorbu. K účasti na tomto salonu, který se bude konat od 9. do 15. listopadu 2015 v Galerii 2456 - 2456 v Montrealu,  jsou vyzýváni kanadští i mezinárodní umělci.
Termín pro podání přihlášek: 1. září 2015

Kontakt:
Marie-Christine Nadeau, directrice générale
1637, rue Sicard, Montréal
Québec - Canada H1V 2X7
Téléphone +1 514 508-3485, Email
nadeaumc@videotron.ca

Podmínky ve francouzštině:

18.08.2015


Prix international de gravure René Carcan - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní cena za grafiku René Carcana

Soutěž byla založena v roce 2014 při příležitosti 20. výročí úmrtí belgického rytce a akvarelisty René Carcana (1925-1993) a zasazuje se o rozvoj umění rytiny obecně. Soutěž je určena pro umělce a studenty všech národností a to bez ohledu na jejich věk, uznány budou následující grafické techniky: hlubotisk, litografie, linoryt, dřevoryt, sítotisk a monotyp. Mezinárodní Grand Prix: € 5,000. Účastnický poplatek: € 45. Výstava a slavnostní vyhlášení cen se bude konat počátkem r. 2016.
Uzávěrka registrace:  čtvrtek 15. října 2015

Více informací:

 

04.08.2015


1st International Biennial of Graphic Art Łódź 2016

 

 

1. Mezinárodní bienále grafiky, Łódź 2016 / Polsko

Cílem mezinárodního bienále grafiky je vytvořit výstavu prezentující současné grafické umění, seznámit s nejnovějšími trendy a tendencemi v tomto uměleckém oboru a umožnit  umělcům z celého světa konfrontovat zde své tvůrčí postoje. Mezinárodní bienále grafického umění se bude konat v polském městě Łódź v květnu 2016.
Online registrační formulář pro výběrovéou fázi předložených tisků, bude aktivován od 1. října do 30. listopadu 2015...

16.07.2015


Prix Dacos - vyhlášená soutěž

 

 

Cena Dacos

Soutěž pořádá město Lutych (Belgie) a je určena na podporu současné umělecké tvorby. Vzdává hold belgickému umělci Guy-Henri Dacosovi (1940-2012), profesoru grafiky na Akademii výtvarných umění v Liege (Lutychu) a spoluzakladateli bienále rytiny (Biennale de gravure de Liege). Cena ve výši  2,500 € je určena pro umělce do 30ti let, kteří se věnují grafice. Registrace je zdarma.
Uzávěrka registrace: pátek 30. října 2015

Kontakt: BAL, Prix Dacos [a l’attention de Fanny Moens], 86 Feronstrée, 4000 Liege, Belgique
Tel.: +324 221 89 55 nebo 16

Podmínky soutěže:          Přihláška:

14.07.2015


International Competition of Lithography „LITHO- KIELCE/2015” - vyhlášená soutěž

 

Mezinárodní soutěž litografie „LITHO- KIELCE/2015”

S odvoláním na tradici regionu vyhlašuje Art Exhibition Bureau (BWA) v Kielce ve spolupráci s Mezinárodním trienále grafiky Krakov mezinárodní soutěž v technice litografie. Důležitou součástí projektu je podporovat tuto stále vzácnější grafickou techniku a hledat nové způsoby, jak ji kombinovat s jinými technikami a technologiemi...
Uzávěrka předkládání a zasílání prací:
1. listopadu 2015...

02.07.2015


VII SPLITGRAPHIC 2015 - vyhlášená soutěž

 

22.06.2015


Připomínáme: Celebrating Print Competition - vyhlášená soutěž

 

 

Celebrating Print Competition - 2. ročník soutěže

Vyzýváme výtvarníky ze Střední a Východní Evropy k účasti v 2. ročníku soutěže Celebrating Print Competition s výstavou v New York City. Do soutěže je možné přihlásit práce z let 2014-2015, všech grafických technik (tisk z hloubky, tisk z výšky, litografie, sérigrafie a sítotisk, monotyp a monoprint, digitální práce jen pokud obsahují některou z těchto technik)...
Do uzávěrky soutěže zbývá JEN JEDEN TÝDEN!
Deadline
:
2. října 2015...

24.09.2015


Připomínáme: European Contemporary Print Triennial 2016

 

 

Trienále současné evropské grafiky 2016 / Francie

Organizátorem trienále je ESTAMPADURA, sdružení umělců, sběratelů a kulturních partnerů, jehož cílem je podpora současné grafiky. Třetí ročník evropského trienále současného grafiky se bude konat od února do července 2016 v deseti kulturních centrech v regionu Toulouse (Francie). Účast na trienále je otevřena všem umělcům bez omezení věku a národnosti vybraných zemí (viz příloha v angličtině), registrace je zdarma. Do soutěže jsou přijímána díla všech technik, různých témat, velikost papíru musí být buď 30x40 cm, 40x50 cm, 50x65 cm nebo 50x70 cm.
Termín: do 30. října 2015 zaslat e-mailem přihlášku a fotografie děl

Informativní bulletin:

27.10.2015


Připomínáme: XII Graphic Art Biennial, Dry Point, Uzice 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

XII. Mezinárodní grafické bienále v technice suché jehly, Úžice 2015 /Srbsko

Na bienále grafiky musí být předloženy pouze práce v suché  jehle, velikosti 80 x 112 cm. Každý umělec může zaslat maximálně 2 originální grafiky.
Termín zápisu:
30. červen 2015

Podmínky a přihláška:

Kontakt: The City Gallery, 31000 Uzice, Slanuska 10, Serbia
Tel.: ++381 31 512 505      Email galerijaue@open.telekom.rs

 

25.06.2015


Připomínáme: Mildura BMW Australian Print Triennal - vyhlášená soutěž

 

 

Australské trienále grafiky Mildura BMW

Vault Art Centrum pořádá mezinárodní trienále současné grafiky. trienále se bude konat 30. října - 1. listopadu 2015, téma - "Challenging, Exploring, Educating". Účastníci musí zaplatit nevratný poplatek $40 za každé dílo.  
Uzávěrka registrace:  28. srpen 2015

Přihláška:   Podmínky soutěže:

Kontakt: Print Triennal c/o The Art Vault, 43 Deakin Ave Mildura VIC 3502
Tel: +61 (0) 3 50220013, Email juliechambers@theartvault.com.au

 

28.07.2015


Připomínáme: Cena EXIT 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

Cena EXIT 2015 - 7. ročník soutěže studentů českých a slovenských uměleckých vysokých škol

Soutěž vyhlašuje Fakulta umění a designu UJEP v Ústí n. Labem. Cena EXIT má charaktter bienále. Finálním záměrem soutěže je realizace projektů finalistů v Galerii Emila Filly v ústí n. Labem, vydání katalogu k výstavě finalistů a poskytnutí stipendia pro hlavního vítěze soutěže. Součástí ceny je i termín samostatné autorské výstavy v roce 2016 v Galerii Kostka, MeetFactory Praha.
Termín odevzdání přihlášek: 13. 6. 2015

Více informací:

02.06.2015


XXIX Premio FIBRENUS - vyhlášená soutěž

 

 

XXIX FIBRENUS PRIZE 2015-Carnello cArte ad Arte

Soutěž je určena pro všechny umělce narozené po 1. lednu roku 1975, akceptovány jsou grafické techniky - rytina, akvatinta, lept, měkký kryt, mezzotinta, carborundun, dřevořez, litografie, nejsou akceptovány - sítotisk, ofsetový tisk a ostatní techniky tisku, max. velikost díla: 100 x 70 cm.
Termín zaslání žádostí a děl: do 10. 8. 2015

Více informací a přihláška:    www.officinacultura.it     www.kaus.it

23.04.2015


Připomínáme: II Ankaria Artist Book Award - vyhlášená soutěž

 

 

II. Cena za autorskou knihu Nadace Ankaria / Španělsko

Ve spolupráci s Univerzitou Cantabria pořádá Nadace Ankaria druhý ročník Ceny za autorskou knihu. Uděleny budou 2 ceny (2000 eur a 1000 eur).
Deadline: 15. červen...

06.05.2015


připomínáme: 16 INTERBIFEP - International Biennial of Portrait - vyhlášená soutěž

 

 

16. Mezinárodní bienále portrétu, Tuzla / Bosna a Hercegovina

Mezinárodní bienále portrétu pořádá Mezinárodní galerie portrétu v Tuzle. Prezentována bude tvorba v oblasti kresby, grafiky, fotografie a videoartu. Každý účastník může zaslat do soutěže max. 5 a minimálně 3 díla, vytvořená v posledních dvou letech. Velikost díla nesmí překročit 100 x 80 cm a autoři videoartu by měli zaslat práci, která netrvá déle než 5 minut. INTERBIFEP se bude konat od 2. října do 2. 11. 2015.
Termín zaslání přihlášek a děl e-mailem: do 25. dubna 2015

Podmínky soutěže:        Přihláška:

Více informací:

01.04.2015


Připomínáme: HATEFREE ART - vyhlášená soutěž

 

 

Centrum současného umění DOX vyhlašuje otevřenou výzvu HATEFREE ART pro umělce a širokou veřejnost.
Umělecká díla a projekty se musí týkat reflexe témat, jako je rasismus, xenofobie, extrémní nacionalismus, pravicový radikalismus, násilí z nenávisti, předsudky a nedostatek tolerance vůči příslušníkům menšin, subkultur nebo jiných sociálních skupin. Výzva HATEFREE ART je součástí dvouletého celorepublikového projektu HateFree Culture, který reaguje na dlouhodobý narůst negativních postojů vůči některým skupinám obyvatel ČR – Romům, muslimům a dalším menšinám a zvyšující se toleranci vůči radikálním a násilným řešením. Projekt realizuje Agentura pro sociální začleňování.
Do otevřené výzvy je možné přihlásit umělecká díla a projekty ve třech kategoriích:2D umělecká díla (fotografie, malba, kresba, grafika aj.), videoart, performance ve veřejném prostoru.
Vybraná díla a performance budou během léta 2015 představena ve veřejném prostoru více než 20 regionálních měst ČR a na pražské výstavě v Centru DOX, která proběhne na počátku roku 2016. 
Termín přihlášek: do 15. 4. 2015!
Podmínky:         Registrace:

