Home Grapheion Revue Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka MTG Praha Putovní výstavy IKG Naše publikace Kontakt O nás
 
  
  
PARTNEŘI


 


 

 

 


Profesoru Miloši Michálkovi byla udělena cena rektorky UJEP za uměleckou činnost...

 

Na slavnostním zasedání akademické obce UJEP v Ústí nad Labem dne 10. prosince 2009 
obdržel Cenu rektorky UJEP za uměleckou činnost v roce 2009 - 1. místo - prof. Mgr. Miloš Michálek,

akademický pracovník katedry výtvarné kultury Pedagogické fakulty.
Prof. Miloš Michálek pracuje na dvou pracovištích FUD a PF UJEP, na cenu byl navržen Pedagogickou fakultou.

Zdůvodnění:
Prof. Miloš Michálek je klíčovou osobností zastřešující na katedře výtvarné kultury doktorské studium Teorie výtvarné výchovy. Je výborným, odborně fundovaným pedagogem a je také bezesporu nejvýznamnějším grafikem působícím na severu Čech. V letošním roce získal významnou cenu Grafika roku, která je nejprestižnějším oceněním v oblasti grafiky v České republice.(Obr. dole) Miloš Michálek, Desky II, tisk ze dřeva, 80 x 60 cm
Grafika roku 2008, Cena hlavního sponzora Pražské plynárenské, a. s.

MILOŠ MICHÁLEK. Nar. 26. 5. 1949 v Ústí nad Labem. Studia: 1967-1971 PedF v Ústí n. Labem (Katedra výtvarné výchovy), 1976-1978 FF UK v Praze (Katedra výtvarné výchovy, doc. Z. Sýkora, doc. K. Linhart). Pedagogická činnost: od 1988 odb. asistent, od 1991 docent, od 1997 profesor na Katedře výtvarné kultury PF UJEP v Ústí n. Labem, 1991-1997 vedoucí katedry, paralelně od 2005 profesor na Katedře všeobecné průpravy FUD UJEP v Ústí n. Labem (obor Grafické techniky). Je předsedou integrované Oborové rady doktorského studia Výtvarná výchova (Praha, Brno, Ústí n. L.), je členem Vědecké rady PedF UK v Praze, Umělecké rady Fakulty umění OU v Ostravě a Umělecké rady FUD UJEP v Ústí n. L.
Samostatné výstavy (výběr): od 1975 uspořádal více než dvacet autorských výstav (Mikrobiologický ústav v Praze 1986; Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích 1987 a 2004; Galerie Emila Filly v Ústí n. Labem, 1991 a 2006; Centrum české grafiky v Praze 1993; Wojewodska Biblioteka Publiczna Katowice 1994; Oblastní galerie v Liberci 1995; Galerie Raketa v Ústí n. Labem, 2004). Skupinové výstavy (výběr): více než sedmdesát mezinárodních přehlídek grafiky (Medzinárodne bienále 1991, 1993; trienále 1995, 1998 drevorezu a drevorytu Banská Bystrica; 4th Biennial Exhibition of Print Wakayama 1991; 1st, 2nd Sapporo International Print Biennale 1991, 1993; 2nd, 4th International Biennial of Graphic Arts Györ 1993, 1997; 7th, 14th International Print Biennale Varna 1993, 2007; International Print Triennial Krakow 1994; Intergrafia Word Award Winners Gallery Katowice 1994; 22. International Biennial Graphic Art Ljubljana 1997; Mezinárodní trienále grafiky Praha 1993, 1995, 1998, 2004; International Print Triennial Kanagawa 1998); zúčastnil se všech ročníků soutěže Grafika roku v Praze.
Ocenění (výběr): Cena ex aequo Medzinárodne trienále drevorezu a drevorytu Banská Bystrica 1998. Grafika roku 1996, 1999, 2008 (cena v hlavní kategorii).


Vydáno: 16.12.2009