Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


James Abbot Mac Neill Whistler - 175. výročí narození

 

 
James Abbot Mac Neill Whistler
 
americký malíř, grafik a spisovatel
*10. 7. 1834 – †17. 7. 1903

 

 

Whistler byl činný též ve Francii a ve Velké Británii, přátelil se se S. Mallarméem, O. Wildeem. Byl ovlivněn japonským dřevořezem a impresionisty, preraffaelisty, vytvořil však osobitý styl využívající rafinované barevné harmonie (například šerosvitné modulace barev) a elegantní kresby, jímž předjímal secesi.  Ve svém díle předjímal umění impresionismu, symbolismu a secese. 

Byl nadaným grafikem, jeho grafické dílo sklidilo obecné uznání. Vytvořil četné lepty, litografie a suché jehly. Byl považován za jednoho z nejlepších současných autorů leptu, zasloužil se též o rozvoj této techniky v Anglii. Jeho jemné a nervní linie byly subtilně nuancované a elegantní. Z celkového počtu více než 400 leptů tvoří převážnou část městské pohledy a krajiny (Pohledy na Temži, Benátský cyklus). V roce 1878 - 79 vznikly první z jeho 160 litografií. I při použití přetiskovaného papíru byly jeho linie a tónování étericky lehké a provedené úspornými prostředky (např. Velký pohled na Temži, Lucemburská zahrada, portréty). 


 


Obr. nahoře: James McNeill Whistler, Autoportrét, 1872

Obr. vlevo: James McNeill Whistler, Zaandam, kol. 1889, lept 


Vydáno: 07.07.2009