 

01.04.2015


The Chelsea International Fine Art Competition - vyhlášená soutěž

 

 

30. Mezinárodní výtvarná soutěž Chelsea

Mezinárodní výtvarná soutěž Chelsea je vypsána pro výtvarníky z celého světa světě v oborech  malířství, sochařství, fotografie, kresba, kombinovaná technika a tisk. Umělecká díla budou posouzena  odbornou porotou, vybraní autoři obdrží peněžní ceny a zúčastní se výstavy v New York City.
Více informací:
Kontakt: Carolina Carilo, Competition Coordinator / Agora Gallery
Competition@Agora-Gallery.com

23.02.2015


THE THIRD INTERNATIONAL GRAPHICS EXIBITION KRALJEVO

 

 

3. mezinárodní výstava grafiky, Kraljevo / Srbsko

Spolek výtvarných umělců zve na třetí mezinárodní výstavu grafiky. Zúčastnit se mohou umělci ze Srbska a zahraničí, jakož i studenti navštěvujících poslední rok univerzitních studií. Každý účastník může zaslat jednu grafiku maximální velikosti 100 x 70 cm. Vernisáž výstavy je plánována na 3. 3. 2015.  
Umělecká díla lze zasílat na adresu:
The ASSOCIATION of fine and applied artists KRALJEVO, CARA LAZARA 51/1, 36 000 KRALJEVO
E-MAIL: kvlikovniprimenjeni@gmail.com    www.kvlikovniprimenjeni.com/

Podmínky:       Přihláška:

29.01.2015


Tranzitdisplay vyhlašuje soutěž pro studenty VŠ

 

12.01.2015


4ème Biennale de l'estampe de Magné - vyhlášená soutěž

 

 

4. bienále grafiky Magné / Francie

Město Magné pořádá od 23. května do 1. 6. 2015 čtvrté bienále grafiky, jehož cílem je představit tento umělecký obor ve všech jeho podobách a podporovat jeho šíření. Bienále se bude konat v kulturním prostoru Four Pontet - starobylé keramické dílně, která byla renovována pro potřeby výstavy. Každý účastník se může prezentovat originálními grafikami, jejichž formát papíru nepřesáhne rozměr 500 mm x 650 mm. Jednotlivým umělcům je rezervována max. plocha 1,5 m².
Uzávěrka přihlášek:  31. března 2015

Podmínky soutěže:      Přihláška:

Kontakt: Espace culturel du Four Pontet,  5 quai de la Sèvre,  79460 MAGNE

30.12.2014


Concours international de Kitchen Litho

 

 

Mezinárodní soutěž KITCHEN LITHO

Otevírá se první mezinárodní soutěž Kitchen Litho. Registrace do soutěže je zdarma, téma soutěže je volné, minimální velikost papíru: 10,5 x 15 cm. 
Termín: 1. 5. 2015...

16.12.2014


Připomínáme: Nejkrásnější české knihy roku 2014 - vyhlášená soutěž

 

 

Památník národního písemnictví a Ministerstvo kultury České republiky zahájily jubilejní 50. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku.
Uzávěrka přihlášek je 16. ledna 2015...

Obr.: NČKR 2013

30.12.2014


THE BIENNALE OF THE CONTEMPORARY ENGRAVING “CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA” - 4. ročník

 

 

Bienále současné rytiny "Citta di Bassano del Grappa" - 4. ročník

Pořadatel soutěže:City of Bassano del Grappa - Area III Cultura Museo
Výstava: Bassano del Grappa,  Palazzo Sturm, 20. února - 17. května 2015
Soutěž je vyhrazena technice rytiny - hlubotisk, suchá jehla, mezzotinta, lept, akvatinta, kombinovaná technika,  dřevoryt, linoryt a rytina na další související materiály. Každý soutěžící může zaslat maximálně dvě práce.
Termín dodání děl: 16. ledna 2015

Podmínky soutěže:       Přihláška:

Kontakt: Museo Biblioteca Archivio, via Museo, 12, 36061 Bassano del Grappa
tel. +39 0424 519904 / 519901,  fax +39 0424 519914,  e-mail: a.scotton@comune.bassano.vi.it

04.11.2014


Připomínáme: ARTE LAGUNA PRIZE - vyhlášená soutěž

 

 

Cena Arte Laguna - mezinárodní soutěž výtvarného umění - změna termínu

Soutěž se koná v 6 kategoriích: malířství, sochařství a instalace, video art a performance, fotografie, virtuální a digitální umění, environmental a land art.
Přihlášky do soutěže on-line nebo e-mailem do 4. prosince 2014...

02.12.2014


8. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2015 – prodloužení uzávěrky do 28.11.2014

 

19.11.2014


GRAFIKA ROKU 2014 - vyhlášená soutěž

 

14.10.2014


Prix GRAVIX - vyhlášená soutěž

 

 

Prix GRAViX

Soutěž je vyhlášena pro umělce do stáří 41 let, kteří tvoří grafiku. Pořadatel soutěže: Nadační fond GRAVIX. Vernisáž výstavy: 25. března 2015.
Uzávěrka přihlášek: 10. 1. 2015

Kontakt: Fonds de dotation GRAVIX, 59 rue Boursault,  75017 Paris
Email: christine.moissinac@gmail.com     www.gravix.info

08.10.2014


Připomínáme:5th Guanlan International Print Biennial 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

5. Mezinárodní bienále grafiky Guanlan 2015 / Čína

Výstava:  pol. května - pol. června 2015, Guanlan Print Art Museum, Shenzhen / Čína
Termín dodání děl: do 10. 2. 2015

Podmínky soutěže:      Přihláška:       www.guanlanprints.com/b

23.01.2015


GASK Print Exchange 015

 

 

Lektorské centrum GASK připravilo výměnný a výstavní projekt pro školy se zázemím ke grafické tvorbě...

30.09.2014


Salon výtvarného umění Kraljevo - výzva pro umělce

 

28.08.2014


9. Biennale internationale contemporaine d'estampe de Trois-Rivières - vyhlášená soutěž

 

 

9. Mezinárodní bienále současné grafiky 2013, Trois-Rivières, Kanada

Bienále se bude konat od 21. června do 6 září 2015 na různých místech ve městě Trois-Rivières (Quebec, Kanada). Soutěž je otevřena pro profesionální grafiky, přijímány jsou techniky: hlubotisk, litografie, sítotisk; vyloučeny jsou: fotografie, monotyp, fotokopie a digitální tisk. Práce musí být vytvořeny mezi 2010-2014.
Uzávěrka přihlášek: 28. září 2014

Více  - Podmínky soutěže:

Kontakt: Biennale internationale d'estampe contemporaine de Trois-Rivieres, 8, rue Raymond-Lasnier, Trois-Rivieres (Québec) Canada G9A 2J6;
Email info@biectr.ca

14.08.2014


Připomínáme: Premio Acqui 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

PREMIO ACQUI 2015 -12th International Biennial of Engraving  /
12. ročník Mezinárodního bienále grafiky

Bezplatná soutěž je otevřena pro všechny umělce - grafiky. Přijímají se grafiky vytvořené od 1. ledna 2013, rozměr papíru:500 x 350 mm max., 700 x 500 mm min.; rozměr ryté matrice: min. 400 x 300 mm, max. 700 x 500mm. Výběr děl provede odborná jury, 1. cena: 5.000 €. 
Termín zaslání děl: 30. září 2014

Podmínky soutěže:      Přihláška:

Kontakt: Premio Acqui, Associazione Biennale Internazionale per l’incisione, Piazza Italia n. 9 - 15011Acqui Terme (AL) - Italia,
Email info@acquiprint.it

23.09.2014


Připomínáme: ARTE LAGUNA - 2 SPECIAL PRIZES - vyhlášená soutěž

 

 

Arte Laguna Prize

Deadline: 15. říjen 2014...

 

02.10.2014


Hong Kong Graphic Art Fiesta 2014 - vyhlášená soutěž

 

  XinYiDai – Mezinárodní studentská výstava

Výstava určená studentům universit je tematickou jurovanou expozicí, která je součástí Hongkongského svátku grafiky (Hong Kong Graphic Art Fiesta) 2014. Cílem je vytvoření platformy pro prezentaci talentů a inovací studentů-grafiků.  Vyhlášeny jsou tři kategorie: tisky vytvořené na papíru, animované tisky a umění knihy.
Uzávěrka přihlášek:  8. 8. 2014

Více informací:  

Kontakt: Hong Kong Open Printshop, L805, Jockey Club Creative Arts Centre, 30 Pak Tin Street, Shek Kip Mei, Kowloon, Hong Kong
contactus@open-printshop.org.hk
+852 23191660
+852 23191770

05.08.2014


Celebrating Print 2014 - POSLEDNÍ VÝZVA VÝTVARNÍKŮM!

 

  4,5 dní - něco přes 100 hodin - zbývá do uzávěrky přihlášek grafik do prvního ročníku soutěže Celebrating Print Competition!

Soutěž volné grafiky „Celebrating Print Competition 2014” vyhlašuje KADS NY  

Soutěž je určena výtvarníkům českého a slovenského původu a těm, kteří vystudovali uměleckou školu v Česku nebo na Slovensku. Grafiky vybrané porotkyní - newyorskou výtvarnicí Evou Nikolovou budou prezentovány na výstavě v BBLA Gallery v České národní budově v New Yorku od 8. prosince 2014 do 15. ledna 2015. Budou také uděleny finanční odměny.

Termín přihlášek: pátek 10. října 2014, 18:00 hod newyorského času...

