Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Krásné knihy a rukopisy, včetně děl Charlese Dickense - aukce

 

   

Christie´s South Kensington, Londýn, Velká Británie
1. červen 2009

DICKENS, Charles - William HOGARTH (1697-1764). „Gin Lane. - Beer Street.“ [Londýn: Boydell nebo Heath, 1759]. 2 lepty, destička o rozměrech 390 x 325mm;
Položka č. 95 byla vydražena za 22,500 GBP, vyvolávací cena: 20,000 - 30,000 GBP.


DICKENSOVA VLASTNÍ KOPIE HOGARTHOVÝCH GRAFICKÝCH LISTŮ, KTERÉ JSOU POVAŽOVÁNY ZA AUTORŮV NEJSILNĚJŠÍ VIZUÁLNÍ IMPULS.
Dickensova znalost těchto grafických listů byla důvěrná a pravidelně se Hogartha dovolával ve své korespondenci, recenzích a novelách. V monografii z roku 1876 vzpomíná básník J.T. Fields, jak Dickens chválil Hogarthova génia, obzvláště pokud jde o Gin Lane, a obdivoval se „plodnosti myšlenek, které formuloval, a rukám, jenž vytvořily takto působivé obrazy lidského života“. Dickens přirovnával svůj vlastní Londýn k Hogarthovu. Srovnával „ubohé sousedství“ St. Giles, které navštívil se svým přítelem a pozdějším životopiscem Forsterem, k obrazu Gin Lane. Všiml si, že nese „významné znaky Hogarthova obrazu,“ a usoudil, že „Hogarth měl mnoho významů, které by ani v tomto století nepůsobily zastarale.“ (Forster 42). Významnější ale je, že tyto grafické listy poskytly inspiraci i novelám Charlese Dickense. V recenzi knihy Bozovy črty z roku 1838 poznamenal, že „co Hogarth vytvořil v malbě, tomu se velmi blízce podobá dílo pana Dickense v próze“ – cit, který autora velice těšil – a nepřestával "malovat" výjevy z hogarthovských scén. St. Giles, který Dickensovi silně připomínal obraz Gin Lane. Beer Street představovala naproti tomu blahobyt, zahálku, dobré jídlo a dobré pití. Zajímavé je, že Dickensovo pravidelné polední jídlo sestávalo z chleba, sýra a sklenice světlého anglického piva, jak popisoval bývalý majitel těchto grafických listů Edmund Yates (viz Wilson, Dickensův svět, s. 259).
Toto rané vlastnictví grafických listů je také dobře zdokumentováno. Pověsili je s dalšími 46 nejprve na schodišti v Gad´s Hill, kde si na ně Dickens svým návštěvníkům stěžoval, a později byly umístěny do Dickensovy ložnice. V den jeho smrti byly odkázány synovi Charlesovi a později ještě téhož roku byly nabídnuty k prodeji jako součást knihovny v katalogu Sotheran´s. Byly vystaveny brzy poté v Muzeu vědy a umění, Edinburgh, a postupně je získal Dickensův přítel Edmund Yates. V roce 1894 je získal za 230 GBP Edgar Cohen z Londýna, jak oznámil deník Times, a později se dostaly do rukou prodejce grafik Thomase McCleana. R. Paulson, Hogarthovo grafické dílo, 1989. Stonehouse, Katalog knihovny Charlese Dickense. Londýn: 1935, s. 58-59. (2)

DICKENS, Charles. Vánoční koleda. Londýn: Chapman and Hall, 1843. Titulní strana v červené a modré, 4 ručně kolorované celostránkové lepty podle J. Leecha, včetně titulního obrázku, 4 dřevoryty od W.J. Lintona podle Leecha. Původní rudohnědá tkanina, pozlacený věnec na předním obalu knihy, pozlacené rohy, zelené okraje papírů, moderní červená krabička; Položka č. 113 byla prodána za 17,500 GBP, vyvolávací cena: 14,000 - 16,000 GBP.

DICKENS, Charles. Rukopisy psané ze „Sanatoria“, místo [Londýn], dne [asi 27. listopadu 1842], 4 strany; s vlastnoručním dopisem signovaným Thomas Chapman, Devonshire Terrace, 27. prosince 1842, 3 strany; a dvěma vlastnoručními listy; 285 x 225 mm. Položka č. 91 byla vydražena za 17,500 GBP, vyvolávací cena: 8,000 - 12,000 GBP.

DICKENS, Charles. Vlastnoruční citace. Signován 'Charles Dickens' z knihy David Copperfield, Tavistock House, 24. ledna 1859, psáno modrým inkoustem, základní výsek; Položka č. 94 byla vydražena za 17,500 GBP, vyvolávací cena: 8,000 - 12,000 GBP.

       

 


Vydáno: 09.06.2009