Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Anglická literatura, historie, dětské knihy a ilustrace - aukce

 

       

Sotheby´s London, 34-35 New Bond Street, Velká Británie
14. července 2009

Jones, Sir Harford (později Sir Harford Jones Brydges) - jeho osobní a oficiální písemnosti Východoindické společnosti v Basra. Sir Harford Jones byl obyvatel Bagdadu a zplnomocněný ministr perského dvora. Písemnosti zahrnují přes 3100 článků a poskytující složité detailní náhledy do obchodu a diplomacie na středním Východě od roku 1783 do 1811 a defenzivní systémy namířené proti napoleonské hrozbě.
Položka č. 6 byla vydražena za 217,250 GBP, vyvolávací cena: 150,000 - 200,000 GBP.

Činnost deníku Harforda Jonese je téměř výlučně spojena se jeho třemi posty: byl asistentem Východoindické společnosti a jednatelem v Basře (1783–94); předsedou Východoindické společnosti v Bagdadu (1798–1806); a britským velvyslancem a ministrem perského dvora (1807-11). Archiv obsahuje korespondenci, knihy s kopiemi dopisů a osobní písemnosti v celkovém úhrnu 3150 položek, které jsou uloženy v 10 archivních krabicích (každá 13 x 28 x 46 cm).
Archiv rovněž zahrnuje šest knih s kopiemi dopisů, které se skládají z kopií Jonesovy korespondence od 28. května 1786 do 28. března 1804, a proto byl nucen skrýt většinu ze svých prvních dvou aktivit na Středním východě. Účetní kniha rovněž předkládá detaily měsíčních výdajů jeho bagdadského sídla od ledna 1801 do dubna 1803. Zbývající položky pak většinou sestávají z dopisů adresovaných Jonesovi. Přibližně 2250 z nich se vztahuje k jeho práci v Basře a Bagdadu a 850 k misijní cestě do Persie. Posledně zmíněná součást kolekce není kompletní, protože díl Jonesových písemností byl ztracen při zpáteční cestě, když loď Pomona, která převážela značnou část jeho majetku, ztroskotala. Ačkoliv je archiv z větší míry psán anglicky, našlo se zde i více než 160 listin v arabštině, arménštině a perštině.
Také bylo nalezeno bezpočet dopisů od jiných jednatelů Východoindické společnosti, zástupců a obyvatel, které jsou napsány z různých míst Středního východu a Indie, a přibližně 70 dopisů několika vojenských pozorovatelů perské armády během Jonesovy poslední mise. Sbírka také zahrnuje zadržené kopie nebo návrhy důležité úřední korespondence, kterou vedl s hrabětem z Minto, generálním guvernérem Indie (103 kopií Jonesových dopisů adresovaných Mintovi a 13 dopisů od Minta, 1808-1810), s Robertem Dundasem, předsedou Rady kontroly pro Indii (21 dopisů od Jonese a dopisy od Dundase adresované Jonesovi a perským ministrům) a s ministrem zahraničí Georgem Canningem (27 kopií dopisů od Jonese a dva dopisy od Canninga, 1807-9).
Sám Jones vysvětlil své poslání v Persii v knize Popis své velkolepé mise na perském dvoře v letech 1807–11 (1834).
Tento archiv je bohatým zdrojem s velkým potenciálem doposud nevyužitého materiálu. (Obr. č. 1)

Darwin, Charles. Původ druhů přirozeným výběrem aneb Zachování preferovaných ras v existenčním boji. John Murray, 1859, první vydání, rozkládací litografické diagramy od W. Westa, předtitul ze zadní strany s citacemi Whewella a Bacona, 32-stránkový katalog vydavatele, datován červnem 1859 na konci svazku; původní zelená tkanina se zrnitým povrchem, 199 x 126 mm.
Položka č. 27 byla vydražena za 67,250 GBP, vyvolávací cena: 50,000 - 70,000 GBP. (Obr. č. 2)

Inženýrství – Vypouštění močálů. Důležitý archivní materiál ze sedmnáctého století, který nově zpracovává východ angelského území díky zbudování řeky Bedford Sirem Corneliem Vermuydenem a související projekty na vysoké úrovni, kolem 156 článků ve čtyřech složkách.
Položka č. 3 byla vydražena za 43,250 GBP, vyvolávací cena: 20,000 - 30,000 GBP. (Obr. č. 3)

Překlad: Martina Pešková
 


Vydáno: 24.08.2009