06.10.2014


Obrazová kniha pro děti, 2014 - soutěž

 

 

Nadační fond Miroslava Šaška

Nadační fond Miroslava Šaška zveřejnil letošní pravidla soutěže na přidělení nadačních příspěvků. Podpora bude určena na vytvoření obrazové knihy pro děti (picture book, Bilderbuch) na volné téma. Tři autoři, kteří se nejlépe vyrovnají s tímto formátem, a jejichž návrhy vybere mezinárodní porota, obdrží každý stipendium 100.000,-Kč na dokončení díla do podoby hotové k publikování.
Termín zaslání přihlášek:
do 31. srpna 2014...

28.07.2014


Připomínáme: 3. Triennale de gravure taille-douce de Lisle-sur-Tarn 2015- vyhlášená soutěž

 


Devorah BOXER, (laureátka trienále 2012), Tamis du maçon, lept, akvatinta, suchá jehla
 

Trienále mědirytu Lisle-sur-Tarn 2015 - 3. ročník

Trienále se bude konat od 14. března do 31. května 2015 v Muzeu Raymonda LAFAGEA v Lisle-sur-Tarn (Francie). Akceptovány jsou pouze techniky mědirytu (gravure en taille-douce). Účastníci musí zaslat digitální verze svých tisků + životopis + přihlášku do 30. září 2014 na následující internetovou adresu: musee.lislesurtarn@wanadoo.fr
Všichni vybraní účastníci obdrží oznámení na svou e-mailovou adresu do konce října 2014. Vítěz soutěže bude moci realizovat autorskou výstavu na dalším trienále.
Kontakt: Musée Raymond Lafage Mairie 21 place Paul Saissac 81310 LISLE-SUR-TARN
Téléphone 0563404545

23.09.2014


9. ARTE LAGUNA PRIZE - vyhlášená soutěž

 

  9. mezinárodní soutěž Cena Arte Laguna

Mezinárodní soutěž představí práce finalistů v prestižních prostorách Arsenale v Benátkách. Malířství, sochařství, fotografie, videoart a performance, virtuální a digitální umění je pět kategorií, do nichž se mohou umělci přihlásit do 6. 11. 2014...

16.06.2014


Připomínáme: SQUEEZE IT CONTEST/ vyhlášená soutěž - změna termínu

 

 

SQUEEZE IT Trieste Contemporanea Contest – Franco Jesurun Award

Contest open to young Europeans under the age of 30 for a small format / low budget project merging theatre, visual arts and new media. The entry is free. SQUEEZE IT CONTEST increases the number of partners and extends its deadline for submissions until the 16th of September!

Více informací:     Aktualizované předpisy:

Kontakt: Comitato Trieste Contemporanea, via del Monte 2/1 Trieste Italy
+39040639187,
info@triestecontemporanea.it

 

 

15.09.2014


Připomínáme: Mario Avati-Académie des beaux-arts Printmaking Award - vyhlášená soutěž

 

 

Cena za grafiku Maria Avati - Académie des beaux-arts 2014

Soutěž byla založena v roce 2013 na počest grafika Maria Avati se záměrem odměňovat grafická díla umělců všech národností, kteří užívají technik - mědirytina, rytiny do dřeva, litografie, serigrafie a monotyp. Cena ve výši 40 000 US$ je udělována každý rok mezinárodní porotou. Výstava děl laureáta ceny se bude konat v Paláci francouzského institutu v roce 2015.
Termín přihlášek: 15. červenec 2014

Podmínky soutěže ve francouzštině:       Přihláška:

Adresa: Académie des beaux-arts, 23 quai de Conti 75006 Paris; Email alexandra.poulakos@academie-des-beaux-arts.fr

 

10.07.2014


MAP PIN- Eleventh International Design Contest Trieste Contemporanea

 

 

MAP PIN - 11. Mezinárodní soutěž designu Trieste Contemporanea / Itálie

Designeři ze zemí střední a východní Evropy jsou vyzýváni aby předložili své nové projekty. Soutěž se koná pod záštitou italského ministerstva zahraničních věcí a Středoevropské iniciativy (SEI).
Uzávěrka soutěže: 15. června 2014

Podmínky soutěže:        www.triestecontemporanea.it/mappin/

 

10.06.2014


Připomínáme: Międzynarodowe Triennale Grafiki Kraków 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní trienále grafiky, Krakov 2015

SMTG Krakov vyhlašuje nový ročník Mezinárodního trienále grafiky - Krakow 2015.  
Žádosti v elektronické podobě je možné zaslat již od 1. listopadu 2014! Konečný termín přihlášek: 15. ledna 2015.
POZOR - změna adresy: mtg2015@triennial.cracow.pl

Podmínky soutěže:       
Přihláška:         Nálepky:       Více informací:

07.01.2015


Připomínáme: The Bilbao International Engraving Festival - výzva

 

 

3. Mezinárodní festival rytiny, Bilbao / Španělsko

Třetí ročník mezinárodního festivalu současné rytiny se bude konat v Palacio Euskalduna ve dnech 20. , 21. , 22. a 23. listopadu. Peněžní odměna v soutěži: 18.000 € .
Lhůta podání:  
1. 9. 2014

Podmínky soutěže:    Více informací: www.figbilbao.com

27.08.2014


Připomínáme: Biennale de l'Estampe de Saint-Maur 2015 - vyhlášená soutěž

 

 

Bienále grafiky Saint-Maur 2015 / Francie

7. bienále současné rytiny na téma "Stopy" pořádá Saint-Maur-des-Fosses. Výstava vybraných děl se bude konat od 26. září do 22. listopadu 2015 v Muzeu Saint-Maur, Villa Medici. 
Dodání prací:
do 6. 6. 2015

Podmínky soutěže:         Přihláška:06.05.2015


5. Międzynarodowe Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego

 

 

5. Mezinárodní bienále sociálního a politického plakátu, Osvětim 2014

Hlavním tématem bienále jsou lidská práva v dnešním světě. Motto pátého ročníku zní: „Tvořivost pro lidská práva.“ Přijímána jsou díla profesionálních umělců (graduovaných na uměleckých školách) a studentů posledního ročníku vysokoškolského studia výtvarného umění. Bienále lze obeslat jedním až třemi díly o maximálním rozměru 100 x 70 cm.
Deadline: 20. května 2014

Podmínky soutěže:      Přihláška:      Nálepka:       Více informací:

26.04.2014


2. ročník Ceny Věry Jirousové pro kritiky umění - výzva

 

10.04.2014


Připomínáme: Prix Contraste - 1. roč. Mezinárodního trienále digitální grafiky

 

 

Galerie Contraste, Fribourg (Švýcarsko) pořádá soutěž digitální grafiky na téma globalizace

Výstava se bude konat od 30. října do 6. 12. 2014
Uzávěrka přihlášek: 15. června 2014

Více informací:

29.05.2014


Připomínáme: THE 14 INTERNATIONAL BIENNAL OF GRAPHIC DIGITAL ARTS - GDYNIA 2014 - vyhlášená soutěž

 

 

14. Mezinárodní bienále digitální grafiky - Gdynia 2014

Pořadatel: ERA ART Coastal Artists Promotion Association
Bienále se mohou zúčastnit pouze
absolventi vyšších odborných škol a členové uměleckých  sdružení. Přihláška s digitálním nosičem dat (CD) a fotokopií platebního příkazu musí být zaslána mezi 5. květnem a 25. červnem 2014.
Více informací - Podmínky soutěže:      Přihláška:

17.06.2014


Nejkrásnější české knihy roku 2013


 

 

Do soutěže Nejkrásnější české knihy 2013 bylo letos přihlášeno 250 knih - vyhlášení vítězů se bude konat ve středu 23. dubna 2014 v letohrádku Hvězda.

Více o současnosti a budoucnosti soutěže v rozhovoru ředitele Památníku národního písemnictví Mgr. Zdeňka Freislebena pro portál Kultura21.

 

 

19.03.2014


Připomínáme: International René Carcan Prize for Printmaking - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní cena René Carcana pro grafiku

Výzva je určena grafikům a studentům grafiky jakékoliv národnosti a věku...
Přihlášky:
do 25. srpna 2014

21.08.2014


DRUGI INTERNACIONALNI SALON GRAFIKE - KRALJEVO - výzva

 

05.03.2014


Připomínáme: VII. Rokycanské bienále grafiky - vyhlášená soutěž


 

 

VII. Rokycanské bienále grafiky

Mezinárodní přehlídka grafiky je zaměřena na klasické grafické techniky jakéhokoliv formátu.
Uzávěrka přihlášek i doručení prací: 31. srpna 2014...

 

27.08.2014


Připomínáme: The 29th Chelsea International Fine Art Competition

 

 

29. Mezinárodní soutěž výtvarného umění - Chelsea 2014

Mezinárodní výtvarná soutěž je otevřena pro výtvarné umělce z celého světa, kteří tvoří v oboru malířství, sochařství, fotografie, kresby, smíšených médií a tisku. Sponzorem soutěže je Agora Gallery a E4A.com, porotcem pro rok 2014 je Carlo McCormick, newyorský kulturní kritik a hostující přednášející na univerzitách a vysokých školách po celé zemi.
Soutěž je otevřena 11. 2. 2014, uzávěrka přihlášek je 18. března 2014.
V termínu 22.srpna až 11.9.2014 se koná výstava vybraných umělců...
Více informací:

12.03.2014


Připomínáme: 10th International Biennial of Contemporary Prints Liège 2015 - vyhlášená soutěž


 

 

10. Mezinárodní bienále současné grafiky, Liège 2015 / Belgie

10. ročník  Bienále Liège organizuje BAL (Musée des Beaux-Arts de Liège) ve spolupráci s asbl (« Les Amis du Cabinet des Estampes et des Dessins de la Ville de Liège »).
Termín zaslání děl:
31. března 2014

Podmínky a přihláška:

 

26.03.2014


14th EUROPEAN BIENNIAL COMPETITION FOR GRAPHIC ART - vyhlášená soutěž

 

 

14. Evropské bienále grafiky, Bruggy / Belgie

Pořadatel:  Rotary Club Brugge ‘tVrije ve spolupráci s Museem města Bruggy
Přihlášky:
do 12. února 2014!

