Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Framing Childhood in Eighteenth-Century English Periodicals and Prints, 1689–1789

 Koncepty dětství v anglickém tisku a grafice, 1689-1789

Autor: Anja Müller, Otto-Friedrich University v Bambergu, Německo
 Vydal: Ashgate
 36 černobílých foto
 Datum vydání: říjen 2009
 Formát: 234 x 156 mm,  276 stran, pevná vazba
 ISBN: 978-0-7546-6503-8
 Cena: £55.00 » Online: £49.50
 BL Reference: 070.4'4930523'0942
 LoC Control No: 2009006765

 

Součást edice:  Ashgate Studies in Childhood, 1700 to the Present (Ashgate Studie dětství, 1700 až do současnosti)

Anja Müller poukazuje na některá důležitá, dosud přehlížená témata z oboru dětských studií a to zkoumáním toho, jak se různé koncepty dětství objevovaly a byly interpretovány v několika důležitých novinách, časopisech a satirických grafikách 18. století.
Autorka se zaměřila na The Tatler, The Spectator, The Guardian, The Female Tatler, a The Female Spectator a tvrdí, že tento tisk přispěl významným způsobem k vytvoření, vývoji a popularizaci pojmu dětství, čímž dal základ k pozdějšímu vzniku takových termínů jako „Romantické dítě“. S pomocí teoretického konceptu „rámcování“ při kterém se určité stereotypy dětství přejímají za legitimní a jiné jsou vyloučené, Rámcování dětství analyzuje textový i grafický přístup k representaci dětského těla; dále rozebírá výchovné debaty a všímá si toho, jak posun od genealogického přístupu směrem k emocionální vazbě ovlivnil koncepty vztahů rodič-dítě, a jak grafika používala dětské postavy jako poutač pozornosti při zobrazování veřejných scén. Zkoumáním vztahu mezi textem a obrazem Anja  Müller odhaluje tyto role, které tisk sehrál v genealogii dětství před rokem 1790, čímž přehodnocuje mýtus, který datuje počátek dětství do konce 18. století v Anglii.

O autorce: Anja Müller je docentkou angličtiny na Otto-Friedrich University v Bambergu, Německo.


Framing Childhood in Eighteenth-Century English Periodicals and Prints, 1689–1789

• Author: Anja Müller, Otto-Friedrich University of Bamberg, Germany
• Imprint: Ashgate
• Illustrations: Includes 36 b&w illustrations
• Published: October 2009
• Format: 234 x 156 mm
• Extent: 276 pages
• Binding: Hardback
• ISBN: 978-0-7546-6503-8
• Price : £55.00 » Online: £49.50
• BL Reference: 070.4'4930523'0942
• LoC Control No: 2009006765
• Series : Ashgate Studies in Childhood, 1700 to the Present

• Shedding light on an important and neglected topic in childhood studies, Anja Müller interrogates how different concepts of childhood proliferated and were construed in several important eighteenth-century periodicals and satirical prints. Müller focuses on The Tatler, The Spectator, The Guardian, The Female Tatler, and The Female Spectator, arguing that these periodicals contributed significantly to the construction, development, and popularization of childhood concepts that provided the basis for later ideas such as the 'Romantic child'. Informed by the theoretical concept of 'framing', by which certain concepts of childhood are accepted as legitimate while others are excluded, Framing Childhood analyses the textual and graphic constructions of the child's body, educational debates, how the shift from genealogical to affective bonding affected conceptions of parent-child relations, and how prints employed child figures as focalizers in their representations of public scenes. In examining links between text and image, Müller uncovers the role these media played in the genealogy of childhood before the 1790s, offering a re-visioning of the myth that situates the origin of childhood in late eighteenth-century England.
• Contents: Preface; Introduction: representing childhood in 18th-century English prose and prints; Fashioning children''s bodies; Framing children''s minds; Educating the middle class – educational debates in The Tatler and The Spectator; Educational displacements; Family matters; Public children; Conclusion; Bibliography; Index.
• About the Author: Anja Müller is Assistant Professor of English at the Otto-Friedrich University of Bamberg, Germany.
• Reviews: 'Thorough and meticulous in its survey of its primary materials, Muller’s study convincingly demonstrates the importance of early mass media in shaping and framing childhood in the eighteenth century. As Müller forcefully demonstrates, periodicals and prints were not merely reflective but rather constitutive in significant ways of both the pedagogical debates and the theories and technologies of childhood in the period. Further, her work points out how the discourses of childhood in the period were not as unified as many critics have hitherto suggested but housed a range of tensions, divisions, and contradictions.'
Andrew O'Malley, Ryerson University, Canada
• Extracts from this title are available to view:

Full contents list:

Introduction
:

Index:

Zpracovala : Irena Goldscheiderová


Vydáno: 03.12.2009