Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Významné americké malby, kresby a plastiky - aukce

 

      

Christie´s New York, Rockefeller Plaza, USA
20. květen 2009


Nejvýznamnějšími položkami v oblasti kresby, resp. akvarelu byla následující díla: 

Thomas Wilmer Dewing (1851-1938), Žena v modrých šatech, 1920, pastel na kartonu, signován  'TW Dewing' (vpravo dole), 26,7 x 17,8 cm;
Položka č. 66 byla vydražena za 86,500 USD, vyvolávací cena: 80,000 - 120,000 USD. 
  
 

Preston Dickinson (1891-1930), Obilné silo, pastel a tužka na papíru, signováno a datováno 'Preston Dickinson - '24-' (vlevo dole), 48,3 x 38,7 cm; Položka č. 1 byla vydražena za 60,000 USD, vyvolávací cena: 30,000 - 50,000 USD.
Obilné silo prokazuje ve velké míře Dickinsonův zájem o rostoucí industrializaci Ameriky a jeho charakteristický styl se smyslem pro preciznost. Ruth Cloudman píše, že kolem roku 1918 „začal Dickinson pracovat na cyklu výjevů z průmyslových oblastí, ve kterých nalézal náměty odpovídající kvalitám svého života. V mnohých ohledech byl způsob jeho přijímání čistě průmyslových námětů logickým výsledkem jeho raných urbanistických výjevů, které zahrnovaly i malé industriální črty.“ (Preston Dickinson 1889-1930, katalog výstavy, Lincoln, Nebraska, 1979, s. 25). V Obilném silu užívá Dickinson silných linií a ostře definovaných forem, aby zobrazil různé architektonické struktury a vytvořil tak souhru mezi budovami, které zachycuje a abstrahuje ze skutečné předlohy. Dále zvyšuje strukturální dialog skrze nesouvislé použití barvy, jenž dodává hloubku a ucelenost všem vertikálám kompozice. Továrna, která se objevuje i v dalších dílech z roku 1924, je soustavou rozsáhlé krajiny, jak ukazuje kolejiště v popředí a částečně kouř, který zatemňuje budovy v pozadí. Dickinson zkoumal možnosti námětu po celou dobu své umělecké kariéry, která rovněž zahrnovala malbu zátiší a krajinomalbu. Je to právě preciznost jeho industriálních výjevů jako Obilné silo, díky nimž se stal slavným

 

 


Mary Cassatt (1844-1926), Dvě matky a dítě na lodi, 1910, akvarel na papíře, 33,7 x 48,9 cm; Položka č. 65 byla vydražena za 25,000 USD, vyvolávací cena: 30,000 - 50,000 USD. 
 


Vydáno: 26.05.2009