Podmínky soutěže v angličtině:

www.graphicartes.be

05.02.2014


Připomínáme: Bienále Brno 2014 - výzva pro studenty

 

 

26. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2014

Moravská galerie přijímá studentské práce pro Bienále Brno 2014
Do konce ledna 2014
se mohou všichni studenti, tvořící v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2013 svá díla s tématem grafického designu, přihlásit na letošní již 26. Mezinárodní bienále grafického designu Brno. Moravská galerie přijímá díla týkající se grafického designu (např. knihy, plakáty, nové písmo, webové stránky, časopisy atd.)...

29.01.2014


Připomínáme: 9. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní bienále kresby Plzeň je jedinečnou výtvarnou soutěží ve specifické kategorii jednobarevné kresby.
Soutěž probíhá každý sudý rok. Exkluzivitu projetu podtrhuje způsob výběru prací pro výstavu a ocenění, které vybírá mezinárodní porota, skládající se z odborníků na kresbu.
Díla budou přijímána pouze do 31. května 2014...

 

27.05.2014


Připomínáme: 14. ročník Trienále českého ex libris Chrudim 2014 - vyhlášená soutěž

 

 

PNP - Kabinet ex libris, Chrudim
3. 10. 2014 - 2. 11. 2014

Památník národního písemnictví připravuje 14. ročník TRIENÁLE ČESKÉHO EX LIBRIS CHRUDIM 2014, přehlídku současné tvorby českého ex libris za roky 20012, 2013 a 2014.
XIV. trienále českého ex libris je celostátní pravidelnou přehlídkou současné tvorby českého ex libris. Jeho záměrem je pravidelné sledování moderních uměleckých tendencí grafického žánru tradičně spojovaného s knižní kulturou. Odborná porota vybírá výstavní kolekci k presentaci ve výstavní síni v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi. Zaslané grafické práce jsou tvůrci věnovány do sbírkového fondu Památníku národního písemnictví, jsou uloženy v detašovaném pracovišti v Chrudimi a stávají se majetkem ČR.
Přihlášky jsou  přijímány do 28. 2. 2014  

Více informací - Průvodní dopis:     Přihláška:    Výstavní podmínky:

27.01.2014


25. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého - vyhlášená soutěž

 

  Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje jubilejní 25. ročník soutěže o Cenu Jindřicha Chalupeckého
pro výtvarné umělce do 35 let
 
Přihlášku je nutno vyplnit online přímo na webových stránkách ceny, do nadcházejícího ročníku se umělci mohou přihlašovat sami, nebo být nominováni tzv. nominátory, mezi nimiž jsou i všichni dosavadní laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého. Mezinárodní porota vybere v průběhu března roku 2014 finalisty ceny, laureát jubilejního 25. ročníku bude vyhlášen v listopadu na slavnostním ceremoniálu...Více: www.cjch.cz

18.12.2013


14th biennial competition for Graphic Art - vyhlášená soutěž

 

 

14. bienále grafiky  -
soutěž konaná z iniciativy Rotary Club Brugge ‘tVrije, ve spolupráci s Městským muzeem Bruggy

Termín dodání fotografické dokumentace děl: před 12. 2. 2014...

27.01.2014


Nejkrásnější české knihy roku 2013 - vyhlášená soutěž

 

 

Památník národního písemnictví vyhlašuje soutěž "Nejkrásnější české knihy roku 2013"

Do soutěže Nejkrásnější české knihy roku se přihlašuje tradičně více než stovka nakladatelství a porota složená z renomovaných odborníků hodnotí z technického a výtvarného hlediska přes dvě stě titulů. První místa v jednotlivých kategoriích jsou honorovány 50 000 Kč.
Termín uzávěrky je 18. 1. 2014

Podmínky soutěže:

Přihláška:

www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz

17.12.2013


BP Portrait Award 2014 - vyhlášená soutěž

 

 

Londýnská National Portrait Gallery vypisuje 35. ročník soutěže "BP Portrait Award 2014"

Nejprestižnější mezinárodní soutěž malířského portrétu je otevřena pro umělce z celého světa starší 18ti let. V loňském roce se této soutěže zúčastnilo 1969 umělců z 78 různých zemí světa a výstavu jejich obrazů v Národní portrétní galerii navštívilo více než 285.000 lidí. 
1. cena: £30,000,-
Uzávěrka: 3. února 2014

Přihláška v Pdf:   Podmínky soutěže:

Kontakt:
BP Portrait Award 2014
National Portrait Gallery, St Martin’s Place, London WC2H 0HE
020 7321 6699 
bpaward@npg.org.uk

28.11.2013


TRIESTE CONTEMPORANEA 2013 - Young European Artist Award - vyhlášená soutěž

 


Studio Tommaseo Trieste 
 

TRIESTE CONTEMPORANEA 2013 - Cena mladých evropských umělců

Cena je vyhlášena pro mladého umělce ve věku do 30ti let, kteří pracují v jakémkoli médiu a narodili se v jedné z následujících zemí: Albánie, Rakousko, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Německo, Maďarsko, Itálie, Litva, Lotyšsko, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina.
Deadline: 26. listopadu 2013...

 

21.11.2013


7. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2014 - výzva

 

 

Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků / Česká sekce AICA, Fond Ceny kritiky

Vyhlášení Ceny kritiky za mladou malbu 2014
Soutěž pro mladé umělce do 30 let se koná za účelem usnadnění vstupu na profesionální výtvarnou scénu. Oceněním je výstava finalistů v únoru-březnu 2014 v Galerii kritiků, Palác Adria v Praze, dále samostatná výstava laureáta ke konci kalendářního roku na náklady pořadatelů. Hodnotí se první tři pořadí a sympatie diváků.
Termín podání přihlášek: 16. 12. 2013      více:

19.11.2013


Připomínáme: 12th International Biennial of Miniature Art - Gornji Milanovac

 

 

12. Mezinárodní bienále miniaturního umění, Gornji Milanovac / Srbská republika

Organizátor: Institution for Culture, Kulturni centar  - Moderna Galerija, Gornji Milanovac
Kategorie soutěže: malba, grafika, socha, kresba, užité umění, fotografie, intermédia, sakrální umění
Rozměry díla: 10 x 10 cm (dvourozměrné dílo), 10x10x10 cm (trojrozměrná práce)
Výstava se koná v termínu: 23. dubna - 23. června 2014
Soutěž je otevřena od 1. října do 1. prosince 2013

Přihláška:        Podmínky soutěže:

Informace: www.kcgm.org.rs

26.11.2013


ART BOOKS WANTED International Award 2014- vyhlášená soutěž

 

  Nakladatelství EDITION LIDU vyhlašuje 3. ročník mezinárodní soutěže ART BOOKS WANTED International Award

Otevření nového ročníku ART BOOKS WANTED International Award proběhne společně s výstavou oceněných a nominovaných knih naDesignbloku v úterý 8. 10. 2013 ve 20 h v Openstudiu Kafkův dům, Kafkovo náměstí Náměstí Franze Kafky 3,  Praha 1...

02.10.2013


Připomínáme: 4th LESSEDRA INTERNATIONAL PAINTING & MIXED MEDIA COMPETITION - vyhlášená soutěž

 

  Organizátor soutěže:LESSEDRA Gallery & Contemporary Art Projects / Bulharsko
Termín dodání děl:  září - 10. listopadu 2013

Vyhlášené soutěžní obory: Painting, Drawing, Collage, Watercolor, Photographs, Digital, Mixed Media...

05.11.2013


Připomínáme: Offrir une estampe 2014 - vyhlášená soutěž

 

  Národní federace Manifestampe za podpory Chambre syndicale de l’estampe, du dessin et du tableau pořádá soutěž plakátů "OFFRIR UNE ESTAMPE".

Soutěž je vyhlášena pro všechny umělce bez omezení věku nebo národnosti. Techniky: litografie a dřevoryt, formát 40 x 60 cm. Úspěšné projekty budou vystaveny v Galerie Documents, Paříž.

Termín doručení návrhů: 21.března 2014

Podmínky soutěže a přihláška:

30.12.2013


XXVI PREMIO FIBRENUS (XXVII Fibrenus Prize 2013) - vyhlášená soutěž

 

  XXVI PREMIO FIBRENUS

Soutěž vyhlašuje Officina della Cultura Carnello (FR) Comune di Sora – Assessorato alla Cultura, ve spolupráci s Mezinárodním centrem rytiny v Urbinu. Je určena pro všechny umělce narozené po 1.1.1973. Téma: Průmyslová archeologie - historie míst, stopy člověka.
Povoleny jsou techniky: chalkografie-arypoint (akvatinta, lept, měkký kryt, mezzotinta, carborundun), xylografie a litografie. Přijímáno je pouze jedno dílo, které nesmí přesáhnout rozměr 100 x 70 cm.

Podmínky soutěže:        Přihláška: 
  

 

07.08.2013


Připomínáme: XII BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT, JOSEP DE RIBERA, 2013 - vyhlášená soutěž

 

 

XII. Mezinárodní bienále rytiny "Josep de Ribera" - Xativa 2013

Soutěž pořádaná Magistrátem města Xativa ve spolupráci s Rotary klubem je otevřena pro umělce všech národností. Povoleny jsou grafické techniky kromě monotypu, serigrafie a digitální grafiky. Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně 2 díla do velikosti papíru 74 x 104 cm. Výstava se bude konat v “Casa de Culture” od 15. listopadu do 14. prosince 2013.
Termín dodání děl:
do 30. září 2013

Podmínky soutěže a přihláška:

18.09.2013


Připomínáme: XI. Trienále akvarelu v Lučenci - vyhlášená soutěž

 

 

XI. ročník mezinárodní soutěžní přehlídky Trienále akvarelu

Soutěž organizuje Novohradské muzeum a galerie v Lučenci. Cílem soutěže je mapovat a prezentovat výtvarná díla, přinášející nové způsoby a trendy v akvarelové tvorbě. Účastníci soutěže mohou zaslat maximálně 3 díla, která byla vytvořená za poslední tři roky.
Termín dodání děl:
do 15. 10. 2013

Další informace:      Statut:       Přihláška:         www.nmg.sk

14.10.2013


3.aBIENNIAL of contemporary art

 

 

3.aBIENNIAL současného umění

Artoteque Online Galerie zve umělce k účasti na 3. bienále. Digitální obrazové soubory děl všech žánrů, oborů a stylů musí být zaslány e-mailem...

