Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Evropské a ruské knihy a rukopisy - aukce

 

 

Sotheby´s New Bond Street, Londýn, Velká Británie
10. červen 2009


Ptolemaeus, Claudius. Cosmographia [přeložil Jacobus Angelu, vydal Nicolaus Germanus]. Ulm: Lienhart Holle, 16. července 1482. První vydání z Ulmu, 133 listů, ve dvou sloupcích, 44 řádků, 32 map v dřevorytu (jedna dvoustránková), kolorovány, 4 diagramy v dřevořezu součástí textu, 13 řádková iluminovaná iniciála v dřevořezu zobrazující Donna Nicolause Germanuse, ukazujícího svou knihu papeži Pavlu II., 8řádková iniciála v dřevořezu zachycuje Ptolemaia, 142 6řádkových iniciál v dřevořezu kolorovaných červenou, zelenou a okrovou, 3řádková iniciála doplněna červenou tuší, záhlaví zvýrazněno okrovou barvou, označení odstavců a části iniciál v červené, zelený safián z osmnáctého století; Položka č. 18 byla vydražena za 623,650 GBP, vyvolávací cena: 400,000 - 600,000 GBP.
Krásná kopie jedné z největších a nejctižádostivějších knižních produkcí patnáctého století a nejvyhledávanější ze všech ptolemaiovských atlasůVíce:
 
  Fanti, Sigismondo. Theorica et Pratica… de modo scribendi fabricandique omnes litterarum species. Benátky: Giovanni Rosso, 1. prosince 1514, 4 dřevořezy (bílá na černé) na okraji signovány „L A F“, na posledním listu perokresba.
Palatino, Giovanni Battista. Libro nuovo d'imparare a scrivere tutte sorte lettere antiche e moderne. Řím: Madonna Girolama de Cartolari, květen 1544, na titulní straně portrét v dřevořezu, ilustrace v dřevořezu, celostránkový dřevoryt na zadní straně posledního listu, na prvním listu perokresba.
2 díla v jednom svazku (Palatino řazen jako první).
Položka č. 11 byla vydražena za 55,250 GBP, vyvolávací cena: 12,000 - 18,000 GBP.
  Balmont, Konstantin Dimitrevich. Významná sbírka sedmnácti nepublikovaných vlastnoručních zápisků a výpisků z knih. Obsahují i koncepty vlastních básní, včetně jeho nejpozoruhodnější a nejslavnější sbírky Buďme jako slunce (1903) a Ptáci ve vzduchu (1908), překlad Shelley, Blake, Longfellow, Poe a jiní, citáty a poznámky čtenářů z širokého okruhu autorů včetně Shakespeara, Cervantese, Calderóna, Lope de Vegy, Rutebeufa, Ridear Haggarda, Pereze Galdose, Sv. Augustina, Mickiewicze, Marlowea, Koránu, Lafcadioa Hearna, Apanišády, Frazerovy Zlaté větve, díla archeologická, mytologická, egyptologie, srovnává náboženství, folklor a kritická díla, mnoho básní datováno (datum ne vždy uvedeno s rokem)  signováno iniciálou K; spolu s: jednostránkovou básní ("Morskaya stranica"), signována a datována Balkony, 20. června 1924; jednostránkový vlastnoručně psaný dokument, signován a datován 2. září 1925;
Položka č. 89 byla vydražena za 44,450 GBP, vyvolávací cena: 20,000 - 30,000 GBP.
 

Vydáno: 23.06.2009