Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Knihy a rukopisy - aukce

 

 

Sotheby´s Paris, Galerie Charpentier, Francie
17. červen 2009


MATISSE, HENRI
. JAZZ. PARIS, TÉRIADE, 1947. Originální vydání-folio (418 x 326 mm), v listech, obálka - originálně ilustrovaná, moderní krabička. Text - litografovaný rukopis Matissův. Ilustrace: 20 barevných desek mimo text ( 15 z nich dvojstrana, 5 na celou stranu) provedených technikou "pochoir" podle koláží a výřezů Henriho Matisse. Tráž: výtisk č. 204, z omezené edice 270 kusů, signováno umělcem.
Položka č. 86 byla vydražena za 216,750 EU, vyvolávací cena: 180,000 - 220,000 EU. 


Toto dílo bylo počato v roce 1943 a nebylo ukončeno dříve než v září roku 1947. Vydavatelství Tériade chtělo, aby se stalo "monumentem moderní edice".  Henri Matise je jeho autorem i ilustrátorem. Casimiro Di Crescenzo vysvětluje: " Jazz, knížka, která razí základní etapu v kariéře H. Matisse a umění našeho století, byla publikována v roce 1947. Tériade odhadlo enormní přísliby potencionality této nové techniky rozřezaného papíru, zejména po Matissově realizaci obálky č. 8 z Verve. Vydavatel jej požádal, aby tímto způsobem vytvořil celou knížku těchto "lepených" papírů. Matise odmítl, ale o 2 roky později zařídil, že se Tériade ocitl v Nice, vzal ho do svého apartmánu v hotelu Regina, aby mu ukázal 2 desky a projekt obálky č. 13  (z Revue Verve). Matisse psal: " Kreslit s nůžkami, řezat naplno v barvě mi připomíná přímé tesání sochaře..."


Kniha byla koncipována v tomto duchu. Tvoření 20 desek Jazzu trvalo mezi lety 1943 - 1944, text byl napsán rukou v roce 1946. Během všech těchto let Tériade zkoušelo nalézt prostředek, jak věrně reprodukovat Matissovy barvy. Tento podnik se ukázal být velmi těžký; několik pokusů  - mezi jinými ten, který nechal provést pomocí litografie - se ukázalo být marnými. Nakonec bylo rozhodnuto použít techniku
"du pochoir" (šablonová malba, která leží na rozmezí malby a grafiky) podle koláží a rozřezání podle Henriho Matisse, užívajíc stejné barvy (les gouaches de Linel - kvaše), které používal umělec "(in: Casomiro Di Crescenzo. Tériade éditeur, centenaire. Bouquinerie de l´Institut. 1997)


Na počátku těchto obrazů široce šířených reprodukcemi všeho druhu je intimita barev a jejich zářivé kontrasty publikované tiskem technikou "pochoir" v dokonalé kvalitě.
Umělecký úspěch Matissův se doplňuje s technickým úspěchem vydavatelství Tériade, kterému malíř vzdal poctu. 

 

   

28 dopisů psaných Ludvíkem XV. vévodovi de Penthièvre. Versailles, Fontainebleau, Compiègne, Choisy, 1765-1771.

Vévoda de Penthièvre, jediné dítě hraběte z Toulouse (nelegitimního syna Ludvíka XIV a madame de Montespan) a Sophie de Noailles se narodil r. 1725. O 15 let mladší než Ludvík XV., sdílel s králem vášeň pro lov a pro drahou osobu – komtesu de Toulouse. Po smrti vévody z Toulouse r. 1737 se ujal postu Velkého lovce, jednoho z největších úřadů Královského domu a stal se tak, i pro význam svého původu, jednou z nejváženějších osobností dvora. Nemíchal se do politiky a zemřel, aniž se znepokojoval revolucí, na svém zámku ve Vernonu r. 1793. Jeho stáří, kdy se stáhl do ústraní na zámek Rambouillet,  bylo poznamenáno nešťastnými událostmi osobního rázu: smrtí jeho ženy 1754, nejmladšího syna, vraždou  snachy - princezny de Lamballe (1792) a smrtí krále, odhlasovanou jeho zeťem vévodou Orleánským (1793) řečeným Philippe Egalité. Setkal se tu se svou dcerou Louisou Marií Adelaidou de Bourbon po její nešťastné svatbě s Filipem Egalité a po jeho smrti na gilotině. Vévoda de Penthièvre patřil k nejbohatším lidem v Evropě, shromáždil enormní majetek dětí vévody du Maine, včetně zámků Sceaux, Anet, Aumale, Dreux, Gisors. Opustil Rambouillet, který tolik miloval, aby ho přenechal Ludvíku XVI pro jeho lov, a odnášel si sebou nové rakve svého otce, matky, manželky a šesti dětí, které umístil v Dreux: to je počátek královské kaple v Dreux, rodinné nekropole vévodů z Orleánsu.
Položka č. 25 byla vydražena za 126 750 EU, vyvolávací cena 60 000 – 80 000 EU.  
         
 

   

APOLLINAIRE, GUILLAUME. ALCOOLS. POÈMES (1898 - 1913). PARIS, MERCURE DE FRANCE, 1913.

Originální vydání. In-12 (198 x 150 mm). Ilustrace: frontispis - kubistický portrét Apollinairův od Picassa.
Tiráž: výtisk č. 20, jeden z 23 kusů na Hollandu, papír s průkaznou parafou básníka.
5 rukopisných oprav inkoustem na stránkách 71, 77, 92, 110 a 189.

Na prvním bílém listu černým inkoustem napsáno: "à Jean Laboureur, son ami, Guillaume Apollinaire".
Vazba - černá safiánová kůže, hladký hřbet, zlacení, pouzdro.

Položka č. 64 byla vydražena za 120,750 EU, vyvolávací cena: 100,000 - 150,000 EU. 
 


Vydáno: 07.07.2009