27.06.2013


Připomínáme: ARTE LAGUNA PRIZE - vyhlášená soutěž

 

 

8. ročník soutěže ARTE LAGUNA PRIZE

Zahajuje se 8. ročník mezinárodní soutěže Cena Arte Laguna s 5 peněžními odměnami v celkové výši  35.000 euro, 6 uměleckými rezidencemi a možností spolupráce s moderními galeriemi. 110 finalistů soutěže bude moci v březnu 2014 vystavovat v benátském Arsenale. Soutěž je vypsaná pro sekce: malířství, sochařství, fotografické umění, video umění a performance, virtuální a digitální umění.
Uzávěrka přihlášek: termín prodloužen do 26. listopadu 2013!

Více informací:      Přihláška:

Kontakt: www.artelagunaprize.com  
+39 041 5937242 | +39 347 7077251

 

22.11.2013


Prix de Gravure Mario Avati-Académie des beaux-arts - vyhlášená soutěž

 

 

Cena Mario Avati-Akademie výtvarných umění - 1. ročník

Cena byla založena v roce 2013 pod záštitou Akademie výtvarných umění a na počest spisovatele Mario Avati, díky daru Helen a Mario Avati a sponzorství CAFAmerica. Jejím cílem je podpořit umělce, jejichž práce napomáhá rozvoji grafického umění, kterému Mario Avati zasvětil svůj život. Soutěže se mohou účastnit umělci všech národností.
Deadline: 15. července 2013

Podmínky soutěže:            Přihláška:

14.05.2013


41o Premio Internacional de Arte Gráfico Carmen Arozena 2013 - vyhlášená soutěž

 

 

Carmen Arozena Print Award 2013

Pořadatel: Brita Prinz Arte S.A.
Ve 41. ročníku soutěže budou uděleny 2 ceny ve výši 4000€ a 2000€ a řada čestných uznání.
Vyhlášený termín podání:
15. duben - 17. květen 2013

Přihláška:      Podmínky soutěže:     Více informací:

 

24.04.2013


VIII PRIX INTERNATIONAL DE L’ART DE L’ESTAMPE JESÚS NUNEZ 2013

 

 

Mezinárodní soutěž grafiky k poctě umělce Jesús Núnez

Pořadatel: Centro Internacional de la Estampa Contemporánea
Prezentace děl: 1. - 29. června 2013, Betanzos / Španělsko

Podmínky soutěže: 
 

18.04.2013


Henkel Art.Award 2013 - vyhlášená soutěž

 

 

Umělci z 23 zemí se mohou opět přihlásit do soutěže Henkel Art.Award

V roce 2013 společnost Henkel Central Eastern Europe (Henkel CEE) již podvanácté udělí cenu Henkel Art.Award. Soutěž je určena výtvarným umělcům z 23 zemí střední a východní Evropy. Cenu udělí ve spolupráci se sdružením KulturKontakt Austria a Muzeem moderního umění Nadace Ludwig (MUMOK) ve Vídni. Vítěz získá vynikající příležitost předvést svá umělecká díla na samostatné výstavě ve své zemi a také v MUMOK. Navíc obdrží finanční prémii ve výši 7 000 eur. Celková hodnota této umělecké ceny tudíž dosahuje 35 000 eur.
V letošním roce budou v rámci soutěže Henkel Art.Award. opět oceněny mimořádné a novátorské umělecké počiny výtvarných umělců v oboru malby, kresby, fotografie, videoartu a instalací. Všechny zúčastněné země poté vyšlou do mezinárodního finále své zástupce, z nichž v létě 2013 vybere mezinárodní porota tvořená předními osobnostmi pět finalistů. Jméno vítěze bude oznámeno na slavnostním vyhlášení výsledků, které se uskuteční za přítomnosti všech nominovaných umělců v listopadu 2013 ve Vídni.
Umělecká díla přihlašovaná do soutěže Henkel Art.Award. 2013 musejí být odeslána nejpozději 7. června 2013.
Více informací:

04.04.2013


Grafika roku 2013 - vyhlášená soutěž

 

28.03.2013


XV. INTERBIFEP - vyhlášená soutěž

 

 

The International Biennial Festival of Portrait INTERBIFEP - Tuzla/ Bosna a Hercegovina 

Mezinárodní festival portrétu v Tuzle prezentuje tvobu v oboru kresby, grafiky, fotografie a video-artu, zahrnuje všechny druhy individuálních výrazů a rozmanitých stylistických trendů souřasného umění.
Místo a data konání: Mezinárodní galerie portrétu v Tuzle, 17. září - 2. listopadu 2013.

Termín zaslání přihlášky:
25. duben 2013.

Pravidla soutěže:      Přihláška:

27.03.2013


Připomínáme: 6e Biennale de l'estampe de Saint-Maur

 

 

6e Biennale de l'estampe de Saint-Maur - 6. Bienále grafiky, mezinárodní soutěž současné grafiky, Saint-Maur

Dodání děl: od 3. do 8. června 2013

Téma: " Double"
Výstava:  5. října - 1. prosince 2013, Musée de Saint-Maur, Villa Médicis

Podmínky a přihláška: 

 

27.03.2013


CONNEXT AWARD 2013 - vyhlášená soutěž (uzávěrka 15.5.)

 

20.03.2013


Připomínáme: Salon Art et Papiers

 

 

ART & PAPIER
Výstava rytin, tisků a současné umělecké tvorby na papíře se bude konat ve dnech 15. a 16. června 2013 v historickém centru středověkého města Vézénobres (Francie). Vystavující umělci si mohou vytvořit vlastní výběr děl...
Přihlášky: do 30. dubna 2013   
Podmínky:

04.04.2013


Soutěž STUDENTSKÝ DESIGN 2013

 

17.02.2013


The 28th Chelsea International Fine Art Competition - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní umělecká soutěž, Chelsea/USA
Deadline: 19. březen 2013

25.02.2013


THE BIENNALE OF THE CONTEMPORARY ENGRAVING “CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA” - vyhlášená soutěž

 

 

Bienále současné rytiny "Citta di Bassano del Grappa" - 3. ročník

Deadline:
29 března 2013

Podmínky soutěže:       Přihláška:

23.01.2013


Prix GRAViX 2013 - vyhlášená soutěž

 

 

Nadační fond GRAViX, Paříž vyhlašuje soutěžní výstavu rytiny s cenou pro vítěze

GRAViX si klade za cíl propagovat současnou grafiku a znalosti různých grafických technik. Soutěž, kterou organizuje, je otevřena zejména umělcům mladším 40ti let a strarším grafikům, kteří se zajímají o progresivní umění.
Uzávěrka přihlášek: 10.2.2013

Pravidla soutěže a přihláška:          www.gravix.info

06.12.2012


Připomínáme: Nejkrásnější české knihy roku 2012 - vyhlášená soutěž

 

 

Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví zvou k účasti v novém ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku.
 
V soutěži bude hodnoceno grafické, ilustrační a polygrafické zpracování titulů vydaných českými nakladatelstvími v roce 2012. První místo v každé kategorii získává Cenu ministra kultury.
UZÁVĚRKA:
11. 1. 2013

Podmínky soutěže:        Přihláška:

Obr.: NČKR 2011

02.01.2013


Připomínáme: Arte Laguna Prize - vyhlášená soutěž

 

  Pouze sedm dní zbývá do konečné uzávěrky přihlášek k účasti v sedmém ročníku mezinárodní soutěže, která umožňuje umělcům vystavovat v jedné z nejprestižnějších výstavních prostor na světě...

 

29.11.2012


Exposition biennale internationale : « Blanc » - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní bienále: " Bílá"

Prodloužení termínu zaslání přihlášky: do 15. ledna 2013

V rámci svého XXIX. salonu současné grafiky, který se bude konat v Rueil-Malmaison od 21. března do 25. dubna 2013, organizuje Asociace Graver Maintenant mezinárodní bienále na téma: Bílá. Výstavy se mohou zúčastnit členové této asociace i zahraniční umělci.
Podmínky soutěže:
Přihlášení se do soutěže je možné provést na webové stránce: www.gravermaintenant.com 

20.11.2012


VI SPLITGRAPHIC - vyhlášená soutěž

 


Obr.: Masahiro Fukuda (Japonsko)
 

International Graphic Art Biennial 2013 - Mezinárodní bienále grafiky, Split/ Chorvatsko

Application form:

Deadline:1. červen 2013...

12.03.2013


Máš umělecké střevo? / vyhlášená soutěž

 

 

4. ročník soutěže Máš umělecké střevo? 2012/2013

Celorepubliková soutěž Máš umělecké střevo?  je určena studentům středních škol a gymnázií se zájmem o výtvarné umění a letos se do ní zapojila zapojila také Moravská galerie v Brně.
Skupiny se mohou přihlašovat do 15. listopadu 2012... 

07.11.2012


3e biennale de l'estampe de Magné - vyhlášená soutěž

 

 

3. Bienále grafiky, Magné 2013 / Francie

Vyhlášené nové bienále navazuje na úspěch prvních dvou ročníků. Každý grafik bude mít k dispozici výstavní plochu 1,5 m ve staré keramické dílně proměněné na výstavní prostor.
Termín bienále: 25. května - 9. června 2013, Magné
Termín zápisu: 15. dubna 2013

Přihláška:

01.11.2012


21st INTERNATIONAL BIENNIAL OF HUMOUR AND SATIRE IN THE ARTS, Gabrovo 2013

 

 

21. Mezinárodní bienále humoru a satiry v umění, Gabrovo 2013 / Bulharsko

DEADLINE: 1. března 2013...

