Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


100 let od prvního manifestu futurismu (1909)

 


          F. T. Marinetti

 

Futurismus

Avantgardní umělecký směr počátku 20. století. Ačkoli lze některé trendy vedoucí ke vzniku futurismu sledovat v literatuře již dříve, za vznik futurismu bývá považován rok 1909, kdy v Itálii vydal italský básník Filippo Tommaso Marinetti futuristický manifest v pařížském listu Le Figaro. V tomto manifestu Marinetti shrnul program futurismu do několika základních bodů : krása neklidu, rychlosti a boje, poezie odvahy a revolty. Prakticky zde prezentovali triumf člověka nad přírodou.
Pro tento směr je charakteristické odmítání všech dosavadních kulturních a uměleckých hodnot. Tím se futurismus stal hnutím odmítajícím jakoukoli tradici. Jeho cílem bylo ukázat moderní uspěchanou a rušnou dobu. Častým námětem byla technika, z toho vyplynula snaha umělců zejm. o zachycení rychlosti. Futurismus byl velice nacionálním hnutím, schvaloval válku, kterou považoval za jediný možný způsob jak očistit svět od jeho nešvarů (tj. všeho starého).
Tento směr byl populární především v Itálii a Rusku, měl velký vliv na konstruktivismus a imažinismus, méně patrný je jeho vliv i na surrealismus a celou řadu dalších uměleckých směrů.
(Wikipedie)

Výročí připomenou výstavy:

MoMA, New York
.Words in Freedom: Futurism at 100
February 11–April 6, 2009
Více:

Palazzo Reale, MILANO, Futurismo 1909-2009, Vitesse + Art + Action
6. 2. - 7. 6. 2009

 


 


Vydáno: 30.01.2009