Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Západní rukopisy, miniatury - aukce

 

Christie´s Londýn, New Bond Street, Velká Británie
7. července 2009

Windeck, Eberhard. Das Buch von Kaiser Sigmund (Kniha císaře Zikmunda), Život a doba vlády císaře Zikmunda, iluminovaný rukopis na papíře. Alsasko (Hagenau), asi 1440-50. 306 listů, 399  x 262 mm, zřejmě chybí listy na 14 místech, ve dvou sloupcích, na stránce 30-33 řádků, popsané místo 275 mm x 165 mm, tmavě šedý inkoust, rozměrný a čitelný rukopis, na horních a dolních okrajích několik kaligrafických vegetativních motivů, záhlaví červeným inkoustem, velká písmena dokreslována červenou, velké iniciály zcela červené, některé s propracovanou květinovou výzdobou dosahující téměř plné velikosti stránky; sto sedmdesát čtyři velkých nebo celostránkových ilustrací, nakresleny tuší, kolorovány zelenou, modrou, červenou, hnědou, purpurovou, žlutou a jinými barvami;
Položka č. 26 byla vydražena za 1,161,250 GBP, vyvolávací cena: 1,000,000 - 1,500,000 GBP.

Toto je jedna z velkých kronik patnáctého století, která je napsána v mateřském jazyce, a hlavní (a často ojedinělý) pramen o životě Zikmunda Lucemburského (1368-1437), uherského krále v letech 1387-1437, římský král (1411-37), český král (1419-37), lombardský král (1431-37) a římský císař (1433-37). Je to chvastounský a dobrodružný román a intimní rozprava muže, který jej znal velmi dobře a účastnil se často těch událostí, které popisoval. Eberhard Windeck (asi 1380 - asi 1440) byl členem úspěšné obchodnické rodiny z Mohuče. Poprvé se se Zikmundem setkal v Praze v roce 1395. Cestoval po celé Evropě jak s obchodním, tak diplomatickým posláním, kdy žil v různých dobách v Paříži, Vídni, Budapešti, Norimberku, Benátkách a dalších městech. Jeho styky a informační prameny jsou impozantní. V roce 1414 vstoupil do Zikmundových služeb a doprovázel ho na koncilu v Kostnici. Buch von Kaiser Sigmund (Kniha o císaři Zikmundovi) je oslavou císařovy výlučné spoluodpovědnosti za vývoj mnohých významných událostí, včetně rozhodnutí o papežském schizmatu, husitských válkách (zde jsou krásné ilustrované zprávy o upálení Jana Husa v roce 1415) a příběh Jany z Arku, zahrnující obrazy Jany z Arku, která byla v roce 1431 umučena, i s předpoklady, že se jedná o nejstarší známé zpracování tohoto námětu. Seznam ilustrací dole dává možnost poznat řadu Windeckových zájmů. Neobvyklý odkaz (kterému ani Windeck nepřikládal takový význam) soustřeďuje především v záznamu jmen, mezi jinými i „Hennecken zu Guetenberg,“ dříve již citovaný v dokumentu ze smírčího řízení mohučským arcibiskupem dne 28. března 1430. „Hennecken“ je zdrobnělina jména Johann (Jan). Charakterizoval jej jako „ve městě nepřítomen.“ A je to skutečně sám Johann Gutenberg, občan města Mohuče, pozdější vynálezce knihtisku? Windeck jej mohl jen stěží poznat osobně. Gutenberg opustil Mohuč pravděpodobně v roce 1428 a je doložen ve Štrasburku po dobu deseti let od roku 1434, spojený do určité míry s tvorbou poutnických zrcadel. A vrátil se zpět do Mohuče kolem roku 1448, snad již pracoval na projektu, který vyústil v polovině padesátých let 15. století v proslulou Gutenbergovu Bibli.
Text je známý pouze ve čtyřech rukopisech. Součástí jsou dvě základní kopie s obrázky a dva pozdější neilustrované rukopisy. Oba spojuje společný původ a jazyk textu neukazuje na oblast Mohuče, ale na dolní Porýní, přesněji na Hagenau. Kopie bez ilustrací jsou Gotha, Forschungs- und Landesbibliothek (1461) a Hannover, Landesbibliothek, (konec patnáctého nebo začátek šestnáctého století). V Cheltenhamu v roce 1877 vznikl přepis současného rukopisu, nyní v Göttingenu, Staats- und Universitätsbibliothek. Tento rukopis nebyl opatřen místem vzniku a více než jedno století nebyl dostupný až do jeho krátkého a úžasného objevu na výstavě v Magdeburku v roce 2006.