31.10.2012


Arte Laguna - Ceny pro umělce (vyhlášená soutěž)

 

31.10.2012


"RUSSIAN ART WEEK" - mezinárodní soutěžní výstava

 

 

MARS - Centrum současného umění, Moskva
22. listopadu - 2. prosince 2012

Registration: until 25. November 2012...

30.10.2012


ARTPAGE 9 - vyhlášená soutěž

 

24.10.2012


4th Guanlan international Print Biennial 2013 - vyhlášená soutěž

 

 

4. Mezinárodní bienále grafiky, Guanlan / Čína

Termín přihlášek: 25. únor 2013...

24.10.2012


Apríles 2013 - vyhlášená soutěž

 

24.10.2012


Připomínáme: »LINOLSCHNITT HEUTE« 2013 - vyhlášená soutěž


 

 

»LINOLSCHNITT HEUTE« 2013
9. ročník soutěže o Cenu za linoryt města Bietigheim-Bissingen

Soutěžní výstava se bude konat v termínu 20.7. – 6. 10. 2013 v Městské galerii (Städtische Galerie) Bietigheim-Bissingen.

Deadline: 4. ledna 2013...

 

11.12.2012


Virtuální bienále Praha 2012 - vyhlášená soutěž

 

 

6. ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu v Praze

Pořadatel: Asociace užité grafiky a grafického designu
Téma: Korupce (Corruption)
Termín zaslání práce: od 1. do 22. 10. 2012 ...

25.09.2012


Parallax: Stereoscopic Video Art Festival - výzva k účasti

 

 

Festival stereoskopického videoartu
30. 11. – 2. 12. 2012, Kino Lucerna, Praha

Celovečerní i krátké filmy, reklamy a videa ve formátu S-3D.
Deadline:
4. listopad 2012

Více: www.ciant.cz   www.parallax.cz

19.09.2012


Arte Laguna Prize - vyhlášená soutěž

 

19.09.2012


The 5th International Drawing Competition Wrocław 2012

 

 

V. Mezinárodní soutěž kresby, Wrocław 2012

Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kresby nesmí být větší než formát 100×70 cm, max. je možné zaslat 3 kresby realizované po r. 2009 - Více podmínky a přihláška:

DEADLINES: přijímána jsou díla zaslaná poštou v termínu
od 3. září do 31. října 2012

19.09.2012


Připomínáme: Vyhlášené soutěže

 

 

26.09.2012


La Triennale Internationale de l’Affiche Politique - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní trienále politického plakátu - 12. ročník, Mons /Belgie

Mezinárodní soutěže se mohou zúčastnit profesionální grafici i studenti uměleckých škol.
Termín zaslání děl: do 20. prosince 2012

Podmínky a přihláška:   

22.08.2012


Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières - prodloužení termínu!

 

 

8. ročník Mezinárodního bienále současné grafiky v Trois-Rivières, (Québec) Canada

Termín přihlášení do soutěže byl prodloužen!
Deadline: 12. říjen 2012

Přihláška:        Podmínky soutěže:       www.biectr.ca

24.09.2012


2.eBIENNIAL OF CONTEMPORARY ART - vyhlášená soutěž

 

  artoteque.com 
zve všechny výtvarné umělce k účasti na 2. bienále současného umění - umělecké přehlídce děl zveřejněných po dobu dvou let online na artoteque.com... 

02.08.2012


Soutěž pro mladé umělce do 35 let pro rok 2012 - výzva (www.culturenet.cz)

 

31.07.2012


Premio Acqui 2013 - XI Biennale Internazionale per l'Incisione

 

 

INTERNATIONAL BIENNIAL FOR ENGRAVING - Mezinárodní bienále grafiky

Deadline: 30. září 2012

31.07.2012


Trienále plagátu Trnava 2012 - vyhlášená soutěž

 

 

Prestižní mezinárodní soutěž plakátu se bude tento rok konat v Trnavě již po osmé...

Deadline:
15. července 2012

 

26.06.2012


ARTE LAGUNA PRIZE: THE 7th COMPETITION IS OPEN

 

 

7. ročník soutěže ARTE LAGUNA PRIZE byl zahájen...

Deadline: 8. listopad 2012

21.06.2012


XXIème édition du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée - vyhlášená soutěž

 

12.06.2012


Soutěže grafiky - vyhlášené

 

07.06.2012


8e Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivières - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní bienále současné grafiky 2013, Trois-Rivières, Kanada 

8. ročník největší umělecké přehlídky grafiky se bude konat od 16. června do 8. září 2013 v Trois-Rivières v Kanadě.
Bienále je určeno všem současným profesionálním umělcům, kteří užívají grafických technik.
Přihlášky jsou přijímány v termínu od 1. června do 1. října 2012
Podmínky soutěže:   Přihláška:       www.biectr.ca
 

05.06.2012


Projekt: OSTEN - umění na papíře, Skopje 2012

 

 

Galerie kresby v městě Skopje zve umělce, aby se při příležitosti 40. výročí jejího založení zúčastnili projektu OSTEN...
Termím zaslání žádostí: 31. květen 2012

30.05.2012


Offrir une estampe - vyhlášená soutěž

 

23.05.2012


Národní cena za studentský design 2012- vyhlášená soutěž

 

 

22. ročník soutěže o Národní cenu za studentský design 2012

Design Cabinet CZ, nadační program Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, společně s dalšími partnery vyhlašují celostátní soutěž o Národní cenu za studentský design 2012. Soutěžit mohou klauzurní, semestrální, absolventské a jiné (vlastní) studentské práce z oblasti designu, architektury, uměleckých řemesel a vizuální komunikace, přihlásit se mohou jednotlivci i autorské kolektivy.
Podání příhlášky (registrace) probíhá do 25. června 2012 ...
Více informací:

23.05.2012


Art for Collectors - výzva

 

15.05.2012


CREATIVE FOR HUMAN RIGHTS - vyhlášená soutěž

 

 

Fourth International Biennial of Social-Political Poster

4. Mezinárodní bienále sociálněpolitického plakátu se bude konat na podzim roku 2012 v Mezinárodním společenském centru mládeže v Osvětimi (Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży). Podnětem k rozvoji činnosti centra se stala v roce 1986  v Berlíně konaná Akce Pokání/ služba míru a podpora správy města Osvětim.  Bienále je místem setkání mladých lidí z celého světa,  místem výstav současného umění, širokooborových diskusí a pohledů a platformou pro politické debaty.
Termín zaslání plakátů a přihlášky: 31. květen 2012
 

Podmínky soutěže:

Přihláška:

07.05.2012


Cena Michala Ranného 2012 - výzva

 

24.04.2012


Vyhlášené soutěže

 

26.04.2012


Připomínáme: 12th Gielniak Graphic Arts Competition 2012

 

25.04.2012


Vyhlášené soutěže - výzva

 

25.04.2012


Vyhlášené soutěže a projekty - výzva

 

18.04.2012


XL INTERNATIONAL PRINT AWARD "CARMEN AROZENA" 2012 - vyhlášená soutěž

 

10.04.2012


VIII. mezinárodní Bienále kresby Plzeň 2012 - vyhlášená soutěž

 

  Pořadatel:
Zájmové sdružení právnických osob Bienále kresby Plzeň

Termín zaslání děl: do 31. května 2012

27.03.2012


LACDA - International Competition for Digital Art and Photography - vyhlášená soutěž

 

 

LOS ANGELES CENTER FOR DIGITAL ART vyhlašuje mezinárodní soutěž digitálního umění a fotografie
Deadline: 26. březen 2012 
 

21.03.2012


Artoteque - vyhlášené soutěže

 

20.03.2012


9e Biennale internationale de Gravure contemporaine de Liège - vyhlášená soutěž

 

 

9. mezinárodní bienále soudobé grafiky, Liège (Belgie)

9. ročník bienále organizuje Kabinet grafiky a kresby města  Liège.
Termín a místo konání: březen - květen 2013, Musée d'Art moderne et d'Art contemporain de Liège.
Deadline:
do 30. července  2012

Bienále se mohou zúčastnit všichni umělci bez věkového omezení, akceptovány jsou všechny grafické techniky...
Přihláška a podmínky:     
Kontakt:
cabinetdesestampes@liege.be     www.cabinetdesestampes.be

13.03.2012


22e Prix International d'art multiple Maximo Ramos - vyhlášená soutěž

 

12.03.2012


Připomínáme: DOUBLE TRACK - vyhlášená soutěž

 

 

10. mezinárodní soutěž designu Trieste Contemporanea
Competition deadline: 31. května 2012

30.05.2012


NEU/NOW Festival Porto 2012 - výzva

 

 

Nový festival podporující studenty vysokých uměleckých škol
Porto (Portugalsko), 11. -15. července 2012

Do projektu, vypsaného pro studenty, kteří právě dokončili nebo v současné době ukončují studium, nominují reprezentanty profesoři uměleckých institucí. Termín nominace: 31. leden 2012.

05.01.2012


5. International Printmaking - Mexico 2012 - vyhlášená soutěž

 

 

5. Mezinárodní soutěž grafiky 2012 - Monterrey / Mexico

Prints for Peace-Grabados por la Paz México
Deadline: 1. duben 2012

 

05.01.2012


III International Biennial of Graphic Digital Arts - Gdynia 2012

 

 

3. Mezinárodní bienále digitální grafiky - Gdynia 2012 / Polsko

ERA ART Coastal Artists Promotion Association Gdynia zve k účasti na 3. přehlídce digitální grafiky. Termín zaslání přihlášky1.4. 2012 - 6. 5. 2012

Podmínky
soutěže:     Přihláška:

 

03.01.2012


Bains numériques - vyhlášená soutěž

 

03.01.2012


11th edition of the ARTISTS OF TODAY - vyhlášená soutěž

 

 

ARTISTS OF TODAY - 11. ročník

Mezinárodní internetová soutěž současného umění...


