Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


"Fórum pro kreativní Evropu" - ministerská konference

 

Městská knihovna Praha 1, Česká republika
26.3.2009 — 27.3.2009
Téma: Vzdělávání, mládež a kultura

Cílem ministerské konference pořádané v rámci českého předsednictví http://www.eu2009.cz v Radě Evropské unie je upozornit na jedinečný potenciál kreativity při formování otevřené občanské společnosti a posilování celosvětové konkurenceschopnosti Evropy. Konference představí pojetí kreativity a její roli v proměnách současné společnosti i způsoby jejího uplatňování ve vzdělávání a v ekonomice.
Konferenci pořádá Ministerstvo kultury ČR ve spolupráci s Evropskou komisí jako jednu z hlavních akcí Evropského roku kreativity a inovací 2009 a zároveň jako příspěvek k diskuzi o Evropském programu pro kulturu v globalizujícím se světě, zejména o jednom z jeho tří hlavních cílů, kterým je podpora kultury jako katalyzátoru kreativity.
Koncept kreativity bude rozvinut a diskutován ve třech tematických blocích: Umění, kultura a kreativní ekologie, Kreativita a společnost a Kreativita a vzdělávání.
Téma umění, kultura a kreativní ekologie bude zaměřeno na diskuzi o ekonomickém potenciálu umění a kultury a vztah mezi uměním podporovaným z veřejných zdrojů a širší ekonomikou. Bude představen koncept ekologie kreativity, který za nezbytnou podmínku vzniku a rozkvětu kreativity považuje vyvážený vztah mezi různými faktory, jako je rozmanitost prostředí, ve kterém žijeme, schopnost se neustále rozvíjet, schopnost kriticky myslet, učit se a přizpůsobivě reagovat na nové okolnosti.
Téma kreativity a společnosti je inspirováno dvacátým výročím od pádu železné opony. Příspěvky tohoto bloku budou odpovídat na otázky, jak kultura může přispět k řešení hlavních výzev v současné společnosti. Zkoumána bude kreativita jako nástroj budování demokracie, sociálních sítí, řešení migrace, demografických změn i komplexního plánování tzv. kreativních měst.
Téma kreativita a vzdělávání bude věnováno prezentaci metod stimulujících individuální i komunitní kreativitu, roli umění a uměleckých metod v rámci i mimo rámec vzdělávacích systémů.
Konference současně představí i vládní strategie vybraných členských zemí Evropské unie zohledňující kreativní ekonomiku a prostřednictvím přímého internetového přenosu představí i teorii kreativní třídy Richarda Floridy (USA).


Více informací:


Vydáno: 26.03.2009