Ilustrace:
Svazek má celkem 174 velkých nebo celostránkových kolorovaných ilustrací, většinou dosahovaly takových rozměrů jako malé deskové malby. Ty jsou bezpečně připisovány umělci a vydavateli Dieboldu Lauberovi a jeho dílně v Hagenau, v Alsasku. Hagenau patří nyní Francii, ale dříve bylo součástí Německa; tam, odkud Mistr Bedford pravděpodobně pocházel. Lauber řídil mimořádný podnik, který vydal přes 50 zachovaných ilustrovaných rukopisů v němčině s více než 6000 iluminacemi, datovaných asi mezi lety 1427 a 1470.
Rukopisy stojí nejen na křižovatce dějin umění a hospodářství, ale i náboženské, lingvistické a literární historie. Knihy byly napsány v mateřštině a vyzdobeny náročnými dekorativními plány. Ohlašují „příchod věku“ domácí literatury“ (J. F. Hamburger in Medium Aevum, LXXII, 2003, s. 362). Vídeňský rukopis Buch von Kaiser Sigmund je od stejného umělce a má ještě více ohromujících ilustrací, celkem 246. Z rukopisů, jež Lieselotte Saurma-Jeltschová připisovala Lauberovi, je většina umístěna v německých nebo rakouských národních knihovnách. Dva jsou v Anglii (British Library) a dva v Severní Americe (Huntington a University of Kentucky). Jeden s 31 kresbami si nově objednal J. Günther, kat. 9 (2008), no. 16. Kresby Diebolda Laubera jsou nekonečným a poutavým dokladem elegance, které zachycují detaily ze všedního života v pozdním středověku. Poskytly tak prvotní zdroj pro bezpočet kreseb středověkých legend – králů, měst, lodí, kuchyní, hostin, kostýmů, brnění, děl, uměleckých děl, knih, bitev, poprav, Židů, Řeků, poutníků, koncil v Basileji, vévody z Berry, Jindřicha V., Jana Husa, Johanky z Arku a dalších.
Livy,
Les Décades, z francouzského překladu Pierre Bersuira, iluminovaný rukopis na velumu. [východní Francie (Metz)], 1440. 375 listů, plus 3 prázdné krycí listy, 450 mm by 318 mm, s horizontálním sloupcovým záhlavím, původní výzdoba listovou kružbou červeným inkoustem vylučuje tabulky kapitol, ve dvou sloupcích, 59-64 řádků na stránce, popsané místo přibližně 343 x 233 mm, černošedý inkoust, užito řeholní gotické písmo, záhlaví v červené, velká písmena v červené, označení odstavců v červené nebo modré, 2řádkové iniciály v matném zlatém nebo růžovém nebo modrém pozadí s bílými kružbami, 4řádkové iniciály pod každou miniaturou v gotických květinových předlohách na leštěných zlatých výplních s okraji s leštěnými zlatými listy břečťanu a kolorovanými květinami na černém vlasových stoncích, osmdesát sedm velkých miniatur, vázba v červeném sefiánu přes lepenku;
Položka č. 34 byla vydražena za 505,250 GBP, vyvolávací cena: 300,000 - 500,000 GBP.

        


Albrecht Braniborský
, Kriegs Ordenung (Pravidla války), o řížení armády, v němčině, iluminovaný rukopis na papíře. [severovýchodní Německo nebo Polsko (pravděpodobně Kralovec), asi 1555]. 381 listů (2 prázdné), 398 x 256 mm, zřejmě kompletní, čísla stránek ručně tužkou, na stránce do 32 řádků, text psán tmavě hnědým inkoustem, rukopis mírně skloněn doleva, písmo: německá fraktura, některé kaligrafické ornamenty a dekorativní výzdoba na koncích, některé stránky s tabulkou čísel a cen v černé a červené, šedesát celostránkových miniatur v plné barevnosti a nahodilé použití kapalného zlata; Položka č. 25 byla vydražena za 289,250 GBP, vyvolávací cena: 70,000 - 100,000 GBP.

Překlad: Martina Pešková

          
 


Vydáno: 24.08.2009