 

03.01.2012


Nejkrásnější české knihy roku 2011

 

 

Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví zve k účasti v soutěži
Nejkrásnější české knihy roku 2011


Termín dodání děl: do 13. ledna 2012

Obr. z Katalogu Nejkrásnějších knih 2010; © PNP

02.01.2012


Arte Laguna Art Prize - deadline 6. 12.!

 

01.12.2011


25. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2012 - vyhlášená soutěž

 

  Od 21. června 2012 se bude v Brně konat jubilejní 25. ročník mezinárodní soutěže, která bude nově otevřena také všem formám grafického designu.
Již nyní je možné přihlásit práce, které vznikly v období posledních  tří  let...

02.01.2012


Výtvarná soutěž "NAŠE Galerie" pro občany Náchodska

 

15.11.2011


Red Dawns Festival 2012 – výzva umělcům (www.institutumeni.cz)

 

15.11.2011


6th Arte Laguna Prize - změna termínu

 

10.11.2011


artoteque.com - výzvy

 

09.11.2011


13th biennial for Graphic Art - vyhlášená soutěž

 

  Rotary Club Brugge 't Vrije pořádá v roce 2012 13. ročník soutěžního bienále grafiky,
termín zaslání fotografického portfolia díla: 1. prosinec 2011 - 24. únor 2012 ...

02.01.2012


International Painting and Mixed Media Competition (Bulharsko) - vyhlášená soutěž

 

20.10.2011


International Print Network: Kraków, Oldenburg, Vienna - vyhlášená soutěž

 

 

Mezinárodní trienále grafiky, Krakov 2012

Termín pro zaslání elektronické verze díla pro 1. stupeň  MTG – Kraków 2012:  30. 11. 2011.

Podmínky soutěže:    Přihláška:    www.triennial.cracow.pl

19.10.2011


Russian Art Week - výzva k účasti

 

 

Moskva, 2.- 9. listopadu 2011

Mezinárodní soutěž a výstava současného umění

Termín registrace: 18. říjen 2011...

 

14.10.2011


ART TIME - vyhlášená soutěž

 

19.10.2011


12. Grafická soutěž Józefa Gielniaka 2012

 

  Muzeum Karkonoskie v Jelení Hoře (Polsko)  pořádá grafickou soutěž k uctění památce významného grafika Józefa Gielniaka

Předmětem soutěže jsou grafické práce provedené technikou tisku z výšky, termín zaslání prací: do 17. 9. 2012...  

02.01.2012


6. ročník výtvarné soutěže "NAŠE Galerie"

 

04.10.2011


6th INTERNATIONAL ARTE LAGUNA PRIZE - vyhlášená soutěž

 

05.10.2011


Virtuální bienále Praha 2011

 

  Asociace užité grafiky a grafického designu pořádá pátý ročník mezinárodní přehlídky výtvarného umění a designu

Virtuální bienále Praha 2011

Tématem pro rok 2011 je China (Čína)...

03.10.2011


VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE JINÉ VIZE 2011 (www.institutumeni.cz)

 

27.09.2011


18. ročník soutěžní výstavy GRAFIKA ROKU 2011 - vyhlášená soutěž


Sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlašují:


18. ročník soutěžní výstavy GRAFIKA ROKU 2011

O soutěži Grafika roku:

Přihláška a pravidla soutěže:

19.12.2011


5. ročník Ceny 333 - změna termínu podávání přihlášek

 

 

5. ročník soutěže Cena NG 333 a Skupiny ČEZ

Termín přihlášení děl byl prodloužen
do
15. 10. 2011
.
Soutěž je věkově ohraničená: Mohou se jí účastnit mladí umělci z České republiky a Slovenské republiky, jejichž věk do konce kalendářního roku nepřesáhne 33 let a nesmí být mladší 15 let.
Podmínky soutěže - více:

22.09.2011


Vyhlášené soutěže - výzva (www.institutumeni.cz)

 

20.09.2011


medial 3.art biennial - vyhlášená soutěž

 

19.09.2011


Wand 5 – Stuttgarter Filmwinter Festival - výzva (www.institutumeni.cz)

 

16.08.2011


11. Medial Global Art Annual - vyhlášená soutěž

 

28.07.2011


Soutěže a projekty - výzvy (www.institutumeni.cz)

 

27.07.2011


7th International Triennial of Graphic Art - Bitola 2012 (vyhlášená soutěž)

 

02.01.2012


International Print Triennial – Kraków 2012

 

 

Mezinárodní trienále grafiky, Krakov 2012 - vyhlášená soutěž... 

20.07.2011


ARTE LAGUNA PRIZE - novinky

 

19.07.2011


Vyhlášené soutěže - výzva (www.institutumeni.cz)

 

12.07.2011


Note on MAB3 / Medial 3.Art Biennial - výzva

 

23.06.2011


LA BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT "JOSEP DE RIBERA" XÀTIVA 2011

 

 

XI. ročník Mezinárodního bienále  “JOSEP DE RIBERA” - XÀTIVA
- vyhlášená soutěž
 

20.06.2011


International Comics Festival Contest - výzva

 

20.06.2011


5. ročník IN OUT Festivalu – výzva (www.institutumeni.cz)

 

20.06.2011


4e édition de la Biennale de l'estampe de Saint-Maur - vyhlášená soutěž

 

 

4. Mezinárodní bienále současné grafiky, Saint-Maur 2011 (Francie)

Téma 4. ročníku: Paysages urbains (Městské krajiny)...

02.06.2011


ART NOW - vyhlášená internetová soutěž současného umění

 

26.05.2011


Vyhlášené soutěže a projekty - výzva (www.institutumeni.cz)

 

24.05.2011


INTERSALON AJV 2011 - výzva

 

 

Další ročník Intersalonu AJV se uskuteční v říjnu t. r. v písecké Sladovně,
přihlášky přijímají pořadatelé do 30. května 2011...

 

 

24.05.2011


Festivaly, soutěže - výzvy (www.institutumeni.cz)

 

10.05.2011


XI BIENNAL INTERNACIONAL DE GRAVAT "JOSEP DE RIBERA" - XÀTIVA 2011

 

 

XI. Mezinárodní bienále grafiky v XÀTIVĚ (Španělsko)

Do konce letošního září je možné přihlásit se do 11. ročníku mezinárodní soutěže grafiky...

10.05.2011


Vyhlášené grafické bienále, výměny

 

02.05.2011


X Graphic Art Biennial, Dry Point, Uzice 2011 - vyhlášená soutěž

 

   

10. Bienále grafiky Užice 2011 ( Srbsko)

Bienále se mohou zúčastnit umělci s dvěmi grafickými díly vytvořenými v technice suché jehly...

03.05.2011


iBIENNIAL 2011/ 2012 - vyhlášená internetová soutěž

 

20.04.2011


Mezinárodní umělecké soutěže a akce - Aiud 2011 ( Rumunsko) - výzva

 

18.04.2011


Soutěže grafiky - vyhlášené

 

13.04.2011


Henkel Art.Award. 2011 - vyhlášená soutěž

 

30.03.2011


26th International Biennial of Art Humour, Tolentino 2011 / Itálie - vyhlášená soutěž

 

23.03.2011


XIV. International Biennial Festival of Portrait - Drawings and Graphics (vyhlášená soutěž)

 

15.03.2011


22. ročník Ceny Jindřicha Chalupeckého - vyhlášená soutěž

 

 

Společnost Jindřicha Chalupeckého vyhlašuje soutěž o Cenu Jindřicha Chalupeckého pro rok 2011. Soutěž je určena pro mladé výtvarné umělce, občany České republiky, kteří do konce roku 2011 nepřekročí věk 35 let...

Obr.: foto z předávání ceny v roce 2010

01.03.2011


Vyhlášené soutěže (www.institutumeni.cz)

 

15.02.2011


2nd iBIENNIAL 2011 - 2012 - vyhlášená soutěž

 

08.02.2011


The 26th Chelsea International Fine Art Competition - vyhlášená soutěž

 

08.02.2011


Vyhlášené festivaly a soutěže (www.institutumeni.cz)

 

05.02.2011


Soutěžní projekty - výzvy (institutumeni.cz)

 

27.01.2011


Vyhlášené soutěže (www.institutumeni.cz)

 

24.01.2011


3rd Guanlan International Print Biennial 2011 - vyhlášená soutěž

 

16.01.2011


Vyhlášené soutěže - nabídky (www.institutumeni.cz)

 

17.01.2011


7. Mezinárodní trienále grafiky, Bitola 2010 - vyhlášená soutěž

 

23.12.2010


5. ročník Ceny NG 333 a Skupiny ČEZ - vyhlášená soutěž

 

23.12.2010


14. ročník WRO International Media Art Biennale - vyhlášená soutěž (www.institutumeni.cz)

 

17.12.2010


Další informace k soutěži autorské knihy zaslaná z Lublaně...


 

  Competition Artists' Books on Tour

Soutěž pro autory tvořící na poli umělecké autorské knihy...

 

09.12.2010


Artists' Books on Tour (ABOT) - vyhlášená soutěž

 

09.12.2010


XVI. Deutsche Internationale Grafik -Triennale Frechen 2011 - vyhlášená soutěž (www.institutumeni.cz)

 

07.12.2010


Vyhlášené soutěže - výzva (www.institutumeni.cz)

 

29.11.2010


Nejkrásnější české knihy roku 2010 - vyhlášená soutěž


 

    Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví v Praze vyhlásily další ročník celostátní soutěže, v níž budou knihy vydané v roce 2010 hodnoceny v šesti soutěžních kategoriích... 

