Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


V Sotheby´s vydražena Goyova kresba za téměř 700 tis. USD...

 

 

Sotheby´s New York, 28. ledna 2009 - Kresby starých mistrů

Francisco José de Goya y Lucientes (1746 - 1828),
Lovec a jeho pes v krajině
, štětec a duběnková tuš, 203 x 141 mm.

Položka č. 99 byla vydražena za 698,500 USD, vyvolávací cena: 600,000 - 800,000 USD.

Nádherná a spontánní kresba představuje lovce a jeho psa za horkého, slunečného dne v kopcovité krajině v dálce. Jsou zachyceni ve chvíli odpočinku. Lovec se dívá přímo na malíře.
Tato studie byla jedním z děl skupiny jedenácti loveckých scén, kterými Goya ukončil svůj cyklus Sépie, nebo Obrazy Španělska, Album (F). Album se vyznačuje nejkrásnějšími druhy námětů a kompozic ze všech Goyových alb. Kresby jsou vytvořeny v duběnkové tuši na španělském papíře, několik málo z nich s hlavičkou, ve které Goya vysvětluje námět. Stránky jsou číslovány až do 106. Podle Juliet Wilson-Bareauové se v nich objevuje podobnost v rozměrech s tzv. Inkvizičním albem (asi 1808-1814), takže se přiklání v jeho datování k stejné době vzniku, asi mezi lety 1812-20, kdežto Eleanor Sayreová umístila dobu vzniku mnohem později, asi do období 1817-20.1
Skupina loveckých scén je v Goyově albu zcela výjimečná tím, že je pouhým navazujícím cyklem kreseb, které vytvořil na motivy stejného námětu. Lov byl sportem, který si Goya báječně užíval už ve svém věku mladickém. Když se v roce 1775 přestěhoval ze Saragossy do Madridu, často psával svému příteli Martínu Zapaterovi, jak moc mu chybí jejich společné lovecké výpravy. V roce 1819 si Goya koupil statek v Quinta del Sordo, ve venkovské oblasti kolem Madridu, který po několik následujících let opravoval. Zda se umělec na statek přestěhoval, nebo jej jednoduše používal jako únik z městského prostředí, není známo, ale Juliet Wilson-Bareauová si pohrávala se zajímavou domněnkou, že Goyova přítomnost na statku měla být důvodem k tomu, aby se soustředil na krásné vyobrazení lovu, tak významného okamžiku v jeho umělecké dráze.
Tyto rozkošné kresby vždy ukazují jednoho nebo dva lovce, kteří jsou doprovázení svými psy, zachyceni v pohybu nebo jako zde v klidu. Zatímco jsou psi stále vyobrazeni ve svých hrách, lovci stojí malíři téměř jako model; na hlavě má klobouk se širokým okrajem, který zakrývá polovinu obličeje stínem, nese loveckou brašnu. Nějaká zřetelná stopa malby původního autorova záměru je patrné kolem lovcových nohou (na jeho levé, téměř nad hřbetem psa a téměř pod jeho žaludkem). Wilson-Bareauová se domnívala, že se toto objevuje jako hlavní rys první polohy, ve které Goya psa umístil: téměř opačně než, v jaké je nyní. Kresba Lovec střílející ptáky, v Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, je označena číslem 97, takže by mohla navazovat na tuto kresbu.2 Z jedenácti Goyových alb se zdá, že pouze první malé album, Sanlúcar, zůstalo neočíslované. Ve všech ostatních Goya opatřil každou kresbu číslem, jež vyjadřuje, jakou důležitost kladl na řazení obrázků. Většina stran z alba Sépie je uvedena v Prado Museum. Jak Juliet Wilson-Bareauová napsala ve svém popisu stránek z alba: „Navzdory relativně malému rozměru těchto kreseb patří tyto mezi klíčové a zároveň nejkrásnější kresby, jaké kdy Goya vytvořil.“3 Když Federico de Madrazo vybíral kresby z pěti Goyových alb, aby pro svou sbírku vytvořil svazek padesáti listů (nyní v Metropolitan Museum of Art), zvolil dvacet devět kreseb právě z tohoto alba.
1. viz J. Wilson-Bareauová, Goya, kresby ze soukromých alb, katalog výstavy, Londýn, Hayward Gallery, 2001, s. 91
2. tamtéž, s. 187, č. 66, reprodukce
3. tamtéž, s. 92

Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778),
přední strana: Hlava muže, obracejícího se vpravo,
zadní strana: Studie postav, Muži a ženy, pero a hnědá tuš na jemném nákresu černou křídou (přední strana); červená křída (zadní strana), 235 x 170 mm;
položka č. 96 byla prodána za 122,500 USD, vyvolávací cena: 60,000 - 80,000 USD.


Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 - 1867),
Studie stojícího aktu muže, otáčejícího se vpravo
, černá křída, 446 x 261 mm; položka č. 114 vydražena za 74,500 USD, odhadní cena: 50,000 - 70,000 USD.
(Zpracováno podle aukčního katalogu Sotheby ´s) 
 


Vydáno: 10.02.2009