Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Městská část Praha 1 chce i nadále podporovat nejmladší grafickou tvorbu v soutěži Grafika roku

 

Grafika roku 2008
Spolupořadatel: Městská část Praha 1


I letos jsem měl tu čest předat za naši městskou část Cenu starosty Prahy 1, která je každoročně udělována vynikajícímu grafickému dílu, oceněnému ve studentské kategorii celostátní soutěže Grafika roku. MČ Praha 1 věnuje tuto cenu, spojenou s odměnou ve výši 10 tisíc korun, už od roku 1997 a letos ji obdržel student Bedřich Marek z Univerzity Hradec Králové.

Dne 19. srpna jsem navíc ke své radosti převzal z rukou ředitelky soutěže Simeony Hoškové oceněný grafický list Bedřicha Marka.

Soutěž pořádá občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik, jemuž patří velký dík, protože nejen odborníkům je jasné, že organizační i finanční zajištění takovéto akce je velmi nelehkým úkolem a že doba přeje bohužel spíše věcem prvoplánovějším, masovějším, a tedy komerčnějším.

Ocenit musíme i autory, v případě této soutěže skutečně všech generací, kteří se nenechali odradit od nelehké cesty výtvarného umělce a kteří nabízejí české i zahraniční veřejnosti své autentické a originální vidění světa kolem nás.

Přál bych našemu výtvarnému umění více soutěží, jako je Grafika roku. Její přínos k posilování estetického vnímání lidí i k propagaci umění je neoddiskutovatelný a veskrze záslužný. Proto koneckonců tato soutěž oslavila už patnáct let. I proto stojí za to ji podporovat. 

Ing. Petr Hejma
starosta městské části Praha 1

 

Starosta Městské části Praha 1 Ing. Petr Hejma předává cenu Bedřichu Markovi, autorovi vítězné práce ve studentské kategorii C na vernisáži výstavy 2. března v Clam-Gallasově paláci.

 

Statutární cena starosty Městské části Praha 1:
Bedřích Marek, Pí, digitální tisk, 64 x 70 cm,
(I. roč. Univerzita Hradec králové, Grafická tvorba - multimédia, doc. Jaroslava Severová)

Porota ocenila čistotu a jasnost grafického vyjádření, dále vytvoření smysluplné struktury pomocí číselné řady, která vyplňuje velký grafický znak.

 


Vydáno: 01.09.2009