 

25.11.2010


Soutěž na vytvoření grafického vizuálu (www.institutumeni.cz)

 

23.11.2010


Vyhlášené soutěže - nabídka (www.institutumeni.cz)

 

18.11.2010


Festivaly a soutěže - výzvy pro umělce (www.institutumeni.cz)

 

10.11.2010


Tactus.cz 2011 - 3. ročník soutěže hmatově ilustrovaných knížek pro nevidomé děti

 

04.11.2010


Multimediální festival MIXER 2010 - výzva (www.institutumeni.cz)

 

12.10.2010


7e Biennale internationale d’estampe contemporaine de Trois-Rivieres (BIEC) - vyhlášená soutěž

 

11.10.2010


Galerie výtvarného umění v Náchodě vyhlašuje 5. ročník výtvarné soutěže...

 

07.10.2010


Grafika roku 2010 - vyhlášená soutěž

 

 

Vyhlašuje se 17. ročník soutěže GRAFIKA ROKU 2010 s doprovodnou soutěží Krajina v grafických technikách...

09.12.2010


Lessedra vypisuje novou soutěž malých formátů malby, kresby, koláže...

 

16.09.2010


Festivaly, soutěže - nabídky (www.institutumeni.cz)

 

24.08.2010


NG v Praze prodlužuje termín uzávěrky soutěže Cena NG 333 a Skupiny ČEZ do 24. 9.

 

17.08.2010


Mezinárodní festivaly - výzvy pro umělce (www.institutumeni.cz)

 

16.08.2010


7. Mezinárodní bienále současné grafiky (BIEC), Trois-Rivières - vyhlášená soutěž

 

10.08.2010


Artoteque - 2. soutěž současného umění

 

  Artoteque.com vyhlašuje 2. roční soutěž současného umění WORK ON DISPLAY
Více:

04.08.2010


Soutěže, festivaly - výzvy (ww.institutumeni.cz)

 

26.07.2010


1st L E S S E D R A INTERNATIONAL COMPETITION - vyhlášená soutěž

 

05.07.2010


Soutěže, festivaly - výzvy (www.institutumeni.cz)

 

30.06.2010


24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010

 

 

Moravská galerie Brno
22. 6. - 24. 10. 2010

Bienále Brno bude opět přehlídkou toho nejlepšího, co v oblasti grafického designu vzniká. Součástí bienále bude i odborné sympozium a řada doprovodných výstav...

15.06.2010


Vyhlášené soutěže - výzvy (www.institutumeni.cz)

 

09.06.2010


Vyhlášené soutěže - výzvy (www.institutumeni.cz)

 

31.05.2010


V. ROKYCANSKÉ BIENÁLE GRAFIKY - výzva (www.institutumeni.cz)

 

31.05.2010


Baltic Bridges 2010 - vyhlášená soutěž

 

27.05.2010


Vyhlášené soutěže (www.institutumeni.cz)

 

26.05.2010


Anketa o podobě Karla Hynka Máchy

 

 

Jak vypadal Karel Hynek Mácha?

V rámci vzpomínkových akcí, které pořádají Národní muzeum, Památník národního písemnictví a Národní knihovna k dvoustému výročí narození Karla Hynka Máchy, se můžete zúčastnit ankety o nejvěrohodnější podobu slavného básníka....
více:

 

25.05.2010


Biennale internationale d´estampe contemporaine 2011, Trois-Rivières (Québec, Canada) - výzva

 

11.05.2010


X Edizione del “Premio Acqui” - vyhlášená soutěž

 

10.05.2010


Vyhlášené soutěže a festivaly - nabídky (www.institutumeni.cz)

 

04.05.2010


Arabic Typography Contest - zaslané práce do soutěže

 

28.04.2010


13. mezinárodní festival grafického humoru - Itálie 2010 - vyhlášená soutěž

 

27.04.2010


HAIP - festival multimédií a současných vědeckých komunikačních technologií ( www.institutumeni.cz)

 

27.04.2010


Vize z budoucnosti - mezinárodní festival audiovizuálních projektů (www.institutumeni.cz)

 

22.04.2010


2. výroční výstava současného umění Artoteque - výzva pro umělce (www.institutumeni.cz)

 

21.04.2010


SOUTĚŽ O NÁVRH NA NOVÝ VIZUÁL ( www.institutumeni.cz)

 

20.04.2010


Vyhlášené soutěže (www.institutumeni.cz)

 

12.04.2010


Vyhlášení 21. ročníku soutěže „Ceny Jindřicha Chalupeckého“

 

08.04.2010


VII. BIENÁLE KRESBY PLZEŇ 2010 - výzva

 

29.03.2010


ESSL ART AWARD CEE 2011 - výzva

 

24.03.2010


MINIPRINT FINLAND 2010 - vyhlášená soutěž

 

22.03.2010


SOUTĚŽ PRO MLADÉ UMĚLCE DO 30-TI LET - výzva

 

18.03.2010


AsoloArtFilm Festival - vyhlášená soutěž

 

16.03.2010


UKRAINIAN ART WEEK - International Exhibition and Competition of Contemporary Arts

 

11.03.2010


The 25th Chelsea International Fine Art Competition - výzva

 

10.03.2010


12. Vizant - festival nezávislého umění - výzva

 

09.03.2010


STRABAG ARTAWARD INTERNATIONAL - vyhlášená soutěž

 

25.02.2010


»LINOLSCHNITT HEUTE« 2010 - vyhlášená soutěž

 

17.02.2010


Piksel 10 - vyhlášená soutěž

 

12.02.2010


Veletrh umění ARCO v Madridu - výzva (www.institutumeni.cz)

 

29.01.2010


MLADÝ OBAL - vyhlášená soutěž

 

25.01.2010


Videoex 2010 - výzva (www.institutumeni.cz)

 

19.01.2010


Lacda 2010 - vypsaná soutěž pro oblast digitálního umění a fotografie (www.institutumeni.cz)

 

16.01.2010


WinSoft Arabic Typography Contest - výzva

 

12.01.2010


2nd Penang International Print Exhibition 2010 - výzva

 

12.01.2010


10. festival nových médií v Kolíně nad Rýnem - výzvy (www.institutumeni.cz)

 

11.01.2010


Sittcomm Award 2009 - výzva (www.institutumeni.cz)

 

11.01.2010


Video Art Projekt - vyhlášená soutěž

 

11.01.2010


19e édition du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée - vyhlášená soutěž

 

09.01.2010


8th International Biennial of Contemporary Prints Liège 2011

 

 

Cabinet des Estampes et des Dessins de la Ville de Liège / Belgie
březen - květen 2011

Vyhlášená soutěž.

15.04.2010


Mezinárodní videofestivaly - výzvy (www.institutumeni.cz)

 

21.12.2009


14. mezinárodní bienále grafiky na Taiwanu - vypsaná soutěž (www.institutumeni.cz)

 

18.12.2009


Pacific States Biennial National Print Exhibition 2010 - vyhlášená soutěž

 

14.12.2009


4. ročník Ceny NG 333 a Skupiny ČEZ - vyhlášená soutěž

 

04.12.2009


24. mezinárodní bienále grafického designu Brno 2010 - vyhlášená soutěž

 

01.12.2009


Le Festival International de l’Image Environnementale (FIIE) 2010 - výzva (www.institutumeni.cz)

 

23.11.2009


Regionální a evropské trienále současné grafiky 2010 v Saint Lys (Fr) - výzva

 

19.11.2009


2010 PACIFIC RIM INTERNATIONAL PRINT EXHIBITION - vyhlášená soutěž

 

19.11.2009


European Media Art Festival v Osnabrücku - výzva (www.institutumeni.cz)

 

19.11.2009


Fotografická soutěž FRAME 009 (www.institutumeni.cz)

 

19.11.2009


Soutěže grafického designu

 

18.11.2009


LONDON 2010 - mezinárodní přehlídka současného umění - výzva

 

16.11.2009


10. ročník festivalu Vizant v Makedonii - vyhlášená soutěž (www.institutumeni.cz)

 

09.11.2009


Ingráfica 09

 

 

Ciudad de Cuenca / Španělsko
6. listopadu - 13. prosince 2009

2. Mezinárodní festival současné grafiky.

05.11.2009


19e édition du Prix de la Gravure et de l’Image imprimée - vyhlášená soutěž

 

03.11.2009


Výzvy pro mladé umělce (www.institutumeni.cz)

 

30.10.2009


Soutěž pro studenty vysokých škol TALENT 2009 - výzva (www.institutumeni.cz)

 

27.10.2009


X Edizione del “Premio Acqui” - vyhlášená soutěž

 

25.10.2009


5. ročník Fotoakademie - soutěže pro žáky a studenty (www.institutumeni.cz)

 

12.10.2009


Odstíny mých krajin - vyhlášená soutěž

 

08.10.2009


Konceptuální grafické návrhy papírových sáčků - vyhlášená soutěž

 

07.10.2009


Grafika roku 2009 a Portrét - vyhlášení soutěže

 

29.09.2009


iBIENNIAL 2009 - vyhlášená soutěž

 

22.09.2009


Vyhlášené soutěže na r. 2010

 

21.09.2009


Moskevské bienále mladého umění 2010 Qui Vive? - výzva (www.institutumeni.cz)

 

16.09.2009


Cena NG 333 a Skupiny ČEZ - uzávěrka soutěže prodloužena do 10. 9. 2009

 

02.09.2009


Cena NG 333 a Skupiny ČEZ - vyhlášená soutěž

 

 

Soutěž pro umělce ve věku do 33 let
uzávěrka 3. 9. 2009

31.08.2009


Ceny Transmediale 2010 (vyhlášená soutěž)

 

22.05.2009


EXPERIMENTÁLNÍ GRAFICKÁ TVORBA – online projekty - Ilfov / Rumunsko

 

14.05.2009


Online projekty a soutěže

 

30.03.2009


 
MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI
  
ILUSTRÁTOŘI nemají logo,
zato ale mají svůj web
 

 

 
Lithographie - Werkstatt
Eichstätt

 

  REKLAMNÍ PROSTOR


   Kursy počítačové grafiky
    ADOBE CS