Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Knihy a dekorativní grafika - aukce

 

 

Palác Dorotheum Vídeň, Rakousko
22. duben 2009


Merian, Gottfried, J. L.
Newe Archontologia cosmica, das ist Beschreibung aller Kayserthumben, Königreichen und Republicken der gantzen Welt.
Ffm., Hoffmann pro Meriana 1646. S rytou titulní stranou, 32 (st. 33) dvoustranné mědirytiny – Druhé německé vydání popisu světa – Staré historické zápisy – Tabulky a karty spěšně ořezány, s chybějícími částmi (mezi nimi mapa světa a Německa, tak jako pohled na velký Řím). – Chybí rytý titul, mapa, dva pohledy a dva listy textu (Ss. 521 - 524);
Položka č. 225 byla vydražen za 12,000 EU, zahajovací cena: 1,500 EU.

 

 

 Hundertwasser, F.
Encyklopedie Brockhaus. 19. vydání. 24 svazků. Mannheim 1989-1994. s četnými barevnými vyobrazeními, podle návrhů Friedensreicha Hundertwassera.
Jedna ze 1800 číslovaných exemplářů – Svazek 1 s tištěnou – Vydaní velkých encyklopedií pojato jako Hundertwasserův Gesamtkunstwerk.
Knižní vazba s barevnými aplikacemi (24);
Položka č. 29 byla vydražena za 4,200 EU, zahajovací cena: 2,800 EU. 


 
 
Kircher, A
. Ars magna lucis et umbrae in decem libros digesta.
2 svazky. H. Scheus 1646. s rytým názvem, 43 mědirytin na 38 stranách, z toho asi 400 stran textu v dřevořezu. – První vydání. –
 „Velké pojednání o optických fenoménech, fluorescenci, učení o barvách a světle, lomu světla, parabolickém reflektoru, astrologii atd., přitom také nejrannější náznaky principu Laterna Magica“ (D.). - Mezititul mezi stranami 470 a 471 tak jako leták na str. 516 nejsou svázány;
Položka č. 255 byla vydražena za 2,800 EU, zahajovací cena: 1,200 EU.  
 Ridinger, J. E.
Abbildung der jagtbaren Thiere mit derselben angefügten Fährten und Spuhren, Wandel, Gänge, Absprünge, Wendungen samt einer Erklärung darüber. Augsburg, Ridinger 1740. (Vyobrazení lovné zvěře s připojenými stopami, způsobem života, chůzí, odskoky a s vysvětlivkami.), s rytou titulní stranou a 23 mědirytinami. – První vydání. – Pořadí vyobrazení lovné zvěre s jejich stopami – Mědirytiny ukazují lva, tygra, medvěda, jelena, prase divoké, vlka, rysa, kamzíka, zajíce, lišku a jiné, tak jako tabulky se stopami;
Položka č. 204 byla vydražena za 2,200 EU, zahajovací cena: 2,000 EU.

 


 


Vydáno: 27.04.2009