Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


IMAGINÁRNÍ KOSMOS DANY PUCHNAROVÉ - recenze výstavy

 

IMAGINÁRNÍ KOSMOS  DANY  PUCHNAROVÉ
VÝSTAVA  VE  STAROMĚSTSKÉ  RADNICI   

20. 4. - 11. 5. 2008

 Další z řady výstavních projektů, kterými se MHMP snaží o prezentaci výrazných uměleckých osobností, představuje retrospektiva malířky, grafičky a kreslířky Dany Puchnarové. Výstava byla i s obsáhlým katalogem přejata z Muzea moderního umění v Olomouci  a  z  Alšovy jihočeské galerie, kde probíhala na podzim 2007 a na jaře 2008.
Tvorba dlouholeté pedagožky Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se od 60. let 20. století řadí ke svébytným, expresivním projevům geometrické abstrakce v českých zemích, inspirovaným duchovním poznáním a filozofií.


  Dana Puchnarová (* 22. ledna 1938) jako malířka a grafička debutovala v první polovině 60. let, tedy v době, kdy se politická a společenská situace v tehdejším Československu pozvolna uvolňovala a umělci začali nejenom objevovat a ctít tradice českého moderního umění, ale také dávali najevo, že patří k jeho avantgardnímu předvoji. Zakládaly se skupiny a vystavovalo se, zatím jen po ateliérech, neboť ze strany moci se ještě stále víc zakazovalo než dovolovalo. Byla to otevřená revolta proti panující estetice a skrytěji ovšem i proti politice.
 „Kolektivní a skupinový duch byl ale Daně Puchnarové cizí, patřila k těm tvůrcům, kteří své dílo tvoří spíše v tichu a skrytu ateliérů. Na pozadí těchto raných šedesátých letech vznikly první cykly ´Geometria Spiritualis´ a ´Geometria Mechanica´. Podobný expresivně-abstraktní rukopis mají také grafické listy, které jsou vlastně ilustracemi k dílu autorů, které si Dana Puchnarová oblíbila: Franze Kafky a Františka Halase. Tato etapa tvorby umělkyně a jejích generačních souputníků se dnes většinou označuje jako informel a jeho česká verze netrvala sice dlouho, ovšem byla významná, vzhledem k souvislostem s mezinárodní scénou. Dala základ, zkušenost a sebejistotu potřebnou k další práci,“ shrnul počátky tvorby absolventky pražské AVU kurátor olomoucké výstavy Jiří Olič.
  Po roce 1969, v době tzv. normalizace, pokračovala Puchnarová cykly Znaky a Křivky a v druhé polovině 70. let cykly Snů a vizí o zničené civilizaci, které zahrnovaly serie kreseb, grafických listů,obrazů i plastik a prostorových objektů. .
„Reagovala tak na neblahý vývoj ve společnosti, stále se zhoršující vztahy člověka k přírodě a také úpadek mezilidských vztahů. Politickým vyjádřením těchto názorů bylo podepsání Charty 77. Komunistický režim samozřejmě její postoj nenechal bez odezvy, odpověděl výhrůžkami, zákazy a sledováním StB,“ doplnil Olič.


 Po listopadu 1989 dostala tvorba umělkyně, která již vystavovala zhruba na 140 výstavách, nové impulzy, její dílo se podle Oliče harmonizuje a zjemňuje. Bylo to také díky vlivu a studiu východní filosofie, která je pro ni trvalým zdrojem inspirace. Puchnarová také cvičí od roku 1972 jógu a tři roky dokonce působila jako cvičitelka jógy.
Tvůrčí zkušenosti Puchnarová zužitkovala během dvanáctiletého pedagogického působení na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde vedla ateliér kresby. Při práci se studenty si současně mohla ověřit některé nové způsoby výuky.
 Výstava v olomouckém Muzeu moderního umění a v Alšově jihočeské galerii, převezená do Křížové chodby a Rytiřského sálu Staroměstské radnice, vznikla na základě řádného zpracování autorčina díla, z něhož ještě větší část prezentuje slovem i obrazem doprovodná publikace s názvem IMAGINÁRNÍ KOSMOS DANY PUCHNAROVÉ s celkem 120 reprodukcemi a texty našich nejpřednějších teoretiků i autorky.
 Dana Puchnarová se od počátku svých studií zabývá myšlením a cítěním generace 60. let. Podněcuje ji k tvorbě inspirace filozofií, také nový výzkum světových teoretiků umění , který objevil dosud neznámé duchovní zájmy nejvýznamnějších světových umělců 20. století. Pojetí světa jako manifestace energií, které rytmicky pulzují, pojetí umění jako říše mimosmyslového vnímání se stalo inspirací desítkám tvůrců , kteří se začali zabývat studiem filozofických a duchovních děl a praktikovat  duchovní cvičení. Dnešní moderní fyzika může inspirovat umělcovy vize holistickým pohledem na vesmír.
 Výstava je doprovázena filmem  KOSMICKÉ  SÍTĚ , který ukazuje význam světla a čistých barev v malbě a grafice Dany Puchnarové, filozofický rozměr, duchovní smysl a poselství díla . Novými prostředky manifestuje energetické a léčivé účinky barev, tvarů a linií na psychiku člověka v životním prostředí a ve výtvarném umění , což mohou diváci na této výstavě  prakticky vyzkoušet..


Vydáno: 15.01.2009