Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


František Gross - 100. výročí narození

 František Gross
český malíř, grafik

 

Narozen 19. 4. 1909 v Nové Pace, zemřel 27. 7. 1985 v Praze.
Studoval UMPRUM v Praze 1928 - 1931 (F. Kysela). Člen Skupiny 42 (1942 - 1948), UB (1941 - 1952), od 1945 SČUG Hollar, od 1961 skupiny Radar.

Jeho dílo osciluje mezi konstrukcí a hrou. V konstruktivním smyslu zpracovával podněty kubismu, v polovině 30. let tvořil imaginativní koláže, frotáže a stříhané rébusy, které vyústily v obrazy - objekty. Organizovanou chaotičnost a pitoresknost podivných strojků učinil hlavním zdrojem své námětové oblasti. V roce 1937 namaloval oponu pro matiné Jaroslava Seiferta v D 38, zúčastňoval se výstav, které E. F. Burian pořádal. Pro jeho další tvorbu byly určující znaky civilizace. Periferie podnítila jeho úsilí o městskou krajinu. V poválečném období spojil linii se sytě barevnou plochou v monumentálně pojatých obrazech (Velký interiér, 1946), vznikají postavy - stroje. Ve 40. letech zaujímá v jeho tvorbě významné místo grafika. V 70. letech maloval krajiny z okolí Nové Paky (Ždírecké údolí, Před bouří, 1975).
Zastoupen v NG Praha, GHMP, MG Brno, MU Olomouc, GVU Litoměřice, GVU Ostrava, GMU Hradec Králové aj.

Zdroj: Slovník Českých a slovenských výtvarných umělců, Ostrava, 1999

Obr. vpravo:
František Gross, Hlava, suchá jehla (ArtBohemia.cz)

 


Vydáno: 14.04.2009